Dokument & lagar (238 träffar)

Motion 1985/86:t306 Gunnel Jonäng och Gunnar Björk i Gävle (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:T306 Gunnel Jonäng och Gunnar Björk i Gävle c En samnordisk forskning på vägområdet Goda vägar är en nödvändighet både för persontrafiken och för industrins transporter. Gävleborgs län är ett skogslän. När skogsråvara skall fram

1986-01-29

Motion 1985/86:t306 Gunnel Jonäng och Gunnar Björk i Gävle (c) (pdf, 71 kB)

Motion 1985/86:t438 Olof Johansson m. fl. (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:T438 Olof Johansson m. fl. c Miljövänlig trafik i storstäderna Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1985/86:A498 hemställer vi att riksdagen beslutar att som sin mening ge regeringen till känna vad som anförts

1986-01-27

Motion 1985/86:t438 Olof Johansson m. fl. (c) (pdf, 63 kB)

Motion 1985/86:t437 Pär Granstedt m. fl. (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:T437 Pär Granstedt m. fl. c Järnvägstrafiken i Stockholms län Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1985/86:A497 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som anförts i motionen om

1986-01-27

Motion 1985/86:t437 Pär Granstedt m. fl. (c) (pdf, 45 kB)

Motion 1985/86:t436 Margareta Fogelberg och Kenth Skårvik (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:T436 Margareta Fogelberg och Kenth Skårvik fp Kustsjöfarten Sveriges långa kust borde vara ett utmärkt komplement till landsvägar och järnvägar för att transportera långväga gods. Enligt en fraktkostnadsutredning från 1976 är

1986-01-27

Motion 1985/86:t436 Margareta Fogelberg och Kenth Skårvik (fp) (pdf, 66 kB)

Motion 1985/86:t435 Lars Leijonborg och Maria Leissner (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:T435 Lars Leijonborg och Maria Leissner fp Möjlighet för kommun att införa biltullar Bilén är för de flesta ett oöverträffat transportsätt. Tyvärr orsakar bilen också problem, framför allt i storstäderna. Rent samhällsekonomiskt

1986-01-27

Motion 1985/86:t435 Lars Leijonborg och Maria Leissner (fp) (pdf, 64 kB)

Motion 1985/86:t434 Karin Israelsson och Gunhild Bolander (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:T434 Karin Israelsson och Gunhild Bolander c Utbyggd texttelefon Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1985/86:Kr342 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i motionen anförs

1986-01-27

Motion 1985/86:t434 Karin Israelsson och Gunhild Bolander (c) (pdf, 44 kB)

Motion 1985/86:t433 Olle Grahn m. fl. (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:T433 Olle Grahn m. fl. fp Koncessioner för flygtrafik Inrikesflyget har expanderat mycket kraftigt under senare år. Detta visar att allt fler väljer flyget framför andra kommunikationer. Det finns självfallet all anledning för

1986-01-27

Motion 1985/86:t432 Olle Grahn (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:T432 Olle Grahn fp Kollektivtrafikens organisation Länsbolagen har nu fungerat i några år. Den kollektiva trafiken har genomgående blivit bättre för resenärerna. Genom samordning av linjenät, tidtabeller och biljetter har servicen

1986-01-27

Motion 1985/86:t432 Olle Grahn (fp) (pdf, 44 kB)

Motion 1985/86:t431 Barbro Sandberg och Kjell-Arne Welin (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:T431 Barbro Sandberg och Kjell-Arne Welin fp Riksfärdtjänsten Försök med riksfärdtjänst för handikappades längre resor inleddes 1980 som ett komplement till den kommunala färdtjänsten. Transportrådet övervakar verksamheten och

1986-01-27

Motion 1985/86:t430 Hans Nyhage m. fl. (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:T430 Hans Nyhage m. fl. m Befrielse för taxiägare från skyldigheten att tillhöra en gemensam beställningscentral Riksdagen avslog föregående år på förslag av trafikutskottet en motion från moderat håll i vilken yrkades att taxiägare

1986-01-27

Motion 1985/86:t430 Hans Nyhage m. fl. (m) (pdf, 145 kB)

Motion 1985/86:t429 Hans Nyhage och Arne Svensson (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:T429 Hans Nyhage och Arne Svensson m Riksväg 41 I början av december 1985 öppnades vägsträckan Borås-Fagersberg i Viskafors. Den utgör första etappen i byggandet av nya riksväg 41 mellan Borås och Berghem i Marks kommun. Avsikten

1986-01-27

Motion 1985/86:t429 Hans Nyhage och Arne Svensson (m) (pdf, 98 kB)

Motion 1985/86:t428 Siri Häggmark och Sonja Rembo (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:T428 Siri Häggmark och Sonja Rembo m Lotstvånget Genom riksdagsbeslut och sjöfartsverkets förordning 1982:569 utvidgades skyldigheten att anlita lots i svenska farvatten. Härigenom har sjöfarten drabbats av ökade kostnader och

1986-01-27

Motion 1985/86:t428 Siri Häggmark och Sonja Rembo (m) (pdf, 51 kB)

Motion 1985/86:t427 Gunnel Jonäng och Gunnar Björk i Gävle (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:T427 Gunnel Jonäng och Gunnar Björk i Gävle c Persontrafik på Dellenbanan Mot. 1985/86 T427-438 Dellenbanan förbinder stambanan med ostkustbanan, Ljusdal med Hudiksvall. För ett år sedan beslöt regeringen lägga ner persontrafiken.

1986-01-27

Motion 1985/86:t427 Gunnel Jonäng och Gunnar Björk i Gävle (c) (pdf, 84 kB)

Motion 1985/86:t425 Margareta Persson (s)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:T425 Margareta Persson s Handikappanpassning av tågen I över ett decennium har handikappanpassningen av tåg och järnvägsstationer diskuterats livligt. Riksdagen beslöt om en handikappanpassning av kollektivtrafiken 1979. Denna

1986-01-27

Motion 1985/86:t425 Margareta Persson (s) (pdf, 71 kB)

Motion 1985/86:t424 Rolf Clarkson m. fl. (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:T424 Rolf Clarkson m. fl. m Trafikpolitiken 1. Den moderata trafikpolitikens grunder Trafikpolitiken skall enligt 1979 års trafikpolitiska beslut medverka till att ge medborgarna och näringslivet i vårt lands olika delar en tillfredsställande

1986-01-27

Motion 1985/86:t424 Rolf Clarkson m. fl. (m) (pdf, 310 kB)

Motion 1985/86:t423 Elver Jonsson och Olle Grahn (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:T423 Elver Jonsson och Olle Grahn fp Väg 181 mellan Falköping och Vårgårda Den positiva grundsynen på vägväsendet och vägtransporterna som har varit gängse under de senaste årens budgetarbeten har nu reducerats så att allvarliga

1986-01-27

Motion 1985/86:t423 Elver Jonsson och Olle Grahn (fp) (pdf, 79 kB)

Motion 1985/86:t422 Elver Jonsson (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:T422 Elver Jonsson fp Frivilligorganisationernas trafiksäkerhetsarbete Riksdagens revisorer har granskat det svenska trafiksäkerhetsarbetet, främst med utgångspunkt i trafiksäkerhetsverket TSV och vägverket, men också nationalföreningens

1986-01-27

Motion 1985/86:t422 Elver Jonsson (fp) (pdf, 48 kB)

Motion 1985/86:t421 Lars Ernestam och Hugo Bergdahl (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:T421 Lars Ernestam och Hugo Bergdahl fp Förenklad vägskyltning De många trafikskyltarna blir alltmer svåröverskådliga. Förutsättningen för att trafikanterna skall kunna följa föreskrifterna på skyltar är att det finns klara riktlinjer

1986-01-27

Motion 1985/86:t421 Lars Ernestam och Hugo Bergdahl (fp) (pdf, 51 kB)

Motion 1985/86:t420 Ylva Annerstedt (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:T420 Ylva Annerstedt fp Planeringen av väganslagen Av årets statsverksproposition framgår av bil. 8, Anslag till vägar och gator, bl. a. att projekteringen av den 40 km långa sträckan Stenungsund-Uddevalla till motorväg pågår

1986-01-27

Motion 1985/86:t420 Ylva Annerstedt (fp) (pdf, 75 kB)

Motion 1985/86:t419 Kerstin Gellerman m. fl. (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:T419 Kerstin Gellerman m. fl. fp Kollektivtrafiken Enligt riksdagens beslut 1978 om kollektivtrafiken länstrafikenskulle landsting och primärkommuner samverka för en bättre kollektivtrafik och gemensamt ansvara för underskottet

1986-01-27

Motion 1985/86:t419 Kerstin Gellerman m. fl. (fp) (pdf, 61 kB)