Dokument & lagar (318 träffar)

Motion 1985/86:ub840 Ulla Orring m. fl. (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:Ub840 Ulla Orring m. fl. fp Utbildning och forskning på det konsumentpolitiska området En socialt inriktad marknadsekonomi är en grundsten i liberal politik. En marknadsekonomi som bygger på konkurrens, fritt konsumtionsval och

1986-01-27

Motion 1985/86:ub839 Pär Granstedt m. fl. (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:Ub839 Pär Granstedt m. fl. c Viss utbyggnad av gymnasieskolan och högskolan i Stockholms län Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1985/86:A497 hemställs 1. att riksdagen beslutar att som sin mening ge regeringen

1986-01-27

Motion 1985/86:ub839 Pär Granstedt m. fl. (c) (pdf, 51 kB)

Motion 1985/86:ub838 Per Unckel m. fl. (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:Ub838 Per Unckel m. fl. m Budgetfrågor inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde I vår partimotion om utbildningspolitiken motion 1985/86:Ub808 redovisas ett reformprogram för skolan, den högre utbildningen och forskningen.

1986-01-27

Motion 1985/86:ub838 Per Unckel m. fl. (m) (pdf, 606 kB)

Motion 1985/86:ub837 Per Unckel m. fl. (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:Ub837 Per Unckel m. fl. m Humanioras ställning Varje samhälle som vill göra anspråk på att vara ett kultursamhälle måste vårda och stödja den humanistiska bildningen. Om inte detta sker förflackas människors tillvaro. Kunskap

1986-01-27

Motion 1985/86:ub837 Per Unckel m. fl. (m) (pdf, 142 kB)

Motion 1985/86:ub836 Rune Backlund och Kersti Johansson (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:Ub836 Rune Backlund och Kersti Johansson c Högskoleutbildningen i Jönköpings län Jönköpings läns industri- och sysselsättningsstruktur Jönköpings län har en industri- och sysselsättningsstruktur som påtagligt skiljer sig från

1986-01-27

Motion 1985/86:ub836 Rune Backlund och Kersti Johansson (c) (pdf, 194 kB)

Motion 1985/86:ub835 Rune Rydén och Olle Aulin (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:Ub835 Rune Rydén och Olle Aulin m Informationsteknologi/mikroelektronik i Lund Södra högskoleregionen dvs. MalmöLunds högskoleregion är landets största vad gäller folkmängd, näringsliv och industrisektor. Inom regionen finns

1986-01-27

Motion 1985/86:ub835 Rune Rydén och Olle Aulin (m) (pdf, 70 kB)

Motion 1985/86:ub834 Gunnar Björk i Gävle och Gunnel Jonäng (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:Ub834 Gunnar Björk i Gävle och Gunnel Jonäng c Högskolan Gävle-Sandviken Högskolan i GävleSandviken måste vidareutvecklas Högskolan i GävleSandviken har utvecklats från 1977, det år då reformen av all högre utbildning i Sverige

1986-01-27

Motion 1985/86:ub834 Gunnar Björk i Gävle och Gunnel Jonäng (c) (pdf, 65 kB)

Motion 1985/86:ub831 Bengt Westerberg m. fl. (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:Ub831 Bengt Westerberg m. fl. fp Jämställdhetsfrågorna i utbildningsväsendet Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1985/86:A604 hemställs 1. att riksdagen beslutar att som sin mening ge regeringen till känna

1986-01-27

Motion 1985/86:ub831 Bengt Westerberg m. fl. (fp) (pdf, 55 kB)

Motion 1985/86:ub830 Gunilla André m. fl. (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:Ub830 Gunilla André m. fl. c Kooperationsforskning, m. m. Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1985/86:N306 hemställs 1. att riksdagen beslutar att hos regeringen begära förslag om likabehandling för kooperationen

1986-01-27

Motion 1985/86:ub830 Gunilla André m. fl. (c) (pdf, 44 kB)

Motion 1985/86:ub829 Karl Boo och Kerstin Göthberg (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:Ub829 Karl Boo och Kerstin Göthberg c Forskning inom folkdansområdet, m. m. Kulturpolitiken skall garantera att äldre tiders kultur tas till vara och levandegörs. Så lyder ett av de kulturpolitiska målen som antogs av riksdagen

1986-01-27

Motion 1985/86:ub829 Karl Boo och Kerstin Göthberg (c) (pdf, 116 kB)

Motion 1985/86:ub828 Sten-Ove Sundström m. fl. (s)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:Ub828 Sten-Ove Sundström m. fl. s Teckenspråk som obligatoriskt ämne i skolan, m. m. Kunskaperna om kommunikation med utvecklingsstörda som saknar tal har ökat under de senaste åren. Att inte kunna kommunicera med sin omgivning

1986-01-27

Motion 1985/86:ub828 Sten-Ove Sundström m. fl. (s) (pdf, 70 kB)

Motion 1985/86:ub827 Alf Svensson (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86 Ub827 Alf Svensson c Hemspråksundervisning, m. m. Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1985/86:Sf520 hemställs 1. att riksdagen beslutar hos regeringen begära förslag om hur en förändrad Sverige-bild enligt

1986-01-27

Motion 1985/86:ub827 Alf Svensson (c) (pdf, 42 kB)

Motion 1985/86:ub826 Görel Bohlin och Rune Rydén (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:Ub826 Görel Bohlin och Rune Rydén m Utbildning och forskning inom socialförsäkringsområdet I Sverige har vi ett väl utbyggt välfärdssystem genom socialförsäkringen. Det har utvecklats successivt från de enskilda sjukkassorna omfattande

1986-01-27

Motion 1985/86:ub826 Görel Bohlin och Rune Rydén (m) (pdf, 137 kB)

Motion 1985/86:ub825 Per-Ola Eriksson och Britta Bjelle (c, fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86 Ub825 Per-Ola Eriksson och Britta Bjelle c, fp En journalisthögskola i Norrbotten Mot. 1985/86 Ub825-832 I Norrbotten finns många utbildningar på olika nivåer med en etablerad ställning utanför länets gränser. Förutom den tekniska

1986-01-27

Motion 1985/86:ub825 Per-Ola Eriksson och Britta Bjelle (c, fp) (pdf, 83 kB)

Motion 1985/86:ub823 Ove Karlsson m. fl. (s)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:Ub823 Ove Karlsson m. fl. s Glesbygdsanpassad utbildning Begreppet glesbygd är svårt att definiera i utbildningssammanhang. Det finns olika sätt att utveckla glesbygd dels genom att utveckla vad som redan finns av utbildningar,

1986-01-27

Motion 1985/86:ub823 Ove Karlsson m. fl. (s) (pdf, 74 kB)

Motion 1985/86:ub822 Barbro Sandberg och Charlotte Branting (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:Ub822 Barbro Sandberg och Charlotte Branting fp Breddning av viss lärarkompetens Utvecklingen inom lärarutbildningsområdet går mot att bredda lärarnas ämneskunskaper. Eleverna möter färre lärare och lärarna möter färre elever.

1986-01-27

Motion 1985/86:ub822 Barbro Sandberg och Charlotte Branting (fp) (pdf, 90 kB)

Motion 1985/86:ub821 Björn Samuelson m. fl. (vpk)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:Ub821 Björn Samuelson m. fl. vpk Bevarande av den odontologiska forskningsorganisationen i Malmö Riksdagen beslöt våren 1984 att tandläkarutbildningen i Malmö skulle läggas ned. Vänsterpartiet kommunisterna motsatte sig detta

1986-01-27

Motion 1985/86:ub821 Björn Samuelson m. fl. (vpk) (pdf, 96 kB)

Motion 1985/86:ub736 Börje Hörnlund m. fl. (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:Ub736 Börje Hörnlund m. fl. c Medel för kooperationsforskning Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1985/86:N328 hemställs att riksdagen beslutar att för 1986/87 ytterligare 1 000 000 kr. anvisas till Forskningsrådsnämnden

1986-01-27

Motion 1985/86:ub736 Börje Hörnlund m. fl. (c) (pdf, 58 kB)

Motion 1985/86:ub734 Rune Rydén och Birger Hagård (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:Ub734 Rune Rydén och Birger Hagård m Tillsättning av professurer Under de närmaste åren kommer på grund av pensionsavgångar ett stort antal professurer att nybesättas. I samband med detta skall tjänstens återbesättande underställas

1986-01-27

Motion 1985/86:ub734 Rune Rydén och Birger Hagård (m) (pdf, 71 kB)

Motion 1985/86:ub733 Pär Granstedt och Larz Johansson (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:Ub733 Pär Granstedt och Larz Johansson c Forskning inom odontologisk toxikologi Vid odontologiska fakulteten inom Karolinska institutet finns i princip endast en professur inom varje ämnesområde. Att genom omprövningar av dessa

1986-01-27

Motion 1985/86:ub733 Pär Granstedt och Larz Johansson (c) (pdf, 104 kB)