Dokument & lagar (91 träffar)

Motion 1985/86:U530 Olof Johansson m. fl. (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:U530 Olof Johansson m. fl. c En ansvarsfull handelspolitik Frihandel protektionism Sverige är ett litet land med högt specialiserad produktion och med ett starkt importberoende på flera varuområden. En öppen internationell handel

1986-01-27

Motion 1985/86:U530 Olof Johansson m. fl. (c) (pdf, 439 kB)

Motion 1985/86:U529 Rune Gustavsson m. fl. (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:U529 Rune Gustavsson m. fl. c Internationellt samarbete mot aids Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1985/86:So477 hemställer vi att riksdagen beslutar att som sin mening ge regeringen till känna vad i motionen

1986-01-27

Motion 1985/86:U529 Rune Gustavsson m. fl. (c) (pdf, 45 kB)

Motion 1985/86:U526 Gunnel Jonäng (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:U526 Gunnel Jonäng c Internationell opinion mot barnarbete Det finns 50 miljoner barnarbetare i världen kanske ännu fler. De finns i alla delar av världen utom i norra Europa, Canada och Nordamerika. Det är barn som försörjer sina

1986-01-27

Motion 1985/86:U526 Gunnel Jonäng (c) (pdf, 51 kB)

Motion 1985/86:U525 Wiggo Komstedt (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:U525 Wiggo Komstedt m Fiskexporten till EG-länderna Östersjön har fått en allt större betydelse för det svenska fisket, och ett allt större antal fiskebåtar från västkusten koncentrerar nu sin verksamhet till vattnet utanför

1986-01-27

Motion 1985/86:U525 Wiggo Komstedt (m) (pdf, 49 kB)

Motion 1985/86:U524 Hadar Cars m. fl. (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:U524 Hadar Cars m. fl. fp Ökat samarbete med den europeiska gemenskapen Tillsammans är länderna i EFTA EG:s viktigaste handelspartner. Över 20 av EG:s samlade export går till EFTA, vilket är 20 mer än exporten till USA och 1000

1986-01-27

Motion 1985/86:U524 Hadar Cars m. fl. (fp) (pdf, 124 kB)

Motion 1985/86:U523 Ivar Virgin (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:U523 Ivar Virgin m Sovjetunionens krigföring i Afghanistan I mer än sex år har Sovjetunionens ockupation av Afghanistan pågått. Ockupationen är ett klart övergrepp på ett alliansfritt land. Det är av utomordentlig vikt att Sverige

1986-01-27

Motion 1985/86:U523 Ivar Virgin (m) (pdf, 109 kB)

Motion 1985/86:U522 Lars Werner m. fl. (vpk)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:U522 Lars Werner m. fl. vpk Det kurdiska folkets situation Situationen för det kurdiska folket har inte förbättrats sedan vpk i januari förra året senast aktualiserade den kurdiska frågan. Det finns därför all anledning att på

1986-01-27

Motion 1985/86:U522 Lars Werner m. fl. (vpk) (pdf, 201 kB)

Motion 1985/86:U521 Elisabeth Fleetwood (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:U521 Elisabeth Fleetwood m Den turkiska minoriteten i Bulgarien Sedan ett par år tillbaka rapporteras den bulgariska regeringen ha utsatt den turkiska minoritetsbefolkningen i Bulgarien för hårda och oacceptabla åtgärder syftande

1986-01-27

Motion 1985/86:U521 Elisabeth Fleetwood (m) (pdf, 54 kB)

Motion 1985/86:U520 Hugo Bergdahl och Karin Ahrland (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:U520 Hugo Bergdahl och Karin Ahrland fp Det sovjetiska medborgarskapet för vissa i Sverige bosatta balter Sovjetunionens ockupation av de baltiska staterna Estland, Lettland och Litauen sommaren 1940 medförde en nästan total

1986-01-27

Motion 1985/86:U520 Hugo Bergdahl och Karin Ahrland (fp) (pdf, 67 kB)

Motion 1985/86:U519 Hadar Cars m. fl. (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:U519 Hadar Cars m. fl. fp Balternas dubbla medborgarskap Balterna i Sverige betraktas av sovjetiska myndigheter som sovjetiska medborgare, om de eller deras föräldrar befann sig i Estland, Lettland eller Litauen den 7 september

1986-01-27

Motion 1985/86:U519 Hadar Cars m. fl. (fp) (pdf, 51 kB)

Motion 1985/86:U518 Birger Hagård (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:U518 Birger Hagård m Sovjets annektering av Estland, Lettland och Litauen Vi har i dagarna anledning att minnas en händelse, som för alltid kommer att stå som en skamfläck i vårt lands historia, nämligen utlämningen till Sovjet

1986-01-27

Motion 1985/86:U518 Birger Hagård (m) (pdf, 83 kB)

Motion 1985/86:U517 Lars Werner m. fl. (vpk)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:U517 Lars Werner m. fl. vpk Begränsning av Sveriges kontakter med Israel, m. m. Israel framstår alltmer som en förtryckarstat i Mellersta Östern. Landet har inte bara olagligt behållit erövrade och ockuperade områden på Västbanken

1986-01-27

Motion 1985/86:U517 Lars Werner m. fl. (vpk) (pdf, 107 kB)

Motion 1985/86:U514 Bertil Måbrink m. fl. (vpk)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:U514 Bertil Måbrink m. fl. vpk Situationen i Iran Alla demokratiska krafter hälsade störtandet av schahen i Iran med glädje. Inte minst i Iran utvecklades en entusiasm och framtidstro. Man såg framför sig ett bättre, friare samhälle

1986-01-27

Motion 1985/86:U514 Bertil Måbrink m. fl. (vpk) (pdf, 71 kB)

Motion 1985/86:U513 Lars Werner m. fl. (vpk)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:U513 Lars Werner m. fl. vpk Åtgärder mot den turkiska regimen Den turkiska regimen har det senste året varit lyckosam i sitt arbete för att bli accepterad som en demokrati och få omvärlden att glömma de gångna årens förtryck,

1986-01-27

Motion 1985/86:U513 Lars Werner m. fl. (vpk) (pdf, 84 kB)

Motion 1985/86:U512 Gullan Lindblad (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:U512 Gullan Lindblad m Kurdernas situation Kurdernas situation har på senare år uppmärksammats mera än tidigare, tyvärr ofta på ett negativt sätt genom utvisningsbeslut och vissa gruppers agerande. Om man försöker sätta sig in

1986-01-27

Motion 1985/86:U512 Gullan Lindblad (m) (pdf, 87 kB)

Motion 1985/86:U511 Lars Werner m. fl. (vpk)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:U511 Lars Werner m. fl. vpk Total isolering av apartheidregimen i Sydafrika Kampen mot apartheid i Sydafrika står inför en vändpunkt. Folken i Sydafrika och Namibia har flyttat fram sina positioner, och opinionen i hela världen

1986-01-27

Motion 1985/86:U511 Lars Werner m. fl. (vpk) (pdf, 103 kB)

Motion 1985/86:U411 Maria Leissner (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:U411 Maria Leissner fp Vapenexporten Ökad restriktivitet vid vapenexport Den svenska vapenexporten ökar alltjämt i omfång. Värdet av de beviljade exporttillstånden steg från 2,2 miljarder kronor 1984 med en miljard till 3,2

1986-01-27

Motion 1985/86:U411 Maria Leissner (fp) (pdf, 81 kB)

Motion 1985/86:U409 Georg Andersson m. fl. (s)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:U409 Georg Andersson m. fl. s Vapenexporten Den senaste tidens debatt om den svenska vapenexporten, föranledd inte minst av anklagelserna mot Bofors om vapensmuggling, har aktualiserat det politiska och moraliska dilemma som

1986-01-27

Motion 1985/86:U409 Georg Andersson m. fl. (s) (pdf, 90 kB)

Motion 1985/86:U407 Lars Werner m. fl. (vpk)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:U407 Lars Werner m. fl. vpk Krigsmaterielexporten Det senaste året har den svenska krigsmaterielexporten på nytt varit föremål för stark och berättigad kritik. Det är korrekt att ta om på nytteftersom det vi sett det senaste året

1986-01-27

Motion 1985/86:U407 Lars Werner m. fl. (vpk) (pdf, 113 kB)

Motion 1985/86:U406 Stig Gustafsson och Hans Göran Franck (s)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:U406 Stig Gustafsson och Hans Göran Franck s Internationellt avtal om förbud mot första-användning av kärnvapen Frågan om kärnvapnens laglighet har börjat diskuteras alltmer i olika sammanhang. Det är egentligen absurt att det

1986-01-27

Motion 1985/86:U406 Stig Gustafsson och Hans Göran Franck (s) (pdf, 68 kB)