Dokument & lagar (109 träffar)

Framställning / redogörelse 1985/86:23

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till riksdagen 1985/86:23 Riksdagens revisorers förslag angående rutiner vid ansökan Förs. 1985/86:23 medborgarskap Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av rutinerna vid ansökan om svenskt medborgarskap. Revisorerna har vid granskningen

1986-05-30

Framställning / redogörelse 1985/86:23 (pdf, 437 kB)

Framställning / redogörelse 1985/86:16

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till riksdagen 1985/86:16 Riksdagens revisorers förslag angående lokalanvändning vid myndigheter med eget lokalhållningsansvar Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av i vilken omfattning och på vilka villkor ett antal myndigheter med

1986-05-30

Framställning / redogörelse 1985/86:16 (pdf, 505 kB)

Framställning / redogörelse 1985/86:22

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till riksdagen Fullmäktiges i riksbanken förslag om inrättande av sedeldepåer för riksbanken hos postverket Förs. 1985/86:22 1. Sammanfattning Dnr 86-060-002 Fullmäktige i riksbanken begär riksdagens godkännande av att riksbanken, som i dag bedriver

1986-03-13

Framställning / redogörelse 1985/86:22 (pdf, 446 kB)

Framställning / redogörelse 1985/86:17

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till riksdagen 1985/86:17 Riksdagens revisorers förslag angående statens utgifter för bidragsförskott, m.m. Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning angående statens utgifter för bidragsförskott. Revisorernas granskning har visat att det

1986-03-13

Framställning / redogörelse 1985/86:17 (pdf, 4127 kB)

Framställning / redogörelse 1985/86:19

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redogörelse till riksdagen Riksdagens revisorers berättelse över granskningen av riksbankens verksamhet under år 1985 Redog. 1985/86:19 Enligt lagen 1968:8 om revision av riksdagsförvaltningen skall riksdagens revisorer för varje avslutat räkenskapsår granska

1986-02-17

Framställning / redogörelse 1985/86:19 (pdf, 230 kB)

Framställning / redogörelse 1985/86:20

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redogörelse till riksdagen 1985/86:20 Riksdagens revisorers berättelse över granskningen av Stiftelsen Riksbankens jubileumsfonds verksamhet under år 1985 Riksdagens revisorer får härmed avge föreskriven berättelse över granskningen av Stiftelsen Riksbankens

1986-02-12

Framställning / redogörelse 1985/86:20 (pdf, 159 kB)

Framställning / redogörelse 1985/86:21

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redogörelse till riksdagen 1985/86:21 Styrelsens för Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond berättelse över fondens verksamhet och förvaltning under år 1985 Styrelsen för Riksbankens jubileumsfond får härmed avge berättelse över fondens verksamhet och förvaltning

1986-02-11

Framställning / redogörelse 1985/86:21 (pdf, 1424 kB)

Framställning / redogörelse 1985/86:18

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till riksdagen 1985/86:18 Fullmäktiges i riksbanken förslag om ändring i lagen 1934:437 för Sveriges riksbank Förs. 1985/86:18 Dnr 86-029-002 Inledning Lagen 1934:437 för Sveriges riksbank är sedan länge starkt föråldrad och den för närvarande arbetande

1986-02-06

Framställning / redogörelse 1985/86:18 (pdf, 162 kB)

Framställning / redogörelse 1985/86:15

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redogörelse till riksdagen 1985/86:15 Fullmäktiges i riksbanken förvaltningsberättelse för år 19S5 Redog. driyöZ 1985/86:15 1 Riksdagen 1985/86.2 sami. Nr 15 Redog. 1985/86:15 Jämlikt föreskrifterna i 37 lagen för Sveriges riksbank får fullmäktige avge härvid

1986-01-21

Framställning / redogörelse 1985/86:15 (pdf, 1838 kB)

Framställning / redogörelse 1985/86:14

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redogörelse till riksdagen 1985/86:14 Riksdagens lönedelegations verksamhet under år 1985 Redog. 1985/86:14 Riksdagens lönedelegation får härmed avge föreskriven redogörelse för sin verksamhet under år 1985. Lönedelegationens sammansättning Val av ledamöter

1985-12-31

Framställning / redogörelse 1985/86:14 (pdf, 177 kB)

Valprövningsnämndens beslut 1985:44

Genom beslut den 25 november 1985 fastställde länsstyrelsen i Västernorrlands län utgången av valet den 20 oktober 1985 av kyrkofullmäktige i Nätra församling. I besvär över beslutet yrkade AA att valet skulle göras om då röstsammanräkningen för de valda ledamöterna gjorts felaktigt. Länsstyrelsen avstyrkte bifall till

1985-12-17

Valprövningsnämndens beslut 1985:43

Det hos riksskatteverket förda registret över partibeteckningar utvisade att partiorganisationen Kommunens Bästa den 13 maj 1976 beviljades registrering för kommunfullmäktigval i Borgholms kommun av partibeteckningen KOMMUNENS BÄSTA partiet för gräsrötterVid 1982 års val fick partiet enligt den officiella statistiken med

1985-12-17

Valprövningsnämndens beslut 1985:35

Länsstyrelsen i Södermanlands län fastställde den 2 oktober 1985 utgången av kommunfullmäktigvalet i Eskilstuna kommun. Över beslutet anförde Kristen Demokratisk Samling KDSkommunorganisationen för Eskilstuna kommun, besvär under anförande av att valförrättarna i ett flertal valdistrikt inom kommunen, bl.a. genom att flytta

1985-12-11

Valprövningsnämndens beslut 1985:42

Länsstyrelsen i Blekinge län fastställde den 8 november 1985 utgången av kyrkofullmäktigvalet i Karlskrona stadsförsamling. Över beslutet anförde Arbetarepartiet-Socialdemokraterna besvär och uppgav därvid följande. Genom förväxling av person har fel person, nämligen XXXXXX-XXXX AA1, valts som suppleant. Den rätta personen

1985-12-11

Valprövningsnämndens beslut 1985:41

Länsstyrelsen i Blekinge län fastställde den 8 november 1985 utgången av kyrkofullmäktigvalet i Kristianopels församling. Över beslutet anförde Moderata Samlingspartiet besvär och uppgav därvid följande. Partiet hade till kandidat för kyrkofullmäktige i Kristianopels församling nominerat AA1 med personnummer XXXXXX-XXXX.

1985-12-11

Valprövningsnämndens beslut 1985:40

Den 12 november 1985 avslutade länsstyrelsen i Hallands län den slutliga sammanräkningen i valet av kyrkofullmäktige i Södra Unnaryds och Jälluntofta församlingars kyrkliga samfällighet. Länsstyrelsen fann därvid att samtliga valsedlar, avgivna i de båda församlingarnas valkretsar, inlagts i gemensamma tre omslag D samt

1985-12-11

Valprövningsnämndens beslut 1985:39

Länsstyrelsen i Värmlands län fastställde den 23 september 1985 utgången av landstingsvalet i Värmlands läns landstingskommun. Den 30 september 1985 fastställde länsstyrelsen utgången av kommunfullmäktigvalet i Sunne kommun. Över besluten anförde AA besvär. Till stöd för sin talan anförde AA i huvudsak följande. Han hade

1985-12-11

Valprövningsnämndens beslut 1985:38

Länsstyrelsen i Stockholms län fastställde den 2 oktober 1985 utgången av landstingsvalet i Stockholms läns landstingskommun. Den 4 oktober 1985 fastställde länsstyrelsen utgången av kommunfullmäktigvalet i Vallentuna kommun. Länsstyrelsen prövade anmärkningar mot allmän röstlängd den 22 juli 1985. I en skrivelse som kom

1985-12-11

Valprövningsnämndens beslut 1985:37

Länsstyrelsen i Värmlands län fastställde den 30 september 1985 utgången av kommunfullmäktigvalet i Karlstads kommun. Över beslutet anförde AA och BB besvär. De hade förvägrats rösta i valet p.g.a. att de skulle ha kommit för sent till vallokalen, trots att de kommit in i vallokalen kl. 20.00 enligt klocka i lokalen. Klagandena

1985-12-11

Valprövningsnämndens beslut 1985:36

Länsstyrelsen i Stockholms län fastställde den 2 oktober 1985 utgången av landstingsvalet i Stockholms läns landstingskommun. Den 2 oktober 1985 fastställde länsstyrelsen utgången av kommunfullmäktigvalet i Stockholms kommun. I en skrivelse som inkom till länsstyrelsen den 25 september 1985 anförde AA att han av valförrättarna

1985-12-11