Dokument & lagar (5 999 träffar)

Framställning / redogörelse 1985/86:23

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till riksdagen 1985/86:23 Riksdagens revisorers förslag angående rutiner vid ansökan Förs. 1985/86:23 medborgarskap Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av rutinerna vid ansökan om svenskt medborgarskap. Revisorerna har vid granskningen

1986-05-30

Framställning / redogörelse 1985/86:23 (pdf, 437 kB)

Framställning / redogörelse 1985/86:16

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till riksdagen 1985/86:16 Riksdagens revisorers förslag angående lokalanvändning vid myndigheter med eget lokalhållningsansvar Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av i vilken omfattning och på vilka villkor ett antal myndigheter med

1986-05-30

Framställning / redogörelse 1985/86:16 (pdf, 505 kB)

Motion 1985/86:624 Margit Gennser och Bo Lundgren (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen Margit Gennser och Bo Lundgren m Överenskommelse med Danmark om beskattning av s. k. gränsgångare, m. m. prop. 1985/86:174 Mot. 1985/86:624 I proposition 1985/86:174 behandlas beskattningen av s.k. gränsgångare mellan Sverige och Danmark.

1986-05-28

Motion 1985/86:624 Margit Gennser och Bo Lundgren (m) (pdf, 113 kB)

Motion 1985/86:623 Alf Wennerfors (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:623 Alf Wennerfors m Ett samlat program för skolledarutbildning prop. 1985/86:173 I proposition 1985/86:173 föreslås ett samlat program för skolledarutbildning. Det är bra att insatserna ökas för utbildning av skolledarna, då kraven

1986-05-22

Motion 1985/86:623 Alf Wennerfors (m) (pdf, 97 kB)

Motion 1985/86:622 Charlotte Branting m. fl. (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:622 Charlotte Branting m. fl. fp Ett samlat program för skolledarutbildning prop. 1985/86:173 I samband med att i proposition 1985/86:173 behandlas vad man kallar rekryteringsutbildningen diskuteras den ojämna fördelningen av

1986-05-22

Motion 1985/86:622 Charlotte Branting m. fl. (fp) (pdf, 80 kB)

Motion 1985/86:621 Per Unckel m. fl. (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:621 Per Unckel m. fl. m Ett samlat program för skolledarutbildning prop. 1985/86:173 Skolledarrollen har som ett resultat av nya läroplaner förändrats betydligt de senaste åren. Dagens skolledare har ett större ansvar än tidigare

1986-05-22

Motion 1985/86:621 Per Unckel m. fl. (m) (pdf, 105 kB)

Motion 1985/86:620 Karl-Erik Svartberg (s)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:620 Karl-Erik Svartberg s Ett samlat program för skolledarutbildning prop. 1985/86:173 I proposition 1985/86:173 redovisas under 2.5 Vissa övergångsfrågor om ett samlat program för skolledarutbildning att det finns skolledare

1986-05-22

Motion 1985/86:620 Karl-Erik Svartberg (s) (pdf, 52 kB)

Motion 1985/86:619 Larz Johansson m. fl. (c, m, fp, vpk)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:619 Larz Johansson m. fl. c, m, fp, vpk Ett samlat program för skolledarutbildning prop. 1985/86:173 I proposition 1985/86:173 konstaterar regeringen att skolledarna har en nyckelroll i förverkligandet av den nationella skolpolitiken.

1986-05-22

Motion 1985/86:619 Larz Johansson m. fl. (c, m, fp, vpk) (pdf, 80 kB)

Motion 1985/86:618 Rune Rydén m. fl. (m, fp, c, vpk)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:618 Rune Rydén m. fl. m, fp, c, vpk Ett samlat program för skolledarutbildning prop. 1985/86:173 I proposition 1985/86:173 föreslås ett samlat program för skolledarutbildning samt statliga insatser i detta utbildningsprogram.

1986-05-22

Motion 1985/86:618 Rune Rydén m. fl. (m, fp, c, vpk) (pdf, 86 kB)

Motion 1985/86:617 Björn Samuelson m. fl. (vpk)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:617 Björn Samuelson m. fl. vpk Ett samlat program för skolledarutbildning lOfiV/sfi prop. 1985/86:173 617-623 I proposition 1985/86:173 föreslås ett samlat program för skolledarutbildning. Programmet föreslås omfatta fyra steg:rekryteringsutbildning,

1986-05-22

Motion 1985/86:617 Björn Samuelson m. fl. (vpk) (pdf, 92 kB)

Motion 1985/86:616 Bertil Jonasson och Jan Hyttring (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:616 Bertil Jonasson och Jan Hyttring c Reglering av priserna på jordbruksprodukter, m. m. prop. 1985/86:166 I motion 1985/86:612 har vi framfört våra krav och synpunkter beträffande rubricerade proposition för kommande budgetår.

1986-05-20

Motion 1985/86:616 Bertil Jonasson och Jan Hyttring (c) (pdf, 64 kB)

Motion 1985/86:615 Lars Ernestam m. fl. (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:615 Lars Ernestam m. fl. fp Reglering av priserna på jordbruksprodukter, m. m. prop. 1985/86:166 Inledning Sverige är ett extremt exportberoende land. Därför har vi aktivt arbetat för ett fritt varu- och tjänsteutbud över gränserna.Det

1986-05-20

Motion 1985/86:615 Lars Ernestam m. fl. (fp) (pdf, 116 kB)

Motion 1985/86:614 Per-Richard Molén m. fl. (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:614 Per-Richard Molén m. fl. m Reglering av priserna på jordbruksprodukter, m. m. prop. 1985/86:166 Regeringen framlägger i proposition 1985/86:166 förslag bl. a. om stöd till jordbruket i norra Sverige. Motionen tar enbart upp

1986-05-20

Motion 1985/86:614 Per-Richard Molén m. fl. (m) (pdf, 114 kB)

Motion 1985/86:613 Bo Finnkvist m. fl. (s)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:613 Bo Finnkvist m. fl. s Reglering av priserna på jordbruksprodukter, m. m. prop. 1985/86:166 Regeringen har i proposition 1985/86:166 föreslagit vissa ändringar av områdesindelningen för prisstödet gällande jordbruket i norra

1986-05-20

Motion 1985/86:613 Bo Finnkvist m. fl. (s) (pdf, 58 kB)

Motion 1985/86:612 Karl Erik Olsson m. fl. (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:612 Karl Erik Olsson m. fl. c Reglering av priserna på jordbruksprodukter, m. m. prop. 1985/86:166 Inledning En trygg tillgång till mat av god kvalitet är i hela folkets intresse. Den kan tillgodoses enbart genom att vidmakthålla

1986-05-20

Motion 1985/86:612 Karl Erik Olsson m. fl. (c) (pdf, 175 kB)

Motion 1985/86:611 Britta Sundin och Bo Forslund (s)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:611 Britta Sundin och Bo Forslund s Reglering av priserna på jordbruksprodukter, m. m. prop. 1985/86:166 I proposition 1985/86:166 har regeringen föreslagit vissa ändringar i stödområdesindelningen för prisstödet till jordbruket

1986-05-20

Motion 1985/86:611 Britta Sundin och Bo Forslund (s) (pdf, 297 kB)

Motion 1985/86:610 Börje Hörnlund och Karin Israelsson (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:610 Börje Hörnlund och Karin Israelsson c Reglering av priserna på jordbruksprodukter, m. m prop. 1985/86:166 Med anledning av förslag om ny områdesindelning för Norrlandsstöd till jordbruk föreslår vi att Bjurholms och Vindelns

1986-05-20

Motion 1985/86:610 Börje Hörnlund och Karin Israelsson (c) (pdf, 58 kB)

Motion 1985/86:609 Arne Andersson i Ljung m. fl. (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:609 Arne Andersson i Ljung m. fl. m Reglering av priserna på jordbruksprodukter, m. m. prop. 1985/86:166 I proposition 1985/86:166 lägger regeringen fram bl. a. förslag om reglering av priser på jordbruksprodukter. Där behandlas

1986-05-20

Motion 1985/86:609 Arne Andersson i Ljung m. fl. (m) (pdf, 114 kB)

Motion 1985/86:607 Björn Samuelson (vpk)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:607 Björn Samuelson vpk Reglering av priserna på jordbruksprodukter, m. m. prop. 1985/86:166 I proposition 1985/86:166 föreslås bl. a. vissa justeringar i vad gäller prisstödsområdena. I Värmland varierar årsmedeltemperaturen mellan

1986-05-20

Motion 1985/86:607 Björn Samuelson (vpk) (pdf, 61 kB)

Motion 1985/86:606 Lars Werner m. fl. (vpk)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:606 Lars Werner m. fl. vpk Reglering av priserna på jordbruksprodukter, m. m. 1985/86 prop. 1985/86:166 606-609 I motionen berörs avsnitten produktionsanpassning på vegetabilieområdet samt prisstöd till jordbruket i norra Sverigedär

1986-05-20

Motion 1985/86:606 Lars Werner m. fl. (vpk) (pdf, 139 kB)