Dokument & lagar (201 träffar)

Framställning / redogörelse 1981/82:14

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1981/82:14 Redogörelse 1981/82:14 Riksdagens revisorers berättelse över granskningen av riksbankens verksamhet under år 1981 1982-02-25 Till Riksdagen Riksdagens revisorer får härmed avge föreskriven berättelse över granskningen av riksbankens tillstånd,

1982-02-11

Framställning / redogörelse 1981/82:14 (pdf, 98 kB)

Framställning / redogörelse 1981/82:15

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1981/82:15 Redogörelse 1981/82:15 Riksdagens revisorers berättelse över granskningen av Stiftelsen Riksbankens jubileumsfonds verksamhet under år 1981 1982-02-25 Till Riksdagen Riksdagens revisorer får härmed avge föreskriven berättelse över granskningen

1982-02-08

Framställning / redogörelse 1981/82:15 (pdf, 124 kB)

Framställning / redogörelse 1981/82:13

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1981/82:13 Redogörelse 1981/82:13 Riksdagens revisorers berättelse över granskningen av riksgäldskontorets verksamhet under budgetåret 1980/81 1982-02-25 Till Riksdagen Riksdagens revisorer får härmed avge föreskriven berättelse över granskningen

1982-02-08

Framställning / redogörelse 1981/82:13 (pdf, 176 kB)

Framställning / redogörelse 1981/82:11

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1981/82:11 Redogörelse 1981/82:11 Fullmäktiges i riksbanken förvaltningsberättelse för år 1981 1982-01-28 1 Riksdagen 1981/82. 2 sami. Nr 11 ISBN 91-85456-20-9 ISSN 0347-3198 Tryckt hos Göteborgs Offsettrycken AB, Stockholm 1982 Redog. 1981/82:11

1982-01-20

Framställning / redogörelse 1981/82:11 (pdf, 1919 kB)

Riksdagens protokoll 1981/82:170

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1981/82:170 Tisdagen den 8 juni em. Kl. 19.30 Förhandlingarna leddes till en början av tredje vice talmannen, 7 Regionalpolitiken forts.Fortsattes överläggningen om arbetsmarknadsutskottets betänkande 1981/82:23. Anf. 85 JOHN ANDERSSON

1981-12-31

Riksdagens protokoll 1981/82:170 (pdf, 2889 kB)

Riksdagens protokoll 1981/82:169

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1981/82:169 Tisdagen den 8 juni fm. Kl. 10.00 1 Föredrogs och hänvisades Proposition 1981/82:225 till skatteutskottet 2 Föredrogs men bordlades åter Konstitutionsutskottets betänkanden 1981/82:38 och 39 Finansutskottets betänkanden

1981-12-31

Riksdagens protokoll 1981/82:169 (pdf, 5916 kB)

Riksdagens protokoll 1981/82:168

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1981/82:168 Måndagen den 7 juni em. Kl. 19.30 Förhandlingarna leddes till en början av tredje vice talmannen. 18 Åtgärder för tekoindustrin m. m. forts.Fortsattes överläggningen om näringsufskottets betänkande 1981/82:50. Anf. 93 ERIK

1981-12-31

Riksdagens protokoll 1981/82:168 (pdf, 3043 kB)

Riksdagens protokoll 1981/82:167

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1981/82:167 Måndagen den 7 juni fm. Kl. 11.00 Förhandlingarna leddes till en början av förste vice talmannen. 1  Justerades protokollen för den 27 och 28 maj. 2  Upplästes följande inkomna skrivelse: Till riksdagen Härmed anhålles om

1981-12-31

Riksdagens protokoll 1981/82:167 (pdf, 4312 kB)

Riksdagens protokoll 1981/82:166

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1981/82:166 Fredagen den 4 juni Kl. 09.00 Förhandlingarna leddes till en början av andre vice talmannen. 1  Justerades protokollen för den 26 maj. 2  Andre vice talmannen meddelade att Mårten Werner m denna dag återtagit sin plats i

1981-12-31

Riksdagens protokoll 1981/82:166 (pdf, 4024 kB)

Riksdagens protokoll 1981/82:165

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1981/82:165 Torsdagen den 3 juni em. Kl. 19.30 Förhandlingarna leddes till en början av förste vice talmannen. 8 Säkerhets- och försvarspolitiken, m. m. forts.Fortsattes  överläggningen  om  försvarsutskottets  betänkande  1981/ 82:18.

1981-12-31

Riksdagens protokoll 1981/82:165 (pdf, 3042 kB)

Riksdagens protokoll 1981/82:164

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1981/82:164 Torsdagen den 3 juni fm. Kl. 10.00 Förhandlingarna leddes fill en början av förste vice falmannen. 1  Justerades protokollet för den 25 maj. 2  Föredrogs och hänvisades Motion 1981/82:2572 till socialutskottet 3  Föredrogs

1981-12-31

Riksdagens protokoll 1981/82:164 (pdf, 5562 kB)

Riksdagens protokoll 1981/82:163

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1981/82:163 Onsdagen den 2 juni em. Kl. 19.30 Förhandlingarna leddes till en början av förste vice falmannen. 11 Övergång från hyresrätt till bostadsrätt m, m. forts.Fortsattes överläggningen om civilutskottets betänkande 1981/82:41. Anf.

1981-12-31

Riksdagens protokoll 1981/82:163 (pdf, 2704 kB)

Riksdagens protokoll 1981/82:162

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1981/82:162 Onsdagen den 2 juni fm. Kl. 09.00 1  Justerades protokollet för den 24 maj. 2  Föredrogs och hänvisades Propositionerna 1981/82:226 fill lagutskottet 1981/82:227 fill skafteutskotiet 3  Föredrogs men bordlades åter Skatteutskottets

1981-12-31

Riksdagens protokoll 1981/82:162 (pdf, 5669 kB)

Riksdagens protokoll 1981/82:161

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1981/82:161 Tisdagen den 1 juni Kl. 11.00 Nr 161 Tisdagen den 1 juni 1982 Om driften vid SAFAC:s verkstad i Dorotea Förhandlingarna leddes till en början av andre vice talmannen. 1  Andre vice talmannen meddelade aft Gösta Bohman

1981-12-31

Riksdagens protokoll 1981/82:161 (pdf, 4814 kB)

Riksdagens protokoll 1981/82:160

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1981/82:160 Fredagen den 28 maj Kl. 09.00 Nr 160 Fredagen den 28 maj 1982 Förlängning av riksmötet Energipolitiken 1  Justerades protokollet för den 19 innevarande månad. 2  Förlängning av riksmötet Anf. 1 TALMANNEN: Riksmöte

1981-12-31

Riksdagens protokoll 1981/82:160 (pdf, 2621 kB)

Riksdagens protokoll 1981/82:159

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1981/82:159 Nr 159 Torsdagen den 27 maj 1982 Räntebidrag och bostadsbidrag samt hyreshusavgift, m. m. Torsdagen den 27 maj em. Kl. 19.30 12 Räntebidrag och bostadsbidrag samt hyreshusavgift, m. m. Föredrogs civilutskottets betänkande

1981-12-31

Riksdagens protokoll 1981/82:159 (pdf, 2622 kB)

Riksdagens protokoll 1981/82:158

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1981/82:158 Torsdagen den 27 maj fm. Kl. 10.00 Förhandlingarna leddes till en början av andre vice talmannen. 1  Justerades protokollen för den 18 innevarande månad. 2  Föredrogs men bordlades åter Näringsutskottets betänkande 1981/82:30

1981-12-31

Riksdagens protokoll 1981/82:158 (pdf, 5191 kB)

Riksdagens protokoll 1981/82:157

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1981/82:157 Onsdagen den 26 maj em. Kl. 19.30 6 Ändringar i sjukförsäkringen m.m. forts.Fortsattes överläggningen  om  socialförsäkringsutskottets  betänkande 1981/82:15. Anf. 66 SIVERT ANDERSSON sHerr talman Jag har här i min hand

1981-12-31

Riksdagens protokoll 1981/82:157 (pdf, 2669 kB)

Riksdagens protokoll 1981/82:156

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1981/82:156 Onsdagen den 26 maj fm. Kl. 09.00 Förhandlingarna leddes till en början av tredje vice talmannen. 1  Justerades protokollet för den 17 innevarande månad. 2  Föredrogs men bordlades åter Konstitutionsutskottets betänkande 1981/82:33

1981-12-31

Riksdagens protokoll 1981/82:156 (pdf, 6102 kB)

Riksdagens protokoll 1981/82:155

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1981/82:155 Tisdagen den 25 maj Kl. 12.00 Nr 155 Tisdagen den 25 maj 1982 Om sysselsättningen m. m. vid Waplans Mekaniska Verkstads AB Förhandlingarna leddes till en början av tredje vice talmannen. 1 Svar på fråga 1981/82:383 om

1981-12-31

Riksdagens protokoll 1981/82:155 (pdf, 4335 kB)