Dokument & lagar (435 träffar)

Riksdagens protokoll 1985/86:167

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1985/86:167 Tisdagen den 17 juni Kl. 12.00 Sedan talmannen beslutat att kammarens vid riksmötets slut återstående ojusterade protokoll skulle justeras denna dag företogs justering av protokollen för den 30 maj samt den 2, 3,4, 5 och

1985-12-31

Riksdagens protokoll 1985/86:167 (pdf, 16 kB)

Riksdagens protokoll 1985/86:166

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1985/86:166 Fredagen den 6 juni Kl. 11.27 1 Föredrogs och hänvisades Förslag 1985/86:16 till finansutskottet 2 Föredrogs Finansutskottets betänkanden 1985/86:36 Tilläggsbudget II och tilläggsbudget III till statsbudgeten för budgetåret

1985-12-31

Riksdagens protokoll 1985/86:166 (pdf, 95 kB)

Riksdagens protokoll 1985/86:165

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1985/86:165 Fredagen den 6 juni Kl. 09.00 Högtidlighållande av nationaldagen TALMANNEN: I dag. den 6 juni, firas vår nationaldag i hela landet. Det är på sin plats att vi i riksdagen deltar i detta firande. Vi börjar därför dagen med

1985-12-31

Riksdagens protokoll 1985/86:165 (pdf, 690 kB)

Riksdagens protokoll 1985/86:164

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1985/86:164 Torsdagen den 5 juni em. Kl. 19.30 Förhandlingarna leddes till en början av tredje vice talmannen. 8 Fortsattes behandlingen av finansutskottets betänkande 1985/86:30. skatteutskottets betänkande 1985/86:50. finansutskottets

1985-12-31

Riksdagens protokoll 1985/86:164 (pdf, 2783 kB)

Riksdagens protokoll 1985/86:163

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1985/86:163 Torsdagen den 5 juni fm. Kl. 09.00 S Justerades protokollen för den 28 maj. 2 Föredrogs och hänvisades Skrivelse 1985/86:177 till arbetsmarknadsutskottet 3 S Föredrogs finansutskottets betänkande 1985/86:30 om de allmänna

1985-12-31

Riksdagens protokoll 1985/86:163 (pdf, 5722 kB)

Riksdagens protokoll 1985/86:162

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1985/86:162 Onsdagen den 4 juni em. Kl. 19.30 Förhandlingarna leddes till en början av tredje vice talmannen. 9 S Föredrogs Konstitutionsutskottets betänkande 1985/86:29 Uppskov med behandlingen av vissa ärenden Utskottets hemställan

1985-12-31

Riksdagens protokoll 1985/86:162 (pdf, 2617 kB)

Riksdagens protokoll 1985/86:161

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1985/86:161 Onsdagen den 4 juni fm. Kl. 09.00 Förhandlingarna leddes till en början av förste vice talmannen. 1 Kompletteringsval till riksdagens revisorer och fullmäktige i riksgäldskontoret Anf. 1 FÖRSTE VICE TALMANNEN: Socialdemokratiska

1985-12-31

Riksdagens protokoll 1985/86:161 (pdf, 5367 kB)

Riksdagens protokoll 1985/86:160

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1985/86:160 Tisdagen den 3 juni Kl. 09.00 1 Justerades protokollet för den 26 maj. 2 Föredrogs men bordlades åter Konstitutionsutskottets betänkande 1985/86:29 Socialförsäkringsutskottets betänkande 1985/86:22 Socialutskottets betänkanden

1985-12-31

Riksdagens protokoll 1985/86:160 (pdf, 5576 kB)

Riksdagens protokoll 1985/86:159

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1985/86:159 Måndagen den 2 juni em. Kl. 19.30 Förhandlingarna leddes till en början av tredje vice talmannen. 12 S Upplästes följande inkomna skrivelse: Till riksdagen Med anledning av att jag av regeringen utsetts till chef för Nämnden

1985-12-31

Riksdagens protokoll 1985/86:159 (pdf, 2701 kB)

Riksdagens protokoll 1985/86:158

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1985/86:158 Måndagen den 2 juni fm. Kl. 10.30 1 Justerades protokollet för den 23 maj. 2 S Talmannen meddelade att Sivert Andersson s den 1 juni återtagit sin plats i riksdagen, varigenom Sven-Åke Nygårds uppdrag som ersättare upphört.

1985-12-31

Riksdagens protokoll 1985/86:158 (pdf, 4365 kB)

Riksdagens protokoll 1985/86:157

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1985/86:157 Fredagen den 30 maj Kl. 09.00 Förhandlingarna leddes till en början av förste vice talmannen. 1 Val till Europeiska frihandelssammanslutningens EFTA parlamentarikerkommitté Företogs val av fem ledamöter och fem suppleanter

1985-12-31

Riksdagens protokoll 1985/86:157 (pdf, 4512 kB)

Riksdagens protokoll 1985/86:156

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1985/86:156 Torsdagen den 29 maj em. Kl. 19.30 Vissa oljebolagsfrågor Förhandlingarna leddes till en början av andre vice talmannen. 49 Fortsattes behandlingen av näringsutskottets betänkande 1985/86:34, arbetsmarknadsutskottets betänkande

1985-12-31

Riksdagens protokoll 1985/86:156 (pdf, 2793 kB)

Riksdagens protokoll 1985/86:155

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1985/86:155 Torsdagen den 29 maj fm. Kl. 09.00 Förhandlingarna leddes till en början av förste vice talmannen. 1 Justerades protokollen för den 21 innevarande månad. 2 Föredrogs och hänvisades Skrivelse 198.5/86:178 till utrikesutskottet

1985-12-31

Riksdagens protokoll 1985/86:155 (pdf, 6434 kB)

Riksdagens protokoll 1985/86:154

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1985/86:154 Onsdagen den 28 maj em Kl. 19.30 Förhandlingarna leddes till en början av tredje vice talmannen. 10 Fortsattes behandlingen av skatteutskottets betänkande 1985/86:49 samt näringsutskottets betänkanden 1985/86:21, 32, 26

1985-12-31

Riksdagens protokoll 1985/86:154 (pdf, 2577 kB)

Riksdagens protokoll 1985/86:153

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1985/86:153 Onsdagen den 28 maj fm. Kl. 09.00 Förhandlingarna leddes till en början av förste vice talmannen. 1 Justerades protokollet för den 20 innevarande månad. 2 Föredrogs och hänvisades Proposition 1985/86:175 till konstitutionsutskottet

1985-12-31

Riksdagens protokoll 1985/86:153 (pdf, 5589 kB)

Riksdagens protokoll 1985/86:152

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1985/86:152 Tisdagen den 27 maj Kl. 10.00 1 Föredrogs men bordlades åter Konstitufionsutskottets betänkanden 1985/86:23 och 28 Skatteutskottets betänkande 1985/86:49 Utrikesutskottets betänkanden 1985/86:27-30 Socialförsäkrrngsutskottets

1985-12-31

Riksdagens protokoll 1985/86:152 (pdf, 4922 kB)

Riksdagens protokoll 1985/86:151

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1985/86:151 Måndagen den 26 maj Kl. 12.00 1 Justerades protokollen för den 15 och 16 innevarande månad. 2 Upplästes följande inkomna skrivelse: Till riksdagen Härmed anhåller jag om entledigande från mitt uppdrag som riksdagsledamot

1985-12-31

Riksdagens protokoll 1985/86:151 (pdf, 3180 kB)

Riksdagens protokoll 1985/86:150

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1985/86:150 Fredagen den 23 maj Kl. 09.00 1 Kompletteringsval till utskott Anf. 1 TALMANNEN: Socialdemokratiska riksdagsgruppen har som suppleant i social- och utbildningsutskotten under Åsa Strömbäck-Norrmans ledighet anmält hennes

1985-12-31

Riksdagens protokoll 1985/86:150 (pdf, 4037 kB)

Riksdagens protokoll 1985/86:149

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1985/86:149 Torsdagen den 22 maj em. Kl. 19.30 Förhandlingarna leddes till en början av tredje vice talmannen. 33 Regionalpolitiken, m.m. forts, från proi. 148 Fortsattes överläggningen om arbetsmarknadsutskottets betänkande 1985/86:13

1985-12-31

Riksdagens protokoll 1985/86:149 (pdf, 3017 kB)

Riksdagens protokoll 1985/86:148

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1985/86:148 Torsdagen den 22 maj fm. Kl. 12.00 1 Justerades protokollet för den 13 innevarande månad. 2 Föredrogs och hänvisades Motionerna 1985/86:606-616 till jordbruksutskottet 3 Föredrogs men bordlades åter Utbildningsutskottets

1985-12-31

Riksdagens protokoll 1985/86:148 (pdf, 4161 kB)