Dokument & lagar (521 träffar)

Framställning / redogörelse 1985/86:23

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till riksdagen 1985/86:23 Riksdagens revisorers förslag angående rutiner vid ansökan Förs. 1985/86:23 medborgarskap Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av rutinerna vid ansökan om svenskt medborgarskap. Revisorerna har vid granskningen

1986-05-30

Framställning / redogörelse 1985/86:23 (pdf, 437 kB)

Framställning / redogörelse 1985/86:16

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till riksdagen 1985/86:16 Riksdagens revisorers förslag angående lokalanvändning vid myndigheter med eget lokalhållningsansvar Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av i vilken omfattning och på vilka villkor ett antal myndigheter med

1986-05-30

Framställning / redogörelse 1985/86:16 (pdf, 505 kB)

Framställning / redogörelse 1985/86:22

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till riksdagen Fullmäktiges i riksbanken förslag om inrättande av sedeldepåer för riksbanken hos postverket Förs. 1985/86:22 1. Sammanfattning Dnr 86-060-002 Fullmäktige i riksbanken begär riksdagens godkännande av att riksbanken, som i dag bedriver

1986-03-13

Framställning / redogörelse 1985/86:22 (pdf, 446 kB)

Framställning / redogörelse 1985/86:17

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till riksdagen 1985/86:17 Riksdagens revisorers förslag angående statens utgifter för bidragsförskott, m.m. Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning angående statens utgifter för bidragsförskott. Revisorernas granskning har visat att det

1986-03-13

Framställning / redogörelse 1985/86:17 (pdf, 4127 kB)

Framställning / redogörelse 1985/86:19

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redogörelse till riksdagen Riksdagens revisorers berättelse över granskningen av riksbankens verksamhet under år 1985 Redog. 1985/86:19 Enligt lagen 1968:8 om revision av riksdagsförvaltningen skall riksdagens revisorer för varje avslutat räkenskapsår granska

1986-02-17

Framställning / redogörelse 1985/86:19 (pdf, 230 kB)

Framställning / redogörelse 1985/86:20

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redogörelse till riksdagen 1985/86:20 Riksdagens revisorers berättelse över granskningen av Stiftelsen Riksbankens jubileumsfonds verksamhet under år 1985 Riksdagens revisorer får härmed avge föreskriven berättelse över granskningen av Stiftelsen Riksbankens

1986-02-12

Framställning / redogörelse 1985/86:20 (pdf, 159 kB)

Framställning / redogörelse 1985/86:21

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redogörelse till riksdagen 1985/86:21 Styrelsens för Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond berättelse över fondens verksamhet och förvaltning under år 1985 Styrelsen för Riksbankens jubileumsfond får härmed avge berättelse över fondens verksamhet och förvaltning

1986-02-11

Framställning / redogörelse 1985/86:21 (pdf, 1424 kB)

Framställning / redogörelse 1985/86:18

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till riksdagen 1985/86:18 Fullmäktiges i riksbanken förslag om ändring i lagen 1934:437 för Sveriges riksbank Förs. 1985/86:18 Dnr 86-029-002 Inledning Lagen 1934:437 för Sveriges riksbank är sedan länge starkt föråldrad och den för närvarande arbetande

1986-02-06

Framställning / redogörelse 1985/86:18 (pdf, 162 kB)

Framställning / redogörelse 1985/86:15

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redogörelse till riksdagen 1985/86:15 Fullmäktiges i riksbanken förvaltningsberättelse för år 19S5 Redog. driyöZ 1985/86:15 1 Riksdagen 1985/86.2 sami. Nr 15 Redog. 1985/86:15 Jämlikt föreskrifterna i 37 lagen för Sveriges riksbank får fullmäktige avge härvid

1986-01-21

Framställning / redogörelse 1985/86:15 (pdf, 1838 kB)

Riksdagens protokoll 1985/86:167

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1985/86:167 Tisdagen den 17 juni Kl. 12.00 Sedan talmannen beslutat att kammarens vid riksmötets slut återstående ojusterade protokoll skulle justeras denna dag företogs justering av protokollen för den 30 maj samt den 2, 3,4, 5 och

1985-12-31

Riksdagens protokoll 1985/86:167 (pdf, 16 kB)

Riksdagens protokoll 1985/86:166

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1985/86:166 Fredagen den 6 juni Kl. 11.27 1 Föredrogs och hänvisades Förslag 1985/86:16 till finansutskottet 2 Föredrogs Finansutskottets betänkanden 1985/86:36 Tilläggsbudget II och tilläggsbudget III till statsbudgeten för budgetåret

1985-12-31

Riksdagens protokoll 1985/86:166 (pdf, 95 kB)

Riksdagens protokoll 1985/86:165

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1985/86:165 Fredagen den 6 juni Kl. 09.00 Högtidlighållande av nationaldagen TALMANNEN: I dag. den 6 juni, firas vår nationaldag i hela landet. Det är på sin plats att vi i riksdagen deltar i detta firande. Vi börjar därför dagen med

1985-12-31

Riksdagens protokoll 1985/86:165 (pdf, 690 kB)

Riksdagens protokoll 1985/86:164

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1985/86:164 Torsdagen den 5 juni em. Kl. 19.30 Förhandlingarna leddes till en början av tredje vice talmannen. 8 Fortsattes behandlingen av finansutskottets betänkande 1985/86:30. skatteutskottets betänkande 1985/86:50. finansutskottets

1985-12-31

Riksdagens protokoll 1985/86:164 (pdf, 2783 kB)

Riksdagens protokoll 1985/86:163

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1985/86:163 Torsdagen den 5 juni fm. Kl. 09.00 S Justerades protokollen för den 28 maj. 2 Föredrogs och hänvisades Skrivelse 1985/86:177 till arbetsmarknadsutskottet 3 S Föredrogs finansutskottets betänkande 1985/86:30 om de allmänna

1985-12-31

Riksdagens protokoll 1985/86:163 (pdf, 5722 kB)

Riksdagens protokoll 1985/86:162

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1985/86:162 Onsdagen den 4 juni em. Kl. 19.30 Förhandlingarna leddes till en början av tredje vice talmannen. 9 S Föredrogs Konstitutionsutskottets betänkande 1985/86:29 Uppskov med behandlingen av vissa ärenden Utskottets hemställan

1985-12-31

Riksdagens protokoll 1985/86:162 (pdf, 2617 kB)

Riksdagens protokoll 1985/86:161

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1985/86:161 Onsdagen den 4 juni fm. Kl. 09.00 Förhandlingarna leddes till en början av förste vice talmannen. 1 Kompletteringsval till riksdagens revisorer och fullmäktige i riksgäldskontoret Anf. 1 FÖRSTE VICE TALMANNEN: Socialdemokratiska

1985-12-31

Riksdagens protokoll 1985/86:161 (pdf, 5367 kB)

Riksdagens protokoll 1985/86:160

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1985/86:160 Tisdagen den 3 juni Kl. 09.00 1 Justerades protokollet för den 26 maj. 2 Föredrogs men bordlades åter Konstitutionsutskottets betänkande 1985/86:29 Socialförsäkringsutskottets betänkande 1985/86:22 Socialutskottets betänkanden

1985-12-31

Riksdagens protokoll 1985/86:160 (pdf, 5576 kB)

Riksdagens protokoll 1985/86:159

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1985/86:159 Måndagen den 2 juni em. Kl. 19.30 Förhandlingarna leddes till en början av tredje vice talmannen. 12 S Upplästes följande inkomna skrivelse: Till riksdagen Med anledning av att jag av regeringen utsetts till chef för Nämnden

1985-12-31

Riksdagens protokoll 1985/86:159 (pdf, 2701 kB)

Riksdagens protokoll 1985/86:158

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1985/86:158 Måndagen den 2 juni fm. Kl. 10.30 1 Justerades protokollet för den 23 maj. 2 S Talmannen meddelade att Sivert Andersson s den 1 juni återtagit sin plats i riksdagen, varigenom Sven-Åke Nygårds uppdrag som ersättare upphört.

1985-12-31

Riksdagens protokoll 1985/86:158 (pdf, 4365 kB)

Riksdagens protokoll 1985/86:157

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1985/86:157 Fredagen den 30 maj Kl. 09.00 Förhandlingarna leddes till en början av förste vice talmannen. 1 Val till Europeiska frihandelssammanslutningens EFTA parlamentarikerkommitté Företogs val av fem ledamöter och fem suppleanter

1985-12-31

Riksdagens protokoll 1985/86:157 (pdf, 4512 kB)