Dokument & lagar (242 träffar)

Framställning / redogörelse 1985/86:23

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till riksdagen 1985/86:23 Riksdagens revisorers förslag angående rutiner vid ansökan Förs. 1985/86:23 medborgarskap Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av rutinerna vid ansökan om svenskt medborgarskap. Revisorerna har vid granskningen

1986-05-30

Framställning / redogörelse 1985/86:23 (pdf, 437 kB)

Framställning / redogörelse 1985/86:16

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till riksdagen 1985/86:16 Riksdagens revisorers förslag angående lokalanvändning vid myndigheter med eget lokalhållningsansvar Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av i vilken omfattning och på vilka villkor ett antal myndigheter med

1986-05-30

Framställning / redogörelse 1985/86:16 (pdf, 505 kB)

Framställning / redogörelse 1985/86:22

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till riksdagen Fullmäktiges i riksbanken förslag om inrättande av sedeldepåer för riksbanken hos postverket Förs. 1985/86:22 1. Sammanfattning Dnr 86-060-002 Fullmäktige i riksbanken begär riksdagens godkännande av att riksbanken, som i dag bedriver

1986-03-13

Framställning / redogörelse 1985/86:22 (pdf, 446 kB)

Framställning / redogörelse 1985/86:17

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till riksdagen 1985/86:17 Riksdagens revisorers förslag angående statens utgifter för bidragsförskott, m.m. Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning angående statens utgifter för bidragsförskott. Revisorernas granskning har visat att det

1986-03-13

Framställning / redogörelse 1985/86:17 (pdf, 4127 kB)

Framställning / redogörelse 1985/86:19

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redogörelse till riksdagen Riksdagens revisorers berättelse över granskningen av riksbankens verksamhet under år 1985 Redog. 1985/86:19 Enligt lagen 1968:8 om revision av riksdagsförvaltningen skall riksdagens revisorer för varje avslutat räkenskapsår granska

1986-02-17

Framställning / redogörelse 1985/86:19 (pdf, 230 kB)

Framställning / redogörelse 1985/86:20

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redogörelse till riksdagen 1985/86:20 Riksdagens revisorers berättelse över granskningen av Stiftelsen Riksbankens jubileumsfonds verksamhet under år 1985 Riksdagens revisorer får härmed avge föreskriven berättelse över granskningen av Stiftelsen Riksbankens

1986-02-12

Framställning / redogörelse 1985/86:20 (pdf, 159 kB)

Framställning / redogörelse 1985/86:21

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redogörelse till riksdagen 1985/86:21 Styrelsens för Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond berättelse över fondens verksamhet och förvaltning under år 1985 Styrelsen för Riksbankens jubileumsfond får härmed avge berättelse över fondens verksamhet och förvaltning

1986-02-11

Framställning / redogörelse 1985/86:21 (pdf, 1424 kB)

Framställning / redogörelse 1985/86:18

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till riksdagen 1985/86:18 Fullmäktiges i riksbanken förslag om ändring i lagen 1934:437 för Sveriges riksbank Förs. 1985/86:18 Dnr 86-029-002 Inledning Lagen 1934:437 för Sveriges riksbank är sedan länge starkt föråldrad och den för närvarande arbetande

1986-02-06

Framställning / redogörelse 1985/86:18 (pdf, 162 kB)

Framställning / redogörelse 1985/86:15

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redogörelse till riksdagen 1985/86:15 Fullmäktiges i riksbanken förvaltningsberättelse för år 19S5 Redog. driyöZ 1985/86:15 1 Riksdagen 1985/86.2 sami. Nr 15 Redog. 1985/86:15 Jämlikt föreskrifterna i 37 lagen för Sveriges riksbank får fullmäktige avge härvid

1986-01-21

Framställning / redogörelse 1985/86:15 (pdf, 1838 kB)

Yttrande 1985/86:UbU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1985/86:5 y om arbetsmarknadsverkets ansvarsområde m. m. prop. 1985/86:138 UbU 1985/86:5 y Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har den 17 april 1986 beslutat bereda utbildningsutskottet tillfälle att yttra

1985-12-31

Yttrande 1985/86:UbU5 (pdf, 152 kB)

Yttrande 1985/86:UbU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1985/86:4 y om inriktningen av konsumentpolitiken prop. 1985/86:121 UbU 1985/86:4 y Till lagutskottet Lagutskottet har den 13 mars 1986 beslutat bereda utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1985/86

1985-12-31

Yttrande 1985/86:UbU4 (pdf, 310 kB)

Yttrande 1985/86:UbU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1985/86:3 y om särskilda utvecklingsinsatser i Bergslagen prop. 1985/86:125 UbU 1985/86:3 y Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har den 14 april 1986 beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfälle att yttra

1985-12-31

Yttrande 1985/86:UbU3 (pdf, 183 kB)

Yttrande 1985/86:UbU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1985/86:2 y Över krav på studieintyg för högskolestuderande från läroanstalten vid delutbetalningar av studiemedel prop. 1985/86:100 UbU 1985/86:2 y Till socialförsäkringsutskottet Genom beslut den 25 februari 1986 har socialförsäkringsutskottet

1985-12-31

Yttrande 1985/86:UbU2 (pdf, 144 kB)

Yttrande 1985/86:UbU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1985/86:1 y om datapolitik prop. 1984/85:220 UbU 1985/86:1 y Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 oktober 1985 beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över proposifion 1984/85:220 om datapolitik

1985-12-31

Yttrande 1985/86:UbU1 (pdf, 324 kB)

Yttrande 1985/86:UU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1985/86:1 y om forskning rörande skog och miljö skr. 1985/86:76 UU 1985/86:1 y Till jordbruksutskottet Jordbruksutskottet beslutade den 14 januari 1986 att bereda utrikesutskottet tillfälle atl avge yttrande över regeringens skrivelse

1985-12-31

Yttrande 1985/86:UU1 (pdf, 76 kB)

Yttrande 1985/86:TU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Trafikutskottets yttrande 1985/86:1 y över motion 1985/86:365 om Sveriges Radios verksamhet m. m. TU 1985/86:1 y Till kulturutskottet Genom beslut den 15 april 1986 har kulturutskottet beslutat inhämta trafikutskottets yttrande över den med anledning av

1985-12-31

Yttrande 1985/86:TU1 (pdf, 80 kB)

Yttrande 1985/86:SoU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1985/86:1 y om förslag till ny plan- och bygglag prop. 1985/86:1 SoU 1985/86:1 y Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har berett socialutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1985/86:1 med förslag till ny plan- och bygglag

1985-12-31

Yttrande 1985/86:SoU1 (pdf, 677 kB)

Yttrande 1985/86:SfU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialförsäkringsutskottets yttrande 1985/86:2y om svenskundervisning för vuxna invandrare prop. 1985/86:67 SfU 1985/86:2 y Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har den 26 november 1985 berett socialförsäkringsutskottet tillfälle att yttra sig

1985-12-31

Yttrande 1985/86:SfU2 (pdf, 367 kB)

Yttrande 1985/86:SfU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialförsäkringsutskottets yttrande 1985/86:ly över proposition 1985/86:43 om avgifter för ålders-och förtidspensionärer vid sjukhusvård m. m. jämte motioner SfU 1985/86:1 y Till socialutskottet Socialutskottet har den 21 november 1985 beslutat att bereda

1985-12-31

Yttrande 1985/86:SfU1 (pdf, 170 kB)

Yttrande 1985/86:LU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1985/86:4 y om betalningsvillkor vid kreditköp prop. 1985/86:150 bil. 1 delvis LU 1985/86:4 y Till finansutskottet Finansutskottet har beslutat bereda lagutskottet tillfälle alt yttra sig över proposition 1985/86:150 komplelleringspropositionen

1985-12-31

Yttrande 1985/86:LU4 (pdf, 267 kB)