Dokument & lagar (11 374 träffar)

Motion 2015/16:3425 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3425 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist båda SD med anledning av prop. 2015/16:184 Fler elever i fler skolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2015/16:184 om en särskild kvot med förtur i kö till friskolor för nyanlända. Motivering Utan tvekan har det svenska


Utskottsberedning: 2016/17:UbU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3425 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:3425 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) (pdf, 65 kB)

Motion 2015/16:3413 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3413 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist båda SD med anledning av prop. 2015/16:173 Fjärrundervisning och entreprenad nya möjligheter för undervisning och studiehandledning på modersmål Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2015/16:173 Fjärrundervisning och entreprenad


Utskottsberedning: 2015/16:UbU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3413 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3413 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) (pdf, 60 kB)

Motion 2015/16:3411 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3411 av Christer Nylander m.fl. L, M, C, KD med anledning av prop. 2015/16:173 Fjärrundervisning och entreprenad nya möjligheter för undervisning och studiehandledning på modersmål Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra en försöksverksamhet


Utskottsberedning: 2015/16:UbU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:3411 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:3411 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (pdf, 74 kB)

Motion 2015/16:3410 av Daniel Riazat m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2015/16:3410 av Daniel Riazat m.fl. V med anledning av prop. 2015/16:173 Fjärrundervisning och entreprenad nya möjligheter för undervisning och studiehandledning på modersmål Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skolinspektionen bör ges ett särskilt


Utskottsberedning: 2015/16:UbU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3410 av Daniel Riazat m.fl. (V) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3410 av Daniel Riazat m.fl. (V) (pdf, 68 kB)

Motion 2015/16:3382 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3382 av Christer Nylander m.fl. L, M, C, KD med anledning av prop. 2015/16:142 Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förkortad studietid till sex månaders heltidsstudier


Utskottsberedning: 2015/16:UbU22
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2015/16:3382 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:3382 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (pdf, 72 kB)

Motion 2015/16:3378 av Annika Eclund m.fl. (KD, C, L)

Motion till riksdagen 2015/16:3378 av Annika Eclund m.fl. KD, C, L med anledning av prop. 2015/16:131 Styrelser för universitet och högskolor ledamöternas tillsättning och ansvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den nomineringsperson som bör ha god kännedom om


Utskottsberedning: 2015/16:UbU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:3378 av Annika Eclund m.fl. (KD, C, L) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:3378 av Annika Eclund m.fl. (KD, C, L) (pdf, 69 kB)

Motion 2015/16:3310 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3310 av Christer Nylander m.fl. L, M, C, KD med anledning av skr. 2015/16:76 Kvalitetssäkring av högre utbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det nya kvalitetssäkringssystemet ska utvärderas och följas upp tre år efter införandet


Utskottsberedning: 2015/16:UbU9
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 3 avslag, 3 bifall,

Motion 2015/16:3310 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:3310 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (pdf, 80 kB)

Motion 2015/16:3300 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3300 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist båda SD med anledning av skr. 2015/16:76 Kvalitetssäkring av högre utbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ålägga regeringen att återkomma med ett nytt mer stringent förslag om kvalitetssäkring


Utskottsberedning: 2015/16:UbU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3300 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:3300 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) (pdf, 62 kB)

Motion 2015/16:3273 av Robert Stenkvist och Stefan Jakobsson (båda SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3273 av Robert Stenkvist och Stefan Jakobsson båda SD med anledning av prop. 2015/16:44 Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2015/16:44 Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Motivering


Utskottsberedning: 2015/16:UbU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3273 av Robert Stenkvist och Stefan Jakobsson (båda SD) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:3273 av Robert Stenkvist och Stefan Jakobsson (båda SD) (pdf, 61 kB)

Motion 2015/16:3270 av Daniel Riazat m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2015/16:3270 av Daniel Riazat m.fl. V med anledning av prop. 2015/16:44 Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den föreslagna lagstiftningen om tillfällig yrkesutövning bör förtydligas


Utskottsberedning: 2015/16:UbU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3270 av Daniel Riazat m.fl. (V) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:3270 av Daniel Riazat m.fl. (V) (pdf, 76 kB)

Motion 2015/16:3249 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3249 av Stefan Jakobsson m.fl. SD med anledning av prop. 2015/16:23 Anställning under viss kompletterande utbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med ett förslag som innebär att den verksamhet som föreslås


Utskottsberedning: 2015/16:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3249 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:3249 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) (pdf, 62 kB)

Motion 2015/16:3240 av Stefan Nilsson och Marco Venegas (båda MP)

Motion till riksdagen 2015/16:3240 av Stefan Nilsson och Marco Venegas båda MP Utveckling av nätbaserad distansundervisning mellan svenska och utländska universitet och högskolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av utvecklingsmöjligheterna för att utländska


Utskottsberedning: 2015/16:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3240 av Stefan Nilsson och Marco Venegas (båda MP) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3240 av Stefan Nilsson och Marco Venegas (båda MP) (pdf, 70 kB)

Motion 2015/16:3236 av Robert Stenkvist m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3236 av Robert Stenkvist m.fl. SD Fler teknikgymnasier och lärlingsjobb Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta teknikgymnasier och ett system för lärlingsjobb och tillkännager detta för regeringen Motivering På vissa orter finns


Utskottsberedning: 2015/16:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3236 av Robert Stenkvist m.fl. (SD) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:3236 av Robert Stenkvist m.fl. (SD) (pdf, 64 kB)

Motion 2015/16:3231 av Christer Nylander m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2015/16:3231 av Christer Nylander m.fl. FP Utgiftsområde 15 Studiestöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 15 Studiestöd enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Utgiftsområdet omfattar utgifter för ekonomiskt stöd till enskilda under studier


Utskottsberedning: 2015/16:UbU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3231 av Christer Nylander m.fl. (FP) (docx, 52 kB) Motion 2015/16:3231 av Christer Nylander m.fl. (FP) (pdf, 87 kB)

Motion 2015/16:3200 av Christer Nylander m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2015/16:3200 av Christer Nylander m.fl. FP Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen avslår regeringens förslag


Utskottsberedning: 2015/16:UbU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:3200 av Christer Nylander m.fl. (FP) (docx, 66 kB) Motion 2015/16:3200 av Christer Nylander m.fl. (FP) (pdf, 115 kB)

Motion 2015/16:3175 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2015/16:3175 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. C Utgiftsområde 15 Studiestöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 15 Studiestöd enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Tabell 1. Centerpartiets förslag till anslag 2016 uttryckt som differens


Utskottsberedning: 2015/16:UbU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3175 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:3175 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) (pdf, 88 kB)

Motion 2015/16:3161 av Roger Haddad (FP)

Motion till riksdagen 2015/16:3161 av Roger Haddad FP Höjda krav på lärare och rektorer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skolledare ska vara utbildade lärare i grunden för att verka som rektorer och tillkännager detta för regeringen. Motivering Skollagen har sedan


Utskottsberedning: 2015/16:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3161 av Roger Haddad (FP) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3161 av Roger Haddad (FP) (pdf, 60 kB)

Motion 2015/16:3159 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2015/16:3159 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. C Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Tabell 1. Centerpartiets


Utskottsberedning: 2015/16:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3159 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) (docx, 72 kB) Motion 2015/16:3159 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) (pdf, 108 kB)

Motion 2015/16:3133 av Ulrika Carlsson i Skövde och Johanna Jönsson (båda C)

Motion till riksdagen 2015/16:3133 av Ulrika Carlsson i Skövde och Johanna Jönsson båda C Undantag i kösystemet för förskolor och skolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en möjlighet för fristående förskolor och grundskolor att ta emot nyanlända barn och


Utskottsberedning: 2015/16:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3133 av Ulrika Carlsson i Skövde och Johanna Jönsson (båda C) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3133 av Ulrika Carlsson i Skövde och Johanna Jönsson (båda C) (pdf, 63 kB)

Motion 2015/16:3107 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3107 av Markus Wiechel SD Öppen utbildning vid svenska universitet och högskolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjliggöra för fler universitet och högskolor att inrätta öppna utbildningar och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2015/16:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3107 av Markus Wiechel (SD) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:3107 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 63 kB)