Dokument & lagar (881 träffar)

Motion 2015/16:2452 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2452 av Lars Hjälmered m.fl. M Life science Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för en utvecklad samverkan mellan life science- och medtechnäringen, akademin och sjukvården i syfte att tillgängliggöra forskning och tillkännager


Utskottsberedning: 2015/16:FiU39 2015/16:NU15 2015/16:UbU17
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2015/16:2452 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:2452 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 86 kB)

Motion 2015/16:1769 av Jörgen Andersson (M)

Motion till riksdagen 2015/16:1769 av Jörgen Andersson M Kärnkraften Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att placera en forskningsreaktor i anslutning till Oskarshamns kärnkraftverk och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2015/16:NU19 2015/16:UbU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:1769 av Jörgen Andersson (M) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:1769 av Jörgen Andersson (M) (pdf, 62 kB)

Motion 2015/16:1644 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:1644 av Stefan Jakobsson m.fl. SD Forskning och högre utbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att anslå extra medel till informationsteknik, kärnfysik och andra liknande forskningsinitiativ och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2015/16:KrU1 2015/16:NU23 2015/16:UbU1 2015/16:UbU15 2015/16:UbU17
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2015/16:1644 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) (docx, 58 kB) Motion 2015/16:1644 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) (pdf, 104 kB)

Motion 2015/16:2971 av Karin Enström m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2971 av Karin Enström m.fl. M Frihet och utveckling i världen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om inriktningen av utrikespolitiken och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen i avsnitt 1 Inledning


Utskottsberedning: 2015/16:NU9 2015/16:UU1 2015/16:UU10 2015/16:UU10,2015/16:UU10 2015/16:UU11 2015/16:UU12 2015/16:UU19 2015/16:UU2 2015/16:UU8 2015/16:UU9 2016/17:UU15 2016/17:UU5 2017/18:UU11 2017/18:UU18 2017/18:UU8
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): 36 avslag

Motion 2015/16:2971 av Karin Enström m.fl. (M) (docx, 99 kB) Motion 2015/16:2971 av Karin Enström m.fl. (M) (pdf, 229 kB)

Motion 2015/16:2261 av Jan Björklund m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2015/16:2261 av Jan Björklund m.fl. FP En liberal politik för Europa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtgärder för fler jobb och högre tillväxt inom EU och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2015/16:FiU23 2015/16:JuU20 2015/16:KU15 2015/16:MJU20 2015/16:NU10 2015/16:NU9 2015/16:SfU14 2015/16:UU10,2015/16:UU10
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2015/16:2261 av Jan Björklund m.fl. (FP) (docx, 55 kB) Motion 2015/16:2261 av Jan Björklund m.fl. (FP) (pdf, 94 kB)

Motion 2015/16:374 av Hans Linde m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2015/16:374 av Hans Linde m.fl. V Vatten och sanitet 1  Innehåll 1Innehåll 2Förslag till riksdagsbeslut 3Inledning 4De nya utvecklingsmålen 5Sveriges roll 6Privatisering och ägande av vatten 7Systemlösningar 8Handelsavtal 9Sanitation and Water for All 10Vatten och konflikter 2  Förslag


Utskottsberedning: 2015/16:NU9 2015/16:UU2 2016/17:UU5
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2015/16:374 av Hans Linde m.fl. (V) (docx, 58 kB) Motion 2015/16:374 av Hans Linde m.fl. (V) (pdf, 102 kB)

Motion 2015/16:372 av Hans Linde m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2015/16:372 av Hans Linde m.fl. V En svensk utrikespolitik för ett fritt och demokratiskt Iran 1  Innehåll 1Innehåll 2Förslag till riksdagsbeslut 3Inledning 4En svensk utrikespolitik för ett fritt och demokratiskt Iran 5Presidentvalet 2013 och den ökande repressionen 6Situationen för de mänskliga


Utskottsberedning: 2015/16:NU13 2015/16:UU12 2017/18:UU11
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2015/16:372 av Hans Linde m.fl. (V) (docx, 57 kB) Motion 2015/16:372 av Hans Linde m.fl. (V) (pdf, 107 kB)

Motion 2015/16:3148 av Robert Halef m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3148 av Robert Halef m.fl. KD Utgiftsområde 22 Kommunikationer Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Tabeller 1.Kristdemokraternas syn på kommunikationer och transporter 2.Fossiloberoende fordonsflotta 2030 2.1.Höjd fordonsskatt 2.2.Utbyggnad av laddinfrastruktur 3.Trafiksäkerhet


Utskottsberedning: 2015/16:FiU1 2015/16:JuU1 2015/16:JuU18 2015/16:NU3 2015/16:SkU16 2015/16:TU1 2015/16:TU10 2015/16:TU11 2015/16:TU13 2015/16:TU14 2015/16:TU16 2015/16:TU17 2015/16:TU19 2015/16:TU7 2015/16:TU9 2016/17:TU14 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (37 yrkanden): 33 avslag, 4 bifall,

Motion 2015/16:3148 av Robert Halef m.fl. (KD) (docx, 79 kB) Motion 2015/16:3148 av Robert Halef m.fl. (KD) (pdf, 176 kB)

Motion 2015/16:2441 av Kristina Yngwe (C)

Motion till riksdagen 2015/16:2441 av Kristina Yngwe C Digitalisering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inkludera det digitala perspektivet i utbildningar som rör exempelvis utbildning och vård och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2015/16:FiU25 2015/16:NU15 2015/16:TU19 2015/16:UbU14 2015/16:UbU15 2016/17:SoU10
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2015/16:2441 av Kristina Yngwe (C) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:2441 av Kristina Yngwe (C) (pdf, 69 kB)

Motion 2015/16:2363 av Annika Qarlsson och Fredrik Christensson (båda C)

Motion till riksdagen 2015/16:2363 av Annika Qarlsson och Fredrik Christensson båda C Effektiv användning av marken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att infrastruktur i form av kraftledningar ska samordnas med väg- och järnvägsdragningar för att minimera det totala


Utskottsberedning: 2015/16:CU15 2015/16:NU19 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2015/16:2363 av Annika Qarlsson och Fredrik Christensson (båda C) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2363 av Annika Qarlsson och Fredrik Christensson (båda C) (pdf, 65 kB)

Motion 2015/16:2217 av Niclas Malmberg och Stina Bergström (båda MP)

Motion till riksdagen 2015/16:2217 av Niclas Malmberg och Stina Bergström båda MP SJ:s samhällsuppdrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om SJ:s samhällsuppdrag och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att SJ inte


Utskottsberedning: 2015/16:NU4 2015/16:TU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:2217 av Niclas Malmberg och Stina Bergström (båda MP) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:2217 av Niclas Malmberg och Stina Bergström (båda MP) (pdf, 91 kB)

Motion 2015/16:2058 av Josef Fransson (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:2058 av Josef Fransson SD Investeringar i E20 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att snarast påbörja projekteringen för att bygga ut E20 till motorväg och/eller mötesfri två-plus-två-väg genom Västra Götaland och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2015/16:NU10 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:2058 av Josef Fransson (SD) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2058 av Josef Fransson (SD) (pdf, 64 kB)

Motion 2015/16:2847 av Josef Fransson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:2847 av Josef Fransson m.fl. SD Turism och besöksnäring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna att harmonisera momssatserna för olika turistattraktioner och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2015/16:NU1 2015/16:SkU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:2847 av Josef Fransson m.fl. (SD) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2847 av Josef Fransson m.fl. (SD) (pdf, 76 kB)

Motion 2015/16:2752 av Hanna Wigh (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:2752 av Hanna Wigh SD Importtariff Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en särskild importtariff för animaliska produkter som lever upp till minimikraven i svensk djurhållning och slakt och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2015/16:NU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:2752 av Hanna Wigh (SD) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2752 av Hanna Wigh (SD) (pdf, 64 kB)

Motion 2015/16:2300 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2300 av Ulrika Karlsson i Uppsala M Stärkt tillgång till riskkapital via entreprenörskonton och generösare riskkapitalavdrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka tillgången till riskkapital och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2015/16:NU23 2015/16:SkU29
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2015/16:2300 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:2300 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2015/16:1898 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2015/16:1898 av Saila Quicklund M Kommuners möjlighet att avgiftsbelägga vindkraftsanläggningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till en kommunal fastighetsavgift på vindkraftsanläggningar och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2015/16:NU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1898 av Saila Quicklund (M) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:1898 av Saila Quicklund (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2015/16:899 av Penilla Gunther (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:899 av Penilla Gunther KD Tullar på biomassa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för minskade tullar på import av biomassa och tillkännager detta för regeringen. Motivering Begreppet bioekonomi är ett sätt att beskriva genomförandet


Utskottsberedning: 2015/16:NU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:899 av Penilla Gunther (KD) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:899 av Penilla Gunther (KD) (pdf, 63 kB)

Motion 2015/16:3241 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:3241 av Anna Kinberg Batra m.fl. M En förnyad integrations- och migrationspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör kräva att alla EU:s länder deltar i och utökar sitt deltagande i FN:s kvotflyktingsystem, och riksdagen


Utskottsberedning: 2015/16:AU1 2015/16:AU2 2015/16:AU6 2015/16:AU7 2015/16:FiU1 2015/16:FiU3 2015/16:JuU20 2015/16:JuU7 2015/16:KrU1 2015/16:NU1 2015/16:SfU14 2015/16:SfU15 2015/16:SfU4 2015/16:SoU1 2015/16:SoU5 2015/16:UbU1 2015/16:UbU16 2016/17:CU15
Riksdagsbeslut (48 yrkanden): 47 avslag, 1 bifall,

Motion 2015/16:3241 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (docx, 71 kB) Motion 2015/16:3241 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (pdf, 144 kB)

Motion 2015/16:3423 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3423 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. SD med anledning av prop. 2015/16:178 En samlad torvprövning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen genom förordningar ska möjliggöra att de frågor som har samband med en torvtäkt, exempelvis


Utskottsberedning: 2016/17:NU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3423 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:3423 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (pdf, 68 kB)

Motion 2015/16:3389 av Josef Fransson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3389 av Josef Fransson m.fl. SD med anledning av prop. 2015/16:156 Ändringar i lagen om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att EU:s statsstödsregler alltjämt innefattar vissa problem som


Utskottsberedning: 2015/16:NU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3389 av Josef Fransson m.fl. (SD) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3389 av Josef Fransson m.fl. (SD) (pdf, 67 kB)