Dokument & lagar (1 047 träffar)

Motion 2015/16:2878 av Annika Eclund m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:2878 av Annika Eclund m.fl. KD Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning 1  Innehåll Förslag till riksdagsbeslut 1. Inledning och idépolitisk utgångspunkt 2Kvalitetssäkra skolans metoder 3En skola där ingen hålls tillbaka eller lämnas efter 3.1Speciallärarlyft 3.3Bättre


Utskottsberedning: 2015/16:KrU1 2015/16:KU18 2015/16:SfU4 2015/16:UbU1 2015/16:UbU10 2015/16:UbU11 2015/16:UbU12 2015/16:UbU14 2015/16:UbU15 2015/16:UbU16 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (50 yrkanden): 47 avslag, 3 bifall,

Motion 2015/16:2878 av Annika Eclund m.fl. (KD) (docx, 106 kB) Motion 2015/16:2878 av Annika Eclund m.fl. (KD) (pdf, 218 kB)

Motion 2015/16:1610 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2015/16:1610 av Sten Bergheden M Underlättande för ungdomar att få jobb Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att se över förutsättningarna för praktik på alla gymnasieprogram och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2015/16:AU2 2015/16:SfU12 2015/16:SkU16 2015/16:UbU13 2015/16:UbU14
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2015/16:1610 av Sten Bergheden (M) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:1610 av Sten Bergheden (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2015/16:476 av Robert Stenkvist m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:476 av Robert Stenkvist m.fl. SD Tio förslag för en förskola i världsklass Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att all undervisning inom förskolan ska vara evidensbaserad och att politiska trender liksom genuspedagogik inte ska få förekomma


Utskottsberedning: 2015/16:AU7 2015/16:SfU1 2015/16:UbU1 2015/16:UbU11 2015/16:UbU14
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2015/16:476 av Robert Stenkvist m.fl. (SD) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:476 av Robert Stenkvist m.fl. (SD) (pdf, 78 kB)

Motion 2015/16:61 av Robert Stenkvist och Stefan Jakobsson (båda SD)

Motion till riksdagen 2015/16:61 av Robert Stenkvist och Stefan Jakobsson båda SD Slopa karensdagen för personal inom förskolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att slopa karensdagen för personal som arbetar i förskolan, och riksdagen tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2015/16:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:61 av Robert Stenkvist och Stefan Jakobsson (båda SD) (docx, 92 kB) Motion 2015/16:61 av Robert Stenkvist och Stefan Jakobsson (båda SD) (pdf, 59 kB)

Motion 2015/16:11 av Robert Stenkvist (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:11 av Robert Stenkvist SD Slopa karensdagen för vissa lärarkategorier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att slopa karensdagen för lärare, fritidspedagoger och förskollärare inom grund- och förskolan och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2015/16:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:11 av Robert Stenkvist (SD) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:11 av Robert Stenkvist (SD) (pdf, 58 kB)

Motion 2015/16:2261 av Jan Björklund m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2015/16:2261 av Jan Björklund m.fl. FP En liberal politik för Europa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtgärder för fler jobb och högre tillväxt inom EU och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2015/16:FiU23 2015/16:JuU20 2015/16:KU15 2015/16:MJU20 2015/16:NU10 2015/16:NU9 2015/16:SfU14 2015/16:UU10,2015/16:UU10
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2015/16:2261 av Jan Björklund m.fl. (FP) (docx, 55 kB) Motion 2015/16:2261 av Jan Björklund m.fl. (FP) (pdf, 94 kB)

Motion 2015/16:2206 av Börje Vestlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2206 av Börje Vestlund m.fl. S Hbt och världen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett nordiskt samarbete i hbt-frågor och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en förändring av regelverket


Utskottsberedning: 2015/16:AU10 2015/16:KU15 2015/16:SfU15 2015/16:UU18 2015/16:UU2
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2015/16:2206 av Börje Vestlund m.fl. (S) (docx, 53 kB) Motion 2015/16:2206 av Börje Vestlund m.fl. (S) (pdf, 89 kB)

Motion 2015/16:3095 av Paula Bieler m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3095 av Paula Bieler m.fl. SD Familjepolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att båda blivande föräldrar ska ges ledigt mot ersättning vid besök hos mödravården och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2015/16:AU7 2015/16:JuU18 2015/16:JuU20 2015/16:JuU22 2015/16:KrU1 2015/16:KrU4 2015/16:SfU1 2015/16:SfU15 2015/16:SfU3 2015/16:SfU5 2015/16:SfU8 2015/16:SoU1 2015/16:SoU6 2015/16:SoU7 2015/16:SoU8 2015/16:UbU1 2015/16:UbU11 2016/17:CU10 2016/17:SoU10
Riksdagsbeslut (50 yrkanden): 50 avslag

Motion 2015/16:3095 av Paula Bieler m.fl. (SD) (docx, 75 kB) Motion 2015/16:3095 av Paula Bieler m.fl. (SD) (pdf, 152 kB)

Motion 2015/16:2980 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:2980 av Andreas Carlson m.fl. KD Barns och ungas uppväxtvillkor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om välfärdsparadoxen för barns och ungas uppväxtvillkor och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2015/16:MJU18 2015/16:SfU8 2015/16:SoU6 2015/16:SoU7 2015/16:UbU1 2015/16:UbU11 2015/16:UbU12
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2015/16:2980 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 83 kB) Motion 2015/16:2980 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 185 kB)

Motion 2015/16:2589 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2589 av Cecilia Widegren m.fl. M Det goda livet på äldre dagar Innehållsförteckning 1Förslag till riksdagsbeslut 2Moderata värderingar och utgångspunkter 3Alliansregeringens äldrereformer 3.1 En nationell värdegrund har lagts fast 3.2 Kvalitetssatsning i äldreomsorgen 3.3 Valfriheten


Utskottsberedning: 2015/16:AU10 2015/16:AU7 2015/16:KrU10 2015/16:SfU12 2015/16:SoU1 2015/16:SoU7 2016/17:CU14 2016/17:SoU10 2016/17:SoU7 2016/17:SoU9
Riksdagsbeslut (38 yrkanden): 38 avslag

Motion 2015/16:2589 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (docx, 72 kB) Motion 2015/16:2589 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (pdf, 178 kB)

Motion 2015/16:2568 av Emma Henriksson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:2568 av Emma Henriksson m.fl. KD Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Innehåll Förslag till riksdagsbeslut 1En hälso- och sjukvård i världsklass 1.1Mer valfrihet och makt till den enskilde 1.2Vårdval även inom öppenvården 1.3Fond för idéburen vård och omsorg 1.4Århundradets


Utskottsberedning: 2015/16:AU7 2015/16:AU8 2015/16:FiU3 2015/16:JuU19 2015/16:JuU22 2015/16:SfU1 2015/16:SfU3 2015/16:SoU1 2015/16:SoU18 2015/16:SoU3 2015/16:SoU5 2015/16:SoU6 2015/16:SoU7 2015/16:SoU8 2015/16:UbU1 2015/16:UbU17 2015/16:UU18 2016/17:CU10 2016/17:SoU1 2016/17:SoU10 2016/17:SoU20 2016/17:SoU6 2016/17:SoU7 2016/17:SoU8 2016/17:SoU9 2017/18:SoU13 2017/18:SoU5 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (89 yrkanden): 87 avslag, 2 bifall,

Motion 2015/16:2568 av Emma Henriksson m.fl. (KD) (docx, 145 kB) Motion 2015/16:2568 av Emma Henriksson m.fl. (KD) (pdf, 376 kB)

Motion 2015/16:1995 av Désirée Pethrus (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:1995 av Désirée Pethrus KD Endometrios Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att klassa endometrios som en folksjukdom och ta fram nationella riktlinjer för diagnos och behandling av endometrios och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2015/16:SfU1 2015/16:SoU7 2016/17:SoU6
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2015/16:1995 av Désirée Pethrus (KD) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:1995 av Désirée Pethrus (KD) (pdf, 67 kB)

Motion 2015/16:959 av Maj Karlsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2015/16:959 av Maj Karlsson m.fl. V Mäns våld mot kvinnor och andra former av våld i nära relationer 1  Innehållsförteckning 1Innehållsförteckning 2Förslag till riksdagsbeslut 3Mäns våld mot kvinnor 4Politik mot mäns våld mot kvinnor 5Kommunernas ansvar för mäns våld mot kvinnor 6Brist på


Utskottsberedning: 2015/16:AU9 2015/16:JuU1 2015/16:JuU18 2015/16:JuU22 2015/16:SfU14 2015/16:SfU15 2015/16:SoU6 2015/16:SoU7 2015/16:UbU15
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): 26 avslag

Motion 2015/16:959 av Maj Karlsson m.fl. (V) (docx, 71 kB) Motion 2015/16:959 av Maj Karlsson m.fl. (V) (pdf, 151 kB)

Motion 2015/16:1048 av Jessica Rosencrantz (M)

Motion till riksdagen 2015/16:1048 av Jessica Rosencrantz M Sverige som föregångsland för start-ups Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förkorta processerna kring arbetskraftsinvandring och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2015/16:SfU15 2015/16:SkU16 2015/16:SkU29 2015/16:UbU14
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2015/16:1048 av Jessica Rosencrantz (M) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:1048 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2015/16:3418 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:3418 av Johan Forssell m.fl. M med anledning av prop. 2015/16:174 Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med lagförslag


Utskottsberedning: 2015/16:SfU16
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,

Motion 2015/16:3418 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 55 kB) Motion 2015/16:3418 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 104 kB)

Motion 2015/16:3417 av Aron Modig m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3417 av Aron Modig m.fl. KD med anledning av prop. 2015/16:174 Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tidsbegränsade uppehållstillstånd även för alternativt skyddsbehövande


Utskottsberedning: 2015/16:SfU16
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 10 avslag, 1 bifall,

Motion 2015/16:3417 av Aron Modig m.fl. (KD) (docx, 60 kB) Motion 2015/16:3417 av Aron Modig m.fl. (KD) (pdf, 106 kB)

Motion 2015/16:3416 av Emma Carlsson Löfdahl m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2015/16:3416 av Emma Carlsson Löfdahl m.fl. L med anledning av prop. 2015/16:174 Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om migrationsöverenskommelsen och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2015/16:SfU16
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 5 avslag, 1 bifall,

Motion 2015/16:3416 av Emma Carlsson Löfdahl m.fl. (L) (docx, 53 kB) Motion 2015/16:3416 av Emma Carlsson Löfdahl m.fl. (L) (pdf, 82 kB)

Motion 2015/16:3415 av Johanna Jönsson och Solveig Zander (båda C)

Motion till riksdagen 2015/16:3415 av Johanna Jönsson och Solveig Zander båda C med anledning av prop. 2015/16:174 Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Sammanfattning Den migrationspolitiska uppgörelsen En ansvarsfull väg framåt Regeringens


Utskottsberedning: 2015/16:SfU16
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2015/16:3415 av Johanna Jönsson och Solveig Zander (båda C) (docx, 55 kB) Motion 2015/16:3415 av Johanna Jönsson och Solveig Zander (båda C) (pdf, 80 kB)

Motion 2015/16:3414 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3414 av Markus Wiechel m.fl. SD med anledning av prop. 2015/16:174 Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige


Utskottsberedning: 2015/16:SfU16
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2015/16:3414 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 53 kB) Motion 2015/16:3414 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 75 kB)

Motion 2015/16:3412 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2015/16:3412 av Christina Höj Larsen m.fl. V med anledning av prop. 2015/16:174 Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige 1  Innehåll 1Förslag till riksdagsbeslut 2Inledning 3Värna rätten till asyl 4Hösten 2015 5Dåligt underbyggt förslag 6Rätten till individuell


Utskottsberedning: 2015/16:SfU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:3412 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (docx, 63 kB) Motion 2015/16:3412 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (pdf, 114 kB)