Dokument & lagar (2 025 träffar)

Motion 2015/16:2878 av Annika Eclund m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:2878 av Annika Eclund m.fl. KD Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning 1  Innehåll Förslag till riksdagsbeslut 1. Inledning och idépolitisk utgångspunkt 2Kvalitetssäkra skolans metoder 3En skola där ingen hålls tillbaka eller lämnas efter 3.1Speciallärarlyft 3.3Bättre


Utskottsberedning: 2015/16:KrU1 2015/16:KU18 2015/16:SfU4 2015/16:UbU1 2015/16:UbU10 2015/16:UbU11 2015/16:UbU12 2015/16:UbU14 2015/16:UbU15 2015/16:UbU16 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (50 yrkanden): 47 avslag, 3 bifall,

Motion 2015/16:2878 av Annika Eclund m.fl. (KD) (docx, 106 kB) Motion 2015/16:2878 av Annika Eclund m.fl. (KD) (pdf, 218 kB)

Motion 2015/16:1610 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2015/16:1610 av Sten Bergheden M Underlättande för ungdomar att få jobb Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att se över förutsättningarna för praktik på alla gymnasieprogram och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2015/16:AU2 2015/16:SfU12 2015/16:SkU16 2015/16:UbU13 2015/16:UbU14
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2015/16:1610 av Sten Bergheden (M) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:1610 av Sten Bergheden (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2015/16:476 av Robert Stenkvist m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:476 av Robert Stenkvist m.fl. SD Tio förslag för en förskola i världsklass Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att all undervisning inom förskolan ska vara evidensbaserad och att politiska trender liksom genuspedagogik inte ska få förekomma


Utskottsberedning: 2015/16:AU7 2015/16:SfU1 2015/16:UbU1 2015/16:UbU11 2015/16:UbU14
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2015/16:476 av Robert Stenkvist m.fl. (SD) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:476 av Robert Stenkvist m.fl. (SD) (pdf, 78 kB)

Motion 2015/16:61 av Robert Stenkvist och Stefan Jakobsson (båda SD)

Motion till riksdagen 2015/16:61 av Robert Stenkvist och Stefan Jakobsson båda SD Slopa karensdagen för personal inom förskolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att slopa karensdagen för personal som arbetar i förskolan, och riksdagen tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2015/16:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:61 av Robert Stenkvist och Stefan Jakobsson (båda SD) (docx, 92 kB) Motion 2015/16:61 av Robert Stenkvist och Stefan Jakobsson (båda SD) (pdf, 59 kB)

Motion 2015/16:11 av Robert Stenkvist (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:11 av Robert Stenkvist SD Slopa karensdagen för vissa lärarkategorier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att slopa karensdagen för lärare, fritidspedagoger och förskollärare inom grund- och förskolan och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2015/16:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:11 av Robert Stenkvist (SD) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:11 av Robert Stenkvist (SD) (pdf, 58 kB)

Motion 2015/16:2261 av Jan Björklund m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2015/16:2261 av Jan Björklund m.fl. FP En liberal politik för Europa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtgärder för fler jobb och högre tillväxt inom EU och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2015/16:FiU23 2015/16:JuU20 2015/16:KU15 2015/16:MJU20 2015/16:NU10 2015/16:NU9 2015/16:SfU14 2015/16:UU10,2015/16:UU10
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2015/16:2261 av Jan Björklund m.fl. (FP) (docx, 55 kB) Motion 2015/16:2261 av Jan Björklund m.fl. (FP) (pdf, 94 kB)

Motion 2015/16:2206 av Börje Vestlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2206 av Börje Vestlund m.fl. S Hbt och världen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett nordiskt samarbete i hbt-frågor och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en förändring av regelverket


Utskottsberedning: 2015/16:AU10 2015/16:KU15 2015/16:SfU15 2015/16:UU18 2015/16:UU2
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2015/16:2206 av Börje Vestlund m.fl. (S) (docx, 53 kB) Motion 2015/16:2206 av Börje Vestlund m.fl. (S) (pdf, 89 kB)

Motion 2015/16:3297 av Emma Wallrup m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2015/16:3297 av Emma Wallrup m.fl. V med anledning av prop. 2015/16:64 Lag om fritidsbåtar och vattenskotrar 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer bör meddela föreskrifter med grundläggande


Utskottsberedning: 2015/16:TU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:3297 av Emma Wallrup m.fl. (V) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:3297 av Emma Wallrup m.fl. (V) (pdf, 81 kB)

Motion 2015/16:3222 av Annika Qarlsson och Ulrika Carlsson i Skövde (båda C)

Motion till riksdagen 2015/16:3222 av Annika Qarlsson och Ulrika Carlsson i Skövde båda C Sommartid året om Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att låta sommartid gälla året om och tillkännager detta för regeringen. Motivering Tidsomställningen vår och höst uppfattas


Utskottsberedning: 2015/16:TU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3222 av Annika Qarlsson och Ulrika Carlsson i Skövde (båda C) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:3222 av Annika Qarlsson och Ulrika Carlsson i Skövde (båda C) (pdf, 63 kB)

Motion 2015/16:3208 av Anders Åkesson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2015/16:3208 av Anders Åkesson m.fl. C Infrastruktur för långsiktig hållbarhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att privat kapital och pensionsfonder bör ges möjlighet att investera i infrastruktur i Sverige och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2015/16:CU15 2015/16:SkU16 2015/16:TU17 2015/16:TU19 2015/16:TU6 2015/16:TU7 2015/16:TU9 2016/17:TU14 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 15 avslag, 2 bifall,

Motion 2015/16:3208 av Anders Åkesson m.fl. (C) (docx, 56 kB) Motion 2015/16:3208 av Anders Åkesson m.fl. (C) (pdf, 96 kB)

Motion 2015/16:3203 av Said Abdu m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2015/16:3203 av Said Abdu m.fl. FP Utgiftsområde 22 Kommunikationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Utgiftsområdet omfattar transportpolitik samt politiken för informationssamhället.


Utskottsberedning: 2015/16:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3203 av Said Abdu m.fl. (FP) (docx, 54 kB) Motion 2015/16:3203 av Said Abdu m.fl. (FP) (pdf, 89 kB)

Motion 2015/16:3191 av Robert Hannah (FP)

Motion till riksdagen 2015/16:3191 av Robert Hannah FP Höghastighetsbana OsloGöteborgKöpenhamn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra snabba tågförbindelser på sträckan OsloKöpenhamn och vidare söderut till en del av EU:s TEN-T-nätverk och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:3191 av Robert Hannah (FP) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:3191 av Robert Hannah (FP) (pdf, 66 kB)

Motion 2015/16:3153 av Anders Åkesson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2015/16:3153 av Anders Åkesson m.fl. C Utgiftsområde 22 Kommunikationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Tabell 1. Centerpartiets förslag till anslag 2016 uttryckt som differens


Utskottsberedning: 2015/16:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3153 av Anders Åkesson m.fl. (C) (docx, 52 kB) Motion 2015/16:3153 av Anders Åkesson m.fl. (C) (pdf, 89 kB)

Motion 2015/16:3148 av Robert Halef m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3148 av Robert Halef m.fl. KD Utgiftsområde 22 Kommunikationer Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Tabeller 1.Kristdemokraternas syn på kommunikationer och transporter 2.Fossiloberoende fordonsflotta 2030 2.1.Höjd fordonsskatt 2.2.Utbyggnad av laddinfrastruktur 3.Trafiksäkerhet


Utskottsberedning: 2015/16:FiU1 2015/16:JuU1 2015/16:JuU18 2015/16:NU3 2015/16:SkU16 2015/16:TU1 2015/16:TU10 2015/16:TU11 2015/16:TU13 2015/16:TU14 2015/16:TU16 2015/16:TU17 2015/16:TU19 2015/16:TU7 2015/16:TU9 2016/17:TU14 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (37 yrkanden): 33 avslag, 4 bifall,

Motion 2015/16:3148 av Robert Halef m.fl. (KD) (docx, 79 kB) Motion 2015/16:3148 av Robert Halef m.fl. (KD) (pdf, 176 kB)

Motion 2015/16:3129 av Per Åsling (C)

Motion till riksdagen 2015/16:3129 av Per Åsling C OPS-finansiering av större infrastrukturprojekt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Trafikverket ska få i uppdrag att identifiera 1015 större OPS-projekt och tillkännager detta för regeringen. Motivering Anslagen


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3129 av Per Åsling (C) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:3129 av Per Åsling (C) (pdf, 63 kB)

Motion 2015/16:3115 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3115 av Markus Wiechel SD Främjande av elfordon Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en statlig satsning på infrastruktur för elbilar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att elbilar


Utskottsberedning: 2015/16:SkU18 2015/16:TU9
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2015/16:3115 av Markus Wiechel (SD) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3115 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2015/16:3109 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3109 av Markus Wiechel SD Tillgänglighetsanpassning inom kollektivtrafiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att inrätta ett stimulansbidrag till kommuner för tillgänglighetsanpassning inom kollektivtrafiken och tillkännager


Utskottsberedning: 2015/16:CU1 2015/16:TU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:3109 av Markus Wiechel (SD) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3109 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 64 kB)

Motion 2015/16:3098 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3098 av Markus Wiechel SD Klampning och transportnäringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en extern kommitté med målet att finna lösningar på hur politiken kan gynna svensk transportnäring och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2015/16:TU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:3098 av Markus Wiechel (SD) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:3098 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 62 kB)

Motion 2015/16:3068 av Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3068 av Mikael Jansson SD Rätt till färdtjänst för sjukresor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om de som har rätt till färdtjänst ska ha lagligt stöd till färdtjänst när det annars skulle vara tal om sjukresa i landstings regi och tillkännager


Utskottsberedning: 2015/16:TU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3068 av Mikael Jansson (SD) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:3068 av Mikael Jansson (SD) (pdf, 58 kB)

Motion 2015/16:3059 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, FP, KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3059 av Jessica Rosencrantz m.fl. M, C, FP, KD Infrastruktur för mobilitet och hållbarhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbeta för att utveckla mer rättvisande samhällsekonomiska kalkylmodeller vad gäller infrastrukturinvesteringar


Utskottsberedning: 2015/16:FiU25 2015/16:TU1 2015/16:TU10 2015/16:TU13 2015/16:TU14 2015/16:TU16 2015/16:TU17 2015/16:TU19 2015/16:TU6 2015/16:TU7 2015/16:TU9 2016/17:TU14 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): 28 avslag, 6 bifall,

Motion 2015/16:3059 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, FP, KD) (docx, 63 kB) Motion 2015/16:3059 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, FP, KD) (pdf, 139 kB)