Dokument & lagar (44 346 träffar)

Motion 2000/01:Ub19 av Birgitta Ahlqvist och Monica Öhman (s)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub19 av Ahlqvist, Birgitta s med anledning av prop. 2000/01:63 Kvalificerad yrkesutbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om den kvalificerade yrkesutbildningen. Motivering Vi ser det mycket positivt att regeringen


Utskottsberedning: -2000/01:UbU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:L7 av Krister Örnfjäder (s)

Motion till riksdagen 2000/01:L7 av Örnfjäder, Krister s med anledning av prop. 2000/01:61 Förfalskade fångeshandlingar vid ansökan om lagfart Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen nogsamt följer utvecklingen och vid behov återkommer med förslag till åtgärder för att förhindra en ökning av förfalskade


Utskottsberedning: -2000/01:LU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Sk25 av Johan Pehrson och Karin Pilsäter (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:Sk25 av Pehrson, Johan fp med anledning av prop. 2000/01:33 Behandling av personuppgifter inom skatt, tull och exekution Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om nödvändigheten av en regelbunden översyn över utvecklingen


Utskottsberedning: -2000/01:SkU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Sk24 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Sk24 av Graf, Carl Fredrik m med anledning av prop. 2000/01:33 Behandling av personuppgifter inom skatt, tull och exekution Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen beslutar att avslå förslaget om att myndigheter får ta ut avgift för att lämna ut uppgifter ur folkbokföringsregister. 2.


Utskottsberedning: ---2000/01:SkU20
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Sf16 av Marianne Samuelsson (mp)

Motion till riksdagen 2000/01:Sf16 av Samuelsson, Marianne mp med anledning av prop. 2000/01:44 Föräldraförsäkring och föräldraledighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring angående vissa begränsningar vad det gäller att pappan skall ge sitt medgivande vid överlåtande


Utskottsberedning: -2000/01:SfU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Sf15 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:Sf15 av Leijonborg, Lars fp med anledning av prop. 2000/01:44 Föräldraförsäkring och föräldraledighet Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår regeringens förslag om förlängd föräldraförsäkring. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i


Utskottsberedning: -----------------------2000/01:SfU10
Riksdagsbeslut (33 yrkanden): , , 23 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Sf14 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2000/01:Sf14 av Hoffmann, Ulla v med anledning av prop. 2000/01:44 Föräldraförsäkring och föräldraledighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring i regeringens förslag om ändring i 4 kap. 10 femte stycket i lagen om allmän försäkring i enlighet med vad i motionen anförs. Motivering


Utskottsberedning: -2000/01:SfU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Sf13 av Berit Andnor m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2000/01:Sf13 av Andnor, Berit s med anledning av prop. 2000/01:44 Föräldraförsäkring och föräldraledighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring i regeringens förslag om ändring i 4 kap.10 femte stycket lagen om allmän försäkring i enlighet med vad som anförs i motionen. Motivering


Utskottsberedning: -2000/01:SfU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Sf12 av Fanny Rizell m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:Sf12 av Rizell, Fanny kd med anledning av prop. 2000/01:44 Föräldraförsäkring och föräldraledighet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om föräldrars önskemål att få mer tid för barnen. 2. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: ------------------2000/01:SfU10
Riksdagsbeslut (27 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Sf10 av Margit Gennser m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Sf10 av Gennser, Margit m med anledning av prop. 2000/01:44 Föräldraförsäkring och föräldraledighet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår regeringens förslag om en förlängning av föräldrapenningen. 2. Riksdagen avslår regeringens förslag om en lagfäst arbetstidsförkortning.


Utskottsberedning: -------2000/01:SfU10
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:MJ26 av Matz Hammarström m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2000/01:MJ26 av Hammarström, Matz mp med anledning av prop. 2000/01:57 Sammanhållen rovdjurspolitik Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att varg inte bör införas i 28 jaktförordningen, som föreslås i propositionen.


Utskottsberedning: ---2000/01:MJU9
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:MJ22 av Jonas Ringqvist m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2000/01:MJ22 av Ringqvist, Jonas v med anledning av prop. 2000/01:57 Sammanhållen rovdjurspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att varg och järv skall undantas från skyddsjakt enligt 28 jaktförordningen. Motivering


Utskottsberedning: -2000/01:MJU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:MJ21 av Karl Gustav Abramsson och Lisbeth Staaf-Igelström (s)

Motion till riksdagen 2000/01:MJ21 av Abramsson, Karl Gustav s med anledning av prop. 2000/01:57 Sammanhållen rovdjurspolitik Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att vargstammen bör tillåtas växa under kontrollerade förhållanden. 2. Riksdagen


Utskottsberedning: ----2000/01:MJU9
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:MJ20 av Rune Berglund (s)

Motion till riksdagen 2000/01:MJ20 av Berglund, Rune s med anledning av prop. 2000/01:57 Sammanhållen rovdjurspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att samma ersättning skall gälla såväl inom som utom åretruntmarkerna samt även inom konventionsområden på norsk sida. Det är ett ologiskt resonemang


Utskottsberedning: -2000/01:MJU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:MJ14 av Jan-Evert Rådhström och Per-Samuel Nisser (m)

Motion till riksdagen 2000/01:MJ14 av Rådhström, Jan-Evert m med anledning av prop. 2000/01:57 Sammanhållen rovdjurspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om rovdjurspolitiken. Motivering Rovsdjurspolitikens inriktning skall vara att ha livskraftiga


Utskottsberedning: -2000/01:MJU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:MJ11 av Per Erik Granström och Laila Bäck (s)

Motion till riksdagen 2000/01:MJ11 av Granström, Per Erik s med anledning av prop. 2000/01:57 Sammanhållen rovdjurspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om information och folkbildning i rovdjursfrågor. Motivering I rovdjursutredningen understryks


Utskottsberedning: -2000/01:MJU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ju3 av Gun Hellsvik m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Ju3 av Hellsvik, Gun m med anledning av prop. 2000/2001:56 Ändringar i handläggningen av ungdomsmål m.m. Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen slopar vårdnadshavares rätt till ersättning enligt 26 tredje stycket lagen 1964:167 med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare i enlighet


Utskottsberedning: ------2000/01:JuU18
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Fö6 av Runar Patriksson och Eva Flyborg (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:Fö6 av Patriksson, Runar fp med anledning av prop. 2000/01:35 Samverkan mellan civil och militär flygutbildning m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2000/01:35 Samverkan mellan civil och militär flygutbildning m.m. Motivering Propositionen har fått namnet Samverkan


Utskottsberedning: -2000/01:FöU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Fö2 av Henrik Landerholm m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Fö2 av Landerholm, Henrik m med anledning av prop. 2000/01:35 Samverkan mellan civil och militär flygutbildning m.m. Sammanfattning Det går alltid att finna en minst dålig organisatorisk lösning utgående från en befintlig eller beslutad, kommande organisation. I det här fallet, organisering


Utskottsberedning: --------2000/01:FöU2
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Fö1 av Åke Carnerö m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:Fö1 av Carnerö, Åke kd med anledning av prop. 2000/01:35 Samverkan mellan civil och militär flygutbildning m.m. Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår proposition 2000/01:35 Samverkan mellan civil och militär flygutbildning m.m. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: ----2000/01:FöU2
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation