Dokument & lagar (2 949 träffar)

Motion 1996/97:Fi78 av Kjell Ericsson (c)

Motion till riksdagen 1996/97:Fi78 av Kjell Ericsson c med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition I propositionen ingår många olika politikerområden. Jag vill i detta sammanhang beröra några regionalpolitiska frågor. SCB-statistiken över befolkningsutvecklingen från senaste årskiftet visar


Utskottsberedning: -----1996/97:FiU20
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Fi77 av Birgitta Carlsson och Eskil Erlandsson (c)

Motion till riksdagen 1996/97:Fi77 av Birgitta Carlsson och Eskil Erlandsson c med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition Vi är nog alla överens om att villkoren för mindre och medelstora företag skall vara goda och stabila, att de skall få utvecklas för att ge nya jobb i Sverige. Vi är också


Utskottsberedning: -1996/97:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Fi76 av Erling Bager m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1996/97:Fi76 av Erling Bager m.fl. fp med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition Bostadsbidragen De av regeringen tidigare gjorda ändringarna i reglerna för att erhålla bostadsbidrag har fått svåra ekonomiska konsekvenser för många människor och familjer. Det är nödvändigt


Utskottsberedning: ----1996/97:FiU20
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Fi75 av Isa Halvarsson och Karin Pilsäter (fp)

Motion till riksdagen 1996/97:Fi75 av Isa Halvarsson och Karin Pilsäter fp med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition Liberal skattepolitik Sänk skattetrycket Regeringsskiftet 1994 blev en rivstart för nya skattehöjningar. Tre år med socialdemokratisk politik har medfört att skatteuttaget


Utskottsberedning: -1996/97:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Fi74 av Karin Wegestål m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1996/97:Fi74 av Karin Wegestål m.fl. s med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition Regeringen anger i avsnittet 4.7 att arbetslösheten bland lågutbildade ungdomar under 25 år 1996 var 19,8 procent, dvs. avsevärt högre än för befolkningen i sin helhet. Vidare nämns att


Utskottsberedning: -1996/97:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Fi73 av Barbro Westerholm m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1996/97:Fi73 av Barbro Westerholm m.fl. fp med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition Sammanfattning Folkpartiet yrkar avslag på de besparingar som regeringen föreslår inom handikappolitiken. En schablonisering av rätten till personlig assistans kommer att skapa


Utskottsberedning: ------1996/97:FiU20
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Fi72 av Anne Wibble och Karin Pilsäter (fp)

Motion till riksdagen 1996/97:Fi72 av Anne Wibble och Karin Pilsäter fp med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition Regeringen föreslår i tilläggsbudget för 1997 att ett bemyndigande ges att sälja, byta eller på annat sätt helt eller delvis avyttra statens aktieinnehav i Värdepapperscentralen


Utskottsberedning: ----1996/97:FiU20
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Fi71 av Berit Löfstedt m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1996/97:Fi71 av Berit Löfstedt m.fl. s med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition Regeringen föreslår under utgiftsområde 7, Internationellt bistånd, att biståndsramen som innefattar biståndet till utvecklingsländerna skall höjas från 0,70 av BNI till 0,72 från och


Utskottsberedning: -1996/97:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Fi70 av Ulf Björklund (kd)

Motion till riksdagen 1996/97:Fi70 av Ulf Björklund kd med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition Inlandsbanan Regeringen betonar i proposition 1996/97:150 sin avsikt att även fortsättningsvis stödja järnvägstrafiken på Inlandsbanan. Det nuvarande stödet upphör under 1998, och ett nytt


Utskottsberedning: -1996/97:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Fi69 av Ronny Korsberg (mp)

Motion till riksdagen 1996/97:Fi69 av Ronny Korsberg mp med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition Kooperativ verksamhet och fempunktsprogrammet I propositionen aviseras ett anslag, under de s k fempunktsprogrammet, på 10 milj kr per år 1997-1998 för kooperativ verksamhet. Vi miljöpartister


Utskottsberedning: ---1996/97:FiU20
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Fi68 av Carl-Johan Wilson och Kenth Skårvik (fp)

Motion till riksdagen 1996/97:Fi68 av Carl-Johan Wilson och Kenth Skårvik fp med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition I denna motion föreslås att fördelningen av vuxenutbildningsplatser på utbildningsanordnare för 1998, 1999 och 2000 ej skall fastställas nu utan först i kommande propositioner


Utskottsberedning: --1996/97:FiU20
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Fi67 av Carl-Johan Wilson och Kenth Skårvik (fp)

Motion till riksdagen 1996/97:Fi67 av Carl-Johan Wilson och Kenth Skårvik fp med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition I denna motion föreslås att särskilt utbildningsbidrag motsvarande a- kasseersättning/KAS skall kunna betalas för hela studietiden eller i vart fall för fyra terminers studier


Utskottsberedning: -1996/97:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Fi66 av Carl-Johan Wilson (fp)

Motion till riksdagen 1996/97:Fi66 av Carl-Johan Wilson fp med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition I denna motion föreslås att en mer proportionell andel av kommande expansion av högskolesystemet bör läggas vid resurserna för Högskolan i Jönköping samt att resurser för utbildning av gymnasielärare


Utskottsberedning: ---1996/97:FiU20
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Fi65 av Kenth Skårvik och Sigge Godin (fp)

Motion till riksdagen 1996/97:Fi65 av Kenth Skårvik och Sigge Godin fp med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition Läget för Samhall AB är mycket bekymmersamt. Sedan övergången till aktiebolagsform 1992 har Samhall levt med ett långsiktigt resultatförbättringskrav från regeringen och riksdagen.


Utskottsberedning: ---1996/97:FiU20
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Fi64 av Bo Nilsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1996/97:Fi64 av Bo Nilsson m.fl. s med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition Under många år har statliga stöd till världens varvsindustrier diskuterats, beslutats och ändrats eller så har flertalet länder inte levt upp till de överenskommelser som träffats. Under 1994


Utskottsberedning: -1996/97:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Fi63 av Jan Björkman (s)

Motion till riksdagen 1996/97:Fi63 av Karin Olsson och Jan Björkman s med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition Natur-miljö- och kulturvård som arbetsmarknadspolitisk åtgärd Samhällets intentioner beträffande natur- och kulturmiljövård kommer till uttryck i bland annat lagstiftning, internationella


Utskottsberedning: -1996/97:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Fi62 av Karl-Gösta Svenson (m)

Motion till riksdagen 1996/97:Fi62 av Karl-Gösta Svenson m med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition I propositionen aviserar regeringen att införa ett försäkranssystem för växthusnäringen och yrkesfiskarna vid inköp av bränsle till en lägre skattesats. Det är angeläget att denna fråga


Utskottsberedning: -1996/97:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Fi61 av Helena Frisk (s)

Motion till riksdagen 1996/97:Fi61 av Helena Frisk s med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition I vårpropositionen aviserar regeringen den så kallade generationsväxlingen. Generationsväxling innebär att en person som har tillsvidareanställning och uppnått en viss ålder kan välja att frivilligt


Utskottsberedning: -1996/97:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Fi60 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1996/97:Fi60 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition Regeringen föreslår i tilläggsbudgeten vissa omfördelningar i syfte att täcka nödvändiga utgifter för Moderna museet, Arkitekturmuseet och Naturhistoriska riksmuseet. Vi ifrågasätter


Utskottsberedning: -1996/97:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Fi59 av Lars Tobisson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1996/97:Fi59 av Lars Tobisson m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition Sammanfattning I denna motion redovisas våra förslag avseende kommunsektorn med anledning av regeringens ekonomiska vårproposition. Kommunalskatten är den direkta skatt som utgör den största


Utskottsberedning: ----------1996/97:FiU15 1996/97:FiU20
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation