Dokument & lagar (167 träffar)

Motion 1996/97:Bo36 av Lennart Brunander och Marianne Andersson (c)

Motion till riksdagen 1996/97:Bo36 av Lennart Brunander och Marianne Andersson c med anledning av prop. 1996/97:108 Ändrad länsindelning och försöksverksamhet i Västsverige I propositionen föreslås att Göteborgs och Bohus, Älvsborgs och Skaraborgs län utom Habo och Mullsjö kommuner läggs samman till Västergötlands


Utskottsberedning: --1996/97:BoU13
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Bo35 av Erling Bager och Eva Flyborg (fp)

Motion till riksdagen 1996/97:Bo35 av Erling Bager och Eva Flyborg fp med anledning av prop. 1996/97108 Ändrad länsindelning och försöksverksamhet i Västsverige Det nya storlänet bör heta Göteborgs län Regeringen föreslår i sin proposition att det nya länet i västra Sverige benämns Västergötlands län med motiveringen


Utskottsberedning: -1996/97:BoU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Bo34 av Claes-Göran Brandin (s)

Motion till riksdagen 1996/97:Bo34 av Claes-Göran Brandin s med anledning av prop. 1996/97:108 Ändrad länsindelning och försöksverksamhet i Västsverige I propositionen föreslår regeringen att Göteborgs och Bohus, Älvsborgs och Skaraborgs län utom Habo och Mullsjö kommuner läggs samman till Västergötlands län med Göteborg


Utskottsberedning: -1996/97:BoU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Bo33 av Holger Gustafsson och Åke Carnerö (kd)

Motion till riksdagen 1996/97:Bo33 av Holger Gustafsson och Åke Carnerö kd med anledning av prop. 1996/97:108 Ändrad länsindelning och försöksverksamhet i Västsverige Den ändrade länsindelningen innebär att flera nuvarande landskap och län ska ingå i det nya län som regeringen föreslår ska heta Västergötlands län.


Utskottsberedning: -1996/97:BoU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Bo32 av Märta Johansson m.fl. (s, c)

Motion till riksdagen 1996/97:Bo32 av Märta Johansson m.fl. s, c med anledning av prop. 1996/97:108 Ändrad länsindelning och försöksverksamhet i Västsverige I propositionen föreslår regeringen att Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs län och Skaraborgs län utom kommunerna Habo och Mullsjö läggs samman till Västergötlands


Utskottsberedning: -1996/97:BoU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Bo31 av Kenth Skårvik och Eva Eriksson (fp)

Motion till riksdagen 1996/97:Bo31 av Kenth Skårvik och Eva Eriksson fp med anledning av prop. 1996/97:108 Ändrad länsindelning och försöksverksamhet i Västsverige I propositionen föreslår regeringen att ett nytt västsvenskt storlän skapas. Detta är mycket bra då frågan har utretts under många år samtidigt som det


Utskottsberedning: --1996/97:BoU13
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Bo30 av Per Rosengren och Kenneth Kvist (v)

Motion till riksdagen 1996/97:Bo30 av Per Rosengren och Kenneth Kvist v med anledning av prop. 1996/97:108 Ändrad länsindelning och försöksverksamhet i Västsverige I proposition 1996/97:108 föreslår regeringen att Göteborgs och Bohus, Älvsborgs och Skaraborgs län utom Habo och Mullsjö kommuner läggs samman till Västergötlands


Utskottsberedning: -1996/97:BoU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Bo29 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1996/97:Bo29 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1996/97:108 Ändrad länsindelning och försöksverksamhet i Västsverige Inledning I propositionen föreslår regeringen att Göteborgs och Bohus, Älvsborgs och Skaraborgs län, utom Habo och Mullsjö kommuner, läggs samman till Västergötlands


Utskottsberedning: ----------1996/97:BoU13
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Bo28 av Sylvia Lindgren m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1996/97:Bo28 av Sylvia Lindgren m.fl. s med anledning av prop. 1996/97:108 Ändrad länsindelning och försöksverksamhet i Västsverige Den kommunala självstyrelsen och den decentralisering av beslut som skett under en längre tid har gjort de lokala och regionala nivåerna till betydelsefulla aktörer


Utskottsberedning: -1996/97:BoU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Bo27 av Elver Jonsson och Eva Eriksson (fp)

Motion till riksdagen 1996/97:Bo27 av Elver Jonsson och Eva Eriksson fp med anledning av prop. 1996/97:108 Ändrad länsindelning och försöksverksamhet i Västsverige Den tydligaste iakttagelsen man gör över de västsvenska länens flerhundraåriga historia är den originella, för att inte säga, omöjliga geografiska indelningen.


Utskottsberedning: -----1996/97:BoU13
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Bo26 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1996/97:Bo26 av Marianne Samuelsson m.fl. mp med anledning av prop. 1996/97:108 Ändrad länsindelning och försöksverksamhet i Västsverige Nej till västsvenskt storlän Ärendet och dess beredning Förslag om ändrad länsindelning i Västsverige har lämnats av Regionberedningen i delbetänkandet Västsverige


Utskottsberedning: ---1996/97:BoU13
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Bo25 av Ingvar Johnsson och Nils-Erik Söderqvist (s)

Motion till riksdagen 1996/97:Bo25 av Ingvar Johnsson och Nils-Erik Söderqvist s med anledning av prop. 1996/97:108 Ändrad länsindelning och försöksverksamhet i Västsverige I propositionen 1996/97:108 om ändrad länsindelning och försöksverksamhet i Västsverige har regeringen föreslagit att försöksverksamheten i Västergötlands


Utskottsberedning: -1996/97:BoU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Bo24 av Johan Lönnroth (v)

Motion till riksdagen 1996/97:Bo24 av Johan Lönnroth v med anledning av prop. 1996/97:108 Ändrad länsindelning och försöksverksamhet i Västsverige Ordet län har sitt ursprung i det feodala förläning kungen gav i sin nåd uppdraget att förvalta ett område till fogdar eller underställda länsherrar med andra beteckningar.


Utskottsberedning: -1996/97:BoU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Bo23 av Urban Ahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1996/97:Bo23 av Urban Ahlin m.fl. s med anledning av prop. 1996/97:108 Ändrad länsindelning och försöksverksamhet i Västsverige Regeringens förslag om ett bildande av ett Västergötlands län innehållande de tre tidigare länen Skaraborg, Älvsborg och Göteborgs och Bohus län markerar slutet på en


Utskottsberedning: -1996/97:BoU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Bo22 av Elizabeth Nyström m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1996/97:Bo22 av Elizabeth Nyström m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:108 Ändrad länsindelning och försöksverksamhet i Västsverige Regeringens förslag innebär att det nya västsvenska länet skall heta Västergötlands län. Detta är ett olämpligt förslag. Det nya länet består av tre ingående landskap,


Utskottsberedning: -1996/97:BoU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Bo21 av Knut Billing m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1996/97:Bo21 av Knut Billing m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:108 Ändrad länsindelning och försöksverksamhet i Västsverige Frågan om en förändrad länsstruktur har utretts i många år. Den nu påbörjade försöksverksamheten i Kalmar, Gotlands och Skåne län föreslås fortsätta med en försöksverksamhet


Utskottsberedning: --1996/97:BoU13
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Bo20 av Sten Svensson och Lars Hjertén (m)

Motion till riksdagen 1996/97:Bo20 av Sten Svensson och Lars Hjertén m med anledning av prop. 1996/97:108 Ändrad länsindelning och försöksverksamhet i Västsverige I propositionen 1995/96:38 redovisade regeringen sin syn på handläggningen av länsindelningsfrågan i Västsverige. I propositionen begärdes inget riksdagens


Utskottsberedning: --1996/97:BoU13
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Jo17 av Maggi Mikaelsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1996/97:Jo17 av Maggi Mikaelsson m.fl. v med anledning av skr. 1996/97:50 På väg mot ett ekologiskt hållbart samhälle Allmänt Regeringen har i sin skrivelse På väg mot ett hållbart samhälle, spänt över många olika samhällssektorer. Detta har lett till tämligen översiktliga redovisningar med


Utskottsberedning: -----1996/97:BoU12 1996/97:JoU11
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Bo19 av Erling Bager m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1996/97:Bo19 av Erling Bager m.fl. fp med anledning av prop. 1996/97:38 Överlåtelser av allmännyttiga bostadsföretag eller deras bostäder Regeringens proposition syftar till att förhindra kommuner från att sälja kommunala bostadsföretag alltså sådana bolag som i Sverige med en starkt värdeladdad


Utskottsberedning: -1996/97:BoU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Bo18 av Ulf Björklund m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1996/97:Bo18 av Ulf Björklund m.fl. kd med anledning av prop. 1996/97:38 Överlåtelser av allmännyttiga bostadsföretag eller deras bostäder Ännu en proposition har lagts på riksdagens bord, vilken berör den kommunala självstyrelsen. I den föreliggande propositionen inskränker regeringen kommunernas


Utskottsberedning: -1996/97:BoU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation