Dokument & lagar (316 träffar)

Motion 1996/97:Jo26 av Olle Lindström (m)

Motion till riksdagen 1996/97:Jo26 av Olle Lindström m med anledning av prop. 1996/97:94 Lag om befogenhet att besluta om fisket inom Torne älvs fiskeområde Reglering av fisket i Torne älvs fiskeområde har under lång tid handlagts av den finsk-svenska gränsälvskommissionen. Genom fiskeförbud och fredningstider har


Utskottsberedning: -1996/97:JoU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Jo25 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1996/97:Jo25 av Gudrun Lindvall m.fl. mp med anledning av prop. 1996/97:75 Skydd av hotade arter samt aktionsplaner för biologisk mångfald ett myrfjät i taget Inledning Miljöpartiet de gröna har i många sammanhang tagit upp hotet mot den biologiska mångfalden, såväl i motioner, interpellationer


Utskottsberedning: --------------1996/97:JoU15
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Jo24 av Lennart Brunander m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1996/97:Jo24 av Lennart Brunander m.fl. c med anledning av prop. 1996/97:75 Skydd av hotade arter samt aktionsplaner för biologisk mångfald I propositionen föreslås bl.a. vissa ändringar i lagen om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter. Förslaget innebär att lagens bestämmelser


Utskottsberedning: ------1996/97:JoU15
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Jo23 av Maggi Mikaelsson och Hanna Zetterberg (v)

Motion till riksdagen 1996/97:Jo23 av Maggi Mikaelsson och Hanna Zetterberg v med anledning av prop. 1996/97:75 Skydd av hotade arter samt aktionsplaner för biologisk mångfald Regeringens proposition tar upp ett antal förslag i syfte att öka skyddet för hotade arter. Vänsterpartiet har i motioner i allmänna motionstiden


Utskottsberedning: ------------1996/97:JoU15
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Jo22 av Dan Ericsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1996/97:Jo22 av Dan Ericsson m.fl. kd med anledning av prop. 1996/97:75 Skydd av hotade arter samt aktionsplaner för biologisk mångfald Inledning Under allmänna motionstiden hösten 1996 lämnade Kristdemokraterna en omfattande motion om biologisk mångfald, 1996/97:Jo779 Biologisk mångfald, som


Utskottsberedning: ------1996/97:JoU15
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:N16 av Eva Goës m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1996/97:N16 av Eva Goës m.fl. mp med anledning av skr. 1996/97:83 Sverige och den inre marknaden I regeringens skrivelse redovisas och bedöms arbetet med EU:s inre marknad samt de mål Sverige har på detta område. Allmänt Enligt Miljöpartiet de grönas mening har införandet av den inre marknaden


Utskottsberedning: --1996/97:JoU20
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:N15 av Karin Falkmer m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1996/97:N15 av Karin Falkmer m.fl. m med anledning av skr. 1996/97:83 Sverige och den inre marknaden 1 Bakgrund Den inre marknaden är kärnan i det europeiska samarbetet. När det i dagarna är 40 år sedan regeringschefer och utrikesministrar från sex länder möttes i Rom för att skriva under fördraget


Utskottsberedning: ------1996/97:JoU20 1996/97:NU14 1997/98:AU6
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Jo21 av Dan Ericsson (kd)

Motion till riksdagen 1996/97:Jo21 av Dan Ericsson kd med anledning av prop. 1996/97:62 Ändringar i lagen 1992:888 om uppgiftsskyldighet på jordbrukets och fiskets områden, m.m. I propositionen läggs bland annat fram förslag till vissa ändringar i lagen om uppgiftsskyldighet på jordbrukets och fiskets områden i syfte


Utskottsberedning: --1996/97:JoU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Jo20 av Göte Jonsson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1996/97:Jo20 av Göte Jonsson m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:50 På väg mot ett ekologiskt hållbart samhälle Det senaste året har regeringen i två regeringsförklaringar aviserat att kärnkraftsavvecklingen skall inledas under året. Enligt den uppgörelse om energipolitiken som förberetts i


Utskottsberedning: --1996/97:JoU11
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Jo19 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1996/97:Jo19 av Gudrun Lindvall m.fl. mp med anledning av skr. 1996/97:50 På väg mot ett ekologiskt hållbart samhälle i visionernas väntrum Inledning en skrivelse i visionernas väntrum Miljöpartiet de gröna anser det mycket bra att regeringen lämnar en skrivelse till riksdagen om miljön varje


Utskottsberedning: -------------------1996/97:JoU11 1996/97:UU15
Riksdagsbeslut (38 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Jo18 av Eva Eriksson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1996/97:Jo18 av Eva Eriksson m.fl. fp med anledning av skr. 1996/97:50 På väg mot ett ekologiskt hållbart samhälle Inledning Fokusering, tydlighet och konsekvens är nödvändiga inslag i en modern och framåtsyftande miljöpolitik. Detta är trots de för regeringsskrivelsen helt omotiverade färgbilderna


Utskottsberedning: --1996/97:JoU11
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Jo17 av Maggi Mikaelsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1996/97:Jo17 av Maggi Mikaelsson m.fl. v med anledning av skr. 1996/97:50 På väg mot ett ekologiskt hållbart samhälle Allmänt Regeringen har i sin skrivelse På väg mot ett hållbart samhälle, spänt över många olika samhällssektorer. Detta har lett till tämligen översiktliga redovisningar med


Utskottsberedning: -----1996/97:BoU12 1996/97:JoU11
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Jo16 av Dan Ericsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1996/97:Jo16 av Dan Ericsson m.fl. kd med anledning av skr. 1996/97:50 På väg mot ett ekologiskt hållbart samhälle Regeringen har lagt fram en lägesbeskrivning av pågående arbete med att ta fram miljöstrategier för olika samhällssektorer. I uttalanden har man tidigare sagt att miljömålen måste


Utskottsberedning: ---1996/97:JoU11
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Jo15 av Siw Persson (fp)

Motion till riksdagen 1996/97:Jo15 av Siw Persson fp med anledning av skr. 1996/97:64 Alternativ till traditionell burhållning av höns Nej till modifierade burar Regeringens förslag att ändra djurskyddsförordningens 9 så att andra burar än de traditionella blir tillåtna innebär att riksdagens beslut 1988 att förbjuda


Utskottsberedning: -------------1996/97:JoU9
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Jo14 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1996/97:Jo14 av Gudrun Lindvall m.fl. mp med anledning av skr. 1996/97:64 Alternativ till traditionell burhållning av höns Sammanfattning Att en höna inte kan få behov som att flaxa och röra sig, sprätta, undersöka, värpa avskilt i rede m m tillfredsställda i en bur är uppenbart för alla som


Utskottsberedning: ------------------------1996/97:JoU9
Riksdagsbeslut (48 yrkanden): , , 24 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Jo12 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1996/97:Jo12 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av skr. 1996/97:64 Alternativ till traditionell burhållning av höns Bakgrund När riksdagen 1988 fattade beslut om förbud att hålla höns i burar var det mot bakgrund av den nya djurskyddslagen. I dess portalparagraf, 4 stadgas att djur skall


Utskottsberedning: -----------1996/97:JoU9
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Jo11 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1996/97:Jo11 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. m med anledning av skr. 1996/97:64 Alternativ till traditionell burhållning av höns Regeringen anför i skrivelsen att förbudet i djurskyddsförordningen mot burhållning av höns skall ändras och kompletteras med funktionskrav, d v s tillgång till


Utskottsberedning: ------1996/97:JoU9
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Jo10 av Lennart Brunander m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1996/97:Jo10 av Lennart Brunander m.fl. c med anledning av skr. 1996/97:64 Alternativ till traditionell burhållning av höns I skrivelsen redovisas regeringens bedömningar mot bakgrund av Jordbruksverkets rapport Värphöns- kontrollstation 1996. Regeringen anser att förbudet mot traditionella burar


Utskottsberedning: --1996/97:JoU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Jo9 av Holger Gustafsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1996/97:Jo9 av Holger Gustafsson m.fl. kd med anledning av skr. 1996/97:64 Alternativ till traditionell burhållning av höns Inledning Riksdagen antog 1988 en lag som innebär att traditionell burhållning av höns skulle upphöra senast 1 januari 1998. Detta var en naturlig konsekvens av den debatt


Utskottsberedning: ----1996/97:JoU9
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Jo8 av Ulf Melin och Rune Rydén (m)

Motion till riksdagen 1996/97:Jo8 av Ulf Melin och Rune Rydén m med anledning av skr. 1996/97:64 Alternativ till traditionell burhållning av höns Det är ingen överdrift att påstå att det beslut som riksdagen fattade 1988 om en ny djurskyddslag vad gäller förbudet att hålla höns i bur var förhastat. Under den tid som


Utskottsberedning: -1996/97:JoU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation