Dokument & lagar (1 311 träffar)

Motion 2001/02:Fö22 av Hans Stenberg (s) och Birgitta Sellén (c)

Motion till riksdagen 2001/02:Fö22 av Hans Stenberg s och Birgitta Sellén c med anledning av prop. 2001/02:158 Samhällets säkerhet och beredskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om lokalisering av myndigheter utanför Stockholmsregionen. Motivering


Utskottsberedning: 2001/02:FöU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:Fö231 av Karl-Göran Biörsmark (fp)

Motion till riksdagen 2001/02:Fö231 av Karl-Göran Biörsmark fp Flygskolan i Malmen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förläggning av flygskolan till Malmen. Motivering Stor osäkerhet råder för närvarande om var försvarets flygskola skall förläggas.


Utskottsberedning: 2001/02:FöU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2000/01:Fö6 av Runar Patriksson och Eva Flyborg (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:Fö6 av Patriksson, Runar fp med anledning av prop. 2000/01:35 Samverkan mellan civil och militär flygutbildning m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2000/01:35 Samverkan mellan civil och militär flygutbildning m.m. Motivering Propositionen har fått namnet Samverkan


Utskottsberedning: -2000/01:FöU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Fö2 av Henrik Landerholm m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Fö2 av Landerholm, Henrik m med anledning av prop. 2000/01:35 Samverkan mellan civil och militär flygutbildning m.m. Sammanfattning Det går alltid att finna en minst dålig organisatorisk lösning utgående från en befintlig eller beslutad, kommande organisation. I det här fallet, organisering


Utskottsberedning: --------2000/01:FöU2
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Fö1 av Åke Carnerö m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:Fö1 av Carnerö, Åke kd med anledning av prop. 2000/01:35 Samverkan mellan civil och militär flygutbildning m.m. Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår proposition 2000/01:35 Samverkan mellan civil och militär flygutbildning m.m. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: ----2000/01:FöU2
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

IT

Motion 2000/01:T713 av Lennart Daléus m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2000/01:T713 av Daléus, Lennart c IT Sammanfattning Genom att nyttja den nya tekniken kan välstånd och tillväxt möjliggöras. Människors livskvalitet kan höjas. Den revolutionerande utveckling vi står inför, med ständigt ökande mängder information som görs tillgänglig för allt fler, är en drivkraft


Utskottsberedning: --------------2000/01:FöU5 2000/01:KrU8 2000/01:KU3 2000/01:KU5 2000/01:LU8 2000/01:TU1 2000/01:UbU1 2001/02:TU8
Riksdagsbeslut (33 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ju724 av Tasso Stafilidis m.fl. (v, fp, mp, s, c)

Motion till riksdagen 2000/01:Ju724 av Stafilidis, Tasso fp Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter 1 Innehållsförteckning 2 3 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ändring av tryckfrihetsförordningens, brottsbalkens och regeringsformens


Utskottsberedning: ----------------------2000/01:FiU3 2000/01:JuU11 2000/01:JuU14 2000/01:KU9 2000/01:LU13 2000/01:LU15 2000/01:NU2 2000/01:SfU9 2000/01:SoU1 2000/01:SoU10 2000/01:SoU13 2000/01:UbU13 2000/01:UbU6 2000/01:UbU8 2000/01:UU2 2001/02:AU3 2001/02:FöU7 2001/02:KrU15 2001/02:KU23 2001/02:SoU1
Riksdagsbeslut (51 yrkanden): , , 22 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Fö714 av Björn Leivik (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Fö714 av Leivik, Björn m Författningsstöd vid påfrestningar i fredstid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av författningsstöd vid svåra påfrestningar på samhället i fred. Motivering Länsstyrelserna saknar


Utskottsberedning: -2000/01:FöU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Fi211 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:Fi211 av Leijonborg, Lars fp Ekonomisk politik Sammanfattning: Globala möjligheter, globalt ansvar Liberaler är internationalister. I olika länder och i olika tider har liberaler stått för att mänskliga fri- och rättigheter är något universellt. Våra åsiktsfränder har kämpat för demokrati,


Utskottsberedning: -------------------------------------------2000/01:AU1 2000/01:BoU1 2000/01:FiU1 2000/01:FiU11 2000/01:FiU3 2000/01:FöU1 2000/01:JuU1 2000/01:KrU1 2000/01:KU1 2000/01:MJU1 2000/01:NU3 2000/01:SfU1 2000/01:SfU2 2000/01:SkU1 2000/01:SoU1 2000/01:TU1 2000/01:UbU2 2000/01:UU2
Riksdagsbeslut (81 yrkanden): , , 43 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:A812 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:A812 av Leijonborg, Lars fp Liberal jämställdhetspolitik Sammanfattning Det viktigaste målet för vår liberala jämställdhetspolitik är att skapa verkliga möjligheter för kvinnor och män att forma sina liv efter egna val. Arbetet för att nå ett mer jämställt samhälle handlar till stor del


Utskottsberedning: -------------------2000/01:JuU14 2000/01:JuU20 2000/01:KU6 2000/01:NU1 2000/01:SfU1 2000/01:SfU5 2000/01:SfU9 2000/01:SkU14 2000/01:SkU16 2000/01:SkU18 2000/01:SoU10 2000/01:UbU11 2000/01:UU10 2001/02:AU3 2001/02:FöU3 2001/02:JuU10 2001/02:JuU11 2001/02:SfU15
Riksdagsbeslut (46 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fö45 av Kenneth Johansson (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fö45 av Johansson, Kenneth c med anledning av prop. 1999/2000:97 Vissa organisatoriska frågor inom Försvarsmakten, m.m. Bibehåll namnet Dalregementet I regeringens proposition 1999/2000:97 behandlas Vissa organisatoriska frågor inom FörsvarsmaktenI avsnittet som behandlar namn- och tradi-


Utskottsberedning: -1999/2000:FöU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fö44 av Anna Lilliehöök (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fö44 av Lilliehöök, Anna m med anledning av prop. 1999/2000:97 Vissa organisatoriska frågor inom Försvarsmakten, m.m. I propositionen föreslås bland annat att en ny underhålls- och stöd- organisation skall utvecklas. Detta är ett stort område som helt utlämnades i det försvarsbeslut som


Utskottsberedning: --1999/2000:FöU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fö43 av Claes-Göran Brandin (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fö43 av Brandin, Claes-Göran s med anledning av prop. 1999/2000:97 Vissa organisatoriska frågor inom Försvarsmakten, m.m. Kustartilleriets Stridsskola Det försvarsbeslut som riksdagen fattade den 30 mars 2000 innebär att det kommer att finnas två enheter för utbildning av kustartilleriets


Utskottsberedning: -1999/2000:FöU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fö42 av Åke Carnerö m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fö42 av Carnerö, Åke kd med anledning av prop. 1999/2000:97 Vissa organisatoriska frågor inom Försvarsmakten, m.m. Oordnad process och saknat helhetsperspektiv i försvarsfrågan I den föreliggande propositionen syftar regeringen till att täcka in några av de områden som inte behandlades


Utskottsberedning: ------1999/2000:FöU7 1999/2000:FöU8
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fö41 av Henrik Landerholm m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fö41 av Landerholm, Henrik m med anledning av prop. 1999/2000:97 Vissa organisatoriska frågor inom Försvarsmakten, m.m. Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Det försvarsbeslut som nyligen fattades av riksdagen var långt ifrån kom- plett. Nu förelägger regeringen riksdagen ytterligare


Utskottsberedning: ------1999/2000:FöU7 1999/2000:FöU8
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fö40 av Bengt-Ola Ryttar m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fö40 av Ryttar, Bengt-Ola s med anledning av prop. 1999/2000:97 Vissa organisatoriska frågor inom Försvarsmakten, m.m. Namn- och traditionsfrågor I regeringens proposition 1999/2000:97 behandlas vissa organisatoriska frågor inom Försvarsmakten. I avsnittet som behandlar namn- och traditionsfrågor


Utskottsberedning: -1999/2000:FöU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fö39 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fö39 av de Pourbaix-Lundin, Marietta m med anledning av prop. 1999/2000:97 Vissa organisatoriska frågor inom Försvarsmakten, m.m. I regeringens proposition 1999/2000:30 Det nya försvaret föreslogs bland annat att organisationsenheterna Marincentrum på Berga och Ostkustens marinkommando


Utskottsberedning: -1999/2000:FöU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fö38 av Rolf Gunnarsson (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fö38 av Gunnarsson, Rolf m med anledning av prop. 1999/2000:97 Vissa organisatoriska frågor inom Försvarsmakten, m.m. Stora delar av mellersta Sverige kommer i framtiden om riksdagen så vill att bli utan fredsförband. Nedläggningen av förbandet i Falun gör att det blir en vit fläck på


Utskottsberedning: -1999/2000:FöU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fö37 av Anna Lilliehöök m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fö37 av Lilliehöök, Anna m med anledning av prop. 1999/2000:30 Det nya försvaret Stockholm är Sveriges huvudstad. Här finns rikets ledning, riksmedia och kommunikationscentrum. Stockholm är landets viktigaste ekonomiska region. Var femte svensk bor i Stockholmsområdet. Det är här landet


Utskottsberedning: -1999/2000:FöU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fö36 av Lars Ångström m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fö36 av Ångström, Lars mp med anledning av prop. 1999/2000:30 Det nya försvaret Den omfattande nedrustning som skett i vår omvärld sedan det kalla krigets slut har skapat ett gynnsamt säkerhetspolitiskt läge. Militärutgifterna har halverats i Europa och de har minskat med över 90 i Ryssland.


Utskottsberedning: ----------1999/2000:FöU2 2000/01:UU4
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation