Dokument & lagar (2 508 träffar)

Motion 2000/01:Fi10 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Fi10 av Hökmark, Gunnar m med anledning av prop. 2000/01:19 Bättre förutsättningar för värdepapperisering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att tillstånd inte skall krävas för finansieringsverksamhet som drivs av ett aktiebolag eller av en ekonomisk förening, om verksamheten


Utskottsberedning: -2000/01:FiU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:U513 av Bo Lundgren m.fl. (m)

U513 1 InnehÃ¥llsförteckning 1 InnehÃ¥llsförteckning 55 2 Förslag till riksdagsbeslut 56 3 VÃ¥ra förslag 58 3.1 Det svenska ordförandeskapet 58 3.2 EU-utvidgningen 58 3.3 Regeringskonferensen 58 3.4 Institutionella reformer 58 3.5 En effektiv gemensam utrikes- och sÃ
kerhetspolitik 59 3.6 Ett svenskt


Utskottsberedning: -------------2000/01:FiU1 2000/01:JuU11 2000/01:KU18 2000/01:KUU1 2000/01:MJU12 2000/01:NU10 2000/01:SfU9 2000/01:SoU10 2000/01:UU4 2001/02:MJU15 2001/02:MJU3 2001/02:UU10
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Sk621 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Sk621 av Lundgren, Bo m Fastighetsskatten Sammanfattning Fastighetsskatten är en orättfärdig skatt som tas ut utan hänsyn till människors förmåga att betala. Sverige skall inte ha skatter som driver människor från sina hem och som gör att många av de människor som kan bo kvar har mycket


Utskottsberedning: ------2000/01:FiU1 2000/01:SkU18
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Sk324 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:Sk324 av Leijonborg, Lars Ny skattepolitik Innehållsförteckning Ny skattepolitik för en ny tid Nya samhällsföreteelser såväl som gamla problem som kräver nya lösningar ser vi som utmaningar, där skattepolitiken utan dogmatism kan bidra till ett modernt, jämställt, jämlikt och öppet samhälle.


Utskottsberedning: -----------------------2000/01:FiU1 2000/01:SkU14 2000/01:SkU16 2000/01:SkU17 2000/01:SkU19
Riksdagsbeslut (46 yrkanden): , , 23 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Sk323 av Alf Svensson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:Sk323 av Svensson, Alf kd Skattepolitikens inriktning, statens inkomster 2001-2003 Sammanfattning Kristdemokraterna föreslår skattesänkningar, utöver regeringens förslag, med totalt 26,4 miljarder kronor 2001. År 2003 har skattesänkningarna ökat till 56 miljarder kronor utöver regeringens


Utskottsberedning: ---------------------------------------------------------2000/01:AU1 2000/01:FiU1 2000/01:MJU2 2000/01:SkU14 2000/01:SkU15 2000/01:SkU19
Riksdagsbeslut (114 yrkanden): , , 57 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Sk319 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Sk319 av Lundgren, Bo m En modern inkomstskattereform Sammanfattning Människan både vill och kan ta ansvar för sin livssituation om hon ges förutsättningar för det. Med världens högsta skattetryck över halva BNP beskärs medborgarnas frihet, välfärden urgröps och tryggheten minskar. Medborgarna


Utskottsberedning: ------2000/01:FiU1
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:N381 av Per Westerberg m.fl. (m, kd, fp, c)

Motion till riksdagen 2000/01:N381 av Westerberg, Per m Färre och enklare regler 1 Innehållsförteckning 2 3 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett förbättrat svenskt näringsklimat. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: ---------------2000/01:FiU8 2000/01:KU6 2000/01:NU1 2000/01:NU7 2000/01:SkU14 2000/01:SkU19
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Kr289 av Birgitta Sellén m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2000/01:Kr289 av Sellén, Birgitta c Kulturpolitiken Sammanfattning Kultur för regional balans en kulturell allemansrätt Centerpartiet vill skapa en kulturell allemansrätt för människor i hela landet. Kulturen är viktig för människors livskvalitet. Den betyder också mycket för gemensamma angelägenheter


Utskottsberedning: -------------2000/01:FiU22 2000/01:KrU1 2000/01:KrU7 2000/01:SfU5 2000/01:SkU16 2001/02:KrU2
Riksdagsbeslut (29 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ju724 av Tasso Stafilidis m.fl. (v, fp, mp, s, c)

Motion till riksdagen 2000/01:Ju724 av Stafilidis, Tasso fp Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter 1 Innehållsförteckning 2 3 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ändring av tryckfrihetsförordningens, brottsbalkens och regeringsformens


Utskottsberedning: ----------------------2000/01:FiU3 2000/01:JuU11 2000/01:JuU14 2000/01:KU9 2000/01:LU13 2000/01:LU15 2000/01:NU2 2000/01:SfU9 2000/01:SoU1 2000/01:SoU10 2000/01:SoU13 2000/01:UbU13 2000/01:UbU6 2000/01:UbU8 2000/01:UU2 2001/02:AU3 2001/02:FöU7 2001/02:KrU15 2001/02:KU23 2001/02:SoU1
Riksdagsbeslut (51 yrkanden): , , 22 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Fi211 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:Fi211 av Leijonborg, Lars fp Ekonomisk politik Sammanfattning: Globala möjligheter, globalt ansvar Liberaler är internationalister. I olika länder och i olika tider har liberaler stått för att mänskliga fri- och rättigheter är något universellt. Våra åsiktsfränder har kämpat för demokrati,


Utskottsberedning: -------------------------------------------2000/01:AU1 2000/01:BoU1 2000/01:FiU1 2000/01:FiU11 2000/01:FiU3 2000/01:FöU1 2000/01:JuU1 2000/01:KrU1 2000/01:KU1 2000/01:MJU1 2000/01:NU3 2000/01:SfU1 2000/01:SfU2 2000/01:SkU1 2000/01:SoU1 2000/01:TU1 2000/01:UbU2 2000/01:UU2
Riksdagsbeslut (81 yrkanden): , , 43 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Fi209 av Alf Svensson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:Fi209 av Svensson, Alf kd Budgetpropositionen för år 2001 Sammanfattning Kristdemokraternas budgetalternativ tar sikte på att långsiktigt förbättra Sveriges historiskt dåliga tillväxtförutsättningar genom strukturella reformer och strategiska skattesänkningar på såväl arbete, sparande


Utskottsberedning: ------------2000/01:FiU1 2000/01:FiU3
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Bo235 av Yvonne Ångström och Helena Bargholtz (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:Bo235 av Ångström, Yvonne fp En liberal bostadspolitik 1 Innehållsförteckning 2 3 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att planprocesser och nybyggnadsregler måste förenklas för att få fart på bostadsbyggandet.


Utskottsberedning: --------------2000/01:BoU1 2000/01:BoU3 2000/01:BoU9 2000/01:FiU1 2000/01:SkU19
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fi62 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi62 av Kenneryd, Rolf c med anledning av prop. 1999/2000:128 Offentlig upphandling i informationssamhället Inledning En väl fungerande offentlig upphandling är av stor betydelse för sam- hällsekonomin. Staten, lanstingen, kommunerna och deras bolag köper varje år varor och tjänster


Utskottsberedning: ----2000/01:FiU8
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fi61 av Matz Hammarström (mp)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi61 av Hammarström, Matz mp med anledning av prop. 1999/2000:128 Offentlig upphandling i informationssamhället Inledning Tillsynen av den offentliga upphandlingen är alldeles för svag. Det behövs förändringar som gör det möjligt att med kraftfulla medel möta dem som medvetet bryter


Utskottsberedning: --2000/01:FiU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fi60 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi60 av Pilsäter, Karin fp med anledning av prop. 1999/2000:128 Offentlig upphandling i informationssamhället Huvudprincipen för all offentlig upphandling är att den ska utföras affärsmässigt och med utnyttjande av tillgänglig konkurrens. Marknaden för den offentliga upphandlingen i


Utskottsberedning: -2000/01:FiU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fi59 av Per Landgren m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi59 av Landgren, Per kd med anledning av prop. 1999/2000:128 Offentlig upphandling i informationssamhället 1 Inledning Det samlade värdet av all offentlig upphandling i Sverige uppgår sannolikt till mer än 20 av BNP ca. 400 miljarder kronorInte minst av den anledningen är det av stor


Utskottsberedning: ---2000/01:FiU8
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fi58 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi58 av Hökmark, Gunnar m med anledning av prop. 1999/2000:128 Offentlig upphandling i informationssamhället Propositionen I propositionen föreslås att upphandlade enheter skall få möjlighet att tillåta att anbud och anbudsansökningar lämnas genom elektronisk överföring eller på annat


Utskottsberedning: -2000/01:FiU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fi57 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi57 av Kenneryd, Rolf c med anledning av prop. 1999/2000:115 Vissa kommunalekonomiska frågor Inkomstutjämningen för kommuner och landsting Centerpartiet anser att en viktig förutsättning för tillväxt och livskraft i hela landet är ett utjämningssystem som, med utgångspunkt i den enskilda


Utskottsberedning: ----2000/01:FiU3 2000/01:FiU9
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fi56 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi56 av Pilsäter, Karin fp med anledning av prop. 1999/2000:115 Vissa kommunalekonomiska frågor Folkpartiet har en klar ståndpunkt när det gäller de kommunala bolagen. Kommuner ska inte annat än i undantagsfall bedriva verksamhet i bolagsform. Skälen för detta är flera. Kommuner ska


Utskottsberedning: --------2000/01:FiU3 2000/01:FiU9
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fi55 av Per Landgren m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi55 av Landgren, Per kd med anledning av prop. 1999/2000:115 Vissa kommunalekonomiska frågor Propositionen I proposition 1999/2000:115 Vissa kommunalekonomiska frågor föreslår regeringen ändringar i lagar som reglerar kommunal ekonomi, kommunal redovisning och inkomstutjämningen.


Utskottsberedning: -----2000/01:FiU3 2000/01:FiU9
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation