Dokument & lagar (4 189 träffar)

Motion 2001/02:T75 av Kenth Skårvik m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2001/02:T75 av Kenth Skårvik m.fl. fp med anledning av skr. 2001/02:141 Redogörelse för bolagiseringen av affärsverket Statens järnvägar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utförsäljning av SJ AB och Green Cargo AB. Motivering


Utskottsberedning: 2001/02:TU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2000/01:T8 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:T8 av Molén, Per-Richard m med anledning av förs. 2000/01:RR11 Nya vägar till vägar och järnvägar Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om regeringens redovisning av väg- och järnvägsinvesteringars finansiering. 2. Riksdagen


Utskottsberedning: ---2000/01:TU16
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:T3 av Johnny Gylling m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:T3 av Gylling, Johnny kd med anledning av förs. 2000/01:RR8 Riksdagens revisorers förslag angående Sjöfartsinspektionens tillsyn Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Sjöfartsinspektionen som en egen myndighet oberoende


Utskottsberedning: ---2000/01:TU8
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:T2 av Karin Svensson Smith m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2000/01:T2 av Svensson Smith, Karin v med anledning av förs. 2000/01:RR8 Riksdagens revisorers förslag angående Sjöfartsinspektionens tillsyn Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om sjöfartsinspektionens ställning. 2. Riksdagen


Utskottsberedning: -------2000/01:TU8
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:T839 av Lisbeth Staaf-Igelström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2000/01:T839 av Staaf-Igelström, Lisbeth s Kollektivtrafiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att snarast sätta in åtgärder för att utveckla kollektivtrafiken. En utvecklad kollektivtrafik för ökad välfärd, ekologisk hållbarhet


Utskottsberedning: -2001/02:TU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:T818 av Sinikka Bohlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2000/01:T818 av Bohlin, Sinikka s Lagen om färdtjänst Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om översyn av lagen om färdtjänst. Översyn av lagen om färdtjänst Lagen om färdtjänst har nu tillämpats sedan första januari 1998. Lagen


Utskottsberedning: -2000/01:TU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:T718 av Eva Flyborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:T718 av Flyborg, Eva fp IT- och telekompolitik Innehållsförteckning Inledning Sverige upplever nu ett slags ny industrialiseringsvåg där landet står i framkant med att utveckla ny teknik och nya tekniska produkter. Ett av Sveriges främsta områden är telekom. Den i särklass viktigaste


Utskottsberedning: ---------2000/01:KrU1 2000/01:KU18 2000/01:KU19 2000/01:MJU20 2000/01:NU7 2000/01:SkU14 2000/01:TU1
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

IT

Motion 2000/01:T713 av Lennart Daléus m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2000/01:T713 av Daléus, Lennart c IT Sammanfattning Genom att nyttja den nya tekniken kan välstånd och tillväxt möjliggöras. Människors livskvalitet kan höjas. Den revolutionerande utveckling vi står inför, med ständigt ökande mängder information som görs tillgänglig för allt fler, är en drivkraft


Utskottsberedning: --------------2000/01:FöU5 2000/01:KrU8 2000/01:KU3 2000/01:KU5 2000/01:LU8 2000/01:TU1 2000/01:UbU1 2001/02:TU8
Riksdagsbeslut (33 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:T706 av Kenneth Lantz (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:T706 av Lantz, Kenneth kd Översyn av e-handel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om säkerhet och beskattning avseende elektronisk handel. Bakgrund Den snabbt växande handeln över Internet lider av barnsjukdomar. Det


Utskottsberedning: -2001/02:LU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:T662 av Per Westerberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:T662 av Westerberg, Per m Flygplatskapaciteten i östra Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om expansionen av flygplatskapaciteten. Inledning Det råder inte någon tvekan om att goda flygförbindelser är av central


Utskottsberedning: -2000/01:TU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:T661 av Monica Öhman m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2000/01:T661 av Öhman, Monica s Stöd för svensk färjesjöfart Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen snarast återkommer till riksdagen med förslag vad avser situationen för den svenska färjesjöfarten för år 2001. Motivering Den svenska sjöfarten har under de senaste åren varit


Utskottsberedning: -2000/01:TU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:T626 av Cecilia Magnusson och Anita Sidén (m)

Motion till riksdagen 2000/01:T626 av Magnusson, Cecilia m Sjösäkerhet i farleder Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införa krav på förarbevis vid framförande av fritidsbåtar i farleder. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: --2000/01:LU4 2000/01:TU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:T542 av Alf Eriksson m.fl. (s, c, fp, kd, m, v)

Motion till riksdagen 2000/01:T542 av Eriksson, Alf s Västkustbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att färdigställandet av Västkustbanan får högsta prioritet av järnvägsinvesteringarna. Motivering Västkustbanan mellan Göteborg och Malmö


Utskottsberedning: -2001/02:TU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:T463 av Majléne Westerlund Panke (s)

Motion till riksdagen 2000/01:T463 av Westerlund Panke, Majléne s Barns användande av cykelhjälm Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om lagstiftning om obligatorisk användning av cykelhjälm för barn. Motivering De oskyddade trafikanterna utsätts för


Utskottsberedning: -2000/01:TU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:T426

Motion till riksdagen 2000/01:T426 av Ekendahl, Maud m Yrkestrafiklagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en översyn bör göras vad gäller 5 kap. 1 yrkestrafiklagen. Motiv för mitt förslag Den yrkesmässiga trafiken regleras via lagstiftningen


Utskottsberedning: -2000/01:TU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:T414 av Bengt Silfverstrand och Anders Karlsson (s)

Motion till riksdagen 2000/01:T414 av Silfverstrand, Bengt s Åkerinäringens kostnads- och konkurrensvillkor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av åtgärder för att stärka konkurrens- och utvecklingsmöjligheterna för svensk åkerinäring.


Utskottsberedning: -2000/01:TU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:T411 av Bengt Silfverstrand m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2000/01:T411 av Silfverstrand, Bengt s Taxinäringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om samlade åtgärder för en reformerad och sanerad taxinäring. Bakgrund Taxinäringen avreglerades den 1 juli 1990. Syftet med avregleringen


Utskottsberedning: -2000/01:TU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:T375 av Karin Olsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2000/01:T375 av Olsson, Karin s Utbyggnad av E 22 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om väg E 22. Motivering Nya tider kräver nya perspektiv. Den framtida utvecklingen i Öresundsregionen, Baltikum och östra Europa skapar nya


Utskottsberedning: -2001/02:TU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:T353 av Mats Berglind och Reynoldh Furustrand (s)

Motion till riksdagen 2000/01:T353 av Berglind, Mats s Riksväg 55 mellan Katrineholm och Enköping Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att bygga ut riksväg 55 mellan Katrineholm och Enköping. Motivering I en utredning för transportsystemet


Utskottsberedning: -2001/02:TU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:T224 av Per Westerberg m.fl. (m, s, mp, fp, kd, v, c)

Motion till riksdagen 2000/01:T224 av Westerberg, Per m Pendling i östra Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om stärkt infrastruktur för ökade pendlingsmöjligheter i östra Sverige. Inledning Om transportinfrastrukturen inte byggs ut i samma


Utskottsberedning: -2001/02:TU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation