Dokument & lagar (2 931 träffar)

Motion 2010/11:N5 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:N5 av Maria Wetterstrand m.fl. MP Högre säkerhet i svenska kärnreaktorer väckt enligt 3 kap. 13 riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt MP100 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att de fyra äldsta


Utskottsberedning: 2010/11:NU26
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2010/11:N5 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) (doc, 119 kB)

Motion 2010/11:Kr317 av Sten Bergheden och Eliza Roszkowska Öberg (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Kr317 av Sten Bergheden och Eliza Roszkowska Öberg M Museijärnvägar m1167 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att ge kulturstöd även till Sveriges museijärnvägar. Motivering Det är de många


Utskottsberedning: 2010/11:KrU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Kr317 av Sten Bergheden och Eliza Roszkowska Öberg (M) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Kr312 av Leif Pettersson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Kr312 av Leif Pettersson m.fl. S Kultur och tillväxt s71014 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kulturens betydelse för tillväxt. Motivering Kulturen har en allt viktigare roll för tillväxt och framtid. De ställen


Utskottsberedning: 2010/11:KrU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Kr312 av Leif Pettersson m.fl. (S) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:Kr311 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Kr311 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. S Jämställdhet inom kultur s71005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökad jämställdhet inom kultur. Motivering Inom kultursektorn dominerar fortfarande den manliga normen, framförallt


Utskottsberedning: 2010/11:KrU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Kr311 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:Kr309 av Krister Hammarbergh (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Kr309 av Krister Hammarbergh M Bodens fästning som nationellt kulturarv m1570 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fastslå Bodens fästning som ett kulturarv av nationellt intresse. Motivering Vikten av att kunna


Utskottsberedning: 2010/11:KrU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Kr309 av Krister Hammarbergh (M) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:Kr270 av Ulf Nilsson och Allan Widman (FP)

Motion till riksdagen 2010/11:Kr270 av Ulf Nilsson och Allan Widman FP Fornfynden i södra Sverige fp1278 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Kulturdepartementets övergripande ansvar för arkeologi. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2010/11:KrU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:Kr270 av Ulf Nilsson och Allan Widman (FP) (doc, 52 kB)

Motion 2010/11:Kr222 av Johan Pehrson (FP)

Motion till riksdagen 2010/11:Kr222 av Johan Pehrson FP Förebygga dopning fp1214 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av ökade och breda insatser inom svensk idrottsrörelse för att motverka dopning. Motivering Dopning är ett samhällsproblem


Utskottsberedning: 2010/11:KrU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Kr222 av Johan Pehrson (FP) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:K391 av Krister Hammarbergh (M)

Motion till riksdagen 2010/11:K391 av Krister Hammarbergh M Lokal beslutanderätt över valkretsindelning vid kommunala val m1723 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om lokal beslutanderätt över valkretsindelning vid kommunala val. Motivering För


Utskottsberedning: 2010/11:KU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K391 av Krister Hammarbergh (M) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:K389 av Olle Thorell och Sven-Erik Österberg (S)

Motion till riksdagen 2010/11:K389 av Olle Thorell och Sven-Erik Österberg S Möjligheten att avsätta kommunstyrelsens ordförande s32006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över 4 kap. 10 kommunallagen. Motivering I dagsläget kan en partikoalition


Utskottsberedning: 2010/11:KU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K389 av Olle Thorell och Sven-Erik Österberg (S) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:K325 av Per Lodenius och Johan Linander (C)

Motion till riksdagen 2010/11:K325 av Per Lodenius och Johan Linander C Lättläst på myndigheters webbplatser c342 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör ge anvisningar om att statliga myndigheter snarast ska ha information på


Utskottsberedning: 2010/11:KU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K325 av Per Lodenius och Johan Linander (C) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Ju385 av Mikael Cederbratt (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Ju385 av Mikael Cederbratt M Polisens arbetsmetoder Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett tydligare regelverk för polisens arbetsmetoder. Motivering Polisen ska givetvis agera korrekt


Utskottsberedning: 2010/11:JuU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ju385 av Mikael Cederbratt (M) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Ju384 av Mikael Cederbratt och Maria Plass (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Ju384 av Mikael Cederbratt och Maria Plass M Motverkande av barnäktenskap och tvångsäktenskap Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en skärpning av lagstiftningen mot barnäktenskap och tvångsäktenskap.


Utskottsberedning: 2010/11:JuU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:Ju384 av Mikael Cederbratt och Maria Plass (M) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:Ju381 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Ju381 av Sten Bergheden M Utökad vapengarderob m1803 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en jägare efter fem års innehav av jägarexamen bör kunna ges möjlighet att utöka vapengarderoben till åtta vapen. Motivering


Utskottsberedning: 2010/11:JuU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ju381 av Sten Bergheden (M) (doc, 46 kB)

Motion 2010/11:Ju365 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:Ju365 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg KD Människohandel kd717 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Motivering 2 Skärp straffet för människohandel 3 Uppehållstillstånd och skadestånd till offren 3 Skärp straffen för köp av sexuella tjänster 4 Bilda opinion mot människohandel


Utskottsberedning: 2010/11:JuU8
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2010/11:Ju365 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg (KD) (doc, 71 kB)

Motion 2010/11:Ju292 av Johan Pehrson (FP)

Motion till riksdagen 2010/11:Ju292 av Johan Pehrson FP Gränskontrollmyndighet fp1307 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att närmare utreda förutsättningarna för en gränskontrollmyndighet, med ett samlat ansvar för personkontrollen. Motivering


Utskottsberedning: 2010/11:JuU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ju292 av Johan Pehrson (FP) (doc, 51 kB)

Motion 2010/11:Fö249 av Ulrika Carlsson i Skövde och Annika Qarlsson (C)

Motion till riksdagen 2010/11:Fö249 av Ulrika Carlsson i Skövde och Annika Qarlsson C Elöverkänslighet c466 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inrätta lågstrålande zoner i alla kommuner. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2010/11:CU22 2010/11:FöU5
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2010/11:Fö249 av Ulrika Carlsson i Skövde och Annika Qarlsson (C) (doc, 52 kB)

Motion 2010/11:Fö245 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Fö245 av Sten Bergheden M Försvarsverksamhet till Skövde m1799 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ett centrum för territoriell militär ledning bör förläggas till Skövde. Motivering Försvaret har planer på att


Utskottsberedning: 2010/11:FöU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Fö245 av Sten Bergheden (M) (doc, 46 kB)

Motion 2010/11:Fö236 av Anti Avsan (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Fö236 av Anti Avsan M Nationella räddningstjänst- och katastrofresurser m1882 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om nationella räddningstjänst- och katastrofresurser. Motivering Sverige har i dag ett antal nationella


Utskottsberedning: 2010/11:FöU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Fö236 av Anti Avsan (M) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:C341 av Krister Hammarbergh (M)

Motion till riksdagen 2010/11:C341 av Krister Hammarbergh M Störningsservitut m1562 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av möjligheten att belasta en fastighet med en störning som inte är av hälsovådlig karaktär. Motivering Det finns


Utskottsberedning: 2010/11:CU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:C341 av Krister Hammarbergh (M) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:C339 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:C339 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. S Statens och kommunernas ansvar för ungas rätt till bostad s34030 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om den sociala bostadspolitiken. Motivering Ansvaret för bostadssituationen


Utskottsberedning: 2010/11:CU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:C339 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. (S) (doc, 52 kB)