Dokument & lagar (148 träffar)

Motion 2010/11:K1 av Lars Ohly m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:K1 av Lars Ohly m.fl. V med anledning av prop. 2010/11:40 En reformerad budgetlag v009 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 2 4 Normpolitiken 4 5 Principiella överväganden 6 6 Utgiftstaken 6 7 Överskottsmålet 7 8 Infrastruktur och statligt ägande 9 8.1 Finansiering


Utskottsberedning: 2010/11:KU14
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2010/11:K1 av Lars Ohly m.fl. (V) (doc, 91 kB)

Motion 2010/11:Sf3 av Tomas Eneroth m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Sf3 av Tomas Eneroth m.fl. S med anledning av skr. 2010/11:29 Migration och asylpolitik s64001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att genomföra en översyn av reglerna för anhöriginvandring Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2010/11:SfU6
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2010/11:Sf3 av Tomas Eneroth m.fl. (S) (doc, 58 kB)

Motion 2010/11:Fi13 av Peter Eriksson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Fi13 av Peter Eriksson m.fl. MP med anledning av prop. 2010/11:99 Vårändringsbudget för 2011 MP027 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändrade ramar för utgiftsområde 7 Internationellt bistånd samt anvisar ändrade och nya anslag enligt uppställning: UO Anslag Regeringens


Utskottsberedning: 2010/11:FiU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Fi13 av Peter Eriksson m.fl. (MP) (doc, 62 kB)

Motion 2010/11:Fi10 av Lars Ohly m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:Fi10 av Lars Ohly m.fl. V med anledning av prop. 2010/11:100 2011 års ekonomiska vårproposition v029 1 Sammanfattning För oss i Vänsterpartiet är full sysselsättning det överordnade målet för den ekonomiska politiken. Vi presenterar i den här motionen en politik för ökad kvalitet i välfärden,


Utskottsberedning: 2010/11:FiU20 2010/11:KU32
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2010/11:Fi10 av Lars Ohly m.fl. (V) (doc, 540 kB)

Motion 2010/11:Fi11 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:Fi11 av Jimmie Åkesson m.fl. SD med anledning av prop. 2010/11:100 2011 års ekonomiska vårproposition SD300 1 Sammanfattning 1.1 Med ansvar för framtiden Sverigedemokraterna är ett värdekonservativt och socialt ansvarstagande parti. Partiets politik syftar primärt till att värna den svenska


Utskottsberedning: 2010/11:FiU20
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2010/11:Fi11 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (doc, 844 kB)

Motion 2010/11:Fi9 av Håkan Juholt m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Fi9 av Håkan Juholt m.fl. S med anledning av prop. 2010/11:100 2011 års ekonomiska vårproposition S2001 Motivering Full sysselsättning är målet för Socialdemokraternas ekonomiska politik. Sverige ska ha sunda offentliga finanser. Det är en förutsättning för uthållig hållbar tillväxt och


Utskottsberedning: 2010/11:FiU20
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2010/11:Fi9 av Håkan Juholt m.fl. (S) (doc, 1593 kB)

Motion 2010/11:Fi14 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:Fi14 av Jimmie Åkesson m.fl. SD med anledning av prop. 2010/11:99 Vårändringsbudget för 2011 SD301 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar ändrade anslag enligt tabellen nedan. Tusental kronor Tilläggsbudget för 2010 Avvikelse från


Utskottsberedning: 2010/11:FiU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:Fi14 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (doc, 75 kB)

Motion 2010/11:Fi12 av Peter Eriksson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Fi12 av Peter Eriksson m.fl. MP med anledning av prop. 2010/11:100 2011 års ekonomiska vårproposition MP026 Inledning Miljöpartiet de gröna har en vision för Sverige. Vi vill se ett hållbart Sverige där människor känner sig delaktiga och trygga, ett Sverige som är öppet mot omvärlden och


Utskottsberedning: 2010/11:FiU20
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 17 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:Fi12 av Peter Eriksson m.fl. (MP) (doc, 263 kB)

Motion 2010/11:N5 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:N5 av Maria Wetterstrand m.fl. MP Högre säkerhet i svenska kärnreaktorer väckt enligt 3 kap. 13 riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt MP100 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att de fyra äldsta


Utskottsberedning: 2010/11:NU26
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2010/11:N5 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) (doc, 119 kB)

Motion 2010/11:U7 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:U7 av Jimmie Åkesson m.fl. SD med anledning av prop. 2010/11:111 Svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen SD668 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2010/11:111 Svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen.


Utskottsberedning: 2010/11:UFöU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:U7 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (doc, 55 kB)

Motion 2010/11:A5 av Josefin Brink m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:A5 av Josefin Brink m.fl. V med anledning av prop. 2010/11:42 Borttagande av kravet på samtycke för behandling av vissa personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten v010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår de föreslagna ändringarna i 9 lagen 2002:546 om behandling


Utskottsberedning: 2010/11:AU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:A5 av Josefin Brink m.fl. (V) (doc, 56 kB)

Motion 2010/11:T5 av Stina Bergström m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:T5 av Stina Bergström m.fl. MP med anledning av prop. 2010/11:30 Avgifter i Transportstyrelsens verksamhet Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2010/11:30 Avgifter i Transportstyrelsens verksamhet. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2010/11:TU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:T5 av Stina Bergström m.fl. (MP) (doc, 51 kB)

Motion 2010/11:T4 av Anders Ygeman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:T4 av Anders Ygeman m.fl. S med anledning av prop. 2010/11:30 Avgifter i Transportstyrelsens verksamhet S20003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en samlad analys och utvärdering av hur de många kostnadsfördyrande


Utskottsberedning: 2010/11:TU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:T4 av Anders Ygeman m.fl. (S) (doc, 53 kB)

Motion 2010/11:T3 av Björn von Sydow (S)

Motion till riksdagen 2010/11:T3 av Björn von Sydow S med anledning av prop. 2010/11:30 Avgifter i Transportstyrelsens verksamhet s30120 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att museijärnvägar som på ideell basis bedriver trafik på egna spår helt


Utskottsberedning: 2010/11:TU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:T3 av Björn von Sydow (S) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:T2 av Siv Holma m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:T2 av Siv Holma m.fl. V med anledning av prop. 2010/11:30 Avgifter i Transportstyrelsens verksamhet 1 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2010/11:30 Avgifter i Transportstyrelsens verksamhet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2010/11:TU6
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2010/11:T2 av Siv Holma m.fl. (V) (doc, 56 kB)

Motion 2010/11:Fö2 av Håkan Juholt m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Fö2 av Håkan Juholt m.fl. S med anledning av skr. 2010/11:27 Redogörelse för svenskt deltagande i den nordiska stridsgruppen 2011 s89002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det ska vara riksdagen, och inte regeringen,


Utskottsberedning: 2010/11:UFöU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2010/11:Fö2 av Håkan Juholt m.fl. (S) (doc, 54 kB)

Motion 2010/11:Fö1 av Torbjörn Björlund m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:Fö1 av Torbjörn Björlund m.fl. V med anledning av skr. 2010/11:27 Redogörelse för svenskt deltagande i den nordiska stridsgruppen 2011 Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Nordic Battle


Utskottsberedning: 2010/11:UFöU2
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2010/11:Fö1 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) (doc, 52 kB)

Motion 2010/11:T9 av Anders Ygeman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:T9 av Anders Ygeman m.fl. S med anledning av prop. 2010/11:26 Alkolås efter attfylleri S20004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verka för att alkolås införs i alla nya personbilar samt i bussar och lastbilar


Utskottsberedning: 2010/11:TU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:T9 av Anders Ygeman m.fl. (S) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:T7 av Anders Ygeman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:T7 av Anders Ygeman m.fl. S med anledning av prop. 2010/11:25 Åtgärder för att höja kvaliteten i järnvägssystemet S20005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ekonomiska styrmedel för att effektivisera nyttjandet


Utskottsberedning: 2010/11:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:T7 av Anders Ygeman m.fl. (S) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:T6 av Siv Holma m.fl. (V, MP)

Motion till riksdagen 2010/11:T6 av Siv Holma m.fl. V, MP med anledning av prop. 2010/11:25 Åtgärder för att höja kvaliteten i järnvägssystemet V005 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition Åtgärder för att höja kvaliteten i järnvägssystemet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2010/11:TU5
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2010/11:T6 av Siv Holma m.fl. (V, MP) (doc, 61 kB)