Dokument & lagar (66 träffar)

Motion 2010/11:N5 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:N5 av Maria Wetterstrand m.fl. MP Högre säkerhet i svenska kärnreaktorer väckt enligt 3 kap. 13 riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt MP100 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att de fyra äldsta


Utskottsberedning: 2010/11:NU26
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2010/11:N5 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) (doc, 119 kB)

Motion 2010/11:C329 av Maryam Yazdanfar m.fl. (S, MP, V)

Motion till riksdagen 2010/11:C329 av Maryam Yazdanfar m.fl. S, MP, V Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik V418 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 18 Samhällsplanering,


Utskottsberedning: 2010/11:CU1
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2010/11:C329 av Maryam Yazdanfar m.fl. (S, MP, V) (doc, 61 kB)

E20

Motion 2010/11:T514 av Cecilia Widegren m.fl. (M, FP, C, KD)

Motion till riksdagen 2010/11:T514 av Cecilia Widegren m.fl. M, FP, C, KD E20 M911 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att prioritera utbyggnaden av E20 till motorväg. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2010/11:TU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:T514 av Cecilia Widegren m.fl. (M, FP, C, KD) (doc, 53 kB)

Motion 2010/11:Kr301 av Berit Högman m.fl. (S, MP, V)

Motion till riksdagen 2010/11:Kr301 av Berit Högman m.fl. S, MP, V Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid V417 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt uppställning:


Utskottsberedning: 2010/11:KrU1
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2010/11:Kr301 av Berit Högman m.fl. (S, MP, V) (doc, 51 kB)

Motion 2010/11:MJ399 av Matilda Ernkrans m.fl. (S, MP, V)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ399 av Matilda Ernkrans m.fl. S, MP, V Allmän miljö- och naturvård V420 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt uppställning: Anslag Regeringens förslag


Utskottsberedning: 2010/11:MJU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:MJ399 av Matilda Ernkrans m.fl. (S, MP, V) (doc, 61 kB)

Motion 2010/11:Sf352 av Tomas Eneroth m.fl. (S, MP, V)

Motion till riksdagen 2010/11:Sf352 av Tomas Eneroth m.fl. S, MP, V Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen 2011 under utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet


Utskottsberedning: 2010/11:SfU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:Sf352 av Tomas Eneroth m.fl. (S, MP, V) (doc, 54 kB)

Motion 2010/11:MJ388 av Lars-Arne Staxäng och Roland Utbult (M, KD)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ388 av Lars-Arne Staxäng och Roland Utbult M, KD Havdagar M907 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att komplettera dagens fiskekvotssystem med havdagar. Motivering Det är viktigt att vi reglerar de fångstupptag


Utskottsberedning: 2010/11:MJU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:MJ388 av Lars-Arne Staxäng och Roland Utbult (M, KD) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Sf347 av Tomas Eneroth m.fl. (S, MP, V)

Motion till riksdagen 2010/11:Sf347 av Tomas Eneroth m.fl. S, MP, V Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp MP1017 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen 2011 under utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och


Utskottsberedning: 2010/11:SfU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:Sf347 av Tomas Eneroth m.fl. (S, MP, V) (doc, 52 kB)

Motion 2010/11:N424 av Anders W Jonsson och Margareta B Kjellin (C, M)

Motion till riksdagen 2010/11:N424 av Anders W Jonsson och Margareta B Kjellin C, M Vindkraftscentrum i Söderhamn C326 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om betydelsen av fortsatt arbete för ett vindkraftscentrum i Söderhamn i linje med en framsynt


Utskottsberedning: 2010/11:NU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:N424 av Anders W Jonsson och Margareta B Kjellin (C, M) (doc, 51 kB)

Motion 2010/11:N381 av Lars Johansson m.fl. (S, MP, V)

Motion till riksdagen 2010/11:N381 av Lars Johansson m.fl. S, MP, V Utgiftsområde 21 Energi V421 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 21 Energi enligt uppställning: Anslag Regeringens förslag tkr Förändring tkr Nytt


Utskottsberedning: 2010/11:NU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:N381 av Lars Johansson m.fl. (S, MP, V) (doc, 51 kB)

Motion 2010/11:Fö242 av Håkan Juholt m.fl. (S, MP, V)

Motion till riksdagen 2010/11:Fö242 av Håkan Juholt m.fl. S, MP, V Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap MP1014 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen 2011 under utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt uppställning:


Utskottsberedning: 2010/11:FöU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:Fö242 av Håkan Juholt m.fl. (S, MP, V) (doc, 61 kB)

Motion 2010/11:U284 av Anita Brodén och Irene Oskarsson (FP, KD)

Motion till riksdagen 2010/11:U284 av Anita Brodén och Irene Oskarsson FP, KD Handel i Palestina FP1076 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige inom EU bör verka för att undanröja de hinder som försvårar för människor från de palestinska


Utskottsberedning: 2012/13:UU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:U284 av Anita Brodén och Irene Oskarsson (FP, KD) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:T512 av Gunnar Axén m.fl. (M, FP, C, KD)

Motion till riksdagen 2010/11:T512 av Gunnar Axén m.fl. M, FP, C, KD Norrköpings hamns strategiska betydelse M902 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Norrköpings hamns strategiska betydelse för Sverige och den fjärde storstadsregionen samt vikten


Utskottsberedning: 2010/11:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:T512 av Gunnar Axén m.fl. (M, FP, C, KD) (doc, 59 kB)

Motion 2010/11:So560 av Per Lodenius och Lars-Axel Nordell (C, KD)

Motion till riksdagen 2010/11:So560 av Per Lodenius och Lars-Axel Nordell C, KD Serveringstider på restaurang C344 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att låta Folkhälsoinstitutet utvärdera serveringstider på restaurang. Motivering I regeringsförklaringen


Utskottsberedning: 2010/11:SoU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:So560 av Per Lodenius och Lars-Axel Nordell (C, KD) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:N425 av Christer Winbäck m.fl. (FP, KD, M, C)

Motion till riksdagen 2010/11:N425 av Christer Winbäck m.fl. FP, KD, M, C Turism i Skaraborg Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om nödvändigheten av att se över turistföretagens villkor. Motivering Turismen är starkt


Utskottsberedning: 2010/11:NU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:N425 av Christer Winbäck m.fl. (FP, KD, M, C) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:Sk434 av Ulrika Karlsson i Uppsala och Solveig Zander (M, C)

Motion till riksdagen 2010/11:Sk434 av Ulrika Karlsson i Uppsala och Solveig Zander M, C Beskattning av syntetiska drivmedel M909 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om beskattningen av syntetiska drivmedel. Motivering Syntetiska drivmedel representerar


Utskottsberedning: 2010/11:SkU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Sk434 av Ulrika Karlsson i Uppsala och Solveig Zander (M, C) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:K409 av Gustav Blix m.fl. (M, FP, C, KD)

Motion till riksdagen 2010/11:K409 av Gustav Blix m.fl. M, FP, C, KD 100 år sedan Raoul Wallenbergs födelse m910 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att högtidlighålla 100-årsdagen av Raoul Wallenbergs födelse den 4 augusti 2012 genom att göra


Utskottsberedning: 2010/11:KU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K409 av Gustav Blix m.fl. (M, FP, C, KD) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:K390 av Peter Hultqvist m.fl. (S, MP, V)

Motion till riksdagen 2010/11:K390 av Peter Hultqvist m.fl. S, MP, V Utgiftsområde 1 Rikets styrelse Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen 2011 under utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt uppställning: Regeringens


Utskottsberedning: 2010/11:FiU28 2010/11:KU1
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 1 avslag, 2 bifall,

Motion 2010/11:K390 av Peter Hultqvist m.fl. (S, MP, V) (doc, 56 kB)

Motion 2010/11:Ju375 av Morgan Johansson m.fl. (S, MP, V)

Motion till riksdagen 2010/11:Ju375 av Morgan Johansson m.fl. S, MP, V Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen 2011 under utgiftsområde 4 Rättsväsendet enligt uppställning: Anslag


Utskottsberedning: 2010/11:JuU1
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 1 avslag, 2 bifall,

Motion 2010/11:Ju375 av Morgan Johansson m.fl. (S, MP, V) (doc, 53 kB)

Motion 2010/11:Ub476 av Finn Bengtsson och Barbro Westerholm (M, FP)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub476 av Finn Bengtsson och Barbro Westerholm M, FP Forsknings- och utbildningsstöd i geriatrisk farmakologi M908 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utbildning och forskning i geriatrisk klinisk farmakologi. Motivering


Utskottsberedning: 2010/11:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub476 av Finn Bengtsson och Barbro Westerholm (M, FP) (doc, 61 kB)
Paginering