Dokument & lagar (44 346 träffar)

Motion 2001/02:N299 av Susanne Eberstein och Kerstin Kristiansson Karlstedt (s)

Motion till riksdagen 2001/02:N299 av Susanne Eberstein och Kerstin Kristiansson Karlstedt s Antalet kvinnor i bolagsstyrelser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om antalet kvinnor i statliga bolagsstyrelser. Motivering Sverige hålls i många utländska


Utskottsberedning: 2001/02:NU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:N298 av Hans Stenberg och Susanne Eberstein (s)

Motion till riksdagen 2001/02:N298 av Hans Stenberg och Susanne Eberstein s Bemanning vid dammanläggningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att ålägga dammägare att upprätta färdiga organisationsplaner som innebär att man kontinuerligt


Utskottsberedning: 2001/02:NU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:N293 av Göran Norlander och Kerstin Kristiansson Karlstedt (s)

Motion till riksdagen 2001/02:N293 av Göran Norlander och Kerstin Kristiansson Karlstedt s Försöksverksamhet med lokal råd- och långivning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om försöksverksamhet med lokal råd- och långivning. Motivering Kreditproblemen


Utskottsberedning: 2001/02:NU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:N291 av Sven Bergström (c) och Kenth Högström (s)

Motion till riksdagen 2001/02:N291 av Sven Bergström c och Kenth Högström s Lokaliseringen av statliga verk, bolag och myndigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en rimligare fördelning över landet av statliga verk och myndigheter. Motivering


Utskottsberedning: 2001/02:NU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:N280 av Maria Larsson m.fl. (kd, s, m, v, c)

Motion till riksdagen 2001/02:N280 av Maria Larsson m.fl. kd, s, m, v, c Världsarvsrutten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att i samarbete med övriga Östersjöländer utarbeta och marknadsföra en världsarvsrutt runt Östersjön. Motivering Natur-


Utskottsberedning: 2001/02:NU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:N277 av Patrik Norinder (m)

Motion till riksdagen 2001/02:N277 av Patrik Norinder m Glesbygdsverket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om integrering av Glesbygdsverket till NUTEK. Motivering Glesbygdsverkets roll har under åren förändrats sedan det bildades 1991. I SFS 1990:1008


Utskottsberedning: 2001/02:NU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:N276 av Olle Lindström (m)

Motion till riksdagen 2001/02:N276 av Olle Lindström m Orter med nedlagda regementen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen bör tillsätta en parlamentarisk grupp med uppdrag att snarast undersöka hur regeringen uppfyllt sitt åtagande vad gäller ersättningsjobb


Utskottsberedning: 2001/02:NU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:N272 av Hillevi Larsson och Britt-Marie Lindkvist (s)

Motion till riksdagen 2001/02:N272 av Hillevi Larsson och Britt-Marie Lindkvist s Företagskörkort Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om företagskörkort. Motivering Det ska vara enkelt att bilda och driva företag. Därför är det bra om regler förenklas


Utskottsberedning: 2001/02:NU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:N270 av Cristina Husmark Pehrsson (m)

Motion till riksdagen 2001/02:N270 av Cristina Husmark Pehrsson m Att bo på landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av mångfald och alternativa lösningar för att skapa förutsättningar för att leva och bo på landet. Motivering Om landsbygden


Utskottsberedning: 2001/02:NU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:L280 av Siw Persson (-)

Motion till riksdagen 2001/02:L280 av Siw Persson Skadestånd vid försvunna akter/journaler Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skadestånd vid försvunna akter och journaler. Motivering Det är alldeles för ofta förekommande att akter/journaler försvinner


Utskottsberedning: 2001/02:LU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:L276 av Lennart Daléus m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2001/02:L276 av Lennart Daléus m.fl. c Patenträtt för utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en svensk nationell position i fråga om patent på enskilda gener och organismer. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2001/02:LU17
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:Kr328 av Sven Bergström och Margareta Andersson (c)

Motion till riksdagen 2001/02:Kr328 av Sven Bergström och Margareta Andersson c Sjukhuskyrkan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att se över stödet till sjukhuskyrkan. Motivering Den frikyrkliga delen av sjukhuskyrkan kyrkornas och samfundens


Utskottsberedning: 2001/02:KrU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:Kr327 av Carina Ohlsson och Kjell Nordström (s)

Motion till riksdagen 2001/02:Kr327 av Carina Ohlsson och Kjell Nordström s Museijärnvägar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om museijärnvägsföreningarna. Motivering Det finns i Sverige 11 museijärnvägsföreningar som helt ideellt bedriver viktigt


Utskottsberedning: 2001/02:KrU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:Kr324 av Kerstin Kristiansson Karlstedt och Susanne Eberstein (s)

Motion till riksdagen 2001/02:Kr324 av Kerstin Kristiansson Karlstedt och Susanne Eberstein s Kultur som tillväxtfaktor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kultur som tillväxtfaktor. Motivering En förutsättning för att kunna öka sysselsättningen


Utskottsberedning: 2001/02:KrU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:Kr311 av Anita Sidén m.fl. (m, kd, c, fp)

Motion till riksdagen 2001/02:Kr311 av Anita Sidén m.fl. m, kd, c, fp Statsbidraget till Göteborgsoperan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om statsbidraget till Göteborgsoperan. Motivering Ett tydligt inslag i scenkonstens utveckling under 1990-talet


Utskottsberedning: 2001/02:KrU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:Kr308 av Åke Gustavsson m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2001/02:Kr308 av Åke Gustavsson m.fl. s, v, mp Vissa kulturpolitiska frågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag om ramar för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt uppställning: Anslag Regeringens förslag


Utskottsberedning: 2001/02:KrU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:Kr301 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m, kd, c, fp, mp)

Motion till riksdagen 2001/02:Kr301 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m, kd, c, fp, mp Brandsäkra lokaler för Naturhistoriska riksmuseets forskningssamlingar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen snarast efter den aviserade särskilda översynen redovisar för riksdagen vilka åtgärder som avses bli vidtagna


Utskottsberedning: 2001/02:KrU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:Kr297 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m, kd, c)

Motion till riksdagen 2001/02:Kr297 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m, kd, c Tjustbygden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att Riksantikvarieämbetet får i uppdrag att undersöka möjligheten av ett projektarbete om Tjustbygdens förhistoria. Motivering Vid Riksantikvarieämbetets


Utskottsberedning: 2001/02:KrU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:Kr293 av Anne Ludvigsson (s)

Motion till riksdagen 2001/02:Kr293 av Anne Ludvigsson s Östgöta Blåsarsymfoniker m.fl. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om nationell status för några fullt besatta blåsarsymfoniska orkestrar. Motivering Från början av 80-talet och fram tills nu har


Utskottsberedning: 2001/02:KrU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:Kr292 av Ingegerd Saarinen (mp)

Motion till riksdagen 2001/02:Kr292 av Ingegerd Saarinen mp Vrak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till skärpning av kulturminneslagen avseende kriteriet för fartygs förlisningstidpunkt så att lagens skydd utvidgas till att gälla vrak förlista för 50 år sedan eller mer. Riksdagen


Utskottsberedning: 2001/02:KrU19
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): , ,