Dokument & lagar (44 346 träffar)

Motion 2000/01:Ub272 av Lena Sandlin-Hedman m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub272 av Sandlin-Hedman, Lena s Svenska för invandrare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en översyn av svenska för invandrare. Motivering För att få ett jobb och kunna tillägna sig utbildning och växa i


Utskottsberedning: -2000/01:UbU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ub271 av Inga Berggren och Inger René (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub271 av Berggren, Inga m Hem- och konsumentkunskap Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att hem- och konsumentkunskap i grundskolan ges mer tid. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: --2000/01:UbU13
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ub264 av Agneta Ringman m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub264 av Ringman, Agneta s Körkortsutbildning i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen vad i motionen anförs om körkortsutbildning i skolan. Motivering Att inneha körkort har blivit alltmer oundgängligt i det moderna samhället. Utan körkort inskränks


Utskottsberedning: -2000/01:UbU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ub260 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub260 av Lundgren, Bo m En kunskapsnation i världsklass Sammanfattning Kunskap är makt uttrycket har aldrig haft större aktualitet än nu. Kunskap ger varje människa möjlighet att utvecklas, växa och skapa sig den tillvaro hon eller han vill ha. Den som har kunskap har också makt över


Utskottsberedning: ----------------------2000/01:UbU1 2000/01:UbU10 2000/01:UbU13 2000/01:UbU2 2000/01:UbU6 2000/01:UbU8 2000/01:UbU9
Riksdagsbeslut (44 yrkanden): , , 22 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ub258 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub258 av Lundgren, Bo m En frigörelse av skolan Sammanfattning Den svenska skolan måste frigöras från politisk klåfingrighet om den skall kunna möta höga kvalitetskrav. De senaste åren har kvalitetsbristerna i skolan blivit allt tydligare, liksom svårigheterna för den kommunala skolan


Utskottsberedning: -2000/01:UbU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ub245 av Ewa Larsson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub245 av Larsson, Ewa mp Sexualundervisning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att sex- och samlevnadsundervisning bör ingå som obligatoriskt ämne på lärarhögskolor. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: --2000/01:UbU13 2000/01:UbU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ub239 av Lennart Daléus m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub239 av Daléus, Lennart c Lust att lära en reformerad grundskola Sammanfattning Skolan ska ge alla elever lust att lära. Trygga elever, där nyfikenheten och lusten till lärande uppmuntras, kan tillgodogöra sig kunskaper. Grundskolans mål är att alla som lämnar skolan ska ha godkända


Utskottsberedning: -------------------------2000/01:SoU1 2000/01:UbU1 2000/01:UbU12 2000/01:UbU13 2000/01:UbU8 2000/01:UbU9
Riksdagsbeslut (50 yrkanden): , , 25 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:U652 av Patrik Norinder m.fl. (m, c, fp, v, mp, kd)

Motion till riksdagen 2000/01:U652 av Norinder, Patrik m Taiwan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att Sveriges regering skall verka för att Taiwan skall kunna deltaga i arbetet inom WHO som observatör. Taiwan Taiwan är en av Asiens högst utvecklade demokratier. Den politiska förändringen från ett tidigare


Utskottsberedning: -2000/01:UU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:U513 av Bo Lundgren m.fl. (m)

U513 1 InnehÃ¥llsförteckning 1 InnehÃ¥llsförteckning 55 2 Förslag till riksdagsbeslut 56 3 VÃ¥ra förslag 58 3.1 Det svenska ordförandeskapet 58 3.2 EU-utvidgningen 58 3.3 Regeringskonferensen 58 3.4 Institutionella reformer 58 3.5 En effektiv gemensam utrikes- och sÃ
kerhetspolitik 59 3.6 Ett svenskt


Utskottsberedning: -------------2000/01:FiU1 2000/01:JuU11 2000/01:KU18 2000/01:KUU1 2000/01:MJU12 2000/01:NU10 2000/01:SfU9 2000/01:SoU10 2000/01:UU4 2001/02:MJU15 2001/02:MJU3 2001/02:UU10
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:U503 av Marianne Andersson m.fl. (c, mp, kd, v)

Motion till riksdagen 2000/01:U503 av Andersson, Marianne c Sverige, EU och Asean Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige som ordförande i EU skall arbeta för god samhällsstyrning och tydliga spelregler i Aseanländerna. 2. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: -------2000/01:UU2 2000/01:UU4
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:U216 av Alf Svensson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:U216 av Svensson, Alf kd Internationellt bistånd Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det övergripande målet för biståndet är att höja de fattigas levnadsnivå och hävda människovärdet. 2.


Utskottsberedning: -------------------------2000/01:UU1 2000/01:UU10 2000/01:UU11 2000/01:UU2 2001/02:UU4
Riksdagsbeslut (52 yrkanden): , , 25 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:T839 av Lisbeth Staaf-Igelström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2000/01:T839 av Staaf-Igelström, Lisbeth s Kollektivtrafiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att snarast sätta in åtgärder för att utveckla kollektivtrafiken. En utvecklad kollektivtrafik för ökad välfärd, ekologisk hållbarhet


Utskottsberedning: -2001/02:TU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:T818 av Sinikka Bohlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2000/01:T818 av Bohlin, Sinikka s Lagen om färdtjänst Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om översyn av lagen om färdtjänst. Översyn av lagen om färdtjänst Lagen om färdtjänst har nu tillämpats sedan första januari 1998. Lagen


Utskottsberedning: -2000/01:TU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:T718 av Eva Flyborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:T718 av Flyborg, Eva fp IT- och telekompolitik Innehållsförteckning Inledning Sverige upplever nu ett slags ny industrialiseringsvåg där landet står i framkant med att utveckla ny teknik och nya tekniska produkter. Ett av Sveriges främsta områden är telekom. Den i särklass viktigaste


Utskottsberedning: ---------2000/01:KrU1 2000/01:KU18 2000/01:KU19 2000/01:MJU20 2000/01:NU7 2000/01:SkU14 2000/01:TU1
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

IT

Motion 2000/01:T713 av Lennart Daléus m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2000/01:T713 av Daléus, Lennart c IT Sammanfattning Genom att nyttja den nya tekniken kan välstånd och tillväxt möjliggöras. Människors livskvalitet kan höjas. Den revolutionerande utveckling vi står inför, med ständigt ökande mängder information som görs tillgänglig för allt fler, är en drivkraft


Utskottsberedning: --------------2000/01:FöU5 2000/01:KrU8 2000/01:KU3 2000/01:KU5 2000/01:LU8 2000/01:TU1 2000/01:UbU1 2001/02:TU8
Riksdagsbeslut (33 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:T706 av Kenneth Lantz (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:T706 av Lantz, Kenneth kd Översyn av e-handel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om säkerhet och beskattning avseende elektronisk handel. Bakgrund Den snabbt växande handeln över Internet lider av barnsjukdomar. Det


Utskottsberedning: -2001/02:LU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:T662 av Per Westerberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:T662 av Westerberg, Per m Flygplatskapaciteten i östra Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om expansionen av flygplatskapaciteten. Inledning Det råder inte någon tvekan om att goda flygförbindelser är av central


Utskottsberedning: -2000/01:TU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:T661 av Monica Öhman m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2000/01:T661 av Öhman, Monica s Stöd för svensk färjesjöfart Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen snarast återkommer till riksdagen med förslag vad avser situationen för den svenska färjesjöfarten för år 2001. Motivering Den svenska sjöfarten har under de senaste åren varit


Utskottsberedning: -2000/01:TU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:T626 av Cecilia Magnusson och Anita Sidén (m)

Motion till riksdagen 2000/01:T626 av Magnusson, Cecilia m Sjösäkerhet i farleder Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införa krav på förarbevis vid framförande av fritidsbåtar i farleder. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: --2000/01:LU4 2000/01:TU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:T542 av Alf Eriksson m.fl. (s, c, fp, kd, m, v)

Motion till riksdagen 2000/01:T542 av Eriksson, Alf s Västkustbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att färdigställandet av Västkustbanan får högsta prioritet av järnvägsinvesteringarna. Motivering Västkustbanan mellan Göteborg och Malmö


Utskottsberedning: -2001/02:TU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation