Dokument & lagar (3 555 träffar)

Motion 2001/02:A278 av Mikael Odenberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:A278 av Mikael Odenberg m.fl. m Arbetshandikappade 1 Sammanfattning Arbetslösheten för personer med arbetshandikapp har minskat med 14 400 mellan december 1999 och december 2000. Samtidigt har emellertid antalet individer med arbetshandikapp som fått förtidspension och sjukbidrag ökat med


Utskottsberedning: 2001/02:AU5
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:A264 av Lennart Axelsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2001/02:A264 av Lennart Axelsson m.fl. s Osäkra anställningsformer och otillräckliga tjänstgöringsgrader Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om anställda med osäkra anställningsformer och otillräckliga tjänstgöringsgrader. Motivering


Utskottsberedning: 2001/02:AU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:A260 av Göte Wahlström och Christina Nenes (s)

Motion till riksdagen 2001/02:A260 av Göte Wahlström och Christina Nenes s Jämställda arbetsverktyg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av information och utveckling av mer jämställda arbetsverktyg. Motivering Jämställdhet mellan kvinnor


Utskottsberedning: 2001/02:AU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:A259 av Agne Hansson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2001/02:A259 av Agne Hansson m.fl. c Arbetsmarknadspolitiken 1 Sammanfattning I Tage Danielssons berättelse om Karl-Bertil Jonsson säger Karl-Bertil till sin mor: Ett väl utfört arbete ger en inre tillfredsställelse och är den grund varpå samhället vilar.Att känna sig behövd ger en inre tillfredsställelse,


Utskottsberedning: 2001/02:AU1 2001/02:AU3 2001/02:AU5
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:A258 av Barbro Feltzing (mp)

Motion till riksdagen 2001/02:A258 av Barbro Feltzing mp Gröna arbeten och övergångsarbeten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen vad i motionen anförs om att införa övergångsarbeten enligt motionens intention. Motivering Gröna jobb är ett sätt att integrera miljöfrågorna i arbetsmarknadspolitiken,


Utskottsberedning: 2001/02:AU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:A257 av Barbro Feltzing och Kerstin-Maria Stalin (mp)

Motion till riksdagen 2001/02:A257 av Barbro Feltzing och Kerstin-Maria Stalin mp Lönebidrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om lönebidragets koppling till prisbasbeloppet. Inledning Lönenivån för personer med arbetshandikapp är för närvarande för


Utskottsberedning: 2001/02:AU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:A255 av Hillevi Larsson (s)

Motion till riksdagen 2001/02:A255 av Hillevi Larsson s Samordnad arbetstid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att en förändring bör genomföras i arbetstidslagen så att ett samordningsansvar av arbetstiden mellan arbetsgivare införs i de fall då en arbetstagare har mer än


Utskottsberedning: 2001/02:AU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:A254 av Helena Zakariasén och Ann-Kristine Johansson (s)

Motion till riksdagen 2001/02:A254 av Helena Zakariasén och Ann-Kristine Johansson s Försäljning av folköl och cider Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om försäljning av folköl och cider. Motivering Fortfarande visar flera rapporter hur lätt det är


Utskottsberedning: 2001/02:AU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:A253 av Nils-Göran Holmqvist m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2001/02:A253 av Nils-Göran Holmqvist m.fl. s Semesterlönegrundande frånvaro vid studier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en förändring av semesterlönegrundande frånvaro. Motivering Då riksdagen antog den nya studiestödslagen


Utskottsberedning: 2001/02:AU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:A224 av Barbro Feltzing och Kerstin-Maria Stalin (mp)

Motion till riksdagen 2001/02:A224 av Barbro Feltzing och Kerstin-Maria Stalin mp Yttrandefrihet och medbestämmande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att departementspromemorian 2001:9 om yttrandefrihet läggs till grund för en proposition för att


Utskottsberedning: 2001/02:AU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:A223 av Mikael Odenberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:A223 av Mikael Odenberg m.fl. m En individuell utbildningsinvestering 1 Sammanfattning Det är alldeles för få människor i Sverige som kontinuerligt vidareutbildar sig i syfte att förbättra sina kunskaper. För att fler människor skall kunna utbilda sig kontinuerligt krävs att den övergripande


Utskottsberedning: 2001/02:AU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2000/01:Ub39 av Erling Wälivaara m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub39 av Wälivaara, Erling kd med anledning av förs. 2000/01:RR12 Svenskundervisning för invandrare och invandrarnas arbetsmarknad Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att sfi-undervisning bör förekomma på flera olika


Utskottsberedning: ---2000/01:UbU15 2001/02:AU5
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ub38 av Ana Maria Narti m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub38 av Narti, Ana Maria fp med anledning av förs. 2000/01:RR12 Svenskundervisning för invandrare och invandrarnas arbetsmarknad Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om decentralisering av svenskundervisningen och


Utskottsberedning: -----2000/01:UbU15 2001/02:AU5 2001/02:SoU5
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:A10 av Margareta Andersson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2000/01:A10 av Andersson, Margareta c med anledning av förs. 2000/01:RR7 Riksdagens revisorers förslag angående otraditionella medel inom arbetsmarknadspolitiken Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regelverket om hur


Utskottsberedning: -2001/02:AU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:A9 av Maria Larsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:A9 av Larsson, Maria kd med anledning av förs. 2000/01:RR7 Riksdagens revisorers förslag angående otraditionella medel inom arbetsmarknadspolitiken Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen begär hos regeringen återrapportering om de åtgärder som denna vidtagit för att motverka de problem


Utskottsberedning: -2001/02:AU1
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ub281 av Mikael Odenberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub281 av Odenberg, Mikael m Yrkesutbildning Sammanfattning Sverige lider akut brist på yrkesutbildade individer och högutbildade unga akademiker. Bristen på utbildad arbetskraft inom IT och telekom är särskilt påtagliga och kostsamma. En annan sektor med liknande problem är byggnadsbranschen


Utskottsberedning: ----------2000/01:AU1 2000/01:SkU14 2000/01:UbU10 2000/01:UbU14 2000/01:UbU15
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:So539 av Kenneth Johansson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2000/01:So539 av Johansson, Kenneth c Trygghet och valfrihet för äldre Sammanfattning Politiken för de äldre kan inte utgå från att alla är lika. Pensionärernas livsvillkor och behov varierar, och var och en måste behandlas med utgångspunkt i sina egna förutsättningar och sin egen vilja. Äldrepolitiken


Utskottsberedning: --------2000/01:AU10 2000/01:BoU9 2000/01:SfU1 2000/01:SoU1 2000/01:SoU10 2000/01:SoU9
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 1 avslag, , 8 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Sk795 av Mikael Odenberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Sk795 av Odenberg, Mikael m Gränsgångare 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behoven av att skyndsamt lösa problemen med s.k. Gränsgångare i samråd med övriga nordiska regeringar. 2 En internationell arbetsmarknad


Utskottsberedning: -2000/01:AU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Sk323 av Alf Svensson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:Sk323 av Svensson, Alf kd Skattepolitikens inriktning, statens inkomster 2001-2003 Sammanfattning Kristdemokraterna föreslår skattesänkningar, utöver regeringens förslag, med totalt 26,4 miljarder kronor 2001. År 2003 har skattesänkningarna ökat till 56 miljarder kronor utöver regeringens


Utskottsberedning: ---------------------------------------------------------2000/01:AU1 2000/01:FiU1 2000/01:MJU2 2000/01:SkU14 2000/01:SkU15 2000/01:SkU19
Riksdagsbeslut (114 yrkanden): , , 57 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Sf273 av Alf Svensson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:Sf273 av Svensson, Alf kd Ekonomisk trygghet för familjer och barn 1 Innehållsförteckning 2 3 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om nätverksstöd för ensamstående föräldrar. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: ----------------------------2000/01:AU9 2000/01:BoU1 2000/01:LU15 2000/01:SfU1 2000/01:SkU14 2000/01:SoU7 2000/01:UbU1
Riksdagsbeslut (56 yrkanden): , , 28 saknar beslutsinformation