Dokument & lagar (5 030 träffar)

Motion 2002/03:N271 av Yvonne Andersson (kd) och Anna Lindgren (m)

Motion till riksdagen 2002/03:N271 av Yvonne Andersson kd och Anna Lindgren m Kärnkraften och Barsebäck Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kärnkraften och Barsebäck 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om


Utskottsberedning: 2002/03:NU3 2002/03:SkU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2001/02:Fö22 av Hans Stenberg (s) och Birgitta Sellén (c)

Motion till riksdagen 2001/02:Fö22 av Hans Stenberg s och Birgitta Sellén c med anledning av prop. 2001/02:158 Samhällets säkerhet och beredskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om lokalisering av myndigheter utanför Stockholmsregionen. Motivering


Utskottsberedning: 2001/02:FöU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:Sk246 av Ola Karlsson och Inga Berggren (m)

Motion till riksdagen 2001/02:Sk246 av Ola Karlsson och Inga Berggren m Platt skatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om införandet av ett skattesystem med platt skatt. Motiv för vårt förslag Nuvarande skattesystem är orättvist, ineffektivt och tillväxthämmande.


Utskottsberedning: 2001/02:SkU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:Fö231 av Karl-Göran Biörsmark (fp)

Motion till riksdagen 2001/02:Fö231 av Karl-Göran Biörsmark fp Flygskolan i Malmen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förläggning av flygskolan till Malmen. Motivering Stor osäkerhet råder för närvarande om var försvarets flygskola skall förläggas.


Utskottsberedning: 2001/02:FöU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2000/01:Sk30 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2000/01:Sk30 av Kenneryd, Rolf c med anledning av prop. 2000/01:89 Beskattningen av anställda ombord på färjor mellan Sverige och Danmark Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige på EU-nivå måste vara pådrivande för


Utskottsberedning: --2000/01:SkU22
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Sk25 av Johan Pehrson och Karin Pilsäter (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:Sk25 av Pehrson, Johan fp med anledning av prop. 2000/01:33 Behandling av personuppgifter inom skatt, tull och exekution Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om nödvändigheten av en regelbunden översyn över utvecklingen


Utskottsberedning: -2000/01:SkU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Sk24 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Sk24 av Graf, Carl Fredrik m med anledning av prop. 2000/01:33 Behandling av personuppgifter inom skatt, tull och exekution Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen beslutar att avslå förslaget om att myndigheter får ta ut avgift för att lämna ut uppgifter ur folkbokföringsregister. 2.


Utskottsberedning: ---2000/01:SkU20
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Fö6 av Runar Patriksson och Eva Flyborg (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:Fö6 av Patriksson, Runar fp med anledning av prop. 2000/01:35 Samverkan mellan civil och militär flygutbildning m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2000/01:35 Samverkan mellan civil och militär flygutbildning m.m. Motivering Propositionen har fått namnet Samverkan


Utskottsberedning: -2000/01:FöU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Fö2 av Henrik Landerholm m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Fö2 av Landerholm, Henrik m med anledning av prop. 2000/01:35 Samverkan mellan civil och militär flygutbildning m.m. Sammanfattning Det går alltid att finna en minst dålig organisatorisk lösning utgående från en befintlig eller beslutad, kommande organisation. I det här fallet, organisering


Utskottsberedning: --------2000/01:FöU2
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Fö1 av Åke Carnerö m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:Fö1 av Carnerö, Åke kd med anledning av prop. 2000/01:35 Samverkan mellan civil och militär flygutbildning m.m. Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår proposition 2000/01:35 Samverkan mellan civil och militär flygutbildning m.m. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: ----2000/01:FöU2
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ub281 av Mikael Odenberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub281 av Odenberg, Mikael m Yrkesutbildning Sammanfattning Sverige lider akut brist på yrkesutbildade individer och högutbildade unga akademiker. Bristen på utbildad arbetskraft inom IT och telekom är särskilt påtagliga och kostsamma. En annan sektor med liknande problem är byggnadsbranschen


Utskottsberedning: ----------2000/01:AU1 2000/01:SkU14 2000/01:UbU10 2000/01:UbU14 2000/01:UbU15
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:T718 av Eva Flyborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:T718 av Flyborg, Eva fp IT- och telekompolitik Innehållsförteckning Inledning Sverige upplever nu ett slags ny industrialiseringsvåg där landet står i framkant med att utveckla ny teknik och nya tekniska produkter. Ett av Sveriges främsta områden är telekom. Den i särklass viktigaste


Utskottsberedning: ---------2000/01:KrU1 2000/01:KU18 2000/01:KU19 2000/01:MJU20 2000/01:NU7 2000/01:SkU14 2000/01:TU1
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

IT

Motion 2000/01:T713 av Lennart Daléus m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2000/01:T713 av Daléus, Lennart c IT Sammanfattning Genom att nyttja den nya tekniken kan välstånd och tillväxt möjliggöras. Människors livskvalitet kan höjas. Den revolutionerande utveckling vi står inför, med ständigt ökande mängder information som görs tillgänglig för allt fler, är en drivkraft


Utskottsberedning: --------------2000/01:FöU5 2000/01:KrU8 2000/01:KU3 2000/01:KU5 2000/01:LU8 2000/01:TU1 2000/01:UbU1 2001/02:TU8
Riksdagsbeslut (33 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Sk819 av Bengt Silfverstrand och Anders Karlsson (s)

Motion till riksdagen 2000/01:Sk819 av Silfverstrand, Bengt s Åtgärder mot ekonomisk brottslighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om åtgärder mot ekonomisk brottslighet. Motivering Den ekonomiska brottsligheten utgör ett av de allvarligaste och


Utskottsberedning: -2000/01:SkU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Sk818 av Sven-Erik Österberg (s)

Motion till riksdagen 2000/01:Sk818 av Österberg, Sven-Erik s Ekonomisk brottslighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om effektivare åtgärder för att komma till rätta med ekonomisk brottslighet. Effektiva åtgärder mot ekonomisk brottslighet Det


Utskottsberedning: -2000/01:SkU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Sk795 av Mikael Odenberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Sk795 av Odenberg, Mikael m Gränsgångare 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behoven av att skyndsamt lösa problemen med s.k. Gränsgångare i samråd med övriga nordiska regeringar. 2 En internationell arbetsmarknad


Utskottsberedning: -2000/01:AU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Sk793 av Carl Fredrik Graf (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Sk793 av Graf, Carl Fredrik m Beskattning av svenskar bosatta i utlandet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om beskattning av svenskar bosatta i utlandet. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: --2000/01:SkU14 2000/01:SkU18
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Sk766 av Siw Wittgren-Ahl m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2000/01:Sk766 av Wittgren-Ahl, Siw s Kulturmoms för nöjesparker Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om en övergripande utredning om hur momsbeskattningen på hela kulturområdet bör göras. Motivering Utvecklingen är stark inom


Utskottsberedning: -2000/01:SkU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Sk747 av Marianne Andersson m.fl. (c, fp, kd, m)

Motion till riksdagen 2000/01:Sk747 av Andersson, Marianne Uppskjuten reavinstskatt vid återinvestering i onoterade företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att skyndsamt utreda en uppskovsmodell i reavinstbeskattningen för återinvestering i


Utskottsberedning: -2000/01:SkU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Sk735 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Sk735 av Graf, Carl Fredrik m Företagsbeskattningen Sammanfattning Tillväxt och välståndsökning skapas genom ett dynamiskt näringsliv. Staten kan medverka till att skapa ett positivt företagarklimat genom bland annat ett skattesystem som inte hindrar företag från att utvecklas. I denna


Utskottsberedning: -----------------------2000/01:SkU14 2000/01:SkU15 2000/01:SkU16 2000/01:SkU17 2000/01:SkU18 2000/01:SkU19
Riksdagsbeslut (46 yrkanden): , , 23 saknar beslutsinformation