Dokument & lagar (2 366 träffar)

Motion 2000/01:Ju3 av Gun Hellsvik m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Ju3 av Hellsvik, Gun m med anledning av prop. 2000/2001:56 Ändringar i handläggningen av ungdomsmål m.m. Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen slopar vårdnadshavares rätt till ersättning enligt 26 tredje stycket lagen 1964:167 med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare i enlighet


Utskottsberedning: ------2000/01:JuU18
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:U513 av Bo Lundgren m.fl. (m)

U513 1 InnehÃ¥llsförteckning 1 InnehÃ¥llsförteckning 55 2 Förslag till riksdagsbeslut 56 3 VÃ¥ra förslag 58 3.1 Det svenska ordförandeskapet 58 3.2 EU-utvidgningen 58 3.3 Regeringskonferensen 58 3.4 Institutionella reformer 58 3.5 En effektiv gemensam utrikes- och sÃ
kerhetspolitik 59 3.6 Ett svenskt


Utskottsberedning: -------------2000/01:FiU1 2000/01:JuU11 2000/01:KU18 2000/01:KUU1 2000/01:MJU12 2000/01:NU10 2000/01:SfU9 2000/01:SoU10 2000/01:UU4 2001/02:MJU15 2001/02:MJU3 2001/02:UU10
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:MJ841 av Harald Nordlund och Lennart Kollmats (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:MJ841 av Nordlund, Harald fp En liberal miljöpolitik 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen begär att regeringen verkar för en lägsta nivå på koldioxid- skatt i EU.1 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett system


Utskottsberedning: ------------------2000/01:BoU6 2000/01:JuU6 2000/01:MJU1 2000/01:MJU10 2000/01:MJU21 2000/01:MJU3 2000/01:NU3 2000/01:SkU17 2001/02:MJU3
Riksdagsbeslut (38 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:K341 av Åsa Torstensson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2000/01:K341 av Torstensson, Åsa c Integritet, yttrandefrihet och offentlighet 1 Sammanfattning Centerpartiet föreslår i motionen ett flertal åtgärder för att stärka yttrandefriheten, offentlighetsprincipen och den personliga integriteten. Det är påkallat mot bakgrund av de förändringar som skett


Utskottsberedning: ---------2000/01:JuU14 2000/01:KU17 2000/01:KU19 2000/01:KU3 2000/01:KU9 2001/02:KU15
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ju929 av Gun Hellsvik m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Ju929 av Hellsvik, Gun m Åtgärder mot ungdomsbrottsligheten 1 Sammanfattning Det är bättre att stämma i bäcken än i ån. I motionen tar vi moderater upp en rad åtgärder mot ungdomsbrottsligheten. Speciellt lyfter vi fram och pekar på familjens och skolans roll, inte minst när det gäller


Utskottsberedning: ------------------2000/01:JuU1 2000/01:JuU12 2000/01:JuU13 2000/01:JuU14 2000/01:JuU18 2000/01:KU17 2000/01:KU9 2000/01:UbU13 2001/02:SoU15
Riksdagsbeslut (37 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ju724 av Tasso Stafilidis m.fl. (v, fp, mp, s, c)

Motion till riksdagen 2000/01:Ju724 av Stafilidis, Tasso fp Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter 1 Innehållsförteckning 2 3 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ändring av tryckfrihetsförordningens, brottsbalkens och regeringsformens


Utskottsberedning: ----------------------2000/01:FiU3 2000/01:JuU11 2000/01:JuU14 2000/01:KU9 2000/01:LU13 2000/01:LU15 2000/01:NU2 2000/01:SfU9 2000/01:SoU1 2000/01:SoU10 2000/01:SoU13 2000/01:UbU13 2000/01:UbU6 2000/01:UbU8 2000/01:UU2 2001/02:AU3 2001/02:FöU7 2001/02:KrU15 2001/02:KU23 2001/02:SoU1
Riksdagsbeslut (51 yrkanden): , , 22 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ju703 av Johan Pehrson (fp) och Sofia Jonsson (c)

Motion till riksdagen 2000/01:Ju703 av Pehrson, Johan fp Påföljd vid grova våldsbrott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om brottsbalkens påföljdsregler då lagöverträdaren är påverkad av allvarlig psykisk störning. Motivering Enligt svensk straffrätt


Utskottsberedning: -2000/01:JuU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ju408 av Sofia Jonsson (c) och Johan Pehrson (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:Ju408 av Jonsson, Sofia c Örebro läns tingsrätter Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ökade anslag till rättsväsendet. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att pågående


Utskottsberedning: ----2000/01:JuU1
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ju239 av Marianne Andersson (c)

Motion till riksdagen 2000/01:Ju239 av Andersson, Marianne c Lokalisering av Polishögskolan till Borås Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att den nya polishögskolan måtte lokaliseras till Borås. Motivering Polisbristen är ett stort problem i Västra


Utskottsberedning: -2000/01:JuU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Fi211 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:Fi211 av Leijonborg, Lars fp Ekonomisk politik Sammanfattning: Globala möjligheter, globalt ansvar Liberaler är internationalister. I olika länder och i olika tider har liberaler stått för att mänskliga fri- och rättigheter är något universellt. Våra åsiktsfränder har kämpat för demokrati,


Utskottsberedning: -------------------------------------------2000/01:AU1 2000/01:BoU1 2000/01:FiU1 2000/01:FiU11 2000/01:FiU3 2000/01:FöU1 2000/01:JuU1 2000/01:KrU1 2000/01:KU1 2000/01:MJU1 2000/01:NU3 2000/01:SfU1 2000/01:SfU2 2000/01:SkU1 2000/01:SoU1 2000/01:TU1 2000/01:UbU2 2000/01:UU2
Riksdagsbeslut (81 yrkanden): , , 43 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:A812 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:A812 av Leijonborg, Lars fp Liberal jämställdhetspolitik Sammanfattning Det viktigaste målet för vår liberala jämställdhetspolitik är att skapa verkliga möjligheter för kvinnor och män att forma sina liv efter egna val. Arbetet för att nå ett mer jämställt samhälle handlar till stor del


Utskottsberedning: -------------------2000/01:JuU14 2000/01:JuU20 2000/01:KU6 2000/01:NU1 2000/01:SfU1 2000/01:SfU5 2000/01:SfU9 2000/01:SkU14 2000/01:SkU16 2000/01:SkU18 2000/01:SoU10 2000/01:UbU11 2000/01:UU10 2001/02:AU3 2001/02:FöU3 2001/02:JuU10 2001/02:JuU11 2001/02:SfU15
Riksdagsbeslut (46 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ju36 av Yvonne Oscarsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ju36 av Oscarsson, Yvonne v med anledning av prop. 1999/2000:124 En ny smugglingslag m.m. Vänsterpartiet ser med tillfredsställelse på det faktum att man nu sett över smugglingslagstiftningen för att bättre anpassa den till verkligheten. Därmed blir den lättare att tillämpa och lättare


Utskottsberedning: -2000/01:JuU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ju35 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ju35 av de Pourbaix-Lundin, Marietta m med anledning av prop. 1999/2000:124 En ny smugglingslag I propositionen föreslås en ny lag om straff för smuggling. I avsnittet Vissa åtgärder mot organiserad och annan grov brottslighet föreslår regeringen att den som döms för grov smuggling skall


Utskottsberedning: --2000/01:JuU2
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ju34 av Sven Bergström (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ju34 av Bergström, Sven c med anledning av skr. 1999/2000:106 Reformeringen av domstolsväsendet en handlingsplan Ett fungerande rättsväsende behöver de små tings- rätterna Alltsedan den nuvarande domstolsorganisationen fastställdes 1971 har förslag då och då väckts om ytterligare förändringar.


Utskottsberedning: --1999/2000:JuU22
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ju33 av Willy Söderdahl (v)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ju33 av Söderdahl, Willy v med anledning av skr. 1999/2000:106 Reformeringen av domstolsväsendet en handlingsplan Regeringen har i skrivelsen uttalat sig för att förlägga kansliorterna i Blekinge län till Karlshamn och Karlskrona. I skrivelsen finns inga motiv för varför regeringen


Utskottsberedning: -1999/2000:JuU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ju32 av Lena Ek (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ju32 av Ek, Lena c med anledning av skr. 1999/2000:106 Reformeringen av domstolsväsendet en handlingsplan Mjölby tingsrätt Domstolsväsendet är till för att skapa rättsskipning som bygger på ett tryggt samhälle i en rättsstat. Därför är det viktigt att utformningen av domstolsorganisationen


Utskottsberedning: ---1999/2000:JuU22
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ju31 av Gun Hellsvik m.fl. (m, fp, kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ju31 av Hellsvik, Gun m med anledning av skr. 1999/2000:106 Reformering av domstolsväsendet en handlingsplan 1 Inledning Land skall med lag byggas.Om Sverige har en grundläggande statsrättslig princip är det kanske denna i grunden romerskrättsliga princip om lagbundenhet. Sveriges


Utskottsberedning: ---1999/2000:JuU22
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ju30 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ju30 av Marcelind, Ragnwi kd med anledning av skr. 1999/2000:106 Reformering av domstolsväsendet en handlingsplan Regeringen redogör i sin skrivelse 1999/2000:106 Reformeringen av domstolsväsendet en handlingsplan för den framtida domstolsorganisa- tionen framför allt vad gäller underrättsorganisationen


Utskottsberedning: ---------1999/2000:JuU22
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ju29 av Kia Andreasson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ju29 av Andreasson, Kia mp med anledning av skr. 1999/2000:106 Reformeringen av domstolsväsendet en handlingsplan Inledning Miljöpartiet de gröna stöder i mångt och mycket regeringens förändrings- arbete inom domstolsväsendet. Framför allt strävan att införa en utbyggd beredningsorganisation


Utskottsberedning: -1999/2000:JuU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ju28 av Gunnel Wallin m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ju28 av Wallin, Gunnel c med anledning av skr. 1999/2000:106 Reformeringen av domstolsväsendet en handlingsplan En moderniserad, reformerad och decentraliserad domstolsorganisation Rättsväsendets uppdragsgivare är landets medborgare. Deras krav på domstolsväsendet är att detta är organiserat


Utskottsberedning: ----1999/2000:JuU22
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation