Dokument & lagar (2 963 träffar)

Motion 2002/03:K334 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2002/03:K334 av Marietta de Pourbaix-Lundin m Punktskriftsutbildning och rätten att kommunicera med punktskkrift Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en permanent punktskriftsutbildning. 1 Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2002/03:KU23 2003/04:KrU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2001/02:K88 av Yvonne Ruwaida (mp)

Motion till riksdagen 2001/02:K88 av Yvonne Ruwaida mp med anledning av skr. 2001/02:115 EU:s framtidsfrågor 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 18 2 Förslag till riksdagsbeslut 19 3 Motivering 20 3.1 Inledning 20 3.2 EU-konventet kräver en bred demokratisk förankring i Sverige 21 3.3 EU:s försvarspolitik 21


Utskottsberedning: 2001/02:KU29 2001/02:KU34 2001/02:KUU2
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:K87 av Per Unckel m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:K87 av Per Unckel m.fl. m med anledning av skr. 2001/02:115 EU:s framtidsfrågor 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utgångspunkter för Sveriges hållning under EU:s framtidsarbete. 2 Bakgrund I skrivelse 2001/02:115


Utskottsberedning: 2001/02:KUU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:K338 av Märta Johansson och Lisbet Calner (s)

Motion till riksdagen 2001/02:K338 av Märta Johansson och Lisbet Calner s Nordiska TV-kanaler Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheter till ökat radio- och TV-utbyte med de nordiska grannländerna. Motivering Det är påfallande hur mycket

Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:K223 av Kenneth Johansson och Eskil Erlandsson (c)

Motion till riksdagen 2001/02:K223 av Kenneth Johansson och Eskil Erlandsson c Äganderätten och ekonomisk utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen tillsätter en kommission med uppgift att belysa den privata äganderättens betydelse för ekonomisk utveckling. Riksdagen begär att regeringen


Utskottsberedning: 2001/02:KU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , ,

Motion 2000/01:K10 av Göran Lennmarker m.fl. (m, kd, c, fp)

Motion till riksdagen 2000/01:K10 av Lennmarker, Göran m med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag i proposition 2000/01:100 avsnitt 3:1 Förslag till lag om ändring av riksdagsordningen vad avser att flytta utrikesförvaltningen


Utskottsberedning: -2000/01:KU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Sf20 av Margit Gennser m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Sf20 av Gennser, Margit m med anledning av skr. 2000/01:59 En nationell handlingsplan mot rasism, främlingsfientlighet, homofobi och diskriminering Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att de nuvarande ombudsmännen


Utskottsberedning: --2000/01:SfU11 2001/02:KU15
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:U513 av Bo Lundgren m.fl. (m)

U513 1 InnehÃ¥llsförteckning 1 InnehÃ¥llsförteckning 55 2 Förslag till riksdagsbeslut 56 3 VÃ¥ra förslag 58 3.1 Det svenska ordförandeskapet 58 3.2 EU-utvidgningen 58 3.3 Regeringskonferensen 58 3.4 Institutionella reformer 58 3.5 En effektiv gemensam utrikes- och sÃ
kerhetspolitik 59 3.6 Ett svenskt


Utskottsberedning: -------------2000/01:FiU1 2000/01:JuU11 2000/01:KU18 2000/01:KUU1 2000/01:MJU12 2000/01:NU10 2000/01:SfU9 2000/01:SoU10 2000/01:UU4 2001/02:MJU15 2001/02:MJU3 2001/02:UU10
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:T718 av Eva Flyborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:T718 av Flyborg, Eva fp IT- och telekompolitik Innehållsförteckning Inledning Sverige upplever nu ett slags ny industrialiseringsvåg där landet står i framkant med att utveckla ny teknik och nya tekniska produkter. Ett av Sveriges främsta områden är telekom. Den i särklass viktigaste


Utskottsberedning: ---------2000/01:KrU1 2000/01:KU18 2000/01:KU19 2000/01:MJU20 2000/01:NU7 2000/01:SkU14 2000/01:TU1
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

IT

Motion 2000/01:T713 av Lennart Daléus m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2000/01:T713 av Daléus, Lennart c IT Sammanfattning Genom att nyttja den nya tekniken kan välstånd och tillväxt möjliggöras. Människors livskvalitet kan höjas. Den revolutionerande utveckling vi står inför, med ständigt ökande mängder information som görs tillgänglig för allt fler, är en drivkraft


Utskottsberedning: --------------2000/01:FöU5 2000/01:KrU8 2000/01:KU3 2000/01:KU5 2000/01:LU8 2000/01:TU1 2000/01:UbU1 2001/02:TU8
Riksdagsbeslut (33 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:T201 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:T201 av Lundgren, Bo m Infrastrukturens utmaningar och möjligheter 1 Sammanfattning Sverige måste vara attraktivt. För detta behövs det en politik som förstår att företag måste kunna expandera och individer ha möjligheter att växa. I syfte att skapa ett konkurrenskraftigt klimat krävs


Utskottsberedning: --------2000/01:KrU1 2000/01:KrU8 2000/01:KU18 2000/01:TU1 2001/02:TU1 2001/02:TU2 2001/02:TU8
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:So540 av Ester Lindstedt-Staaf m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:So540 av Lindstedt-Staaf, Ester kd Handikappolitik Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om det nya avtalet mellan staten och SVT.1 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening i enlighet


Utskottsberedning: -------------2000/01:BoU9 2000/01:KrU8 2000/01:KU14 2000/01:NU7 2000/01:SfU1 2000/01:SoU1 2000/01:SoU12 2000/01:SoU3 2000/01:TU1
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:N381 av Per Westerberg m.fl. (m, kd, fp, c)

Motion till riksdagen 2000/01:N381 av Westerberg, Per m Färre och enklare regler 1 Innehållsförteckning 2 3 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett förbättrat svenskt näringsklimat. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: ---------------2000/01:FiU8 2000/01:KU6 2000/01:NU1 2000/01:NU7 2000/01:SkU14 2000/01:SkU19
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:N243 av Inger Strömbom m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:N243 av Strömbom, Inger kd Turism 1 Innehållsförteckning 2 3 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om turismen som en nationell angelägenhet. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs


Utskottsberedning: ----------2000/01:KU6 2000/01:MJU3 2000/01:NU7 2000/01:SkU19 2000/01:UbU6 2001/02:TU2
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:K401 av Matz Hammarström m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2000/01:K401 av Hammarström, Matz mp Livskraftig demokrati 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen begär att regeringen utreder vad som i kapitel 4.1 i motionen anförs om en lag om mänskliga rättigheter m.m. 2. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till


Utskottsberedning: --------------2000/01:BoU7 2000/01:KU11 2000/01:KU12 2000/01:KU18 2000/01:KU7 2000/01:UbU13 2001/02:KU14 2001/02:KU15
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:K382 av Per Unckel m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:K382 av Unckel, Per m Partistödet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar i enlighet med vad som anförs i motionen till utgiftsområde 1 politikområde C 4 Stöd till politiska partier för budgetåret 2001 48 352 000 kr. Minskat stöd till politiska partier De politiska partierna har


Utskottsberedning: -2000/01:KU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:K381 av Per Unckel m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:K381 av Unckel, Per m Presstödet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar i enlighet med vad som anförs i motionen till utgiftsområde 1 27:2 Presstöd för budgetåret 2001 239 029 000 kr. 2. Riksdagen beslutar att presstödet avvecklas helt fr.o.m. budgetåret 2002 i enlighet med


Utskottsberedning: ----2000/01:KU1
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:K341 av Åsa Torstensson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2000/01:K341 av Torstensson, Åsa c Integritet, yttrandefrihet och offentlighet 1 Sammanfattning Centerpartiet föreslår i motionen ett flertal åtgärder för att stärka yttrandefriheten, offentlighetsprincipen och den personliga integriteten. Det är påkallat mot bakgrund av de förändringar som skett


Utskottsberedning: ---------2000/01:JuU14 2000/01:KU17 2000/01:KU19 2000/01:KU3 2000/01:KU9 2001/02:KU15
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:K326 av Lars Tobisson och Gunnar Hökmark (m)

Motion till riksdagen 2000/01:K326 av Tobisson, Lars m Ändrad placering av riksdagsledamöterna i kammaren Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att platsfördelningen i riksdagens plenisal skall ske efter partitillhörighet och inte efter valkrets. Motiv för våra förslag Det klagas ofta på riksdagens kammardebatter.


Utskottsberedning: -2000/01:KU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:K319 av Per Landgren (kd) och Lennart Fridén (m)

Motion till riksdagen 2000/01:K319 av Landgren, Per kd Samvetsklausul Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en samvetsklausul inom sjukvården och högskoleutbildningen. Motivering Konungen bör ingens samvete tvinga eller tvinga låta.Så löd samvetsfriheten


Utskottsberedning: 2001/02:KU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,