Dokument & lagar (1 769 träffar)

Motion 2001/02:L24 av Lennart Kollmats m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2001/02:L24 av Lennart Kollmats m.fl. fp med anledning av prop. 2001/02:123 Partnerskap och adoption Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår prop. 2001/02:123 såvitt avser prövning av tillstånd för internationella adoptioner. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen


Utskottsberedning: 2001/02:LU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:L19 av Susanne Eberstein m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2001/02:L19 av Susanne Eberstein m.fl. s med anledning av prop. 2001/02:123 Partnerskap och adoption Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 1994:1117 om registrerat partnerskap såvitt avser 3 kap. 2 med den ändringen att första stycket erhåller


Utskottsberedning: 2001/02:LU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:L17 av Gustaf von Essen och Lennart Fridén (m)

Motion till riksdagen 2001/02:L17 av Gustaf von Essen och Lennart Fridén m med anledning av prop. 2001/02:123 Partnerskap och adoption Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag i proposition 2001/02:123 i enlighet med vad i motionen anförs. Regeringens förslag Regeringen föreslår att medborgare


Utskottsberedning: 2001/02:LU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:L280 av Siw Persson (-)

Motion till riksdagen 2001/02:L280 av Siw Persson Skadestånd vid försvunna akter/journaler Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skadestånd vid försvunna akter och journaler. Motivering Det är alldeles för ofta förekommande att akter/journaler försvinner


Utskottsberedning: 2001/02:LU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:L276 av Lennart Daléus m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2001/02:L276 av Lennart Daléus m.fl. c Patenträtt för utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en svensk nationell position i fråga om patent på enskilda gener och organismer. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2001/02:LU17
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): , ,

Motion 2000/01:L303 av Stig Rindborg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:L303 av Rindborg, Stig m Förmånsrättsordningen Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen beslutar om sådan ändring i konkurslagen 1987:672 som föreslås i SOU 1999:1. 2. Riksdagen beslutar om sådan ändring i förmånsrättslagen 1970:979 som föreslås i SOU 1999:1. 3. Riksdagen beslutar om sådan


Utskottsberedning: -2001/02:LU26
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:L7 av Krister Örnfjäder (s)

Motion till riksdagen 2000/01:L7 av Örnfjäder, Krister s med anledning av prop. 2000/01:61 Förfalskade fångeshandlingar vid ansökan om lagfart Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen nogsamt följer utvecklingen och vid behov återkommer med förslag till åtgärder för att förhindra en ökning av förfalskade


Utskottsberedning: -2000/01:LU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

IT

Motion 2000/01:T713 av Lennart Daléus m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2000/01:T713 av Daléus, Lennart c IT Sammanfattning Genom att nyttja den nya tekniken kan välstånd och tillväxt möjliggöras. Människors livskvalitet kan höjas. Den revolutionerande utveckling vi står inför, med ständigt ökande mängder information som görs tillgänglig för allt fler, är en drivkraft


Utskottsberedning: --------------2000/01:FöU5 2000/01:KrU8 2000/01:KU3 2000/01:KU5 2000/01:LU8 2000/01:TU1 2000/01:UbU1 2001/02:TU8
Riksdagsbeslut (33 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:T706 av Kenneth Lantz (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:T706 av Lantz, Kenneth kd Översyn av e-handel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om säkerhet och beskattning avseende elektronisk handel. Bakgrund Den snabbt växande handeln över Internet lider av barnsjukdomar. Det


Utskottsberedning: -2001/02:LU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:T626 av Cecilia Magnusson och Anita Sidén (m)

Motion till riksdagen 2000/01:T626 av Magnusson, Cecilia m Sjösäkerhet i farleder Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införa krav på förarbevis vid framförande av fritidsbåtar i farleder. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: --2000/01:LU4 2000/01:TU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Sf273 av Alf Svensson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:Sf273 av Svensson, Alf kd Ekonomisk trygghet för familjer och barn 1 Innehållsförteckning 2 3 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om nätverksstöd för ensamstående föräldrar. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: ----------------------------2000/01:AU9 2000/01:BoU1 2000/01:LU15 2000/01:SfU1 2000/01:SkU14 2000/01:SoU7 2000/01:UbU1
Riksdagsbeslut (56 yrkanden): , , 28 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:N387 av Ingegerd Saarinen m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2000/01:N387 av Saarinen, Ingegerd mp Energipolitiken 1 Innehållsförteckning 2 3 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om fortsatt skatteväxling inom ramen 30 miljarder kronor.1 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: -----------2000/01:LU7 2000/01:NU3 2000/01:SkU17
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:MJ257 av Harald Nordlund och Lennart Kollmats (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:MJ257 av Nordlund, Harald fp En jordbrukspolitik för 2000-talet 1 Innehållsförteckning 2 3 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen begär att regeringen i EU verkar för att reformeringen av CAP påskyndas. 2. Riksdagen begär att regeringen i EU verkar för ett europeiskt kontrollsystem


Utskottsberedning: --------2000/01:MJU12 2000/01:MJU2 2000/01:MJU8 2000/01:SkU17 2001/02:LU28 2001/02:MJU15
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:L805 av Eskil Erlandsson m.fl. (c, fp)

Motion till riksdagen 2000/01:L805 av Erlandsson, Eskil c STIM-avgifter Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring i upphovsrättslagen om att undantag kan medges för ideella organisationer. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs


Utskottsberedning: --2000/01:LU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:L447 av Cecilia Magnusson (m)

Motion till riksdagen 2000/01:L447 av Magnusson, Cecilia m Översyn av överflyttningslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att en översyn av domstolarna bör ske så att de dömer i enlighet med principen om barnens bästa i enlighet med vad som anförs i motionen. Barnens


Utskottsberedning: -2000/01:LU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:L443 av Tommy Waidelich och Cinnika Beiming (s)

Motion till riksdagen 2000/01:L443 av Waidelich, Tommy s Homosexuellas rättigheter när det gäller adoption och insemination Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om homosexuellas rättigheter när det gäller adoption och insemination. Motivering Den nuvarande


Utskottsberedning: -2000/01:LU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:L402 av Kerstin Heinemann (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:L402 av Heinemann, Kerstin fp Mor- och farföräldrars umgängesrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en sådan ändring i föräldrabalken att nära anhöriga, som mor- och farföräldrar, får föra talan om umgänge. Motivering


Utskottsberedning: -2000/01:LU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ju724 av Tasso Stafilidis m.fl. (v, fp, mp, s, c)

Motion till riksdagen 2000/01:Ju724 av Stafilidis, Tasso fp Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter 1 Innehållsförteckning 2 3 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ändring av tryckfrihetsförordningens, brottsbalkens och regeringsformens


Utskottsberedning: ----------------------2000/01:FiU3 2000/01:JuU11 2000/01:JuU14 2000/01:KU9 2000/01:LU13 2000/01:LU15 2000/01:NU2 2000/01:SfU9 2000/01:SoU1 2000/01:SoU10 2000/01:SoU13 2000/01:UbU13 2000/01:UbU6 2000/01:UbU8 2000/01:UU2 2001/02:AU3 2001/02:FöU7 2001/02:KrU15 2001/02:KU23 2001/02:SoU1
Riksdagsbeslut (51 yrkanden): , , 22 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:L22 av Stig Rindborg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:L22 av Rindborg, Stig m med anledning av förs. 1999/2000:RR11 Riksdagens revisorers förslag angående Revisorsnämnden Revisorsnämnden tillskapades den 1 juli 1995 och övertog då ansvaret för revisorsfrågorna från Kommerskollegium. De frågor nämnden arbetar med är tillsyn över registrerade


Utskottsberedning: -2001/02:LU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:L21 av Stig Rindborg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:L21 av Rindborg, Stig m med anledning av prop. 1999/2000:89 Lag om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal 1 Distansavtalsdirektivet Den proposition regeringen nu lägger är främst föranledd av Europa- parlamentets och rådets direktiv 97/7/EG om konsumentskydd vid distansavtal


Utskottsberedning: ----------1999/2000:LU21
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation