Dokument & lagar (4 097 träffar)

Motion 2002/03:So256 av Sonja Fransson (s)

Motion till riksdagen 2002/03:So256 av Sonja Fransson s Förbättring av bilstödet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om nödvändigheten av förbättring av bilstödet. Motivering Bilen betyder för de allra flesta frihet, tillgänglighet, frihet att styra


Utskottsberedning: 2002/03:SoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2001/02:So358 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:So358 av Bo Lundgren m.fl. m Från monopol och beroende till mångfald och välfärd 1 Sammanfattning Trots världens högsta skatter finns det stora brister i den svenska välfärden. Vårdköer, socialt och ekonomiskt utanförskap och bristande samordning mellan olika ansvarsområden är allt fler


Utskottsberedning: 2001/02:SoU11 2001/02:SoU13
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): , ,

Motion 2000/01:Ub38 av Ana Maria Narti m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub38 av Narti, Ana Maria fp med anledning av förs. 2000/01:RR12 Svenskundervisning för invandrare och invandrarnas arbetsmarknad Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om decentralisering av svenskundervisningen och


Utskottsberedning: -----2000/01:UbU15 2001/02:AU5 2001/02:SoU5
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:So29 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2000/01:So29 av de Pourbaix-Lundin, Marietta m med anledning av prop. 2000/01:36 Sjukhus med vinstsyfte Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2000/01:36 Sjukhus med vinstsyfte. Motivering Sveriges riksdag står uppenbarligen i begrepp att på regeringens förslag ta ett betydelsefullt


Utskottsberedning: -2000/01:SoU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:So28 av Nils-Erik Söderqvist (s)

Motion till riksdagen 2000/01:So28 av Söderqvist, Nils-Erik s med anledning av prop. 2000/01:20 Nationell handlingsplan för att förebygga alkoholskador Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av den långsiktiga alkoholpolitiken för att förebygga


Utskottsberedning: ----2000/01:SoU8
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ub239 av Lennart Daléus m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub239 av Daléus, Lennart c Lust att lära en reformerad grundskola Sammanfattning Skolan ska ge alla elever lust att lära. Trygga elever, där nyfikenheten och lusten till lärande uppmuntras, kan tillgodogöra sig kunskaper. Grundskolans mål är att alla som lämnar skolan ska ha godkända


Utskottsberedning: -------------------------2000/01:SoU1 2000/01:UbU1 2000/01:UbU12 2000/01:UbU13 2000/01:UbU8 2000/01:UbU9
Riksdagsbeslut (50 yrkanden): , , 25 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:U513 av Bo Lundgren m.fl. (m)

U513 1 InnehÃ¥llsförteckning 1 InnehÃ¥llsförteckning 55 2 Förslag till riksdagsbeslut 56 3 VÃ¥ra förslag 58 3.1 Det svenska ordförandeskapet 58 3.2 EU-utvidgningen 58 3.3 Regeringskonferensen 58 3.4 Institutionella reformer 58 3.5 En effektiv gemensam utrikes- och sÃ
kerhetspolitik 59 3.6 Ett svenskt


Utskottsberedning: -------------2000/01:FiU1 2000/01:JuU11 2000/01:KU18 2000/01:KUU1 2000/01:MJU12 2000/01:NU10 2000/01:SfU9 2000/01:SoU10 2000/01:UU4 2001/02:MJU15 2001/02:MJU3 2001/02:UU10
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:So541 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:So541 av Heinemann, Kerstin fp Närståendevård Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen begär förslag av regeringen om att förlänga rätten till närståendepenning och den därtill kopplade rätten till ledighet från nuvarande 60 dagar till 120 dagar.1 2. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: -----2000/01:SfU1 2000/01:SoU1 2000/01:SoU9
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:So540 av Ester Lindstedt-Staaf m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:So540 av Lindstedt-Staaf, Ester kd Handikappolitik Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om det nya avtalet mellan staten och SVT.1 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening i enlighet


Utskottsberedning: -------------2000/01:BoU9 2000/01:KrU8 2000/01:KU14 2000/01:NU7 2000/01:SfU1 2000/01:SoU1 2000/01:SoU12 2000/01:SoU3 2000/01:TU1
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:So539 av Kenneth Johansson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2000/01:So539 av Johansson, Kenneth c Trygghet och valfrihet för äldre Sammanfattning Politiken för de äldre kan inte utgå från att alla är lika. Pensionärernas livsvillkor och behov varierar, och var och en måste behandlas med utgångspunkt i sina egna förutsättningar och sin egen vilja. Äldrepolitiken


Utskottsberedning: --------2000/01:AU10 2000/01:BoU9 2000/01:SfU1 2000/01:SoU1 2000/01:SoU10 2000/01:SoU9
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 1 avslag, , 8 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:So461 av Nils-Erik Söderqvist m.fl. (s, fp, mp, c, v)

Motion till riksdagen 2000/01:So461 av Söderqvist, Nils-Erik s Preventionsarbetet avseende alkohol och droger Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att statsbidragen till förebyggande arbete med ändring av föreliggande ordning fördelas i enlighet


Utskottsberedning: -2000/01:SoU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:So453 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m, v, kd, c, mp, fp)

Motion till riksdagen 2000/01:So453 av Husmark Pehrsson, Cristina m Åtgärder mot självmord Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att de av WHO utarbetade riktlinjerna omsätts till svenska förhållanden. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: --2000/01:SoU7 2000/01:UbU13
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:So420 av Gustaf von Essen (m) och Erling Wälivaara (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:So420 av von Essen, Gustaf m Foster och barn i abortlagstiftningen Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att WHO:s rekommendation om att foster juridiskt sett skall räknas som barn från tjugoandra graviditetsveckan


Utskottsberedning: --2000/01:SoU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:So356 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2000/01:So356 av Schyman, Gudrun v Den framtida socialtjänsten Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening behovet av att utreda modeller och kostnader så att höjningen av generella bidrag får genomslag för familjer som uppbär försörjningsstöd.


Utskottsberedning: ----------2000/01:BoU2 2000/01:SoU18 2000/01:SoU9
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:So208 av Helena Bargholtz (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:So208 av Bargholtz, Helena fp Preimplantatorisk diagnostik PGD Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om användning av preimplantatorisk diagnostik PGD i Sverige. Motivering Vid riksmötet 1994/95 tog riksdagen ställning till


Utskottsberedning: -2000/01:SoU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Sf273 av Alf Svensson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:Sf273 av Svensson, Alf kd Ekonomisk trygghet för familjer och barn 1 Innehållsförteckning 2 3 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om nätverksstöd för ensamstående föräldrar. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: ----------------------------2000/01:AU9 2000/01:BoU1 2000/01:LU15 2000/01:SfU1 2000/01:SkU14 2000/01:SoU7 2000/01:UbU1
Riksdagsbeslut (56 yrkanden): , , 28 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Kr524 av Birgitta Sellén m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2000/01:Kr524 av Sellén, Birgitta c Idrottspolitik för gemenskap, hälsa och livskvalitet Sammanfattning Idrottsrörelsen är landets största folkrörelse med sina tre miljoner medlemmar. Idrotten är viktig för gemenskap mellan människor och utvecklingen av trygga individer. Idrotten bygger broar


Utskottsberedning: -----2000/01:KrU4 2000/01:SkU14 2000/01:UbU10 2000/01:UbU6 2001/02:KrU3 2001/02:SoU15
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ju929 av Gun Hellsvik m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Ju929 av Hellsvik, Gun m Åtgärder mot ungdomsbrottsligheten 1 Sammanfattning Det är bättre att stämma i bäcken än i ån. I motionen tar vi moderater upp en rad åtgärder mot ungdomsbrottsligheten. Speciellt lyfter vi fram och pekar på familjens och skolans roll, inte minst när det gäller


Utskottsberedning: ------------------2000/01:JuU1 2000/01:JuU12 2000/01:JuU13 2000/01:JuU14 2000/01:JuU18 2000/01:KU17 2000/01:KU9 2000/01:UbU13 2001/02:SoU15
Riksdagsbeslut (37 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ju724 av Tasso Stafilidis m.fl. (v, fp, mp, s, c)

Motion till riksdagen 2000/01:Ju724 av Stafilidis, Tasso fp Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter 1 Innehållsförteckning 2 3 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ändring av tryckfrihetsförordningens, brottsbalkens och regeringsformens


Utskottsberedning: ----------------------2000/01:FiU3 2000/01:JuU11 2000/01:JuU14 2000/01:KU9 2000/01:LU13 2000/01:LU15 2000/01:NU2 2000/01:SfU9 2000/01:SoU1 2000/01:SoU10 2000/01:SoU13 2000/01:UbU13 2000/01:UbU6 2000/01:UbU8 2000/01:UU2 2001/02:AU3 2001/02:FöU7 2001/02:KrU15 2001/02:KU23 2001/02:SoU1
Riksdagsbeslut (51 yrkanden): , , 22 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Fi211 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:Fi211 av Leijonborg, Lars fp Ekonomisk politik Sammanfattning: Globala möjligheter, globalt ansvar Liberaler är internationalister. I olika länder och i olika tider har liberaler stått för att mänskliga fri- och rättigheter är något universellt. Våra åsiktsfränder har kämpat för demokrati,


Utskottsberedning: -------------------------------------------2000/01:AU1 2000/01:BoU1 2000/01:FiU1 2000/01:FiU11 2000/01:FiU3 2000/01:FöU1 2000/01:JuU1 2000/01:KrU1 2000/01:KU1 2000/01:MJU1 2000/01:NU3 2000/01:SfU1 2000/01:SfU2 2000/01:SkU1 2000/01:SoU1 2000/01:TU1 2000/01:UbU2 2000/01:UU2
Riksdagsbeslut (81 yrkanden): , , 43 saknar beslutsinformation