Dokument & lagar (5 116 träffar)

Motion 2000/01:Ub41 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub41 av de Pourbaix-Lundin, Marietta m med anledning av prop. 2000/01:71 Nytt huvudmannaskap för vårdhögskoleutbildningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att de fristående vårdhögskolorna, i jämförelse med de offentligt


Utskottsberedning: -2000/01:UbU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ub39 av Erling Wälivaara m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub39 av Wälivaara, Erling kd med anledning av förs. 2000/01:RR12 Svenskundervisning för invandrare och invandrarnas arbetsmarknad Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att sfi-undervisning bör förekomma på flera olika


Utskottsberedning: ---2000/01:UbU15 2001/02:AU5
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ub38 av Ana Maria Narti m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub38 av Narti, Ana Maria fp med anledning av förs. 2000/01:RR12 Svenskundervisning för invandrare och invandrarnas arbetsmarknad Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om decentralisering av svenskundervisningen och


Utskottsberedning: -----2000/01:UbU15 2001/02:AU5 2001/02:SoU5
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ub36 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub36 av Fleetwood, Elisabeth m med anledning av prop. 2000/01:72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att forsknings- och kompetensutvecklingsmedel bör tillföras


Utskottsberedning: ---2000/01:UbU15
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ub35 av Christina Pettersson och Sylvia Lindgren (s)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub35 av Pettersson, Christina s med anledning av prop. 2000/01:72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om studieförbundens roll i vuxenutbildningen. Motivering Sverige


Utskottsberedning: -2000/01:UbU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ub33 av Sofia Jonsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub33 av Jonsson, Sofia c med anledning av prop. 2000/01:72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att inrätta ett kvalitetsinstitut. 2. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: ---------2000/01:UbU15
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ub32 av Beatrice Ask m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub32 av Ask, Beatrice m med anledning av prop. 2000/01:72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen beslutar om ändring i skollagen 1985:1100 i enlighet med vad i motionen anförs. 2. Riksdagen beslutar om ändring i lagen 1991:1108


Utskottsberedning: ------2000/01:UbU15
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ub31 av Ana Maria Narti (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub31 av Narti, Ana Maria fp med anledning av prop. 2000/01:72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om decentralisering av svenskundervisningen och större utbud


Utskottsberedning: ----2000/01:UbU15
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ub30 av Roy Hansson (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub30 av Hansson, Roy m med anledning av prop. 2000/01:72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att ett nationellt kompetenskonto för utbildning införs i enlighet med vad som anförs i motionen. Motiv för mitt förslag Ett generellt


Utskottsberedning: -2000/01:UbU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ub22 av Kenneth Johansson (c)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub22 av Johansson, Kenneth c med anledning av prop. 2000/01:63 Kvalificerad yrkesutbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att den nya myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning lokaliseras till Falun. Motivering


Utskottsberedning: -2000/01:UbU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ub21 av Ulf Nilsson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub21 av Nilsson, Ulf fp med anledning av prop. 2000/01:63 Kvalificerad yrkesutbildning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en förändring av gymnasieskolans yrkesutbildning är en nödvändig


Utskottsberedning: -------2000/01:UbU14
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ub19 av Birgitta Ahlqvist och Monica Öhman (s)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub19 av Ahlqvist, Birgitta s med anledning av prop. 2000/01:63 Kvalificerad yrkesutbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om den kvalificerade yrkesutbildningen. Motivering Vi ser det mycket positivt att regeringen


Utskottsberedning: -2000/01:UbU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ub17 av Beatrice Ask m.fl. (m, kd, fp, c)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub17 av Ask, Beatrice m med anledning av skr. 2000/01:28 Resursfördelningen inom Vetenskapsrådet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om utarbetandet av och innehållet i regeringens forskningspolitiska förslag. Motiv


Utskottsberedning: -2000/01:UbU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ub725 av Sofia Jonsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub725 av Jonsson, Sofia c Studiestöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 15 Studiestöd enligt uppställning: Tabell 1: Anslag Regeringens förslag Anslagsförändring Anslagsberäkning Centerpartiet


Utskottsberedning: -2000/01:UbU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ub509 av Gunnar Axén och Stefan Hagfeldt (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub509 av Axén, Gunnar m Forskningsanslaget till Linköpings universitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om fakultetsanslag till Linköpings universitet. Motiv för vårt förslag Linköpings universitet har etablerat sig


Utskottsberedning: -2000/01:UbU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ub499 av Laila Bäck m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub499 av Bäck, Laila s Homo- och bisexualitet i lärarutbildningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförts om att ge Högskoleverket och andra berörda verk och institutioner i uppdrag att kartlägga vilken bild av homo/bisexuella


Utskottsberedning: -2000/01:UbU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ub480 av Margareta Andersson och Birgitta Sellén (c)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub480 av Andersson, Margareta c Animationens hus i Eksjö Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Konstfack och Animationens hus i Eksjö ges fortsatta möjligheter till samarbete genom att de garanteras högskoleplatser.


Utskottsberedning: -2000/01:UbU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ub473 av Elver Jonsson m.fl. (fp, v, mp, kd, c, m)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub473 av Jonsson, Elver Villkoren för frikyrkliga högskolor Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om rättvisa statsbidrag för de frikyrkliga teologiska högskolorna i Sverige. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: ---2000/01:UbU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ub455 av Sven-Erik Österberg (s)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub455 av Österberg, Sven-Erik s Lärarutbildningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en översyn beträffande platser inom lärarutbildningen. Behovet av antalet platser inom lärarutbildningen I samband med


Utskottsberedning: -2000/01:UbU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ub425 av Marianne Andersson och Åsa Torstensson (c)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub425 av Andersson, Marianne c Utvecklingscentrum för arbetsintegrerat lärande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör återkomma med förslag om resurser till ett utvecklingscentrum för arbetsintegrerat


Utskottsberedning: -2000/01:UbU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation