Dokument & lagar (234 träffar)

Motion 2008/09:K328 av Camilla Lindberg (fp)

Motion till riksdagen 2008/09:K328 av Camilla Lindberg fp UD-anställdas arbetsvillkor fp1131 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utredning om UD-anställdas arbetsvillkor. Motivering Alla länder har behov av en kvalificerad, kunnig och lojal


Utskottsberedning: 2008/09:KU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:K328 av Camilla Lindberg (fp) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:K327 av Yvonne Andersson (kd)

Motion till riksdagen 2008/09:K327 av Yvonne Andersson kd Valfrihet för tv-konsumenter som är kollektivanslutna till kabelnät kd627 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda en förstärkt valfrihet när det gäller konsumentens möjlighet att


Utskottsberedning: 2008/09:KU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:K327 av Yvonne Andersson (kd) (doc, 37 kB)

Motion 2008/09:K326 av Cecilia Wikström i Uppsala (fp)

Motion till riksdagen 2008/09:K326 av Cecilia Wikström i Uppsala fp EU-flagga i riksdagens plenisal fp1167 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att introducera en EU-flagga i riksdagens plenisal. Motivering EU har spelat en avgörande roll


Utskottsberedning: 2008/09:KU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:K326 av Cecilia Wikström i Uppsala (fp) (doc, 37 kB)

Motion 2008/09:K323 av Gunnar Andrén och Carl B Hamilton (fp)

Motion till riksdagen 2008/09:K323 av Gunnar Andrén och Carl B Hamilton fp Region Gotland fp1382 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Gotlands kommun med sin särart som ö med 16 mil vattenväg till övriga Sverige bör bilda egen region. Riksdagen


Utskottsberedning: 2008/09:KU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:K323 av Gunnar Andrén och Carl B Hamilton (fp) (doc, 47 kB)

Motion 2008/09:K322 av Anna König Jerlmyr och Finn Bengtsson (m)

Motion till riksdagen 2008/09:K322 av Anna König Jerlmyr och Finn Bengtsson m Antalet riksdagsledamöter m1624 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att reducera antalet ledamöter till 249. Motivering I jämförelse med många andra länder har Sverige


Utskottsberedning: 2008/09:KU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:K322 av Anna König Jerlmyr och Finn Bengtsson (m) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:K310 av Fredrik Schulte (m)

Motion till riksdagen 2008/09:K310 av Fredrik Schulte m Myndigheternas politiska opinionsbildning m1842 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förbjuda myndigheters och verks opinionsbildning i partipolitiskt kontroversiella frågor. Motivering


Utskottsberedning: 2008/09:KU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:K310 av Fredrik Schulte (m) (doc, 39 kB)

Motion 2008/09:K336 av Mats Pertoft m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:K336 av Mats Pertoft m.fl. mp Rösträtt för utländska medborgare i nationella val i Sverige mp725 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utvidga rösträtten för utländska medborgare som har bott i Sverige i mer än


Utskottsberedning: 2008/09:KU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:K336 av Mats Pertoft m.fl. (mp) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:K314 av Alf Svensson (kd)

Motion till riksdagen 2008/09:K314 av Alf Svensson kd Förbättring av informationen om EU:s beslut och administration kd537 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förbättra informationen om EU, dess beslut och administration så att EU kommer


Utskottsberedning: 2008/09:KU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:K314 av Alf Svensson (kd) (doc, 39 kB)

Motion 2008/09:A355 av Josefin Brink m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:A355 av Josefin Brink m.fl. v HBT-personers mänskliga rättigheter v305 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 6 3.1 Heteronormativitet och fördomar 6 4 Asylsökande HBT-personer 7 5 Rättstrygghet för HBT-personer 8 5.1 Ny diskrimineringslag 8 5.2 En särskild


Utskottsberedning: 2008/09:AU9 2008/09:CU10 2008/09:JuU1 2008/09:KrU5 2008/09:KU9 2008/09:SfU8 2008/09:SoU1 2008/09:SoU13 2008/09:SoU14 2008/09:SoU17 2008/09:UbU15 2008/09:UbU17 2009/10:AU8 2009/10:KU28
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): 28 avslag

Motion 2008/09:A355 av Josefin Brink m.fl. (v) (doc, 168 kB)

Motion 2008/09:So528 av Börje Vestlund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:So528 av Börje Vestlund m.fl. s Transpersoners livsvillkor s12013 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en moderniserad lagstiftning om ändrad könstillhörighet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2008/09:CU12 2008/09:KU18 2008/09:SoU13 2008/09:SoU17
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2008/09:So528 av Börje Vestlund m.fl. (s) (doc, 55 kB)

Motion 2008/09:K400 av Fredrick Federley (c)

Motion till riksdagen 2008/09:K400 av Fredrick Federley c Grundlagsändringar c484 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda ett införande av enmansvalkretsar eller fullt personval vid val till riksdagen. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2008/09:KU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:K400 av Fredrick Federley (c) (doc, 39 kB)

Motion 2008/09:K384 av Jan Andersson och Erik A Eriksson (c)

Motion till riksdagen 2008/09:K384 av Jan Andersson och Erik A Eriksson c Äganderätten c486 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den privata äganderätten måste stärkas. Motivering Den privata äganderätten är av grundläggande betydelse för


Utskottsberedning: 2008/09:KU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:K384 av Jan Andersson och Erik A Eriksson (c) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:K382 av Anne-Marie Pålsson (m)

Motion till riksdagen 2008/09:K382 av Anne-Marie Pålsson m En starkare riksdag m1791 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att stärka riksdagens makt och politiska inflytande genom att göra samtliga riksdagsgrupper till juridiska personer


Utskottsberedning: 2008/09:KU15
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2008/09:K382 av Anne-Marie Pålsson (m) (doc, 43 kB)

Motion 2008/09:K377 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:K377 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. s Översyn av kommunallagen s68056 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av kommunallagen. Motivering Lessebo kommun i Kronobergs län har varit en bygd med låg tillväxt.


Utskottsberedning: 2008/09:KU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:K377 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s) (doc, 39 kB)

Motion 2008/09:K375 av Cecilia Wigström i Göteborg och Karin Granbom (fp)

Motion till riksdagen 2008/09:K375 av Cecilia Wigström i Göteborg och Karin Granbom fp Europadagen som allmän flaggdag fp1231 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Europadagen bör bli en allmän flaggdag. Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen


Utskottsberedning: 2008/09:KU15 2008/09:KU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:K375 av Cecilia Wigström i Göteborg och Karin Granbom (fp) (doc, 40 kB)

Motion 2008/09:K370 av Mikael Damberg och Tommy Waidelich (s)

Motion till riksdagen 2008/09:K370 av Mikael Damberg och Tommy Waidelich s Dubbla roller i kommunal revision s30005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en lagändring som förhindrar de dubbla rollerna som fullmäktigeledamot och kommunal


Utskottsberedning: 2008/09:KU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:K370 av Mikael Damberg och Tommy Waidelich (s) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:K360 av Anne Ludvigsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:K360 av Anne Ludvigsson m.fl. s Internationella kvinnodagen som helgdag s68035 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att byta någon av de nuvarande helgdagarna mot internationella kvinnodagen som helgdag. Motivering


Utskottsberedning: 2008/09:KU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:K360 av Anne Ludvigsson m.fl. (s) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:K335 av Lage Rahm m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:K335 av Lage Rahm m.fl. mp Monarkins framtid mp723 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utredning med syfte att avveckla monarkin. Bakgrund Successionsrätt till Sveriges tron tillkommer manliga och kvinnliga efterkommande


Utskottsberedning: 2008/09:KU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:K335 av Lage Rahm m.fl. (mp) (doc, 42 kB)

Motion 2008/09:K325 av Roland Bäckman (s)

Motion till riksdagen 2008/09:K325 av Roland Bäckman s Geografisk sammansättning i statliga utredningar s27134 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av geografisk spridning vid bemanning av statliga utredningar och andra arbetsgrupper. Motivering


Utskottsberedning: 2009/10:KU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:K325 av Roland Bäckman (s) (doc, 37 kB)

Motion 2008/09:K321 av Berit Högman m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:K321 av Berit Högman m.fl. s Namn på valsedlar s27110 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om namn på valsedlar. Motivering Vid 2006 års val kom nya partier in i kommunfullmäktigen runt om i landet. Den största framryckningen


Utskottsberedning: 2008/09:KU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:K321 av Berit Högman m.fl. (s) (doc, 38 kB)