Dokument & lagar (102 träffar)

Motion 2018/19:2822 av Jakob Forssmed (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2822 av Jakob Forssmed KD Bryt den ofrivilliga ensamheten Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Bakgrund och problembeskrivning Kristdemokraternas reformförslag för att bryta den ofrivilliga ensamheten Stärk civilsamhället Återinför gåvoskatteavdraget


Utskottsberedning: 2018/19:AU9 2018/19:CU11 2018/19:FiU34 2018/19:KrU15 2018/19:SfU2 2018/19:SkU10 2018/19:SoU1 2018/19:SoU11 2018/19:SoU13 2018/19:SoU8 2018/19:UbU14 2018/19:UbU8
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 16 avslag, 2 bifall,

Motion 2018/19:2822 av Jakob Forssmed (KD) (docx, 89 kB) Motion 2018/19:2822 av Jakob Forssmed (KD) (pdf, 144 kB)

Motion 2018/19:2771 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2771 av Sten Bergheden M Förenkla för enskilda väghållare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över Lantmäteriets ansvarsområde i syfte att underlätta för de enskilda väghållarna att själva enklare kunna ändra andelstalen på ett rättssäkert


Utskottsberedning: 2018/19:CU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2018/19:2771 av Sten Bergheden (M) (docx, 65 kB) Motion 2018/19:2771 av Sten Bergheden (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2018/19:2765 av Mikael Oscarsson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2765 av Mikael Oscarsson KD Åtgärder mot utländska stöldligor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stänga dörren till missbruk av samordningsnummer genom att införa förbud i lagstiftningen mot att kunna ha mer än ett fordon när man har


Utskottsberedning: 2018/19:CU6 2018/19:JuU10 2018/19:SfU16
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 5 avslag, 1 bifall,

Motion 2018/19:2765 av Mikael Oscarsson (KD) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2765 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 79 kB)

Motion 2018/19:2662 av Patrik Björck m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2662 av Patrik Björck m.fl. S Förändring av andelstal för enskilda vägar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lägga fram en lagstiftning som innebär en förenkling och dessutom att kostnaderna sänks vid hantering av ändring av andelstal


Utskottsberedning: 2018/19:CU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2018/19:2662 av Patrik Björck m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2662 av Patrik Björck m.fl. (S) (pdf, 79 kB)

Motion 2018/19:2494 av Per Åsling och Peter Helander (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2494 av Per Åsling och Peter Helander båda C Enskilda vägar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett förenklat förfarande för att ändra andelstal i samfällighetsföreningar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2018/19:CU13 2018/19:TU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2018/19:2494 av Per Åsling och Peter Helander (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2494 av Per Åsling och Peter Helander (båda C) (pdf, 81 kB)

Motion 2018/19:1409 av Lars Beckman (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1409 av Lars Beckman M Enskilda vägar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om enskilda vägar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det finns 35 000 samfällighetsföreningar som förvaltar enskilda vägar. Över två miljoner fastigheter


Utskottsberedning: 2018/19:CU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2018/19:1409 av Lars Beckman (M) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:1409 av Lars Beckman (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:1126 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1126 av Sten Bergheden M Effektiviseringar hos Lantmäteriet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förenklade regler inom lantmäteriområdet i syfte att använda myndighetens resurser bättre samt att minska handläggningstiderna och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:CU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2018/19:1126 av Sten Bergheden (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1126 av Sten Bergheden (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:1012 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1012 av Cecilia Widegren M Förenkla för vägsamfällighetsföreningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten för Sverige att införa den s.k. Finlandsmodellen i stället gällande förändring av andelstal i samfällighetsföreningar,


Utskottsberedning: 2018/19:CU13 2018/19:TU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2018/19:1012 av Cecilia Widegren (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1012 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 73 kB)

Motion 2017/18:4202 av Ola Johansson m.fl. (C, KD, M)

Motion till riksdagen 2017/18:4202 av Ola Johansson m.fl. C, KD, M med anledning av prop. 2017/18:266 En ny regional planering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör vidareutveckla reformen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Med växande


Utskottsberedning: 2018/19:CU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2017/18:4202 av Ola Johansson m.fl. (C, KD, M) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:4202 av Ola Johansson m.fl. (C, KD, M) (pdf, 69 kB)

Motion 2017/18:3476 av Johan Hedin (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3476 av Johan Hedin C Sjöfylleri Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärdera lagstiftningen om sjöfylleri och tillkännager detta för regeringen. Motivering För många är båtlivet en viktig del av semester och avkoppling. Sommarens skärgårdsutflykter


Utskottsberedning: 2017/18:CU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2017/18:3476 av Johan Hedin (C) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3476 av Johan Hedin (C) (pdf, 65 kB)

Motion 2017/18:3441 av Fredrik Schulte (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3441 av Fredrik Schulte M Förbud mot barnäktenskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inga äktenskap ingångna med eller mellan minderåriga bör erkännas av svensk lag och tillkännager detta för regeringen. Motivering I en genomgång som


Utskottsberedning: 2017/18:CU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2017/18:3441 av Fredrik Schulte (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3441 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2017/18:2831 av Jan Ericson (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2831 av Jan Ericson M Utvärdering av sjöfyllerilagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utvärdering av sjöfyllerilagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sjöfyllerilagen, dvs. den lagskärpning som trädde i kraft sommaren


Utskottsberedning: 2017/18:CU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2017/18:2831 av Jan Ericson (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2831 av Jan Ericson (M) (pdf, 54 kB)

Motion 2017/18:2314 av Anti Avsan och Isabella Hökmark (båda M)

Motion till riksdagen 2017/18:2314 av Anti Avsan och Isabella Hökmark båda M Avskaffande av promilleregeln vid sjöfylleri Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa promillegränsen vid enkelt sjöfylleri och tillkännager detta för regeringen. Motivering Innan den


Utskottsberedning: 2017/18:CU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2017/18:2314 av Anti Avsan och Isabella Hökmark (båda M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2314 av Anti Avsan och Isabella Hökmark (båda M) (pdf, 79 kB)

Motion 2017/18:2259 av Jan Ericson (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2259 av Jan Ericson M Krafttag mot månggifte och barnäktenskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om månggifte och barnäktenskap och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det omfattande asylmottagandet reser allt oftare frågor rörande


Utskottsberedning: 2017/18:CU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2017/18:2259 av Jan Ericson (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2259 av Jan Ericson (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2017/18:2236 av Finn Bengtsson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2236 av Finn Bengtsson m.fl. M Kritik mot sjöfyllerilagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en grundlig översyn av den s.k. sjöfyllerilagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den så kallade sjöfyllerilagen som började gälla


Utskottsberedning: 2017/18:CU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2017/18:2236 av Finn Bengtsson m.fl. (M) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:2236 av Finn Bengtsson m.fl. (M) (pdf, 84 kB)

Motion 2017/18:2170 av Maria Stockhaus (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2170 av Maria Stockhaus M Utvärdering av sjöfyllerilagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en utvärdering av sjöfyllerilagen bör göras för att visa om lagen haft någon effekt och hur mycket resurser som krävts av polis och rättsväsendet


Utskottsberedning: 2017/18:CU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2017/18:2170 av Maria Stockhaus (M) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:2170 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2017/18:1438 av Lotta Finstorp (M)

Motion till riksdagen 2017/18:1438 av Lotta Finstorp M Översyn av sjöfyllerilagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av lagstiftningen om sjöfylleri och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den 1 juni 2010 infördes den så kallade sjöfyllerilagen.


Utskottsberedning: 2017/18:CU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2017/18:1438 av Lotta Finstorp (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1438 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 64 kB)

Motion 2017/18:247 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2017/18:247 av Edward Riedl M Översyn av lagstiftningen om sjöfylleri Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av bestämmelserna om sjöfylleri i sjölagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering År 2010 infördes nya bestämmelser


Utskottsberedning: 2017/18:CU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2017/18:247 av Edward Riedl (M) (docx, 53 kB) Motion 2017/18:247 av Edward Riedl (M) (pdf, 52 kB)

Motion 2016/17:3600 av Ola Johansson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3600 av Ola Johansson m.fl. C med anledning av prop. 2016/17:30 Framtidsfullmakter en ny form av ställföreträdarskap för vuxna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fullmaktsgivarens rätt att pröva giltigheten hos en framtidsfullmakt bör


Utskottsberedning: 2016/17:CU11
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 4 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:3600 av Ola Johansson m.fl. (C) (docx, 56 kB) Motion 2016/17:3600 av Ola Johansson m.fl. (C) (pdf, 70 kB)

Motion 2016/17:2879 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Motion till riksdagen 2016/17:2879 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M Kvinnors företagande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka målsättningen för andelen kvinnor som driver företag, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2016/17:CU6 2016/17:NU12
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 4 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:2879 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:2879 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 75 kB)