Dokument & lagar (3 832 träffar)

Motion 2019/20:3149 av Markus Wiechel och Sara Gille (båda SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3149 av Markus Wiechel och Sara Gille båda SD Förbud mot snabblån och stöd till skuldsatta Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbjuda snabblån och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:3149 av Markus Wiechel och Sara Gille (båda SD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3149 av Markus Wiechel och Sara Gille (båda SD) (pdf, 84 kB)

Motion 2019/20:3140 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3140 av Markus Wiechel och Mikael Strandman båda SD Ungas möjlighet till en egen bostad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bolån riktade till unga och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: CU SkU 2019/20:FiU22

Motion 2019/20:3140 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3140 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD) (pdf, 84 kB)

Motion 2019/20:3139 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3139 av Markus Wiechel och Mikael Strandman båda SD Åtgärder för en ökad möjlighet till en egen bostad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att upprätta ett nationellt register för hyresrätter och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:3139 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:3139 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD) (pdf, 96 kB)

Motion 2019/20:3137 av Lawen Redar och Mathias Tegnér (båda S)

Motion till riksdagen 2019/20:3137 av Lawen Redar och Mathias Tegnér båda S Idrottsplatser som en del av samhällsplaneringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa behovet av idrottsplatser i PBL i syfte att få med detta i samhällsplaneringen


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:3137 av Lawen Redar och Mathias Tegnér (båda S) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3137 av Lawen Redar och Mathias Tegnér (båda S) (pdf, 82 kB)

Motion 2019/20:3132 av Anna Wallentheim m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3132 av Anna Wallentheim m.fl. S Vägledning för att säkerställa idrottens roll i bostadsområden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en vägledning till kommunerna som säkerställer att idrottsanläggningar och idrottsmiljöer finns


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:3132 av Anna Wallentheim m.fl. (S) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3132 av Anna Wallentheim m.fl. (S) (pdf, 83 kB)

Motion 2019/20:3115 av Josefin Malmqvist m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3115 av Josefin Malmqvist m.fl. M Reformer för ökad tillväxt i Stockholm Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att etablera ett tillväxtramverk och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: CU NU SfU SkU SoU UbU

Motion 2019/20:3115 av Josefin Malmqvist m.fl. (M) (docx, 76 kB) Motion 2019/20:3115 av Josefin Malmqvist m.fl. (M) (pdf, 101 kB)

Motion 2019/20:3102 av Katarina Brännström (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3102 av Katarina Brännström M Förbjud leksaksvapen i handeln Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga förbud mot leksaksvapen som liknar riktiga vapen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ett tragiskt fall där en förståndshindrad


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:3102 av Katarina Brännström (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3102 av Katarina Brännström (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:3082 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3082 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. M Konsumentpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra budget- och skuldrådgivningen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa


Utskottsberedning: CU JuU

Motion 2019/20:3082 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:3082 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M) (pdf, 96 kB)

Motion 2019/20:3079 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3079 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. M Familjerätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjliggöra reglerade surrogatmoderskap i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förtydliga


Utskottsberedning: CU SoU

Motion 2019/20:3079 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M) (docx, 75 kB) Motion 2019/20:3079 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M) (pdf, 102 kB)

Motion 2019/20:3077 av Robert Hannah m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:3077 av Robert Hannah m.fl. L Heltäckande översyn av överförmyndar-godmans- och förvaltarsystemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av reglerna om gode män och förvaltare och tillkännager detta


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:3077 av Robert Hannah m.fl. (L) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:3077 av Robert Hannah m.fl. (L) (pdf, 94 kB)

Motion 2019/20:3026 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3026 av Ingela Nylund Watz m.fl. S Insatser för att motverka en parallell svart bostadsmarknad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att vidta fler åtgärder för att motverka utbredningen av en parallell svart bostadsmarknad med inslag


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:3026 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:3026 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (pdf, 88 kB)

Motion 2019/20:2987 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2987 av Edward Riedl M Ökat bostadsbyggande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att minska regelbördan vid bostadsbyggande och tillkännager detta för regeringen. Motivering Bostadspolitiken ska ta sin utgångspunkt i människors behov. Målet


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2987 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2987 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2978 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2978 av Edward Riedl M Stärkt äganderätt när staten tar mark för gemensamt ändamål Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om stärkt äganderätt och tillkännager detta för regeringen. Motivering Självklart är statens möjlighet att expropriera privat


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2978 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2978 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2911 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2911 av Edward Riedl M Bohmanhus på 100 kvm Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram ett förslag på Bohmanhus på 100 kvm och tillkännager detta för regeringen. Motivering Friggeboden och sedan Attefallshuset har varit två frihetsreformer


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2911 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2911 av Edward Riedl (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2019/20:2904 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2904 av Edward Riedl M Översyn av lagstiftningen om sjöfylleri Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av bestämmelserna om sjöfylleri i sjölagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering År 2010 infördes nya bestämmelser


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2904 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2904 av Edward Riedl (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2019/20:2870 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2870 av Boriana Åberg M Avskaffande av laglotten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om avskaffande av laglotten och tillkännager detta för regeringen. Motivering Lagstiftningen när det gäller arv är otidsenlig och behöver uppdateras. Laglottssystemet


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2870 av Boriana Åberg (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2870 av Boriana Åberg (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:2869 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2869 av Boriana Åberg M Ändring i bostadsrättslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ändring i bostadsrättslagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Bostadsrättslagen 2kap. 4 1stycket ger föreningar rätt att vägra juridiska


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2869 av Boriana Åberg (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2869 av Boriana Åberg (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:2868 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2868 av Boriana Åberg M Överklagandeprocessen vid detaljplaneärenden och bygglov Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en avgift för överklagande av detaljplan eller bygglov och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2868 av Boriana Åberg (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2868 av Boriana Åberg (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:2866 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2866 av Boriana Åberg M Bilmålvakter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att hindra kriminella från att skaffa sig anonyma fordon och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra systemet


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2866 av Boriana Åberg (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2866 av Boriana Åberg (M) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:2839 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2839 av Boriana Åberg M Förhindra kapningar av bostadsrättsföreningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skärpa straffet för styrelseledamöter som grovt missköter sina uppdrag och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: CU JuU

Motion 2019/20:2839 av Boriana Åberg (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2839 av Boriana Åberg (M) (pdf, 71 kB)