Dokument & lagar (3 615 träffar)

Motion 2018/19:2591 av Robert Hannah m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2591 av Robert Hannah m.fl. L Liberal familjerätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagstiftning som möjliggör altruistiskt värdmödraskap i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2018/19:CU7 2018/19:SoU8 2018/19:SoU9
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 16 avslag, 2 bifall,

Motion 2018/19:2591 av Robert Hannah m.fl. (L) (docx, 81 kB) Motion 2018/19:2591 av Robert Hannah m.fl. (L) (pdf, 126 kB)

Motion 2018/19:2590 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2590 av Jan Björklund m.fl. L Liberal bostadspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en strategi för omvandlingar i utsatta områden dominerade av hyresrätter och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2018/19:CU10 2018/19:CU11 2018/19:CU12 2018/19:CU13 2018/19:CU5 2018/19:CU8 2018/19:KrU7 2018/19:MJU9 2018/19:SkU14 2018/19:SoU9
Riksdagsbeslut (50 yrkanden): 50 avslag

Motion 2018/19:2590 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 102 kB) Motion 2018/19:2590 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 188 kB)

Motion 2018/19:2584 av Ida Drougge (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2584 av Ida Drougge M Kommunalt självbestämmande i fråga om strandskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överlåta till kommunerna att i översiktsplaner, planprogram och detaljplaner själva styra och besluta om strandskydd och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:CU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2584 av Ida Drougge (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2584 av Ida Drougge (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:2558 av Ulrika Heie (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2558 av Ulrika Heie C Arvode vigselförrättare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över regler och ersättning för vigselförrättare förordnade av länsstyrelserna och tillkännager detta för regeringen. Motivering Allt fler par vänder


Utskottsberedning: 2018/19:CU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2558 av Ulrika Heie (C) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2558 av Ulrika Heie (C) (pdf, 66 kB)

Motion 2018/19:2548 av Rickard Nordin (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2548 av Rickard Nordin C En modern föräldraskapslagstiftning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att faderskap ska berättiga till vårdnad om inte annat beslutats i domstol och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2018/19:CU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:2548 av Rickard Nordin (C) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2548 av Rickard Nordin (C) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:2533 av Magnus Ek (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2533 av Magnus Ek C Underlätta kollektivt boende Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheterna att tillåta en mer jämlik fördelning av kostnaderna för kollektivt boende och tillkännager detta för regeringen. Motivering Enligt


Utskottsberedning: 2018/19:CU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2533 av Magnus Ek (C) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2533 av Magnus Ek (C) (pdf, 67 kB)

Motion 2018/19:2528 av Mikael Larsson och Anders Åkesson (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2528 av Mikael Larsson och Anders Åkesson båda C En ny egnahemsrörelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om byggnormer och lagstiftning för att med inriktade reformer ge ökat inflytande till den enskilda individen när det gäller att förbättra


Utskottsberedning: 2018/19:CU11 2018/19:CU8 2018/19:SkU10
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2018/19:2528 av Mikael Larsson och Anders Åkesson (båda C) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:2528 av Mikael Larsson och Anders Åkesson (båda C) (pdf, 84 kB)

Motion 2018/19:2521 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2521 av Betty Malmberg M Strandskydd, LIS-områden och landsbygdsutveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en ny bestämmelse i plan- och bygglagen som innebär att mindre kommuner ska kunna fastställa LIS-områden i detaljplan


Utskottsberedning: 2018/19:CU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2521 av Betty Malmberg (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2521 av Betty Malmberg (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:2520 av Anders Åkesson och Per Åsling (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2520 av Anders Åkesson och Per Åsling båda C Lantmäteriet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa möjligheten för privata entreprenörer att utföra vissa lantmäteriuppgifter och om att främja och underlätta för inrättandet av fler kommunala


Utskottsberedning: 2018/19:CU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2520 av Anders Åkesson och Per Åsling (båda C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2520 av Anders Åkesson och Per Åsling (båda C) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:2502 av Kristina Yngwe (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2502 av Kristina Yngwe C Effektivisera Lantmäteriet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en privatisering av delar av Lantmäteriets verksamhet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Många av landsbygdens företag är beroende


Utskottsberedning: 2018/19:CU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2502 av Kristina Yngwe (C) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2502 av Kristina Yngwe (C) (pdf, 67 kB)

Motion 2018/19:2500 av Kristina Yngwe (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2500 av Kristina Yngwe C Skydda den värdefulla åkermarken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka skyddet för åkermarken och tillkännager detta för regeringen. Motivering Åkermark exploateras för både bebyggelse, infrastruktur och


Utskottsberedning: 2018/19:CU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2500 av Kristina Yngwe (C) (docx, 57 kB) Motion 2018/19:2500 av Kristina Yngwe (C) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:2494 av Per Åsling och Peter Helander (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2494 av Per Åsling och Peter Helander båda C Enskilda vägar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett förenklat förfarande för att ändra andelstal i samfällighetsföreningar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2018/19:CU13 2018/19:TU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2018/19:2494 av Per Åsling och Peter Helander (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2494 av Per Åsling och Peter Helander (båda C) (pdf, 81 kB)

Motion 2018/19:2458 av Robert Halef (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2458 av Robert Halef KD Konsumentskydd vid köp av nyproduktion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över garantisystemet vid köp av nyproducerade bostadsrätter och tillkännager detta för regeringen. Motivering Med de nya amorteringskrav


Utskottsberedning: 2018/19:CU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2458 av Robert Halef (KD) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2458 av Robert Halef (KD) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:2429 av Mikael Larsson (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2429 av Mikael Larsson C Arvodet för borgerliga vigselförrättare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om arvodering för borgerliga vigselförrättare och tillkännager detta för regeringen. Motivering Borgerliga vigselförrättare utses av landets


Utskottsberedning: 2018/19:CU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2429 av Mikael Larsson (C) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2429 av Mikael Larsson (C) (pdf, 67 kB)

Motion 2018/19:2428 av Ola Johansson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2428 av Ola Johansson m.fl. C Bostäder Sammanfattning Människors möjlighet att finna en bostad är en förutsättning för tillväxt i hela landet. Men nästan hela Sverige lider av bostadsbrist. Boverket bedömer att omkring 67 000 nya bostäder per år behöver byggas fram till 2025. Åren 20062014


Utskottsberedning: 2018/19:CU11 2018/19:CU12 2018/19:CU13 2018/19:CU5 2018/19:CU8 2018/19:FiU22 2018/19:MJU9 2018/19:SkU11
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2018/19:2428 av Ola Johansson m.fl. (C) (docx, 77 kB) Motion 2018/19:2428 av Ola Johansson m.fl. (C) (pdf, 103 kB)

Motion 2018/19:2411 av Anders Åkesson och Lars Thomsson (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2411 av Anders Åkesson och Lars Thomsson båda C Markavvattning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt anpassa regelverket, bl.a. avseende inriktningen på markavvattning, så att den akuta problematiken med torka och vattenbrist


Utskottsberedning: 2018/19:CU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2411 av Anders Åkesson och Lars Thomsson (båda C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2411 av Anders Åkesson och Lars Thomsson (båda C) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:2406 av Anders Åkesson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2406 av Anders Åkesson m.fl. C Markintrång Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ersättning för intrång på mark för ianspråktagande till ledningsutbyggnad, master, vägar, järnvägar och annan samhällsinfrastruktur och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2018/19:CU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2406 av Anders Åkesson m.fl. (C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2406 av Anders Åkesson m.fl. (C) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:2382 av Niels Paarup-Petersen (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2382 av Niels Paarup-Petersen C Skapa enhetlig myndighetssyn på risker Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för en nationell riskutredning av hur riskanalyser vid utveckling och byggande kan utföras på annat och bättre sätt än i


Utskottsberedning: 2018/19:CU12 2018/19:MJU18
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2018/19:2382 av Niels Paarup-Petersen (C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2382 av Niels Paarup-Petersen (C) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:2366 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:2366 av Mikael Eskilandersson m.fl. SD Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik


Utskottsberedning: 2018/19:CU1
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2018/19:2366 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) (docx, 80 kB) Motion 2018/19:2366 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) (pdf, 112 kB)

Motion 2018/19:2923 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2923 av Jan Björklund m.fl. L Liberal integrationspolitik: Stärk indviden och motverka parallellsamhällen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att integration kräver ett tydligt fokus på jämställdhet och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:AU1 2018/19:AU2 2018/19:AU7 2018/19:AU8 2018/19:CU11 2018/19:CU8 2018/19:JuU14 2018/19:SfU16 2018/19:SfU19 2018/19:SoU9 2018/19:UbU10 2018/19:UbU12 2018/19:UbU13 2018/19:UbU7 2018/19:UbU9
Riksdagsbeslut (35 yrkanden): 35 avslag

Motion 2018/19:2923 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 87 kB) Motion 2018/19:2923 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 132 kB)