Dokument & lagar (3 832 träffar)

Motion 2019/20:1477 av Lotta Olsson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1477 av Lotta Olsson M Vårdnad om barn när en förälder mördat den andra föräldern Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att dömda mördare automatiskt ska förlora vårdnaden om sina barn och tillkännager detta för regeringen. Motivering I dagsläget


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1477 av Lotta Olsson (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1477 av Lotta Olsson (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2019/20:1476 av Lotta Olsson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1476 av Lotta Olsson M Reseförsäkring som täcker sjuktransport hem till Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa en obligatorisk reseförsäkring som täcker kostnader för sjuktransporter och tillkännager


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1476 av Lotta Olsson (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1476 av Lotta Olsson (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:1454 av Maria Stockhaus m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1454 av Maria Stockhaus m.fl. M Bostadsbyggande som riksintresse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bostadsbyggande ska anses vara ett riksintresse och att regeringen bör tillsätta en ny utredning i syfte att få en bättre avvägning mellan


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1454 av Maria Stockhaus m.fl. (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1454 av Maria Stockhaus m.fl. (M) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:1442 av Johan Andersson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1442 av Johan Andersson m.fl. S Dricksvattenintag som riksintresse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att ändra kriterierna för riksintressen så att hela dricksvattentäkter ska kunna omfattas och tillkännager


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1442 av Johan Andersson m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1442 av Johan Andersson m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:1436 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S)

Motion till riksdagen 2019/20:1436 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider båda S Bostadsköpares pengar i krisbolag saknar skydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över garantisystemet för att minska risken att bostadsköpare drabbas av förluster, och detta tillkännager


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1436 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1436 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:1428 av Hanna Westerén och Heléne Björklund (båda S)

Motion till riksdagen 2019/20:1428 av Hanna Westerén och Heléne Björklund båda S Hyresrätter på Sveriges landsbygd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur regelverket kan ändras för att förenkla byggandet av hyresrätter på landsbygden och tillkännager detta


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1428 av Hanna Westerén och Heléne Björklund (båda S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1428 av Hanna Westerén och Heléne Björklund (båda S) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:1399 av Pia Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1399 av Pia Nilsson m.fl. S Rätt till försäkring för barn som fötts för tidigt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över begreppet särskilda skäl i kontraheringsprincipen vad gäller riktlinjerna för prematura barn och tillkännager detta


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1399 av Pia Nilsson m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1399 av Pia Nilsson m.fl. (S) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:1390 av Ingemar Nilsson och Kristina Nilsson (båda S)

Motion till riksdagen 2019/20:1390 av Ingemar Nilsson och Kristina Nilsson båda S Ökat byggande i trä Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett ökat bostadsbyggande i trä och tillkännager detta för regeringen. Motivering Skogen är en viktig basindustri i Sverige. En mycket


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1390 av Ingemar Nilsson och Kristina Nilsson (båda S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1390 av Ingemar Nilsson och Kristina Nilsson (båda S) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:1315 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1315 av Betty Malmberg M Förenkla reglering av LIS-områden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kommuners inflytande över strandskyddet ska stärkas och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: CU MJU

Motion 2019/20:1315 av Betty Malmberg (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1315 av Betty Malmberg (M) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:1286 av Magdalena Schröder (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1286 av Magdalena Schröder M Höjd ersättning till följd av expropriation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra i 4 kap. expropriationslagen och därmed höja ersättningen till mark- och fastighetsägare vid expropriation från dagens


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1286 av Magdalena Schröder (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1286 av Magdalena Schröder (M) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:1284 av Magdalena Schröder (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1284 av Magdalena Schröder M Jämställt föräldraskap i äktenskapsliknande förhållanden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att modernisera föräldrabalken så att faderskapet kan bekräftas redan under graviditeten för de män som är sammanboende


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1284 av Magdalena Schröder (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1284 av Magdalena Schröder (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:1243 av Magnus Manhammar (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1243 av Magnus Manhammar S Översyn av försäljningen av biljetter i andra hand Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över försäljningen av evenemangsbiljetter i andra hand och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vid populära


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1243 av Magnus Manhammar (S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1243 av Magnus Manhammar (S) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:1242 av Magnus Manhammar (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1242 av Magnus Manhammar S Se över räntetaket för högkostnadskrediter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att göra en översyn av lagstiftningen kring räntetaket för högkostnadskrediter och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1242 av Magnus Manhammar (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1242 av Magnus Manhammar (S) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:1226 av Anders Österberg (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1226 av Anders Österberg S Franchising Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till förstärkt skydd för franchisetagare och tillkännager detta för regeringen. Motivering Franchising har under senare år växt lavinartat


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1226 av Anders Österberg (S) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:1226 av Anders Österberg (S) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:1223 av Anders Österberg (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1223 av Anders Österberg S Hemförsäkring i allmännyttan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till en hemförsäkring för den som bor i allmännyttan, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Motivering Under


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1223 av Anders Österberg (S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1223 av Anders Österberg (S) (pdf, 66 kB)

Motion 2019/20:1186 av Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1186 av Azadeh Rojhan Gustafsson S Anställda som äger Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att se över hur dispens från låneförbudet i aktiebolagslagen skulle kunna omfatta anställda som vill ta över ett företag, och detta tillkännager


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1186 av Azadeh Rojhan Gustafsson (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1186 av Azadeh Rojhan Gustafsson (S) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:1164 av John Weinerhall och Viktor Wärnick (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:1164 av John Weinerhall och Viktor Wärnick båda M Stoppa falskskrivna bilar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur s.k. målvakter kan förbjudas att handla med fordon och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1164 av John Weinerhall och Viktor Wärnick (båda M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1164 av John Weinerhall och Viktor Wärnick (båda M) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:1134 av Yasmine Bladelius (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1134 av Yasmine Bladelius S Social bostadspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en social bostadspolitik och tillkännager detta för regeringen. Motivering Klyftorna på bostadsmarknaden ökar och fördjupas mellan stad och


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1134 av Yasmine Bladelius (S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1134 av Yasmine Bladelius (S) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:1119 av Gustaf Lantz och Joakim Sandell (båda S)

Motion till riksdagen 2019/20:1119 av Gustaf Lantz och Joakim Sandell båda S Lämplighetsprövning vid köp av fastigheter för att motverka organiserad brottslighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa en lämplighetsprövning vid förvärv


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1119 av Gustaf Lantz och Joakim Sandell (båda S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1119 av Gustaf Lantz och Joakim Sandell (båda S) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:1115 av Peter Persson (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1115 av Peter Persson S Vättern och vattnet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behov av att klassificera Vättern som ett riksintresse och om att ge sjön ett regionalt samordnat skydd och tillkännager detta för regeringen. Motivering Redan


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1115 av Peter Persson (S) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:1115 av Peter Persson (S) (pdf, 76 kB)