Dokument & lagar (358 träffar)

Motion 2009/10:C23 av LiseLotte Olsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:C23 av LiseLotte Olsson m.fl. v med anledning av prop. 2009/10:192 Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen snarast återkommer med förslag till ändringar i lagstiftningen som


Utskottsberedning: 2009/10:CU20
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2009/10:C23 av LiseLotte Olsson m.fl. (v) (doc, 59 kB)

Motion 2009/10:C22 av Jan Lindholm (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:C22 av Jan Lindholm mp med anledning av prop. 2009/10:185 Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och reformerade hyressättningsregler mp033 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en lagstiftning som underlättar


Utskottsberedning: 2009/10:CU24
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2009/10:C22 av Jan Lindholm (mp) (doc, 68 kB)

Motion 2009/10:C20 av Carina Moberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:C20 av Carina Moberg m.fl. s med anledning av prop. 2009/10:185 Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och reformerade hyressättningsregler s83018 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om begreppen social sammanhållning


Utskottsberedning: 2009/10:CU24
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2009/10:C20 av Carina Moberg m.fl. (s) (doc, 68 kB)

Motion 2009/10:C21 av Egon Frid m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:C21 av Egon Frid m.fl. v med anledning av prop. 2009/10:185 Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och reformerade hyressättningsregler Förslag till riksdagsbeslut 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2009/10:185 Allmänna kommunala bostadsaktiebolag och reformerade


Utskottsberedning: 2009/10:CU24
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2009/10:C21 av Egon Frid m.fl. (v) (doc, 88 kB)

Motion 2009/10:N17 av Sven Bergström (c)

Motion till riksdagen 2009/10:N17 av Sven Bergström c med anledning av prop. 2009/10:172 Kärnkraften förutsättningar för generationsskifte c575 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar i enlighet med vad som anförs i motionen om att förbudet mot att uppföra nya reaktorer inte ska upphävas under mandatperioden.


Utskottsberedning: 2009/10:CU29 2009/10:NU26
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 1 avslag, 2 bifall,

Motion 2009/10:N17 av Sven Bergström (c) (doc, 115 kB)

Motion 2009/10:C19 av Eva Selin Lindgren och Solveig Ternström (c)

Motion till riksdagen 2009/10:C19 av Eva Selin Lindgren och Solveig Ternström c med anledning av prop. 2009/10:173 Kärnkraften ökat skadeståndsansvar 9001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om omfattningen av kärnkraftsbolagens skadeståndsansvar.


Utskottsberedning: 2009/10:CU29
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:C19 av Eva Selin Lindgren och Solveig Ternström (c) (doc, 49 kB)

Motion 2009/10:C18 av Carina Moberg m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:C18 av Carina Moberg m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:173 Kärnkraften ökat skadeståndsansvar s83016 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen måste återkomma med de ändringar som är nödvändiga


Utskottsberedning: 2009/10:CU29
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:C18 av Carina Moberg m.fl. (s, v, mp) (doc, 72 kB)

Motion 2009/10:C17 av Jan Lindholm m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:C17 av Jan Lindholm m.fl. mp med anledning av prop. 2009/10:170 En enklare plan- och bygglag mp028 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att portalparagrafen i lagförslaget om en enklare plan- och bygglag kompletteras


Utskottsberedning: 2009/10:CU25
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2009/10:C17 av Jan Lindholm m.fl. (mp) (doc, 116 kB)

Motion 2009/10:C16 av Carina Moberg m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:C16 av Carina Moberg m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:170 En enklare plan- och bygglag s83014 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tiden fram till den 2 maj 2011 tas till vara för att uppmärksamma


Utskottsberedning: 2009/10:CU25
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2009/10:C16 av Carina Moberg m.fl. (s, v, mp) (doc, 74 kB)

Motion 2009/10:C15 av Sonia Karlsson och Christina Axelsson (s)

Motion till riksdagen 2009/10:C15 av Sonia Karlsson och Christina Axelsson s med anledning av prop. 2009/10:170 En enklare plan- och bygglag s41001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner vad som anförs i motionen om att 5 kap. 24 och 29 och 13 kap. 12 endast ska gälla dem som lämnat sådana uppgifter att de


Utskottsberedning: 2009/10:CU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:C15 av Sonia Karlsson och Christina Axelsson (s) (doc, 48 kB)

Motion 2009/10:C14 av Sonia Karlsson och Christina Axelsson (s)

Motion till riksdagen 2009/10:C14 av Sonia Karlsson och Christina Axelsson s med anledning av prop. 2009/10:170 En enklare plan- och bygglag s41002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om 5 kap. 19 2 och 3. Motivering En tidningsannons i ett ärende


Utskottsberedning: 2009/10:CU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:C14 av Sonia Karlsson och Christina Axelsson (s) (doc, 47 kB)

Motion 2009/10:C13 av Sonia Karlsson och Christina Axelsson (s)

Motion till riksdagen 2009/10:C13 av Sonia Karlsson och Christina Axelsson s med anledning av prop. 2009/10:170 En enklare plan- och bygglag s41003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förändring av 5 kap. 15 och 18 Motivering Om det enkla planförfarandet


Utskottsberedning: 2009/10:CU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:C13 av Sonia Karlsson och Christina Axelsson (s) (doc, 47 kB)

Motion 2009/10:C12 av Carina Moberg m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:C12 av Carina Moberg m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:162 Ersättning vid expropriation s83013 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen och begär att regeringen återkommer till riksdagen med förslag i enlighet med vad som anförs i motionen. Motivering I propositionen


Utskottsberedning: 2009/10:CU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:C12 av Carina Moberg m.fl. (s, v, mp) (doc, 55 kB)

Motion 2009/10:C11 av Carina Moberg m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:C11 av Carina Moberg m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:142 Ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare s83012 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2009/10:142 Ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare. Motivering Regeringen föreslår


Utskottsberedning: 2009/10:CU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:C11 av Carina Moberg m.fl. (s, v, mp) (doc, 59 kB)

Motion 2009/10:C10 av Egon Frid m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:C10 av Egon Frid m.fl. v med anledning av prop. 2009/10:95 Luftfartens lagar Förslag till riksdagsbeslut 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag att konkurrensutsätta flygtrafikledningstjänsten. Riksdagen avslår regeringens förslag att ta bort kraven på allmän


Utskottsberedning: 2009/10:CU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:C10 av Egon Frid m.fl. (v) (doc, 59 kB)

Motion 2009/10:C9 av Carina Moberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:C9 av Carina Moberg m.fl. s med anledning av prop. 2009/10:95 Luftfartens lagar s83010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget om att konkurrensutsätta flygtrafikledningstjänsten i avvaktan på att de juridiska och marknadsmässiga förutsättningarna klargörs i en vidare utredning.


Utskottsberedning: 2009/10:CU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:C9 av Carina Moberg m.fl. (s) (doc, 54 kB)

Motion 2009/10:C8 av Carina Moberg m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:C8 av Carina Moberg m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:82 Upphävande av förköpslagen s83009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2009/10:82 Upphävande av förköpslagen. Motivering Regeringen anför i sin proposition att förköpslagen har spelat


Utskottsberedning: 2009/10:CU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:C8 av Carina Moberg m.fl. (s, v, mp) (doc, 53 kB)

Motion 2009/10:C7 av Carina Moberg m.fl. (s, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:C7 av Carina Moberg m.fl. s, mp med anledning av prop. 2009/10:76 En nedre promillegräns för sjöfylleri s83008 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av utvärdering av effekterna av den nya lagstiftningen om


Utskottsberedning: 2009/10:CU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:C7 av Carina Moberg m.fl. (s, mp) (doc, 57 kB)

Motion 2009/10:C6 av Egon Frid m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:C6 av Egon Frid m.fl. v med anledning av prop. 2009/10:76 En nedre promillegräns för sjöfylleri v20 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att sjöfylleri jämställs med rattfylleri och att lagstiftningarna, så långt


Utskottsberedning: 2009/10:CU14
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2009/10:C6 av Egon Frid m.fl. (v) (doc, 57 kB)

Motion 2009/10:C5 av Egon Frid m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:C5 av Egon Frid m.fl. v med anledning av prop. 2009/10:61 En sänkning av kapitalkravet för privata aktiebolag Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2009/10:61 En sänkning av kapitalkravet för privata aktiebolag. Propositionens innehåll Regeringen


Utskottsberedning: 2009/10:CU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:C5 av Egon Frid m.fl. (v) (doc, 44 kB)