Dokument & lagar (181 träffar)

Motion 2014/15:3086 av Mikael Eskilandersson (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:3086 av Mikael Eskilandersson SD med anledning av prop. 2014/15:105 Arv i internationella situationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2014/15:105 Arv i internationella situationer. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2014/15:CU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:3086 av Mikael Eskilandersson (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:3086 av Mikael Eskilandersson (SD) (pdf, 60 kB)

Motion 2014/15:3058 av Ola Johansson (C)

Motion till riksdagen 2014/15:3058 av Ola Johansson C med anledning av prop. 2014/15:71 Förenklingar i anläggningslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att 3 anläggningslagen 1973:1149 ges den lydelse som framgår av bilagan till motionen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2014/15:CU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:3058 av Ola Johansson (C) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:3058 av Ola Johansson (C) (pdf, 66 kB)

Motion 2014/15:2122 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2122 av Markus Wiechel SD Tillgänglighetsanpassning inom kollektivtrafiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att inrätta ett stimulansbidrag till kommuner för tillgänglighetsanpassning inom


Utskottsberedning: 2014/15:CU1 2014/15:TU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2122 av Markus Wiechel (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2122 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 64 kB)

Motion 2014/15:2202 av Börje Vestlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2202 av Börje Vestlund m.fl. S Transpersoners livsvillkor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om retroaktivt ändrade intyg efter ny könstillhörighet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2014/15:CU6 2014/15:SoU12 2014/15:SoU7 2015/16:KU18
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2014/15:2202 av Börje Vestlund m.fl. (S) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:2202 av Börje Vestlund m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2014/15:1947 av Krister Hammarbergh (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1947 av Krister Hammarbergh M Placerade barn och nationell adoption Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över regelverket för vårdnadsöverflyttning för placerade barn. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2014/15:CU6 2014/15:SoU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:1947 av Krister Hammarbergh (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1947 av Krister Hammarbergh (M) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:2343 av Finn Bengtsson och Lars-Arne Staxäng (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2343 av Finn Bengtsson och Lars-Arne Staxäng M Reformering av bostadspolitiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att avskaffa tomträttslagstiftningen. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2014/15:SkU17 2015/16:CU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2343 av Finn Bengtsson och Lars-Arne Staxäng (M) (docx, 48 kB) Motion 2014/15:2343 av Finn Bengtsson och Lars-Arne Staxäng (M) (pdf, 74 kB)

Motion 2014/15:2600 av Annika Qarlsson (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2600 av Annika Qarlsson C Jämställdhet Sammanfattning I ett jämställt samhälle behandlas vi alla efter de individer vi är och inte efter vilket kön vi tillhör. Kvinnor har sedan början av 70-talet haft en självklar plats på arbetsmarknaden. Flera politiska beslut har legat till grunden


Utskottsberedning: 2014/15:AU3 2014/15:CU6 2014/15:JuU18 2014/15:NU10 2014/15:SfU12 2014/15:SfU3 2014/15:SkU20 2014/15:SoU10 2014/15:SoU7
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 17 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:2600 av Annika Qarlsson (C) (docx, 56 kB) Motion 2014/15:2600 av Annika Qarlsson (C) (pdf, 104 kB)

Motion 2014/15:2260 av Åsa Westlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2260 av Åsa Westlund m.fl. S Framtidsreformer för Stockholmsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att beakta behovet av en urban tillväxtpolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2014/15:AU9 2014/15:CU7 2014/15:NU7 2014/15:SoU7 2014/15:TU9 2014/15:UbU12
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2014/15:2260 av Åsa Westlund m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2014/15:2260 av Åsa Westlund m.fl. (S) (pdf, 117 kB)

Motion 2014/15:2455 av Johan Hedin (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2455 av Johan Hedin C Krafttag mot miljöbrott Sammanfattning Miljöbrott kan skada miljön och ekosystemtjänster som människan är beroende av. De kan också vara skadliga för människors hälsa. Miljöbrott kan röra sig om stort eller smått, från att slänga läkemedel i hushållssoporna till att


Utskottsberedning: 2014/15:JuU1 2014/15:JuU16 2014/15:MJU12 2014/15:MJU8 2015/16:CU15
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2014/15:2455 av Johan Hedin (C) (docx, 48 kB) Motion 2014/15:2455 av Johan Hedin (C) (pdf, 79 kB)

Motion 2014/15:2625 av Helena Lindahl och Ola Johansson (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2625 av Helena Lindahl och Ola Johansson C Handlingsplan avseende radon Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör ge Boverket i uppdrag att snarast lämna in en handlingsplan för hur miljömålet om radon


Utskottsberedning: 2014/15:CU10 2014/15:FöU6 2014/15:KU6
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2014/15:2625 av Helena Lindahl och Ola Johansson (C) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2625 av Helena Lindahl och Ola Johansson (C) (pdf, 75 kB)

Motion 2014/15:2989 av Emma Henriksson (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2989 av Emma Henriksson KD Bekräftelse av faderskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att bekräftelse av faderskap när det är möjligt ska göras under graviditeten. Motivering Det kan vara krångligt att fastställa


Utskottsberedning: 2014/15:CU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2014/15:2989 av Emma Henriksson (KD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2989 av Emma Henriksson (KD) (pdf, 66 kB)

Motion 2014/15:2940 av Sara-Lena Bjälkö (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2940 av Sara-Lena Bjälkö SD Registrering av testamenten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ett testamente ska skrivas i närvaro av en banktjänsteman eller jurist som sedan ska skicka testamentet till tingsrätten


Utskottsberedning: 2014/15:CU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2940 av Sara-Lena Bjälkö (SD) (docx, 43 kB) Motion 2014/15:2940 av Sara-Lena Bjälkö (SD) (pdf, 59 kB)

Motion 2014/15:2934 av Richard Jomshof och Kent Ekeroth (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2934 av Richard Jomshof och Kent Ekeroth SD Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en 24-årsregel, likt den som finns i Danmark, för den som gifter sig med


Utskottsberedning: 2014/15:CU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2934 av Richard Jomshof och Kent Ekeroth (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2934 av Richard Jomshof och Kent Ekeroth (SD) (pdf, 65 kB)

Motion 2014/15:2929 av Mikael Eskilandersson och Jonas Millard (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2929 av Mikael Eskilandersson och Jonas Millard SD Underlättande för myndigheter att göra uppgörelser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra det enklare för statliga myndigheter att göra uppgörelser med privatpersoner.


Utskottsberedning: 2014/15:CU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2929 av Mikael Eskilandersson och Jonas Millard (SD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2929 av Mikael Eskilandersson och Jonas Millard (SD) (pdf, 59 kB)

Motion 2014/15:2920 av Sara-Lena Bjälkö (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2920 av Sara-Lena Bjälkö SD Telefonförsäljning och ångerrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över ett starkt skydd vad gäller telefonförsäljning och ångerrätt i förhållande till företagare. Motivering


Utskottsberedning: 2014/15:CU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2920 av Sara-Lena Bjälkö (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2920 av Sara-Lena Bjälkö (SD) (pdf, 60 kB)

Motion 2014/15:2865 av Fredrik Schulte (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2865 av Fredrik Schulte M En bättre och mer rättvis skadeståndsrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över skadeståndsbeloppen för ideella skador. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2014/15:AU3 2014/15:CU9 2014/15:JuU18
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2014/15:2865 av Fredrik Schulte (M) (docx, 48 kB) Motion 2014/15:2865 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 75 kB)

Motion 2014/15:2829 av Hillevi Larsson (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2829 av Hillevi Larsson S Oberoende organ för bedömning av personskador Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inrätta ett helt oberoende organ för bedömning av personskador. Motivering Det finns stora brister vad


Utskottsberedning: 2014/15:CU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2829 av Hillevi Larsson (S) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2829 av Hillevi Larsson (S) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:2827 av Suzanne Svensson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2827 av Suzanne Svensson m.fl. S Konsumentrådgivning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om konsumentrådgivning. Motivering Konsumenten i centrum ett framtida konsumentstödSOU 2012:43 är en statlig utredning vars uppdrag


Utskottsberedning: 2014/15:CU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2827 av Suzanne Svensson m.fl. (S) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2827 av Suzanne Svensson m.fl. (S) (pdf, 69 kB)

Motion 2014/15:2737 av Solveig Zander och Ola Johansson (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2737 av Solveig Zander och Ola Johansson C Byggande av fler bostäder i Uppsala län Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utse Uppsala län till ett frilän för utveckling av en enklare byggprocess. Motivering Det


Utskottsberedning: 2014/15:CU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2737 av Solveig Zander och Ola Johansson (C) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:2737 av Solveig Zander och Ola Johansson (C) (pdf, 97 kB)

Motion 2014/15:2648 av Kenneth G Forslund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2648 av Kenneth G Forslund m.fl. S Handläggningstider vid överklagande av kommunala planärenden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att korta handläggningstiderna vid överklagande av kommunala planärenden. Motivering


Utskottsberedning: 2014/15:CU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2648 av Kenneth G Forslund m.fl. (S) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2648 av Kenneth G Forslund m.fl. (S) (pdf, 66 kB)