Dokument & lagar (17 träffar)

Motion 2014/15:3106 av Caroline Szyber och Ola Johansson (KD, C)

Motion till riksdagen 2014/15:3106 av Caroline Szyber och Ola Johansson KD, C med anledning av prop. 2014/15:122 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag och ökad rättssäkerhet för verksamhetsutövare vid omgivningsbuller Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2015/16:CU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:3106 av Caroline Szyber och Ola Johansson (KD, C) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:3106 av Caroline Szyber och Ola Johansson (KD, C) (pdf, 71 kB)

Motion 2014/15:2454 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP)

Motion till riksdagen 2014/15:2454 av Emma Henriksson m.fl. KD, M, C, FP Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Sammanfattning Vi vill förbättra kvaliteten och öka tillgängligheten i vården. Människor ska kunna åldras tryggt, och makten att själv bestämma över sitt liv ska inte begränsas bara för att


Utskottsberedning: 2014/15:CU6 2014/15:KrU7 2014/15:MJU2 2014/15:SoU1 2014/15:SoU10 2014/15:SoU11 2014/15:SoU3 2014/15:SoU7 2014/15:UbU1
Riksdagsbeslut (35 yrkanden): 13 avslag, 22 bifall,

Motion 2014/15:2454 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP) (docx, 72 kB) Motion 2014/15:2454 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP) (pdf, 144 kB)

Motion 2014/15:2316 av Jan Björklund m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2014/15:2316 av Jan Björklund m.fl. FP Insatser för hbt-personers rättigheter och möjligheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om likställd diskrimineringslagstiftning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2014/15:AU3 2014/15:CU6 2014/15:JuU1 2014/15:JuU14 2014/15:SfU11 2014/15:SoU11 2014/15:SoU12 2014/15:SoU7 2014/15:UbU11 2014/15:UU10 2014/15:UU2
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2014/15:2316 av Jan Björklund m.fl. (FP) (docx, 52 kB) Motion 2014/15:2316 av Jan Björklund m.fl. (FP) (pdf, 99 kB)

Motion 2014/15:2495 av Linus Bylund m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2495 av Linus Bylund m.fl. SD Sverigedemokraternas familjepolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att höja nivån på föräldraförsäkringen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2014/15:AU4 2014/15:CU6 2014/15:SfU3 2014/15:SoU1 2014/15:SoU10
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2014/15:2495 av Linus Bylund m.fl. (SD) (docx, 54 kB) Motion 2014/15:2495 av Linus Bylund m.fl. (SD) (pdf, 123 kB)

Motion 2014/15:2983 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M, C, FP, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2983 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. M, C, FP, KD Utgiftsområde 24 Näringsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 24 Näringsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i


Utskottsberedning: 2014/15:CU8 2014/15:CU9 2014/15:JuU15 2014/15:NU1 2014/15:NU10 2014/15:NU11 2014/15:NU13 2014/15:NU4 2014/15:SkU1 2014/15:SkU17 2014/15:SkU19 2014/15:SkU20 2015/16:UbU17
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 18 avslag, 2 bifall,

Motion 2014/15:2983 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M, C, FP, KD) (docx, 64 kB) Motion 2014/15:2983 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M, C, FP, KD) (pdf, 126 kB)

Motion 2014/15:2972 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2972 av Beatrice Ask m.fl. M, C, FP, KD Mobilisering mot grov organiserad brottslighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utöka kriminaliseringen för brott som begås inom ramen för organiserad, kriminell verksamhet.


Utskottsberedning: 2014/15:JuU14 2014/15:JuU15 2014/15:JuU16 2015/16:CU14
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 1 avslag, 10 bifall,

Motion 2014/15:2972 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) (docx, 49 kB) Motion 2014/15:2972 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) (pdf, 88 kB)

Motion 2014/15:2953 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP)

Motion till riksdagen 2014/15:2953 av Caroline Szyber m.fl. KD, M, C, FP Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik


Utskottsberedning: 2014/15:CU1 2014/15:CU10 2014/15:CU11 2014/15:CU7 2014/15:FiU25 2014/15:KrU10 2014/15:MJU12 2014/15:MJU8 2015/16:CU13 2015/16:UbU15
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 13 avslag, 8 bifall,

Motion 2014/15:2953 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) (docx, 60 kB) Motion 2014/15:2953 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) (pdf, 119 kB)

Motion 2014/15:2921 av Roger Hedlund m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2921 av Roger Hedlund m.fl. SD Bostadspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa EBO-lagstiftningen eget boende enligt lagen om mottagande av asylsökandeRiksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2014/15:CU1 2014/15:CU10 2014/15:CU7 2014/15:FiU22 2014/15:SfU4 2014/15:SkU16 2014/15:SkU17 2014/15:SoU1 2014/15:SoU10 2015/16:CU13
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 21 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:2921 av Roger Hedlund m.fl. (SD) (docx, 54 kB) Motion 2014/15:2921 av Roger Hedlund m.fl. (SD) (pdf, 102 kB)

Motion 2014/15:2518 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2518 av Mikael Eskilandersson m.fl. SD Sverigedemokraternas konsumentpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kreditgivare som grovt brustit i sin kreditprövning inte ska kunna vända sig till Kronofogdemyndigheten


Utskottsberedning: 2014/15:CU11
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2014/15:2518 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) (docx, 49 kB) Motion 2014/15:2518 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) (pdf, 75 kB)

Motion 2014/15:2517 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2517 av Mikael Eskilandersson m.fl. SD Sverigedemokraternas familjerättspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge föräldrar möjlighet att fastställa faderskapet under graviditeten. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2014/15:CU6 2014/15:SfU3
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 12 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:2517 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) (docx, 53 kB) Motion 2014/15:2517 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) (pdf, 88 kB)

Motion 2014/15:1710 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP)

Motion till riksdagen 2014/15:1710 av Caroline Szyber m.fl. KD, M, C, FP Byggnadsnämndernas möjligheter att anta detaljplaner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att 5 kap. 27 plan- och bygglagen 2010:900 får följande lydelse: En detaljplan ska antas av kommunfullmäktige, men fullmäktige får uppdra åt kommunstyrelsen


Utskottsberedning: 2014/15:CU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1710 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) (docx, 98 kB) Motion 2014/15:1710 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) (pdf, 74 kB)

Motion 2014/15:1709 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP)

Motion till riksdagen 2014/15:1709 av Caroline Szyber m.fl. KD, M, C, FP En enklare planprocess Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att ändringar och nya paragrafer ska införas i plan- och bygglagen i enlighet med vad som framgår av bilaga 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2014/15:CU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:1709 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) (docx, 48 kB) Motion 2014/15:1709 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) (pdf, 82 kB)

Motion 2014/15:1708 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP)

Motion till riksdagen 2014/15:1708 av Caroline Szyber m.fl. KD, M, C, FP Sänkt krav på aktiekapital Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att sänka kravet på eget kapital i aktiebolag. Motivering Sverige behöver fler entreprenörer som satsar på


Utskottsberedning: 2014/15:CU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1708 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) (docx, 96 kB) Motion 2014/15:1708 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) (pdf, 72 kB)

Motion 2014/15:1707 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP)

Motion till riksdagen 2014/15:1707 av Caroline Szyber m.fl. KD, M, C, FP Utformningsbestämmelser i detaljplan upphävs efter genomförandetiden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att i plan- och bygglagen 2010:900 införa en ny paragraf, 4 kap. 25 a med följande lydelse: Efter det att genomförandetiden har


Utskottsberedning: 2014/15:CU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1707 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) (docx, 98 kB) Motion 2014/15:1707 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) (pdf, 71 kB)

Motion 2014/15:1008 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:1008 av Jimmy Ståhl m.fl. SD Tydligt besked från försäkringsbolag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en person som tecknar en försäkring bör få tydligt besked om ersättningsgraden. Motivering Personförsäkringar


Utskottsberedning: 2014/15:CU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1008 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:1008 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) (pdf, 78 kB)

Motion 2014/15:772 av Emma Carlsson Löfdahl och Bengt Eliasson (FP)

Motion till riksdagen 2014/15:772 av Emma Carlsson Löfdahl och Bengt Eliasson FP Vårdnadshavares rätt till information Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att separerade föräldrar med gemensam vårdnad om barn ska ha rätt till samma information.


Utskottsberedning: 2014/15:CU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:772 av Emma Carlsson Löfdahl och Bengt Eliasson (FP) (docx, 43 kB) Motion 2014/15:772 av Emma Carlsson Löfdahl och Bengt Eliasson (FP) (pdf, 65 kB)

Motion 2014/15:642 av Olof Lavesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2014/15:642 av Olof Lavesson m.fl. M Ökat bostadsbyggande i Skåne Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att länsstyrelsen inte längre ska vara överklagandeinstans. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2014/15:CU10 2015/16:CU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:642 av Olof Lavesson m.fl. (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:642 av Olof Lavesson m.fl. (M) (pdf, 72 kB)