Dokument & lagar (221 träffar)

Motion 2014/15:459 av Kristina Nilsson (S)

Motion till riksdagen 2014/15:459 av Kristina Nilsson S Umgängesrätt för mor- och farföräldrar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om umgängesrätt för mor- och farföräldrar. Motivering Barn behöver trygghet i uppväxten inte enbart av föräldrarna


Utskottsberedning: 2014/15:CU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:459 av Kristina Nilsson (S) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:459 av Kristina Nilsson (S) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:454 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2014/15:454 av Boriana Åberg M Adoption av vuxna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om adoption av vuxna. Motivering Adoption av vuxna förekommer inte ofta men när det sker handlar det om en väl genomtänkt handling där båda


Utskottsberedning: 2014/15:CU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:454 av Boriana Åberg (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:454 av Boriana Åberg (M) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:452 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2014/15:452 av Boriana Åberg M Avskaffande av laglotten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om avskaffande av laglotten. Motivering Laglottssystemet infördes redan 1857 och innebär att bröstarvingarna har rätt till hälften


Utskottsberedning: 2014/15:CU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:452 av Boriana Åberg (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:452 av Boriana Åberg (M) (pdf, 59 kB)

Motion 2014/15:444 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:444 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. S Bygg fler bostäder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att bygga fler bostäder. Motivering Många unga kvinnor och män som vill flytta hemifrån har svårt


Utskottsberedning: 2014/15:CU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:444 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S) (docx, 43 kB) Motion 2014/15:444 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S) (pdf, 59 kB)

Motion 2014/15:443 av Lawen Redar (S)

Motion till riksdagen 2014/15:443 av Lawen Redar S Märk manipulerad reklam Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att märka manipulerade reklambilder som påverkar ungas självbild och kroppsideal negativt. Digital bearbetning


Utskottsberedning: 2014/15:CU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:443 av Lawen Redar (S) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:443 av Lawen Redar (S) (pdf, 71 kB)

Motion 2014/15:437 av Hans Hoff (S)

Motion till riksdagen 2014/15:437 av Hans Hoff S Marknadsföring till barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om marknadsföring till barn. Motivering Det är förbjudet med tv-reklam och direktadresserade utskick till barn under 16 år. Därför har


Utskottsberedning: 2014/15:CU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:437 av Hans Hoff (S) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:437 av Hans Hoff (S) (pdf, 60 kB)

Motion 2014/15:436 av Hans Hoff (S)

Motion till riksdagen 2014/15:436 av Hans Hoff S Definitionen av ockerräntor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en definition av vad som är ockerräntor. Motivering Det är olagligt att ta ut ockerränta i Sverige, men snabblåneföretag tillåts


Utskottsberedning: 2014/15:CU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:436 av Hans Hoff (S) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:436 av Hans Hoff (S) (pdf, 60 kB)

Motion 2014/15:429 av Phia Andersson (S)

Motion till riksdagen 2014/15:429 av Phia Andersson S Energieffektivisering av belysning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över uppdragen till Fastighetsverket och Fortifikationsverket och inkludera energieffektivisering på belysningsområdet.


Utskottsberedning: 2014/15:NU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:429 av Phia Andersson (S) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:429 av Phia Andersson (S) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:426 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2014/15:426 av Cecilia Widegren M Inhemska adoptioner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att se över regelverket för inhemska adoptioner. Motivering I Sverige finns idag många barn som lever i familjehem eller


Utskottsberedning: 2014/15:CU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:426 av Cecilia Widegren (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:426 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 61 kB)

Motion 2014/15:423 av Robert Hannah (FP)

Motion till riksdagen 2014/15:423 av Robert Hannah FP Frivillig registrering av testamenten hos Skatteverket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inrätta ett frivilligt testamentsregister hos Skatteverket. Motivering Ett testamente upprättas


Utskottsberedning: 2014/15:CU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:423 av Robert Hannah (FP) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:423 av Robert Hannah (FP) (pdf, 64 kB)

Motion 2014/15:391 av Anette Åkesson (M)

Motion till riksdagen 2014/15:391 av Anette Åkesson M Stärkt rättsligt skydd för äganderätten till fast egendom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stärka det rättsliga skyddet för äganderätten till fast egendom så att svensk lagstiftning


Utskottsberedning: 2015/16:CU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:391 av Anette Åkesson (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:391 av Anette Åkesson (M) (pdf, 61 kB)

Motion 2014/15:303 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2014/15:303 av Cecilia Widegren M Värna om den småskaliga vattenkraften Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att värna om och stödja den småskaliga vattenkraften. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2014/15:NU9 2015/16:CU13
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2014/15:303 av Cecilia Widegren (M) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:303 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2014/15:368 av Lotta Finstorp m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2014/15:368 av Lotta Finstorp m.fl. M Södermanland som frilän för billigare bostadsproduktion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten för Södermanland att bli ett frilän för billigare bostadsproduktion.


Utskottsberedning: 2014/15:CU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:368 av Lotta Finstorp m.fl. (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:368 av Lotta Finstorp m.fl. (M) (pdf, 64 kB)

Motion 2014/15:364 av Lotta Finstorp (M)

Motion till riksdagen 2014/15:364 av Lotta Finstorp M Problem med markåtkomst för cykelleder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att ändra anläggningslagen på så sätt att kommuner får tillgång till enskild mark eller väg


Utskottsberedning: 2015/16:CU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:364 av Lotta Finstorp (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:364 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2014/15:355 av Lotta Finstorp och Olof Lavesson (M)

Motion till riksdagen 2014/15:355 av Lotta Finstorp och Olof Lavesson M Nationella adoptioner av familjehemsplacerade barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att överväga inhemska adoptioner av familjehemsplacerade barn. Motivering


Utskottsberedning: 2014/15:CU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:355 av Lotta Finstorp och Olof Lavesson (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:355 av Lotta Finstorp och Olof Lavesson (M) (pdf, 64 kB)

Motion 2014/15:349 av Andreas Norlén (M)

Motion till riksdagen 2014/15:349 av Andreas Norlén M Konkurrerande hyresgästföreningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökade möjligheter att stå utanför det kollektiva hyresförhandlingssystemet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2015/16:CU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:349 av Andreas Norlén (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:349 av Andreas Norlén (M) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:345 av Finn Bengtsson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2014/15:345 av Finn Bengtsson m.fl. M Sjöfyllerilagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga en översyn av möjligheten att justera den högsta tillåtna alkoholmängden i blodet vid framförande av fritidsbåtar i den


Utskottsberedning: 2015/16:CU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:345 av Finn Bengtsson m.fl. (M) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:345 av Finn Bengtsson m.fl. (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2014/15:332 av Lennart Axelsson (S)

Motion till riksdagen 2014/15:332 av Lennart Axelsson S Hinder för bostadsbyggande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om hinder för bostadsbyggande. Motivering Bristen på moderna hyres- och bostadsrätter är i dag ett stort hinder för utvecklingen


Utskottsberedning: 2014/15:CU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:332 av Lennart Axelsson (S) (docx, 43 kB) Motion 2014/15:332 av Lennart Axelsson (S) (pdf, 61 kB)

Motion 2014/15:329 av Emanuel Öz (S)

Motion till riksdagen 2014/15:329 av Emanuel Öz S Besittningsskydd för lokalhyresgäster Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över jordabalkens lagbestämmelser för att lokalhyresgäster som bedriver näringsverksamhet ska ha samma besittningsskydd


Utskottsberedning: 2015/16:CU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:329 av Emanuel Öz (S) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:329 av Emanuel Öz (S) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:323 av Sara Karlsson (S)

Motion till riksdagen 2014/15:323 av Sara Karlsson S Stärkt konsumentmakt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att stärka konsumenternas ställning i de rådgivningsbyråer som finns inom nu avreglerade marknader liksom av att stärka konsumentorganisationernas


Utskottsberedning: 2014/15:CU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:323 av Sara Karlsson (S) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:323 av Sara Karlsson (S) (pdf, 61 kB)