Dokument & lagar (221 träffar)

Motion 2014/15:2495 av Linus Bylund m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2495 av Linus Bylund m.fl. SD Sverigedemokraternas familjepolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att höja nivån på föräldraförsäkringen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2014/15:AU4 2014/15:CU6 2014/15:SfU3 2014/15:SoU1 2014/15:SoU10
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2014/15:2495 av Linus Bylund m.fl. (SD) (docx, 54 kB) Motion 2014/15:2495 av Linus Bylund m.fl. (SD) (pdf, 123 kB)

Motion 2014/15:2983 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M, C, FP, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2983 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. M, C, FP, KD Utgiftsområde 24 Näringsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 24 Näringsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i


Utskottsberedning: 2014/15:CU8 2014/15:CU9 2014/15:JuU15 2014/15:NU1 2014/15:NU10 2014/15:NU11 2014/15:NU13 2014/15:NU4 2014/15:SkU1 2014/15:SkU17 2014/15:SkU19 2014/15:SkU20 2015/16:UbU17
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 18 avslag, 2 bifall,

Motion 2014/15:2983 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M, C, FP, KD) (docx, 64 kB) Motion 2014/15:2983 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M, C, FP, KD) (pdf, 126 kB)

Motion 2014/15:2260 av Åsa Westlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2260 av Åsa Westlund m.fl. S Framtidsreformer för Stockholmsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att beakta behovet av en urban tillväxtpolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2014/15:AU9 2014/15:CU7 2014/15:NU7 2014/15:SoU7 2014/15:TU9 2014/15:UbU12
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2014/15:2260 av Åsa Westlund m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2014/15:2260 av Åsa Westlund m.fl. (S) (pdf, 117 kB)

Motion 2014/15:2832 av Anders Forsberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2832 av Anders Forsberg m.fl. SD Allemansrätten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en utredning för att se över hur kommersiella intressen bör regleras inom allemansrätten och för att fastslå allemansrättens


Utskottsberedning: 2014/15:CU9 2014/15:MJU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2832 av Anders Forsberg m.fl. (SD) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:2832 av Anders Forsberg m.fl. (SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2014/15:2587 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2587 av Annie Lööf m.fl. C Utveckla hela landet Sammanfattning Centerpartiet vill skapa världens modernaste landsbygd och världens grönaste städer. Hela landet ska kunna utvecklas. Det handlar om möjligheterna till jobb, god välfärd och grön tillväxt var i landet man än bor. Centerpartiet


Utskottsberedning: 2014/15:CU10 2014/15:KrU7 2014/15:MJU11,2014/15:MJU2 2014/15:MJU12 2014/15:MJU13 2014/15:MJU2 2014/15:MJU5 2014/15:NU7 2014/15:SkU18 2014/15:TU5 2014/15:TU6 2014/15:TU9 2015/16:CU14 2015/16:UbU15
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 18 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:2587 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 56 kB) Motion 2014/15:2587 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 116 kB)

Motion 2014/15:2455 av Johan Hedin (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2455 av Johan Hedin C Krafttag mot miljöbrott Sammanfattning Miljöbrott kan skada miljön och ekosystemtjänster som människan är beroende av. De kan också vara skadliga för människors hälsa. Miljöbrott kan röra sig om stort eller smått, från att slänga läkemedel i hushållssoporna till att


Utskottsberedning: 2014/15:JuU1 2014/15:JuU16 2014/15:MJU12 2014/15:MJU8 2015/16:CU15
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2014/15:2455 av Johan Hedin (C) (docx, 48 kB) Motion 2014/15:2455 av Johan Hedin (C) (pdf, 79 kB)

Motion 2014/15:2972 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2972 av Beatrice Ask m.fl. M, C, FP, KD Mobilisering mot grov organiserad brottslighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utöka kriminaliseringen för brott som begås inom ramen för organiserad, kriminell verksamhet.


Utskottsberedning: 2014/15:JuU14 2014/15:JuU15 2014/15:JuU16 2015/16:CU14
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 1 avslag, 10 bifall,

Motion 2014/15:2972 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) (docx, 49 kB) Motion 2014/15:2972 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) (pdf, 88 kB)

Motion 2014/15:2871 av Mattias Karlsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2871 av Mattias Karlsson m.fl. SD Åtgärdsprogram för kvinnors trygghet i vardagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en ändring i lagstiftningen för att förenkla utfärdandet av kontaktförbud för utsatta kvinnor.


Utskottsberedning: 2014/15:AU1 2014/15:AU3 2014/15:AU8 2014/15:CU10 2014/15:CU6 2014/15:JuU1 2014/15:JuU14 2014/15:JuU15 2014/15:JuU18 2014/15:KrU11 2014/15:SfU11 2014/15:TU12
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 22 avslag

Motion 2014/15:2871 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) (docx, 78 kB) Motion 2014/15:2871 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) (pdf, 165 kB)

Motion 2014/15:2625 av Helena Lindahl och Ola Johansson (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2625 av Helena Lindahl och Ola Johansson C Handlingsplan avseende radon Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör ge Boverket i uppdrag att snarast lämna in en handlingsplan för hur miljömålet om radon


Utskottsberedning: 2014/15:CU10 2014/15:FöU6 2014/15:KU6
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2014/15:2625 av Helena Lindahl och Ola Johansson (C) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2625 av Helena Lindahl och Ola Johansson (C) (pdf, 75 kB)

Motion 2014/15:2989 av Emma Henriksson (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2989 av Emma Henriksson KD Bekräftelse av faderskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att bekräftelse av faderskap när det är möjligt ska göras under graviditeten. Motivering Det kan vara krångligt att fastställa


Utskottsberedning: 2014/15:CU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2014/15:2989 av Emma Henriksson (KD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2989 av Emma Henriksson (KD) (pdf, 66 kB)

Motion 2014/15:2985 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2985 av Ewa Thalén Finné m.fl. M Åtgärder mot överskuldsättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt bör återkomma till riksdagen med förslag på en strategi för att motverka överskuldsättning.


Utskottsberedning: 2014/15:CU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:2985 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2985 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2014/15:2984 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2984 av Ewa Thalén Finné m.fl. M Åtgärder på familjerättens område Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om modernare adoptionsregler. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om reglerna


Utskottsberedning: 2014/15:CU6
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 3 avslag, 2 bifall,

Motion 2014/15:2984 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) (docx, 48 kB) Motion 2014/15:2984 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) (pdf, 83 kB)

Motion 2014/15:2953 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP)

Motion till riksdagen 2014/15:2953 av Caroline Szyber m.fl. KD, M, C, FP Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik


Utskottsberedning: 2014/15:CU1 2014/15:CU10 2014/15:CU11 2014/15:CU7 2014/15:FiU25 2014/15:KrU10 2014/15:MJU12 2014/15:MJU8 2015/16:CU13 2015/16:UbU15
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 13 avslag, 8 bifall,

Motion 2014/15:2953 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) (docx, 60 kB) Motion 2014/15:2953 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) (pdf, 119 kB)

Motion 2014/15:2952 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2952 av Ewa Thalén Finné m.fl. M Preskriptionsavbrott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en utredning i syfte att tydliggöra reglerna för preskriptionsavbrott. Motivering Enskilda fordringar löper med


Utskottsberedning: 2014/15:CU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2952 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2952 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) (pdf, 76 kB)

Motion 2014/15:2951 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2951 av Ewa Thalén Finné m.fl. M Ägarlägenheter i befintliga hyreshus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med lagförslag som gör det möjligt att omvandla hyreslägenheter


Utskottsberedning: 2015/16:CU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2014/15:2951 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) (docx, 48 kB) Motion 2014/15:2951 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) (pdf, 88 kB)

Motion 2014/15:2940 av Sara-Lena Bjälkö (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2940 av Sara-Lena Bjälkö SD Registrering av testamenten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ett testamente ska skrivas i närvaro av en banktjänsteman eller jurist som sedan ska skicka testamentet till tingsrätten


Utskottsberedning: 2014/15:CU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2940 av Sara-Lena Bjälkö (SD) (docx, 43 kB) Motion 2014/15:2940 av Sara-Lena Bjälkö (SD) (pdf, 59 kB)

Motion 2014/15:2934 av Richard Jomshof och Kent Ekeroth (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2934 av Richard Jomshof och Kent Ekeroth SD Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en 24-årsregel, likt den som finns i Danmark, för den som gifter sig med


Utskottsberedning: 2014/15:CU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2934 av Richard Jomshof och Kent Ekeroth (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2934 av Richard Jomshof och Kent Ekeroth (SD) (pdf, 65 kB)

Motion 2014/15:2929 av Mikael Eskilandersson och Jonas Millard (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2929 av Mikael Eskilandersson och Jonas Millard SD Underlättande för myndigheter att göra uppgörelser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra det enklare för statliga myndigheter att göra uppgörelser med privatpersoner.


Utskottsberedning: 2014/15:CU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2929 av Mikael Eskilandersson och Jonas Millard (SD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2929 av Mikael Eskilandersson och Jonas Millard (SD) (pdf, 59 kB)

Motion 2014/15:2921 av Roger Hedlund m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2921 av Roger Hedlund m.fl. SD Bostadspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa EBO-lagstiftningen eget boende enligt lagen om mottagande av asylsökandeRiksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2014/15:CU1 2014/15:CU10 2014/15:CU7 2014/15:FiU22 2014/15:SfU4 2014/15:SkU16 2014/15:SkU17 2014/15:SoU1 2014/15:SoU10 2015/16:CU13
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 21 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:2921 av Roger Hedlund m.fl. (SD) (docx, 54 kB) Motion 2014/15:2921 av Roger Hedlund m.fl. (SD) (pdf, 102 kB)

Motion 2014/15:2920 av Sara-Lena Bjälkö (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2920 av Sara-Lena Bjälkö SD Telefonförsäljning och ångerrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över ett starkt skydd vad gäller telefonförsäljning och ångerrätt i förhållande till företagare. Motivering


Utskottsberedning: 2014/15:CU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2920 av Sara-Lena Bjälkö (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2920 av Sara-Lena Bjälkö (SD) (pdf, 60 kB)