Dokument & lagar (221 träffar)

Motion 2014/15:2865 av Fredrik Schulte (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2865 av Fredrik Schulte M En bättre och mer rättvis skadeståndsrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över skadeståndsbeloppen för ideella skador. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2014/15:AU3 2014/15:CU9 2014/15:JuU18
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2014/15:2865 av Fredrik Schulte (M) (docx, 48 kB) Motion 2014/15:2865 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 75 kB)

Motion 2014/15:2851 av Anders Forsberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2851 av Anders Forsberg m.fl. SD Åkermarken som riksintresse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ta fram en strategi för en långsiktigt hållbar användning av åkermark där särskilt värdefull åkermark klassas som


Utskottsberedning: 2015/16:CU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2851 av Anders Forsberg m.fl. (SD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2851 av Anders Forsberg m.fl. (SD) (pdf, 91 kB)

Motion 2014/15:2829 av Hillevi Larsson (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2829 av Hillevi Larsson S Oberoende organ för bedömning av personskador Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inrätta ett helt oberoende organ för bedömning av personskador. Motivering Det finns stora brister vad


Utskottsberedning: 2014/15:CU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2829 av Hillevi Larsson (S) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2829 av Hillevi Larsson (S) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:2827 av Suzanne Svensson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2827 av Suzanne Svensson m.fl. S Konsumentrådgivning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om konsumentrådgivning. Motivering Konsumenten i centrum ett framtida konsumentstödSOU 2012:43 är en statlig utredning vars uppdrag


Utskottsberedning: 2014/15:CU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2827 av Suzanne Svensson m.fl. (S) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2827 av Suzanne Svensson m.fl. (S) (pdf, 69 kB)

Motion 2014/15:2737 av Solveig Zander och Ola Johansson (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2737 av Solveig Zander och Ola Johansson C Byggande av fler bostäder i Uppsala län Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utse Uppsala län till ett frilän för utveckling av en enklare byggprocess. Motivering Det


Utskottsberedning: 2014/15:CU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2737 av Solveig Zander och Ola Johansson (C) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:2737 av Solveig Zander och Ola Johansson (C) (pdf, 97 kB)

Motion 2014/15:2648 av Kenneth G Forslund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2648 av Kenneth G Forslund m.fl. S Handläggningstider vid överklagande av kommunala planärenden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att korta handläggningstiderna vid överklagande av kommunala planärenden. Motivering


Utskottsberedning: 2014/15:CU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2648 av Kenneth G Forslund m.fl. (S) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2648 av Kenneth G Forslund m.fl. (S) (pdf, 66 kB)

Motion 2014/15:2647 av Kenneth G Forslund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2647 av Kenneth G Forslund m.fl. S Bygg fler hyresrätter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skapa ett bostadsstöd som gör det möjligt att subventionera byggandet av hyreslägenheter. Motivering Under åren 1965


Utskottsberedning: 2014/15:CU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2647 av Kenneth G Forslund m.fl. (S) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2647 av Kenneth G Forslund m.fl. (S) (pdf, 70 kB)

Motion 2014/15:2635 av Finn Bengtsson och Jörgen Andersson (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2635 av Finn Bengtsson och Jörgen Andersson M Formaliserat informationsutbyte mellan konsument och hantverkare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skapa ett formaliserat informationsutbyte mellan konsument och


Utskottsberedning: 2014/15:CU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2635 av Finn Bengtsson och Jörgen Andersson (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2635 av Finn Bengtsson och Jörgen Andersson (M) (pdf, 64 kB)

Motion 2014/15:2590 av Finn Bengtsson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2590 av Finn Bengtsson m.fl. M Sjöfyllerilagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utvärdera och därefter troligen justera bestämmelserna i sjölagen om högsta tillåtna alkoholmängd i blodet vid framförande av


Utskottsberedning: 2015/16:CU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2590 av Finn Bengtsson m.fl. (M) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:2590 av Finn Bengtsson m.fl. (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2014/15:2559 av Gustaf Hoffstedt (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2559 av Gustaf Hoffstedt M Bröstarvingars arvsrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bröstarvingars arvsrätt. Motivering I Sverige har bröstarvingar laglig rätt till hälften av arvet. Det spelar ingen roll om den


Utskottsberedning: 2014/15:CU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2559 av Gustaf Hoffstedt (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2559 av Gustaf Hoffstedt (M) (pdf, 61 kB)

Motion 2014/15:2529 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2014/15:2529 av Jan Lindholm MP Bättre skydd för enskild med god man som missköter sitt uppdrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av bättre skydd för enskilda med god man. Motivering En person som av olika skäl


Utskottsberedning: 2014/15:CU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2529 av Jan Lindholm (MP) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2529 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 60 kB)

Motion 2014/15:2525 av Karin Svensson Smith (MP)

Motion till riksdagen 2014/15:2525 av Karin Svensson Smith MP Klimatanpassning förebygg översvämningsskador Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en nationell klimatanpassningsstrategi. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2014/15:CU10 2014/15:FöU6 2014/15:MJU13 2014/15:MJU4 2014/15:TU9 2015/16:CU13
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2014/15:2525 av Karin Svensson Smith (MP) (docx, 51 kB) Motion 2014/15:2525 av Karin Svensson Smith (MP) (pdf, 85 kB)

Motion 2014/15:2518 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2518 av Mikael Eskilandersson m.fl. SD Sverigedemokraternas konsumentpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kreditgivare som grovt brustit i sin kreditprövning inte ska kunna vända sig till Kronofogdemyndigheten


Utskottsberedning: 2014/15:CU11
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2014/15:2518 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) (docx, 49 kB) Motion 2014/15:2518 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) (pdf, 75 kB)

Motion 2014/15:2517 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2517 av Mikael Eskilandersson m.fl. SD Sverigedemokraternas familjerättspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge föräldrar möjlighet att fastställa faderskapet under graviditeten. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2014/15:CU6 2014/15:SfU3
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 12 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:2517 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) (docx, 53 kB) Motion 2014/15:2517 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) (pdf, 88 kB)

Motion 2014/15:2471 av Eva Lohman och Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2471 av Eva Lohman och Saila Quicklund M Direktiv till gode män Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ytterligare översyn av direktiv och regler för gode mäns uppdrag. Motivering Idag uppstår på många håll brist på


Utskottsberedning: 2014/15:CU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2471 av Eva Lohman och Saila Quicklund (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2471 av Eva Lohman och Saila Quicklund (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2014/15:2448 av Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2448 av Catharina Elmsäter-Svärd M Gör det enklare och snabbare att bygga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förkorta och förenkla regler och handläggning för att snabba på byggprocessen. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2014/15:CU10 2014/15:MJU12 2015/16:CU13
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2014/15:2448 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2448 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2014/15:2429 av Ola Johansson (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2429 av Ola Johansson C En bostadspolitik för bostäder i hela landet Sammanfattning Tillgången till bostäder är en förutsättning för att det varaktigt kan skapas arbeten i växande företag. Bostaden ger människor möjlighet att förverkliga drömmar, genom arbete, studier, familjebildning och


Utskottsberedning: 2014/15:CU10 2014/15:CU7 2014/15:MJU12 2015/16:CU13
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2014/15:2429 av Ola Johansson (C) (docx, 49 kB) Motion 2014/15:2429 av Ola Johansson (C) (pdf, 82 kB)

Motion 2014/15:2428 av Ola Johansson (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2428 av Ola Johansson C Stärk den enskildes rätt Sammanfattning Konsumentpolitiken ska utgå från att ge konsumenterna makt och möjlighet att göra aktiva val. Politiken ska underlätta de hållbara valen och skapa förutsättningar för upplysta konsumenter. Konsumentpolitiken är också till för


Utskottsberedning: 2014/15:CU11 2014/15:FiU22 2014/15:KU15 2014/15:MJU7 2014/15:SoU7
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2014/15:2428 av Ola Johansson (C) (docx, 48 kB) Motion 2014/15:2428 av Ola Johansson (C) (pdf, 79 kB)

Motion 2014/15:2402 av Finn Bengtsson och Hans Rothenberg (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2402 av Finn Bengtsson och Hans Rothenberg M Äganderätten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förändra och förbättra synsättet på äganderätten. Motivering På många håll i vårt land finns olika typer av verksamheter


Utskottsberedning: 2015/16:CU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2402 av Finn Bengtsson och Hans Rothenberg (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2402 av Finn Bengtsson och Hans Rothenberg (M) (pdf, 64 kB)

Motion 2014/15:2354 av Finn Bengtsson (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2354 av Finn Bengtsson M Översyn av ordningen för gode män Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av regelverket för gode män. Motivering Funktionen god man är viktig både för den som själv är i behov av


Utskottsberedning: 2014/15:CU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2354 av Finn Bengtsson (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2354 av Finn Bengtsson (M) (pdf, 61 kB)