Dokument & lagar (221 träffar)

Motion 2014/15:2306 av Ulf Berg och Cecilia Magnusson (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2306 av Ulf Berg och Cecilia Magnusson M En översyn av räntan på skadestånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av skadeståndsreglerna. Motivering Det är viktigt att den som utsatts för brott


Utskottsberedning: 2014/15:CU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2306 av Ulf Berg och Cecilia Magnusson (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2306 av Ulf Berg och Cecilia Magnusson (M) (pdf, 61 kB)

Motion 2014/15:2305 av Jörgen Andersson (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2305 av Jörgen Andersson M Överskuldsättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över reglerna för skuldsatta individer som lever på existensminimum när det gäller möjligheten för dem att få behålla ökade inkomster.


Utskottsberedning: 2014/15:CU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2305 av Jörgen Andersson (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2305 av Jörgen Andersson (M) (pdf, 60 kB)

Motion 2014/15:2287 av Pyry Niemi (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2287 av Pyry Niemi S Virvelfri deplacerande ventilation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över byggreglerna för ventilation. Motivering För att uppnå ett samhällsmål som riksdag och regering satt upp ska


Utskottsberedning: 2014/15:CU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2287 av Pyry Niemi (S) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:2287 av Pyry Niemi (S) (pdf, 68 kB)

Motion 2014/15:2264 av Roza Güclü Hedin (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2264 av Roza Güclü Hedin S Ett jämställt föräldraskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att göra familjerättens samtal obligatoriska. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2014/15:CU6 2014/15:SoU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2264 av Roza Güclü Hedin (S) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2264 av Roza Güclü Hedin (S) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:2261 av Ida Karkiainen (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2261 av Ida Karkiainen S Överförmyndare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om överförmyndare. Motivering Systemet med gode män och förvaltare har funnits i Sverige under lång tid för att hjälpa de som inte kan ta tillvara


Utskottsberedning: 2014/15:CU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2261 av Ida Karkiainen (S) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2261 av Ida Karkiainen (S) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:2259 av Mattias Jonsson (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2259 av Mattias Jonsson S Bostadspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en politik för kraftigt ökad nyproduktion av bostäder och upprustning av lägenheter i miljonprogramsområdena. Motivering Sveriges storstadsregioner


Utskottsberedning: 2014/15:CU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2259 av Mattias Jonsson (S) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:2259 av Mattias Jonsson (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2014/15:2228 av Jan R Andersson och Mikael Cederbratt (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2228 av Jan R Andersson och Mikael Cederbratt M Förenklad planprocess för campingplatser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en förenklad planprocess för campingplatser. Motivering Camping är ett av Sveriges vanligaste


Utskottsberedning: 2014/15:CU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2228 av Jan R Andersson och Mikael Cederbratt (M) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2228 av Jan R Andersson och Mikael Cederbratt (M) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:2205 av Christer Engelhardt m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2205 av Christer Engelhardt m.fl. S Byggregler som främjar miljömålen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att byggregler ska leda till att miljömålen uppfylls. Motivering Om vi i Sverige ska uppnå våra miljömål kommer


Utskottsberedning: 2014/15:CU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2205 av Christer Engelhardt m.fl. (S) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2205 av Christer Engelhardt m.fl. (S) (pdf, 70 kB)

Motion 2014/15:2198 av Monica Green m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2198 av Monica Green m.fl. S Reklam riktad till barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kommersiell reklam riktad till barn. Motivering Reklam påverkar barn och ungdomar. Allt fler barn och ungdomar mår psykiskt


Utskottsberedning: 2014/15:CU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2198 av Monica Green m.fl. (S) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2198 av Monica Green m.fl. (S) (pdf, 67 kB)

Motion 2014/15:2197 av Emanuel Öz (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2197 av Emanuel Öz S Testamenten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om registrering av testamenten. Motivering Testamenten innehåller den avlidnes önskan om fördelningen av kvarlåtenskapen. När testamentet väl är skrivet


Utskottsberedning: 2014/15:CU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2197 av Emanuel Öz (S) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2197 av Emanuel Öz (S) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:2191 av Kenneth G Forslund (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2191 av Kenneth G Forslund S Skärpta regler för gode män Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över och föreslå en skärpning av reglerna för gode män. Motivering Systemet med gode män är till för att hjälpa


Utskottsberedning: 2014/15:CU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2191 av Kenneth G Forslund (S) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2191 av Kenneth G Forslund (S) (pdf, 61 kB)

Motion 2014/15:2083 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2083 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. S Räntetak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att sätta ett maxtak för den tillåtna räntan på lån. Motivering Många människor i Sverige har lån. Oavsett


Utskottsberedning: 2014/15:CU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2083 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S) (docx, 43 kB) Motion 2014/15:2083 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S) (pdf, 61 kB)

Motion 2014/15:2077 av Lennart Axelsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2077 av Lennart Axelsson m.fl. S Kooperativ hyresrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att främja utvecklingen av upplåtelseformen kooperativ hyresrätt. Motivering Det finns en positiv trend i dagens Sverige:


Utskottsberedning: 2015/16:CU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2077 av Lennart Axelsson m.fl. (S) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:2077 av Lennart Axelsson m.fl. (S) (pdf, 84 kB)

Motion 2014/15:2060 av Catharina Bråkenhielm m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2060 av Catharina Bråkenhielm m.fl. S Särkullbarn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av den lagtext som gäller särkullbarns arvsrätt. Motivering De idag gällande reglerna för arvsrätt innebär att när


Utskottsberedning: 2014/15:CU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2060 av Catharina Bråkenhielm m.fl. (S) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2060 av Catharina Bråkenhielm m.fl. (S) (pdf, 65 kB)

Motion 2014/15:2041 av Hans Hoff (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2041 av Hans Hoff S Bluffakturor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bluffakturor. Motivering Bluffakturor är ett stort och ökande problem för företag och privatpersoner idag. Särskilt småföretagare är en utsatt


Utskottsberedning: 2014/15:CU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2041 av Hans Hoff (S) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2041 av Hans Hoff (S) (pdf, 61 kB)

Motion 2014/15:2031 av Christer Engelhardt och Per-Arne Håkansson (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2031 av Christer Engelhardt och Per-Arne Håkansson S Byggandet av fler hyresrätter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om byggandet av fler hyresrätter. Motivering Hyresrätter är en nödvändig förutsättning för rörligheten


Utskottsberedning: 2014/15:CU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2031 av Christer Engelhardt och Per-Arne Håkansson (S) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2031 av Christer Engelhardt och Per-Arne Håkansson (S) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:2020 av Christian Holm och Johan Hultberg (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2020 av Christian Holm och Johan Hultberg M Ägarlägenheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ägarlägenheter. Motivering En modern arbetslinje kräver möjligheten att anpassa sig efter arbetsmarknaden. Det gäller


Utskottsberedning: 2015/16:CU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2014/15:2020 av Christian Holm och Johan Hultberg (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2020 av Christian Holm och Johan Hultberg (M) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:1988 av Gunilla Nordgren och Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1988 av Gunilla Nordgren och Saila Quicklund M Öka barnperspektivet i föräldrabalken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en lagändring i föräldrabalken i vad som avser rätten att få vara vårdnadshavare. Riksdagen


Utskottsberedning: 2014/15:CU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:1988 av Gunilla Nordgren och Saila Quicklund (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1988 av Gunilla Nordgren och Saila Quicklund (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2014/15:1975 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2014/15:1975 av Jan Lindholm MP Åtgärder mot sjuka hus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att erkänna sjuka-hus-sjukan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en hälsogaranti


Utskottsberedning: 2014/15:CU10 2014/15:UbU11 2015/16:UbU17
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2014/15:1975 av Jan Lindholm (MP) (docx, 50 kB) Motion 2014/15:1975 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 90 kB)

Motion 2014/15:1974 av Annika Lillemets och Valter Mutt (MP)

Motion till riksdagen 2014/15:1974 av Annika Lillemets och Valter Mutt MP Köpfrid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att marknadsföringslagen bör ändras så att oadresserad direktreklam endast ska få delas ut till hushåll som uttryckligen ger


Utskottsberedning: 2014/15:CU10 2014/15:CU11
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2014/15:1974 av Annika Lillemets och Valter Mutt (MP) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1974 av Annika Lillemets och Valter Mutt (MP) (pdf, 73 kB)