Dokument & lagar (221 träffar)

Motion 2014/15:1971 av Emma Hult m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2014/15:1971 av Emma Hult m.fl. MP Skydda Vätterns vatten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten att skydda Vättern genom ett överordnat riksintresse. Bakgrund Vättern hyser såväl natur- och miljömässiga som samhällsviktiga


Utskottsberedning: 2015/16:CU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1971 av Emma Hult m.fl. (MP) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1971 av Emma Hult m.fl. (MP) (pdf, 68 kB)

Motion 2014/15:1963 av Kristina Nilsson och Ingemar Nilsson (S)

Motion till riksdagen 2014/15:1963 av Kristina Nilsson och Ingemar Nilsson S Investeringsstöd för byggandet av hyresrätter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna till investeringsstöd till byggande av hyresrätter. Motivering


Utskottsberedning: 2014/15:CU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1963 av Kristina Nilsson och Ingemar Nilsson (S) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1963 av Kristina Nilsson och Ingemar Nilsson (S) (pdf, 65 kB)

Motion 2014/15:1959 av Krister Hammarbergh (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1959 av Krister Hammarbergh M Störningsservitut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en utredning för att utarbeta förslag till att belasta en fastighet med en störning som inte är av hälsovådlig karaktär,


Utskottsberedning: 2015/16:CU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1959 av Krister Hammarbergh (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1959 av Krister Hammarbergh (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2014/15:1933 av Ingemar Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:1933 av Ingemar Nilsson m.fl. S Ökat byggande i trä Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett ökat bostadsbyggande i trä. Motivering Skogen är en basindustri i Sverige. En stor del av jobben i till exempel Norrland


Utskottsberedning: 2014/15:CU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1933 av Ingemar Nilsson m.fl. (S) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1933 av Ingemar Nilsson m.fl. (S) (pdf, 66 kB)

Motion 2014/15:1930 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:1930 av Krister Örnfjäder m.fl. S Ekonomiska föreningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ekonomiska föreningar. Motivering Föreningslagsutredningen överlämnade den 9 december 2010 sitt slutbetänkande En ny lag


Utskottsberedning: 2014/15:CU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1930 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:1930 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) (pdf, 71 kB)

Motion 2014/15:1928 av Teres Lindberg (S)

Motion till riksdagen 2014/15:1928 av Teres Lindberg S Ombildningar till bostadsrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en lagöversyn bör göras för att i framtiden skydda allmännyttan och dess hyresgäster från framtida oåterkalleliga privatiseringar


Utskottsberedning: 2014/15:CU7 2015/16:CU14
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2014/15:1928 av Teres Lindberg (S) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:1928 av Teres Lindberg (S) (pdf, 67 kB)

Motion 2014/15:1919 av Krister Hammarbergh (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1919 av Krister Hammarbergh M Standardisering av byggnormer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en ökad standardisering av byggnormer för att främja konkurrensen inom byggsektorn och öka bostadsbyggandet. Motivering


Utskottsberedning: 2014/15:CU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1919 av Krister Hammarbergh (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1919 av Krister Hammarbergh (M) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:1900 av Göran Hägglund m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:1900 av Göran Hägglund m.fl. KD Ett hem åt alla Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att öka drivkrafterna för att bygga nya bostadsområden och student- och ungdomsbostäder. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2014/15:CU10 2014/15:CU7 2014/15:MJU12 2014/15:SoU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2014/15:1900 av Göran Hägglund m.fl. (KD) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:1900 av Göran Hägglund m.fl. (KD) (pdf, 74 kB)

Motion 2014/15:1893 av Pia Hallström och Ellen Juntti (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1893 av Pia Hallström och Ellen Juntti M Obligatorisk prövning av vårdnaden vid mord av den andra vårdnadshavaren Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga att se över ett införande av obligatorisk prövning


Utskottsberedning: 2014/15:CU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1893 av Pia Hallström och Ellen Juntti (M) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:1893 av Pia Hallström och Ellen Juntti (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2014/15:1891 av Pia Hallström (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1891 av Pia Hallström M Adoption av svenska medborgare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att adoptera svenska medborgare. Motivering Alla barn borde få växa upp i kärleksfulla familjer där föräldrarna har kraft


Utskottsberedning: 2014/15:CU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1891 av Pia Hallström (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1891 av Pia Hallström (M) (pdf, 61 kB)

Motion 2014/15:1852 av Hans Rothenberg och Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1852 av Hans Rothenberg och Ulrika Karlsson i Uppsala M En särskild barnbalk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en barnbalk. Motivering Vårdnadstvister är bland det mest uppslitande såväl föräldrar som


Utskottsberedning: 2014/15:CU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1852 av Hans Rothenberg och Ulrika Karlsson i Uppsala (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1852 av Hans Rothenberg och Ulrika Karlsson i Uppsala (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2014/15:1801 av Solveig Zander (C)

Motion till riksdagen 2014/15:1801 av Solveig Zander C Tillgång till grundläggande geografisk information geodata Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda vilka geodata som bör göras tillgängliga utan kostnad, utöver det som föreskrivs i


Utskottsberedning: 2015/16:CU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1801 av Solveig Zander (C) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:1801 av Solveig Zander (C) (pdf, 74 kB)

Motion 2014/15:1757 av Lars Hjälmered (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1757 av Lars Hjälmered M Ökat bostadsbyggande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fortsätta prioritera lämpliga reformer för ett ökat bostadsbyggande. Motivering Brist på bostäder är en realitet i landets större


Utskottsberedning: 2014/15:CU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1757 av Lars Hjälmered (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1757 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2014/15:1734 av Helén Pettersson i Umeå och Sara Karlsson (S)

Motion till riksdagen 2014/15:1734 av Helén Pettersson i Umeå och Sara Karlsson S Avskaffande av fideikommiss Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa systemet med fideikommiss utan undantag. Motivering Det svenska systemet med fideikommiss


Utskottsberedning: 2015/16:CU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1734 av Helén Pettersson i Umeå och Sara Karlsson (S) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1734 av Helén Pettersson i Umeå och Sara Karlsson (S) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:1710 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP)

Motion till riksdagen 2014/15:1710 av Caroline Szyber m.fl. KD, M, C, FP Byggnadsnämndernas möjligheter att anta detaljplaner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att 5 kap. 27 plan- och bygglagen 2010:900 får följande lydelse: En detaljplan ska antas av kommunfullmäktige, men fullmäktige får uppdra åt kommunstyrelsen


Utskottsberedning: 2014/15:CU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1710 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) (docx, 98 kB) Motion 2014/15:1710 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) (pdf, 74 kB)

Motion 2014/15:1709 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP)

Motion till riksdagen 2014/15:1709 av Caroline Szyber m.fl. KD, M, C, FP En enklare planprocess Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att ändringar och nya paragrafer ska införas i plan- och bygglagen i enlighet med vad som framgår av bilaga 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2014/15:CU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:1709 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) (docx, 48 kB) Motion 2014/15:1709 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) (pdf, 82 kB)

Motion 2014/15:1708 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP)

Motion till riksdagen 2014/15:1708 av Caroline Szyber m.fl. KD, M, C, FP Sänkt krav på aktiekapital Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att sänka kravet på eget kapital i aktiebolag. Motivering Sverige behöver fler entreprenörer som satsar på


Utskottsberedning: 2014/15:CU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1708 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) (docx, 96 kB) Motion 2014/15:1708 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) (pdf, 72 kB)

Motion 2014/15:1707 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP)

Motion till riksdagen 2014/15:1707 av Caroline Szyber m.fl. KD, M, C, FP Utformningsbestämmelser i detaljplan upphävs efter genomförandetiden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att i plan- och bygglagen 2010:900 införa en ny paragraf, 4 kap. 25 a med följande lydelse: Efter det att genomförandetiden har


Utskottsberedning: 2014/15:CU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1707 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) (docx, 98 kB) Motion 2014/15:1707 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) (pdf, 71 kB)

Motion 2014/15:1092 av Josef Fransson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:1092 av Josef Fransson m.fl. SD Vattenkraft Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för småskalig vattenkraft. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2014/15:SkU17 2015/16:CU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:1092 av Josef Fransson m.fl. (SD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:1092 av Josef Fransson m.fl. (SD) (pdf, 70 kB)

Motion 2014/15:1184 av Lawen Redar (S)

Motion till riksdagen 2014/15:1184 av Lawen Redar S Strukturell diskriminering på bostadsmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att bygga bort bostadsbristen samt minska den sociala och etniska boendesegregationen. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2014/15:CU7 2014/15:SfU4
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2014/15:1184 av Lawen Redar (S) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:1184 av Lawen Redar (S) (pdf, 76 kB)