Dokument & lagar (221 träffar)

Motion 2014/15:1259 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1259 av Sten Bergheden M Insatser för turismen i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten till en översyn av turistföretagens villkor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2014/15:CU11 2014/15:NU10 2014/15:SkU19
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2014/15:1259 av Sten Bergheden (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1259 av Sten Bergheden (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2014/15:1356 av Kristina Yngwe (C)

Motion till riksdagen 2014/15:1356 av Kristina Yngwe C Fler hästkrafter i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om minskat regelkrångel för hästföretagare. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: 2014/15:CU11 2014/15:KrU5 2014/15:MJU2 2014/15:MJU5
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2014/15:1356 av Kristina Yngwe (C) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:1356 av Kristina Yngwe (C) (pdf, 71 kB)

Motion 2014/15:1352 av Kristina Yngwe (C)

Motion till riksdagen 2014/15:1352 av Kristina Yngwe C Djurrättsrelaterad brottslighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förbättrad nationell samordning för att kartlägga och ännu effektivare bekämpa djurrättsrelaterad brottslighet. Riksdagen


Utskottsberedning: 2014/15:CU8 2014/15:JuU1 2014/15:JuU16
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 4 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:1352 av Kristina Yngwe (C) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:1352 av Kristina Yngwe (C) (pdf, 67 kB)

Motion 2014/15:1666 av Penilla Gunther (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:1666 av Penilla Gunther KD Småskalig vattenkraft Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att länsstyrelsernas olika uppgifter bör harmoniseras och samordnas så att uppgifternas syften inte motverkar varandra vad gäller


Utskottsberedning: 2015/16:CU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1666 av Penilla Gunther (KD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1666 av Penilla Gunther (KD) (pdf, 64 kB)

Motion 2014/15:1632 av Ulf Berg och Gunilla Nordgren (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1632 av Ulf Berg och Gunilla Nordgren M Översyn av problemen inom bärplockningsbranschen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av problemen inom bärplockningsbranschen. Motivering Dessvärre finns det idag


Utskottsberedning: 2014/15:CU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1632 av Ulf Berg och Gunilla Nordgren (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1632 av Ulf Berg och Gunilla Nordgren (M) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:1629 av Gunilla Nordgren (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1629 av Gunilla Nordgren M Registrering av testamenten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en översyn bör göras av lagstiftningen för att öka säkerheten i samband med upprättande av testamenten och deras innehåll


Utskottsberedning: 2014/15:CU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1629 av Gunilla Nordgren (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1629 av Gunilla Nordgren (M) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:1599 av Patrick Reslow (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1599 av Patrick Reslow M Fastställande av faderskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över regelverket för fastställande av faderskap för sambor i syfte att modernisera den gällande lagstiftningen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2014/15:CU6 2014/15:SfU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:1599 av Patrick Reslow (M) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:1599 av Patrick Reslow (M) (pdf, 75 kB)

Motion 2014/15:1534 av Elisabeth Svantesson och Lotta Finstorp (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1534 av Elisabeth Svantesson och Lotta Finstorp M Sms-lån Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör ta ytterligare steg för att skydda konsumenterna från orimliga snabblån och orimliga räntor. Motivering


Utskottsberedning: 2014/15:CU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1534 av Elisabeth Svantesson och Lotta Finstorp (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1534 av Elisabeth Svantesson och Lotta Finstorp (M) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:1528 av Roland Utbult (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:1528 av Roland Utbult KD Ombud för barn i rättsprocesser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ett barn som förekommer i en rättsprocess ska företrädas av ett ombud. Motivering Ett ombud som företräder barnet bör


Utskottsberedning: 2014/15:CU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1528 av Roland Utbult (KD) (docx, 43 kB) Motion 2014/15:1528 av Roland Utbult (KD) (pdf, 60 kB)

Motion 2014/15:1504 av Gunilla Nordgren och Ulf Berg (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1504 av Gunilla Nordgren och Ulf Berg M En internationell marknadsanpassad arrendelagstiftning för att stärka det svenska jordbrukets konkurrenskraft Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det bör införas en marknadsanpassad


Utskottsberedning: 2015/16:CU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1504 av Gunilla Nordgren och Ulf Berg (M) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:1504 av Gunilla Nordgren och Ulf Berg (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2014/15:1482 av Andreas Norlén och Finn Bengtsson (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1482 av Andreas Norlén och Finn Bengtsson M Översyn av stiftelselagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att upphäva 6 kap. 4 a stiftelselagen. Motivering Under den tid Carl Tham S var utbildningsminister utkämpade


Utskottsberedning: 2014/15:CU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1482 av Andreas Norlén och Finn Bengtsson (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1482 av Andreas Norlén och Finn Bengtsson (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2014/15:1472 av Karin Enström (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1472 av Karin Enström M Stranderosion i Stockholms skärgård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en genomlysning av stranderosionen i Stockholms skärgård. Motivering Stranderosion är ett stort problem på flera platser


Utskottsberedning: 2015/16:CU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1472 av Karin Enström (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1472 av Karin Enström (M) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:1456 av Carina Ohlsson (S)

Motion till riksdagen 2014/15:1456 av Carina Ohlsson S Könsdiskriminerande reklam Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en lagstiftning mot könsdiskriminerande och sexistisk reklam. Motivering Vi omgärdas av reklam fylld av stereotypa


Utskottsberedning: 2014/15:CU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1456 av Carina Ohlsson (S) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1456 av Carina Ohlsson (S) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:1439 av Peter Jeppsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:1439 av Peter Jeppsson m.fl. S Sms-lån Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om sms-lån. Motivering Många människor, framförallt ungdomar, riskerar att fastna i en lånekarusell som kan bli både ekonomiskt kostsam och


Utskottsberedning: 2014/15:CU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1439 av Peter Jeppsson m.fl. (S) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1439 av Peter Jeppsson m.fl. (S) (pdf, 61 kB)

Motion 2014/15:1422 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1422 av Boriana Åberg M Förstärkning av arbetet för att skapa framtidens attraktiva städer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stärka arbetet för att skapa framtidens attraktiva städer. Motivering Den snabba


Utskottsberedning: 2014/15:CU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1422 av Boriana Åberg (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1422 av Boriana Åberg (M) (pdf, 60 kB)

Motion 2014/15:1386 av Cecilia Magnusson och Ulf Berg (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1386 av Cecilia Magnusson och Ulf Berg M Preskriptionstiden på bankfordringar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om preskriptionstid på skulder. Motivering Den normala preskriptionstiden är enligt lag 10 år. Detta


Utskottsberedning: 2014/15:CU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1386 av Cecilia Magnusson och Ulf Berg (M) (docx, 56 kB) Motion 2014/15:1386 av Cecilia Magnusson och Ulf Berg (M) (pdf, 60 kB)

Motion 2014/15:1360 av Johan Hedin (C)

Motion till riksdagen 2014/15:1360 av Johan Hedin C Utvärdera lagstiftningen om sjöfylleri Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utvärdera lagstiftningen om sjöfylleri. Motivering För många är båtlivet en viktig del av semester och avkoppling.


Utskottsberedning: 2015/16:CU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1360 av Johan Hedin (C) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1360 av Johan Hedin (C) (pdf, 61 kB)

Motion 2014/15:1351 av Kristina Yngwe (C)

Motion till riksdagen 2014/15:1351 av Kristina Yngwe C Hållbar användning av jordbruksmark Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge utvalda länsstyrelser och berörda myndigheter i uppdrag att kraftsamla för ett långsiktigt hållbart användande


Utskottsberedning: 2015/16:CU13
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2014/15:1351 av Kristina Yngwe (C) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1351 av Kristina Yngwe (C) (pdf, 75 kB)

Motion 2014/15:1310 av Per Åsling (C)

Motion till riksdagen 2014/15:1310 av Per Åsling C Enskilda vägar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett förenklat förfarande för att ändra andelstal i samfällighetsföreningar. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2014/15:CU12 2014/15:TU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:1310 av Per Åsling (C) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:1310 av Per Åsling (C) (pdf, 70 kB)

Motion 2014/15:1309 av Daniel Bäckström (C)

Motion till riksdagen 2014/15:1309 av Daniel Bäckström C Småskalig vattenkraft Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om småskalig vattenkraft. Motivering Under året har ett stort antal småskaliga vattenkraftsägare hamnat i en mycket bekymmersam situation.


Utskottsberedning: 2015/16:CU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2014/15:1309 av Daniel Bäckström (C) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1309 av Daniel Bäckström (C) (pdf, 65 kB)