Dokument & lagar (221 träffar)

Motion 2014/15:1307 av Margareta B Kjellin (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1307 av Margareta B Kjellin M Översyn av sjöfyllerilagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av sjöfyllerilagen. Motivering Den 1 juni 2010 infördes maxgränsen 0,2 promille alkohol i blodet


Utskottsberedning: 2015/16:CU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1307 av Margareta B Kjellin (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1307 av Margareta B Kjellin (M) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:1294 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1294 av Sten Bergheden M Utvärdera promillegränsen på sjön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utvärdera den nya promillegränsen på sjön. Motivering När man inför nya regler och lagar är det viktigt att man sedan


Utskottsberedning: 2015/16:CU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1294 av Sten Bergheden (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1294 av Sten Bergheden (M) (pdf, 57 kB)

Motion 2014/15:1274 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1274 av Sten Bergheden M Ovälkommen telefonförsäljning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ovälkommen, oseriös telefonförsäljning. Motivering Sverige riskerar minskad tillväxt med anledning av företags förlorade


Utskottsberedning: 2014/15:CU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1274 av Sten Bergheden (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1274 av Sten Bergheden (M) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:1268 av Per Klarberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:1268 av Per Klarberg m.fl. SD Lokförares ersättning vid traumatiska påkörningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ett fast belopp motsvarande det belopp som betalas ut av Trafikverket till anhöriga alltid ska


Utskottsberedning: 2014/15:CU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1268 av Per Klarberg m.fl. (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1268 av Per Klarberg m.fl. (SD) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:1266 av Martin Kinnunen (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:1266 av Martin Kinnunen SD Avveckling av hyresregleringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stegvis avveckla hyresregleringen på ett ordnat sätt. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2014/15:CU10 2015/16:CU14
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2014/15:1266 av Martin Kinnunen (SD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1266 av Martin Kinnunen (SD) (pdf, 60 kB)

Motion 2014/15:1207 av Andreas Norlén m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1207 av Andreas Norlén m.fl. M Flygbullerproblemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att i förordning reglera gränsvärden för flygbuller på ett sätt som i allt väsentligt överensstämmer med det remitterade


Utskottsberedning: 2014/15:CU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1207 av Andreas Norlén m.fl. (M) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:1207 av Andreas Norlén m.fl. (M) (pdf, 73 kB)

Motion 2014/15:1204 av Sofia Damm (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:1204 av Sofia Damm KD En hållbar dagvattenhantering för att undvika översvämningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en genomgång av nationell vägledning och lagstiftning kring hur beredskapen mot översvämningar


Utskottsberedning: 2015/16:CU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1204 av Sofia Damm (KD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1204 av Sofia Damm (KD) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:1196 av Jennie Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:1196 av Jennie Nilsson m.fl. S Ökat bostadsbyggande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av ökat bostadsbyggande. Motivering Bostadsbristen riskerar att hämma tillväxten i landet, minska rörligheten och försvåra


Utskottsberedning: 2014/15:CU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1196 av Jennie Nilsson m.fl. (S) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1196 av Jennie Nilsson m.fl. (S) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:1188 av Adnan Dibrani m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:1188 av Adnan Dibrani m.fl. S Bostadspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bostadspolitik. Motivering För Socialdemokraterna är bostaden en social rättighet. Alla ska ha möjlighet att leva i en bra bostad till


Utskottsberedning: 2014/15:CU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1188 av Adnan Dibrani m.fl. (S) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1188 av Adnan Dibrani m.fl. (S) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:1168 av Börje Vestlund och Jonas Gunnarsson (S)

Motion till riksdagen 2014/15:1168 av Börje Vestlund och Jonas Gunnarsson S Franchising Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av lagstiftningen om franchising. Motivering Rubriker i pressen som Franchiseavtal blev en fälla och Nära nog


Utskottsberedning: 2014/15:CU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1168 av Börje Vestlund och Jonas Gunnarsson (S) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:1168 av Börje Vestlund och Jonas Gunnarsson (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2014/15:1148 av Monica Haider och Tomas Eneroth (S)

Motion till riksdagen 2014/15:1148 av Monica Haider och Tomas Eneroth S Bostadsbyggande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av ökat bostadsbyggande. Motivering Ett allt för lågt byggande har lett till en mycket besvärlig bostadssituation


Utskottsberedning: 2014/15:CU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1148 av Monica Haider och Tomas Eneroth (S) (docx, 43 kB) Motion 2014/15:1148 av Monica Haider och Tomas Eneroth (S) (pdf, 61 kB)

Motion 2014/15:1126 av Kent Ekeroth (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:1126 av Kent Ekeroth SD Åtgärder mot bluffakturor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen snarast ska redovisa en åtgärdsplan mot bluffakturor med konkreta och effektiva förslag. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2014/15:CU11 2014/15:FiU22
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2014/15:1126 av Kent Ekeroth (SD) (docx, 48 kB) Motion 2014/15:1126 av Kent Ekeroth (SD) (pdf, 59 kB)

Motion 2014/15:1098 av Johnny Skalin (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:1098 av Johnny Skalin SD Rättvisa sista betalningsdatum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att låta lagstadga att sista förfallodatum är lika med sista betalningsdag. Motivering Inkassoföretag, men även vissa företag


Utskottsberedning: 2014/15:CU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1098 av Johnny Skalin (SD) (docx, 43 kB) Motion 2014/15:1098 av Johnny Skalin (SD) (pdf, 57 kB)

Motion 2014/15:1075 av Lars-Axel Nordell (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:1075 av Lars-Axel Nordell KD Åtgärder mot bluffakturor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ändringar i kreditupplysningslagen för att undvika att företag drabbas av bluffakturor. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2014/15:CU11 2014/15:FiU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:1075 av Lars-Axel Nordell (KD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1075 av Lars-Axel Nordell (KD) (pdf, 64 kB)

Motion 2014/15:1066 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1066 av Betty Malmberg M Värdefull åkermark bör skyddas bättre Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att värdefull åkermark snarast bör ges ökat skydd. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2015/16:CU13
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2014/15:1066 av Betty Malmberg (M) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:1066 av Betty Malmberg (M) (pdf, 74 kB)

Motion 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Motion till riksdagen 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd M Fler vägar till jobb och tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att bostäder, infrastruktur och kollektivtrafik bör planeras gemensamt för att främja jobb och tillväxt. Riksdagen


Utskottsberedning: 2014/15:CU7 2014/15:SkU18 2014/15:TU1 2014/15:TU7 2014/15:TU9
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 4 avslag, 2 bifall,

Motion 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) (docx, 51 kB) Motion 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) (pdf, 85 kB)

Motion 2014/15:978 av Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Motion till riksdagen 2014/15:978 av Ulrika Carlsson i Skövde C Elöverkänslighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inrätta lågstrålande zoner i alla kommuner, liksom strålningsfria miljöer i sjukhus och andra vårdinrättningar. Riksdagen


Utskottsberedning: 2014/15:CU10 2014/15:FöU6 2015/16:UbU17
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2014/15:978 av Ulrika Carlsson i Skövde (C) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:978 av Ulrika Carlsson i Skövde (C) (pdf, 73 kB)

Motion 2014/15:1050 av Barbro Westerholm och Bengt Eliasson (FP)

Motion till riksdagen 2014/15:1050 av Barbro Westerholm och Bengt Eliasson FP Barnets rätt till eget ombud vid vårdnadstvister Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verka för en lagändring så att barn får rätt till ett eget ombud i form av en


Utskottsberedning: 2014/15:CU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1050 av Barbro Westerholm och Bengt Eliasson (FP) (docx, 43 kB) Motion 2014/15:1050 av Barbro Westerholm och Bengt Eliasson (FP) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:1008 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:1008 av Jimmy Ståhl m.fl. SD Tydligt besked från försäkringsbolag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en person som tecknar en försäkring bör få tydligt besked om ersättningsgraden. Motivering Personförsäkringar


Utskottsberedning: 2014/15:CU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1008 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:1008 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) (pdf, 78 kB)

Motion 2014/15:995 av Annika Qarlsson och Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Motion till riksdagen 2014/15:995 av Annika Qarlsson och Ulrika Carlsson i Skövde C Småskalig vattenkraft Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att länsstyrelserna ska göra halt i tillståndsprocesserna tills utredningen om den småskaliga vattenkraften


Utskottsberedning: 2015/16:CU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:995 av Annika Qarlsson och Ulrika Carlsson i Skövde (C) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:995 av Annika Qarlsson och Ulrika Carlsson i Skövde (C) (pdf, 66 kB)