Dokument & lagar (221 träffar)

Motion 2014/15:988 av Rickard Nordin (C)

Motion till riksdagen 2014/15:988 av Rickard Nordin C Föräldraskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett förenklat fastställande av föräldraskap för ogifta par. Motivering I dagens samhälle där allt fler väljer att inte gifta sig utan leva


Utskottsberedning: 2014/15:CU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2014/15:988 av Rickard Nordin (C) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:988 av Rickard Nordin (C) (pdf, 61 kB)

Motion 2014/15:985 av Annika Qarlsson (C)

Motion till riksdagen 2014/15:985 av Annika Qarlsson C Ett stärkt barnperspektiv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en barnbalk som är likställd föräldrabalken. Motivering Det är en omfattande lagstiftning som reglerar barnens liv.


Utskottsberedning: 2014/15:CU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:985 av Annika Qarlsson (C) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:985 av Annika Qarlsson (C) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:971 av Anders Hansson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2014/15:971 av Anders Hansson m.fl. M Stranderosion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stranderosion och strandfodring. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga en översyn


Utskottsberedning: 2015/16:CU13
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2014/15:971 av Anders Hansson m.fl. (M) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:971 av Anders Hansson m.fl. (M) (pdf, 81 kB)

Motion 2014/15:965 av Jan Ericson (M)

Motion till riksdagen 2014/15:965 av Jan Ericson M Ockerräntor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om krafttag mot ockerräntor. Motivering Svensk lagstiftning förbjuder ocker. Samtidigt accepteras avgifter och lånekostnader som motsvarar en effektiv


Utskottsberedning: 2014/15:CU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:965 av Jan Ericson (M) (docx, 43 kB) Motion 2014/15:965 av Jan Ericson (M) (pdf, 57 kB)

Motion 2014/15:950 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (S)

Motion till riksdagen 2014/15:950 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson S Fria vandringsvägar för lax och ål Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att se över möjligheten att hitta en samsyn mellan behovet av laxtrappor och en effektivisering


Utskottsberedning: 2015/16:CU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:950 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (S) (docx, 43 kB) Motion 2014/15:950 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (S) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:945 av Peter Jeppsson och Annelie Karlsson (S)

Motion till riksdagen 2014/15:945 av Peter Jeppsson och Annelie Karlsson S Historiska arrenden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en laglig rätt till friköp av historiska arrenden. Motivering Denna motion handlar om historiska arrenden eller


Utskottsberedning: 2015/16:CU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:945 av Peter Jeppsson och Annelie Karlsson (S) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:945 av Peter Jeppsson och Annelie Karlsson (S) (pdf, 78 kB)

Motion 2014/15:922 av Johan Andersson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:922 av Johan Andersson m.fl. S Bostäder för äldre Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om byggande av bostäder för äldre. Motivering Bostadsmarknaden har idag stora utmaningar framför sig. På flera ställen, som i storstäderna,


Utskottsberedning: 2014/15:CU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:922 av Johan Andersson m.fl. (S) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:922 av Johan Andersson m.fl. (S) (pdf, 67 kB)

Motion 2014/15:906 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Motion till riksdagen 2014/15:906 av Camilla Waltersson Grönvall M Bostadsmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör låta utreda vilka förändringar som kan genomföras i det svenska bruksvärdessystemet för att åstadkomma en


Utskottsberedning: 2015/16:CU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:906 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:906 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2014/15:839 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2014/15:839 av Edward Riedl M Översyn av sjöfyllerilagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra en översyn av sjöfylleri i sjölagen. Motivering 2010 infördes nya bestämmelser om sjöfylleri i sjölagen där gränsen för


Utskottsberedning: 2015/16:CU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:839 av Edward Riedl (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:839 av Edward Riedl (M) (pdf, 57 kB)

Motion 2014/15:828 av Rickard Nordin (C)

Motion till riksdagen 2014/15:828 av Rickard Nordin C En säker sista vilja Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att upprätta ett nationellt frivilligt testamentesregister. Motivering Under den första Alliansregeringen gjordes en viktig utredning


Utskottsberedning: 2014/15:CU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:828 av Rickard Nordin (C) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:828 av Rickard Nordin (C) (pdf, 61 kB)

Motion 2014/15:825 av Per-Ingvar Johnsson (C)

Motion till riksdagen 2014/15:825 av Per-Ingvar Johnsson C Krav på skriftliga avtal vid telefonförsäljning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om krav på skriftliga avtal vid telefonförsäljning både till konsumenter och till näringsidkare. Motivering


Utskottsberedning: 2014/15:CU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:825 av Per-Ingvar Johnsson (C) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:825 av Per-Ingvar Johnsson (C) (pdf, 61 kB)

Motion 2014/15:808 av Lena Ek och Ola Johansson (C)

Motion till riksdagen 2014/15:808 av Lena Ek och Ola Johansson C Snabbt, effektivt och hållbart byggande med Östergötland som försökslän Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Östergötland som försökslän för snabbare, effektivare, billigare och miljövänligare


Utskottsberedning: 2014/15:CU10
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2014/15:808 av Lena Ek och Ola Johansson (C) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:808 av Lena Ek och Ola Johansson (C) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:795 av Emma Carlsson Löfdahl (FP)

Motion till riksdagen 2014/15:795 av Emma Carlsson Löfdahl FP Sanktionsmöjligheter vid försvårande av umgänge Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över reglerna vid förhindrande eller försvårande av umgänge. Motivering Barn mår i de allra


Utskottsberedning: 2014/15:CU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:795 av Emma Carlsson Löfdahl (FP) (docx, 43 kB) Motion 2014/15:795 av Emma Carlsson Löfdahl (FP) (pdf, 61 kB)

Motion 2014/15:792 av Emma Carlsson Löfdahl (FP)

Motion till riksdagen 2014/15:792 av Emma Carlsson Löfdahl FP Bullerservitut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att införa bullerservitut vid nybyggnation. Motivering Idag finns det ett flertal markägare som inte tillåts bygga fler


Utskottsberedning: 2015/16:CU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:792 av Emma Carlsson Löfdahl (FP) (docx, 43 kB) Motion 2014/15:792 av Emma Carlsson Löfdahl (FP) (pdf, 61 kB)

Motion 2014/15:780 av Barbro Westerholm (FP)

Motion till riksdagen 2014/15:780 av Barbro Westerholm FP Obligatorisk hemförsäkring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utredning om hemförsäkringar. Motivering I Sverige omfattas cirka 95 av alla i åldern 1684 år av en hemförsäkring medan


Utskottsberedning: 2014/15:CU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:780 av Barbro Westerholm (FP) (docx, 43 kB) Motion 2014/15:780 av Barbro Westerholm (FP) (pdf, 61 kB)

Motion 2014/15:779 av Barbro Westerholm (FP)

Motion till riksdagen 2014/15:779 av Barbro Westerholm FP Inomhusluft i skolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tillsyn av inomhusluften i skolor. Motivering För att barn och personal ska kunna ha en bra lärande- och arbetsmiljö i skolan fordras


Utskottsberedning: 2014/15:CU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:779 av Barbro Westerholm (FP) (docx, 43 kB) Motion 2014/15:779 av Barbro Westerholm (FP) (pdf, 61 kB)

Motion 2014/15:775 av Barbro Westerholm (FP)

Motion till riksdagen 2014/15:775 av Barbro Westerholm FP Mor- och farföräldrars umgängesrätt med barnbarn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över utfallet av 2006 års lagändring i föräldrabalken om mor- och farföräldrars rätt till umgänge


Utskottsberedning: 2014/15:CU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:775 av Barbro Westerholm (FP) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:775 av Barbro Westerholm (FP) (pdf, 65 kB)

Motion 2014/15:772 av Emma Carlsson Löfdahl och Bengt Eliasson (FP)

Motion till riksdagen 2014/15:772 av Emma Carlsson Löfdahl och Bengt Eliasson FP Vårdnadshavares rätt till information Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att separerade föräldrar med gemensam vårdnad om barn ska ha rätt till samma information.


Utskottsberedning: 2014/15:CU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:772 av Emma Carlsson Löfdahl och Bengt Eliasson (FP) (docx, 43 kB) Motion 2014/15:772 av Emma Carlsson Löfdahl och Bengt Eliasson (FP) (pdf, 65 kB)

Motion 2014/15:708 av Erik Andersson och Maria Stockhaus (M)

Motion till riksdagen 2014/15:708 av Erik Andersson och Maria Stockhaus M Ändring av plan- och bygglagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förändra plan- och bygglagen 2010:900Motivering Äldre detaljplaner kan innehålla benämningen kvartersmark


Utskottsberedning: 2014/15:CU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:708 av Erik Andersson och Maria Stockhaus (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:708 av Erik Andersson och Maria Stockhaus (M) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:696 av Jan Ericson (M)

Motion till riksdagen 2014/15:696 av Jan Ericson M Utvärdering av sjöfyllerilagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utvärdering av sjöfyllerilagen. Motivering Sjöfyllerilagen, dvs. den lagskärpning som trädde i kraft sommaren 2010, har nu fungerat


Utskottsberedning: 2015/16:CU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:696 av Jan Ericson (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:696 av Jan Ericson (M) (pdf, 58 kB)