Dokument & lagar (221 träffar)

Motion 2014/15:2744 av Richard Jomshof m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2744 av Richard Jomshof m.fl. SD En svensk skola i världsklass Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att svensk grundskola, gymnasieskola och komvux ska få ett statligt huvudmannaskap samt att regeringen skyndsamt ska


Utskottsberedning: 2014/15:CU1 2014/15:UbU1 2014/15:UbU10 2014/15:UbU11 2014/15:UbU13 2014/15:UbU9 2015/16:UbU14
Riksdagsbeslut (31 yrkanden): 30 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:2744 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (docx, 59 kB) Motion 2014/15:2744 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (pdf, 128 kB)

Motion 2014/15:2122 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2122 av Markus Wiechel SD Tillgänglighetsanpassning inom kollektivtrafiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att inrätta ett stimulansbidrag till kommuner för tillgänglighetsanpassning inom


Utskottsberedning: 2014/15:CU1 2014/15:TU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2122 av Markus Wiechel (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2122 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 64 kB)

Motion 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Motion till riksdagen 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd M Fler vägar till jobb och tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att bostäder, infrastruktur och kollektivtrafik bör planeras gemensamt för att främja jobb och tillväxt. Riksdagen


Utskottsberedning: 2014/15:CU7 2014/15:SkU18 2014/15:TU1 2014/15:TU7 2014/15:TU9
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 4 avslag, 2 bifall,

Motion 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) (docx, 51 kB) Motion 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) (pdf, 85 kB)

Motion 2014/15:2663 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2663 av Cecilia Widegren m.fl. M Välfärdspolitik som förbättrar barns villkor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det behövs en tydlig gräns för när föräldrarnas ansvar inte längre är förenligt med deras kapacitet.


Utskottsberedning: 2014/15:CU6 2014/15:SfU3 2014/15:SoU10 2014/15:SoU7
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2014/15:2663 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (docx, 49 kB) Motion 2014/15:2663 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (pdf, 88 kB)

Motion 2014/15:2454 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP)

Motion till riksdagen 2014/15:2454 av Emma Henriksson m.fl. KD, M, C, FP Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Sammanfattning Vi vill förbättra kvaliteten och öka tillgängligheten i vården. Människor ska kunna åldras tryggt, och makten att själv bestämma över sitt liv ska inte begränsas bara för att


Utskottsberedning: 2014/15:CU6 2014/15:KrU7 2014/15:MJU2 2014/15:SoU1 2014/15:SoU10 2014/15:SoU11 2014/15:SoU3 2014/15:SoU7 2014/15:UbU1
Riksdagsbeslut (35 yrkanden): 13 avslag, 22 bifall,

Motion 2014/15:2454 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP) (docx, 72 kB) Motion 2014/15:2454 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP) (pdf, 144 kB)

Motion 2014/15:2316 av Jan Björklund m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2014/15:2316 av Jan Björklund m.fl. FP Insatser för hbt-personers rättigheter och möjligheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om likställd diskrimineringslagstiftning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2014/15:AU3 2014/15:CU6 2014/15:JuU1 2014/15:JuU14 2014/15:SfU11 2014/15:SoU11 2014/15:SoU12 2014/15:SoU7 2014/15:UbU11 2014/15:UU10 2014/15:UU2
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2014/15:2316 av Jan Björklund m.fl. (FP) (docx, 52 kB) Motion 2014/15:2316 av Jan Björklund m.fl. (FP) (pdf, 99 kB)

Motion 2014/15:2202 av Börje Vestlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2202 av Börje Vestlund m.fl. S Transpersoners livsvillkor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om retroaktivt ändrade intyg efter ny könstillhörighet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2014/15:CU6 2014/15:SoU12 2014/15:SoU7 2015/16:KU18
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2014/15:2202 av Börje Vestlund m.fl. (S) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:2202 av Börje Vestlund m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2014/15:1947 av Krister Hammarbergh (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1947 av Krister Hammarbergh M Placerade barn och nationell adoption Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över regelverket för vårdnadsöverflyttning för placerade barn. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2014/15:CU6 2014/15:SoU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:1947 av Krister Hammarbergh (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1947 av Krister Hammarbergh (M) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:132 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2014/15:132 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. V Assisterad befruktning för alla kvinnor 1  Innehållsförteckning 1Innehållsförteckning 2Förslag till riksdagsbeslut 3Alla barn ska ha lika rätt till sina föräldrar 3.1Inför en föräldraskapspresumtion 3.2Inför en föräldraskapsbekräftelse 3.3Inför


Utskottsberedning: 2014/15:CU6 2014/15:SoU7
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2014/15:132 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) (docx, 54 kB) Motion 2014/15:132 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) (pdf, 101 kB)

Motion 2014/15:2343 av Finn Bengtsson och Lars-Arne Staxäng (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2343 av Finn Bengtsson och Lars-Arne Staxäng M Reformering av bostadspolitiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att avskaffa tomträttslagstiftningen. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2014/15:SkU17 2015/16:CU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2343 av Finn Bengtsson och Lars-Arne Staxäng (M) (docx, 48 kB) Motion 2014/15:2343 av Finn Bengtsson och Lars-Arne Staxäng (M) (pdf, 74 kB)

Motion 2014/15:1092 av Josef Fransson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:1092 av Josef Fransson m.fl. SD Vattenkraft Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för småskalig vattenkraft. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2014/15:SkU17 2015/16:CU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:1092 av Josef Fransson m.fl. (SD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:1092 av Josef Fransson m.fl. (SD) (pdf, 70 kB)

Motion 2014/15:66 av Hans Linde m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2014/15:66 av Hans Linde m.fl. V Kapitalflykt 1  Innehållsförteckning 1Innehållsförteckning 2Förslag till riksdagsbeslut 3Inledning 4Hotet mot utveckling och fattigdomsbekämpning 5Multinationella företag och skatteparadis 6Automatiska informationsöverföringsavtal 7Verklig mottagare true beneficial


Utskottsberedning: 2014/15:CU8 2014/15:NU13 2014/15:SkU20
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2014/15:66 av Hans Linde m.fl. (V) (docx, 55 kB) Motion 2014/15:66 av Hans Linde m.fl. (V) (pdf, 106 kB)

Motion 2014/15:2600 av Annika Qarlsson (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2600 av Annika Qarlsson C Jämställdhet Sammanfattning I ett jämställt samhälle behandlas vi alla efter de individer vi är och inte efter vilket kön vi tillhör. Kvinnor har sedan början av 70-talet haft en självklar plats på arbetsmarknaden. Flera politiska beslut har legat till grunden


Utskottsberedning: 2014/15:AU3 2014/15:CU6 2014/15:JuU18 2014/15:NU10 2014/15:SfU12 2014/15:SfU3 2014/15:SkU20 2014/15:SoU10 2014/15:SoU7
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 17 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:2600 av Annika Qarlsson (C) (docx, 56 kB) Motion 2014/15:2600 av Annika Qarlsson (C) (pdf, 104 kB)

Motion 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. C Underlätta för jobbskaparna Sammanfattning Små och medelstora företag är motorn för hållbar tillväxt runt om i hela Sverige. Fyra av fem nya jobb skapas i de små och medelstora företagen. När nya jobb skapas, läggs grunden för ett minskat utanförskap och mer skatteintäkter


Utskottsberedning: 2014/15:CU8 2014/15:FiU1 2014/15:FiU27 2014/15:NU10 2014/15:SfU1 2014/15:SkU17
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 6 avslag, 2 bifall,

Motion 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 49 kB) Motion 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 90 kB)

Motion 2014/15:2495 av Linus Bylund m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2495 av Linus Bylund m.fl. SD Sverigedemokraternas familjepolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att höja nivån på föräldraförsäkringen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2014/15:AU4 2014/15:CU6 2014/15:SfU3 2014/15:SoU1 2014/15:SoU10
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2014/15:2495 av Linus Bylund m.fl. (SD) (docx, 54 kB) Motion 2014/15:2495 av Linus Bylund m.fl. (SD) (pdf, 123 kB)

Motion 2014/15:1184 av Lawen Redar (S)

Motion till riksdagen 2014/15:1184 av Lawen Redar S Strukturell diskriminering på bostadsmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att bygga bort bostadsbristen samt minska den sociala och etniska boendesegregationen. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2014/15:CU7 2014/15:SfU4
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2014/15:1184 av Lawen Redar (S) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:1184 av Lawen Redar (S) (pdf, 76 kB)

Motion 2014/15:84 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2014/15:84 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. V Jämställd föräldraförsäkring 1  Innehållsförteckning 1Innehållsförteckning 2Förslag till riksdagsbeslut 3En jämställd föräldrapenning 3.1Återinför mål om jämställt uttag av föräldrapenning 4Föräldraförsäkringen i familjer med fler än två föräldrar


Utskottsberedning: 2014/15:CU6 2014/15:SfU3
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2014/15:84 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) (docx, 50 kB) Motion 2014/15:84 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) (pdf, 87 kB)

Motion 2014/15:2983 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M, C, FP, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2983 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. M, C, FP, KD Utgiftsområde 24 Näringsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 24 Näringsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i


Utskottsberedning: 2014/15:CU8 2014/15:CU9 2014/15:JuU15 2014/15:NU1 2014/15:NU10 2014/15:NU11 2014/15:NU13 2014/15:NU4 2014/15:SkU1 2014/15:SkU17 2014/15:SkU19 2014/15:SkU20 2015/16:UbU17
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 18 avslag, 2 bifall,

Motion 2014/15:2983 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M, C, FP, KD) (docx, 64 kB) Motion 2014/15:2983 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M, C, FP, KD) (pdf, 126 kB)

Motion 2014/15:2260 av Åsa Westlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2260 av Åsa Westlund m.fl. S Framtidsreformer för Stockholmsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att beakta behovet av en urban tillväxtpolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2014/15:AU9 2014/15:CU7 2014/15:NU7 2014/15:SoU7 2014/15:TU9 2014/15:UbU12
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2014/15:2260 av Åsa Westlund m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2014/15:2260 av Åsa Westlund m.fl. (S) (pdf, 117 kB)

Motion 2014/15:1259 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1259 av Sten Bergheden M Insatser för turismen i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten till en översyn av turistföretagens villkor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2014/15:CU11 2014/15:NU10 2014/15:SkU19
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2014/15:1259 av Sten Bergheden (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1259 av Sten Bergheden (M) (pdf, 66 kB)