Dokument & lagar (212 träffar)

Motion 2014/15:2871 av Mattias Karlsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2871 av Mattias Karlsson m.fl. SD Åtgärdsprogram för kvinnors trygghet i vardagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en ändring i lagstiftningen för att förenkla utfärdandet av kontaktförbud för utsatta kvinnor.


Utskottsberedning: 2014/15:AU1 2014/15:AU3 2014/15:AU8 2014/15:CU10 2014/15:CU6 2014/15:JuU1 2014/15:JuU14 2014/15:JuU15 2014/15:JuU18 2014/15:KrU11 2014/15:SfU11 2014/15:TU12
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 22 avslag

Motion 2014/15:2871 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) (docx, 78 kB) Motion 2014/15:2871 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) (pdf, 165 kB)

Motion 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. C Underlätta för jobbskaparna Sammanfattning Små och medelstora företag är motorn för hållbar tillväxt runt om i hela Sverige. Fyra av fem nya jobb skapas i de små och medelstora företagen. När nya jobb skapas, läggs grunden för ett minskat utanförskap och mer skatteintäkter


Utskottsberedning: 2014/15:CU8 2014/15:FiU1 2014/15:FiU27 2014/15:NU10 2014/15:SfU1 2014/15:SkU17
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 6 avslag, 2 bifall,

Motion 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 49 kB) Motion 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 90 kB)

Motion 2014/15:2587 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2587 av Annie Lööf m.fl. C Utveckla hela landet Sammanfattning Centerpartiet vill skapa världens modernaste landsbygd och världens grönaste städer. Hela landet ska kunna utvecklas. Det handlar om möjligheterna till jobb, god välfärd och grön tillväxt var i landet man än bor. Centerpartiet


Utskottsberedning: 2014/15:CU10 2014/15:KrU7 2014/15:MJU11,2014/15:MJU2 2014/15:MJU12 2014/15:MJU13 2014/15:MJU2 2014/15:MJU5 2014/15:NU7 2014/15:SkU18 2014/15:TU5 2014/15:TU6 2014/15:TU9 2015/16:CU14 2015/16:UbU15
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 18 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:2587 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 56 kB) Motion 2014/15:2587 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 116 kB)

Motion 2014/15:1900 av Göran Hägglund m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:1900 av Göran Hägglund m.fl. KD Ett hem åt alla Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att öka drivkrafterna för att bygga nya bostadsområden och student- och ungdomsbostäder. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2014/15:CU10 2014/15:CU7 2014/15:MJU12 2014/15:SoU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2014/15:1900 av Göran Hägglund m.fl. (KD) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:1900 av Göran Hägglund m.fl. (KD) (pdf, 74 kB)

Motion 2014/15:2316 av Jan Björklund m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2014/15:2316 av Jan Björklund m.fl. FP Insatser för hbt-personers rättigheter och möjligheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om likställd diskrimineringslagstiftning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2014/15:AU3 2014/15:CU6 2014/15:JuU1 2014/15:JuU14 2014/15:SfU11 2014/15:SoU11 2014/15:SoU12 2014/15:SoU7 2014/15:UbU11 2014/15:UU10 2014/15:UU2
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2014/15:2316 av Jan Björklund m.fl. (FP) (docx, 52 kB) Motion 2014/15:2316 av Jan Björklund m.fl. (FP) (pdf, 99 kB)

Motion 2014/15:3057 av Caroline Szyber (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:3057 av Caroline Szyber KD med anledning av prop. 2014/15:71 Förenklingar i anläggningslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ett kulturreservat inte ska jämställas med en fastighet vid tillämpningen av anläggningslagen.


Utskottsberedning: 2014/15:CU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:3057 av Caroline Szyber (KD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:3057 av Caroline Szyber (KD) (pdf, 65 kB)

Motion 2014/15:154 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2014/15:154 av Jonas Sjöstedt m.fl. V En ny bostadspolitik 1  Innehållsförteckning 1Innehållsförteckning 2Förslag till riksdagsbeslut 3Sverige behöver en ny bostadspolitik 4Bygg bort bostadsbristen 4.1Minst hälften av nyproduktionen bör vara hyresrätter 4.2Det behövs ett statligt investeringsstöd


Utskottsberedning: 2014/15:CU1 2014/15:CU10 2014/15:CU7 2015/16:CU14 2015/16:CU15
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2014/15:154 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 68 kB) Motion 2014/15:154 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 121 kB)

Motion 2014/15:133 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2014/15:133 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Överskuldsättning och snabblån 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen snarast bör återkomma med en strategi och konkreta förslag på åtgärder för att motverka överskuldsättning.


Utskottsberedning: 2014/15:CU11
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2014/15:133 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 50 kB) Motion 2014/15:133 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 86 kB)

Motion 2014/15:1472 av Karin Enström (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1472 av Karin Enström M Stranderosion i Stockholms skärgård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en genomlysning av stranderosionen i Stockholms skärgård. Motivering Stranderosion är ett stort problem på flera platser


Utskottsberedning: 2015/16:CU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1472 av Karin Enström (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1472 av Karin Enström (M) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:1504 av Gunilla Nordgren och Ulf Berg (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1504 av Gunilla Nordgren och Ulf Berg M En internationell marknadsanpassad arrendelagstiftning för att stärka det svenska jordbrukets konkurrenskraft Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det bör införas en marknadsanpassad


Utskottsberedning: 2015/16:CU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1504 av Gunilla Nordgren och Ulf Berg (M) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:1504 av Gunilla Nordgren och Ulf Berg (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2014/15:2851 av Anders Forsberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2851 av Anders Forsberg m.fl. SD Åkermarken som riksintresse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ta fram en strategi för en långsiktigt hållbar användning av åkermark där särskilt värdefull åkermark klassas som


Utskottsberedning: 2015/16:CU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2851 av Anders Forsberg m.fl. (SD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2851 av Anders Forsberg m.fl. (SD) (pdf, 91 kB)

Motion 2014/15:28 av Nina Lundström (FP)

Motion till riksdagen 2014/15:28 av Nina Lundström FP Skyddet för älvar och vattendrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att nationalälvarna och övriga älvsträckor, vattenområden och biflöden som undantagits från utbyggnad av vattenkraft bör


Utskottsberedning: 2015/16:CU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:28 av Nina Lundström (FP) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:28 av Nina Lundström (FP) (pdf, 65 kB)

Motion 2014/15:27 av Nina Lundström (FP)

Motion till riksdagen 2014/15:27 av Nina Lundström FP Vattenkraftens miljöansvar och fiskars vandringsvägar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vattenkraftens miljöeffekter och den biologiska mångfalden. Motivering Vattenkraften är en förnyelsebar


Utskottsberedning: 2015/16:CU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:27 av Nina Lundström (FP) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:27 av Nina Lundström (FP) (pdf, 70 kB)

Motion 2014/15:2590 av Finn Bengtsson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2590 av Finn Bengtsson m.fl. M Sjöfyllerilagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utvärdera och därefter troligen justera bestämmelserna i sjölagen om högsta tillåtna alkoholmängd i blodet vid framförande av


Utskottsberedning: 2015/16:CU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2590 av Finn Bengtsson m.fl. (M) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:2590 av Finn Bengtsson m.fl. (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2014/15:2077 av Lennart Axelsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2077 av Lennart Axelsson m.fl. S Kooperativ hyresrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att främja utvecklingen av upplåtelseformen kooperativ hyresrätt. Motivering Det finns en positiv trend i dagens Sverige:


Utskottsberedning: 2015/16:CU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2077 av Lennart Axelsson m.fl. (S) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:2077 av Lennart Axelsson m.fl. (S) (pdf, 84 kB)

Motion 2014/15:1307 av Margareta B Kjellin (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1307 av Margareta B Kjellin M Översyn av sjöfyllerilagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av sjöfyllerilagen. Motivering Den 1 juni 2010 infördes maxgränsen 0,2 promille alkohol i blodet


Utskottsberedning: 2015/16:CU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1307 av Margareta B Kjellin (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1307 av Margareta B Kjellin (M) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:1294 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1294 av Sten Bergheden M Utvärdera promillegränsen på sjön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utvärdera den nya promillegränsen på sjön. Motivering När man inför nya regler och lagar är det viktigt att man sedan


Utskottsberedning: 2015/16:CU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1294 av Sten Bergheden (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1294 av Sten Bergheden (M) (pdf, 57 kB)

Motion 2014/15:1360 av Johan Hedin (C)

Motion till riksdagen 2014/15:1360 av Johan Hedin C Utvärdera lagstiftningen om sjöfylleri Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utvärdera lagstiftningen om sjöfylleri. Motivering För många är båtlivet en viktig del av semester och avkoppling.


Utskottsberedning: 2015/16:CU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1360 av Johan Hedin (C) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1360 av Johan Hedin (C) (pdf, 61 kB)

Motion 2014/15:1351 av Kristina Yngwe (C)

Motion till riksdagen 2014/15:1351 av Kristina Yngwe C Hållbar användning av jordbruksmark Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge utvalda länsstyrelser och berörda myndigheter i uppdrag att kraftsamla för ett långsiktigt hållbart användande


Utskottsberedning: 2015/16:CU13
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2014/15:1351 av Kristina Yngwe (C) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1351 av Kristina Yngwe (C) (pdf, 75 kB)

Motion 2014/15:696 av Jan Ericson (M)

Motion till riksdagen 2014/15:696 av Jan Ericson M Utvärdering av sjöfyllerilagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utvärdering av sjöfyllerilagen. Motivering Sjöfyllerilagen, dvs. den lagskärpning som trädde i kraft sommaren 2010, har nu fungerat


Utskottsberedning: 2015/16:CU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:696 av Jan Ericson (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:696 av Jan Ericson (M) (pdf, 58 kB)